Difference between revisions of "Van Oudenaarden Lab:C08C3.3"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(New page: Progress: Probes designed: (10-09-2009 - Ni Ji) Probes coupled: Oct 2009 Probes purified: Oct 2009 Probes tested: Oct 2009 Dyes available: Alexa 594 >K02B12.1 (mab-5 spliced coding r...)
 
Line 10: Line 10:
  
 
Dyes available: Alexa 594
 
Dyes available: Alexa 594
 +
 +
----
  
 
>K02B12.1 (mab-5 spliced coding region)
 
>K02B12.1 (mab-5 spliced coding region)
Line 32: Line 34:
  
 
catccaggatacatgctcat, Probe_1, 1, 1, 45
 
catccaggatacatgctcat, Probe_1, 1, 1, 45
 +
 
ccagtacgaatcgtcgcctg, Probe_2, 2, 23, 60
 
ccagtacgaatcgtcgcctg, Probe_2, 2, 23, 60
 +
 
aagaagccgttgtgccggcg, Probe_3, 3, 48, 65
 
aagaagccgttgtgccggcg, Probe_3, 3, 48, 65
 +
 
gtgccggatgatgcggattg, Probe_4, 4, 70, 60
 
gtgccggatgatgcggattg, Probe_4, 4, 70, 60
 +
 
actagacgatgctgaagcag, Probe_5, 5, 92, 50
 
actagacgatgctgaagcag, Probe_5, 5, 92, 50
 +
 
tggcagcagcagcagcggca, Probe_6, 6, 114, 70
 
tggcagcagcagcagcggca, Probe_6, 6, 114, 70
 +
 
agttcgtaggttttcaaatt, Probe_7, 7, 136, 30
 
agttcgtaggttttcaaatt, Probe_7, 7, 136, 30
 +
 
gttcatgtaggtgtgattgt, Probe_8, 8, 158, 40
 
gttcatgtaggtgtgattgt, Probe_8, 8, 158, 40
 +
 
cagcaagcatatgtttcata, Probe_9, 9, 180, 35
 
cagcaagcatatgtttcata, Probe_9, 9, 180, 35
 +
 
gatgaattatccatccaacc, Probe_10, 10, 202, 40
 
gatgaattatccatccaacc, Probe_10, 10, 202, 40
 +
 
tgggttataggcgaatggat, Probe_11, 11, 224, 45
 
tgggttataggcgaatggat, Probe_11, 11, 224, 45
 +
 
aatttgcagatgttgcttga, Probe_12, 12, 246, 35
 
aatttgcagatgttgcttga, Probe_12, 12, 246, 35
 +
 
attgaagttctagtttcacc, Probe_13, 13, 268, 35
 
attgaagttctagtttcacc, Probe_13, 13, 268, 35
 +
 
tactggttgcgagattgctg, Probe_14, 14, 290, 50
 
tactggttgcgagattgctg, Probe_14, 14, 290, 50
 +
 
cgcccatcttcatccatgga, Probe_15, 15, 312, 55
 
cgcccatcttcatccatgga, Probe_15, 15, 312, 55
 +
 
tttgattctccaccttttgc, Probe_16, 16, 334, 40
 
tttgattctccaccttttgc, Probe_16, 16, 334, 40
 +
 
tgaatatgtctgacgagtgc, Probe_17, 17, 356, 45
 
tgaatatgtctgacgagtgc, Probe_17, 17, 356, 45
 +
 
ctaattccaatgtttgactt, Probe_18, 18, 378, 30
 
ctaattccaatgtttgactt, Probe_18, 18, 378, 30
 +
 
ttgtgataatgaaattcctt, Probe_19, 19, 400, 25
 
ttgtgataatgaaattcctt, Probe_19, 19, 400, 25
 +
 
ccgacgtttcctagtcaagt, Probe_20, 20, 422, 50
 
ccgacgtttcctagtcaagt, Probe_20, 20, 422, 50
 +
 
gcaatgtttctgaaatttct, Probe_21, 21, 444, 30
 
gcaatgtttctgaaatttct, Probe_21, 21, 444, 30
 +
 
tttacttgtctttcagtcaa, Probe_22, 22, 466, 30
 
tttacttgtctttcagtcaa, Probe_22, 22, 466, 30
 +
 
acgacgattttggaaccaga, Probe_23, 23, 488, 45
 
acgacgattttggaaccaga, Probe_23, 23, 488, 45
 +
 
ttgcctcttttttgtgtttc, Probe_24, 24, 510, 35
 
ttgcctcttttttgtgtttc, Probe_24, 24, 510, 35
 +
 
ttcattgcttccaccttctc, Probe_25, 25, 533, 45
 
ttcattgcttccaccttctc, Probe_25, 25, 533, 45
 +
 
cttgatttgattcttcatct, Probe_26, 26, 555, 30
 
cttgatttgattcttcatct, Probe_26, 26, 555, 30
 +
 
gaatgttgttcattttgctc, Probe_27, 27, 577, 35
 
gaatgttgttcattttgctc, Probe_27, 27, 577, 35

Revision as of 15:16, 1 March 2010

Progress:

Probes designed: (10-09-2009 - Ni Ji)

Probes coupled: Oct 2009

Probes purified: Oct 2009

Probes tested: Oct 2009

Dyes available: Alexa 594


>K02B12.1 (mab-5 spliced coding region)

ATGA GCATGTATCC TGGATGGACA GGCGACGATT CGTACTGGGC GGGCGCCGGC ACAACGGCTT CTTCTCAATC CGCATCATCC GGCACATCTG CTTCAGCATC GTCTAGTGCT GCCGCTGCTG CTGCTGCCAA TAATTTGAAA ACCTACGAAC TCTACAATCA CACCTACATG AACAATATGA AACATATGCT TGCTGCCGGT TGGATGGATA ATTCATCAAA TCCATTCGCC TATAACCCAC TTCAAGCAAC ATCTGCAAAT TTTGGTGAAA CTAGAACTTC AATGCCAGCA ATCTCGCAAC CAGTATTTCC ATGGATGAAG ATGGGCGGTG CAAAAGGTGG AGAATCAAAA CGCACTCGTC AGACATATTC AAGAAGTCAA ACATTGGAAT TAGAAAAGGA ATTTCATTAT CACAAATACT TGACTAGGAA ACGTCGGCAA GAAATTTCAG AAACATTGCA TTTGACTGAA AGACAAGTAA AAATCTGGTT CCAAAATCGT CGTATGAAAC ACAAAAAAGA GGCAAAAGGA GAAGGTGGAA GCAATGAATC AGATGAAGAA TCAAATCAAG ATGAGCAAAA TGAACAACAT TCTTCTTGA

Name of probe set: mab-5

Probes designed on 09 Oct 09

27 probes designed for target of length 603

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

catccaggatacatgctcat, Probe_1, 1, 1, 45

ccagtacgaatcgtcgcctg, Probe_2, 2, 23, 60

aagaagccgttgtgccggcg, Probe_3, 3, 48, 65

gtgccggatgatgcggattg, Probe_4, 4, 70, 60

actagacgatgctgaagcag, Probe_5, 5, 92, 50

tggcagcagcagcagcggca, Probe_6, 6, 114, 70

agttcgtaggttttcaaatt, Probe_7, 7, 136, 30

gttcatgtaggtgtgattgt, Probe_8, 8, 158, 40

cagcaagcatatgtttcata, Probe_9, 9, 180, 35

gatgaattatccatccaacc, Probe_10, 10, 202, 40

tgggttataggcgaatggat, Probe_11, 11, 224, 45

aatttgcagatgttgcttga, Probe_12, 12, 246, 35

attgaagttctagtttcacc, Probe_13, 13, 268, 35

tactggttgcgagattgctg, Probe_14, 14, 290, 50

cgcccatcttcatccatgga, Probe_15, 15, 312, 55

tttgattctccaccttttgc, Probe_16, 16, 334, 40

tgaatatgtctgacgagtgc, Probe_17, 17, 356, 45

ctaattccaatgtttgactt, Probe_18, 18, 378, 30

ttgtgataatgaaattcctt, Probe_19, 19, 400, 25

ccgacgtttcctagtcaagt, Probe_20, 20, 422, 50

gcaatgtttctgaaatttct, Probe_21, 21, 444, 30

tttacttgtctttcagtcaa, Probe_22, 22, 466, 30

acgacgattttggaaccaga, Probe_23, 23, 488, 45

ttgcctcttttttgtgtttc, Probe_24, 24, 510, 35

ttcattgcttccaccttctc, Probe_25, 25, 533, 45

cttgatttgattcttcatct, Probe_26, 26, 555, 30

gaatgttgttcattttgctc, Probe_27, 27, 577, 35