User:Tuuli Lahti

From OpenWetWare
Revision as of 03:38, 14 December 2012 by Tuuli Lahti (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contact Info

Tuuli Lahti

Tuuli Lahti, E-mail: tuuli.lahti(at)gmail.com

 1. Senior Researcher, National Institute for Health and Welfare [1], Department of Mental Health and Substance Abuse services, Helsinki, Finland
 2. Adjunct Professor of Neurophysiology, Faculty of Social Sciences [2], Department of Behavioural Sciences and Philosophy, University of Turku, Finland


Education

 1. Clinical Research Associate (CRA), 11/11, Pharmaceutical Information Centre, Finland [3]
 2. Ph.D (Neurophysiology), 12/08, University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences [4].
 3. M.Sc (Neurophysiology), 02/08, University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences


Employment history

Present employer:

Senior researcher, Department of Mental Health and Substance Abuse Services, National Institute for Health and Welfare, 01/09 -present.


The most important previous employments:

 1. Researcher,Department of Mental Health and Alcohol Research, National Public Health Institute, 06/05-12/08.
 2. Teacher of Physiology and Anatomy, Vantaa Vocational College Varia [5], 02/08-04/08.
 3. Research assistant, Department of Pharmacy and Biochemistry, Åbo Akademi University [6], 05/04-08/04.
 4. Teacher of Anatomy, Physiology and Biology, Training Team Eximia, 03/04-05/05


International collaboration:

 1. Visiting Scholar, Harvard Medical School, Division on Addictions [7]. 06/11-09/11, Boston, United States of America.
 2. Visiting Scholar, Instituto di Neuroscienze and Carreggi hospital [8]. 06/10-08/10, Florence, Italy.
 3. International Expert, World Health Organization, Substance Abuse Management Team [9]. 06/08-08/08 & 06/09 - 08/09, Geneva, Switzerland.

Publications

Research articles and reviews in English:


 1. Castren S, Pankakoski M, Tamminen M, Lipsanen J, Ladouceur R, Lahti T. Internet-based CBT intervention for gamblers in Finland: experiences from the field. In press 2012/Scandinavian Journal of Psychology.
 2. Merikanto, Lahti, Puolijoki, Vanhala, Peltonen, Laatikainen, Vartiainen, Salomaa, Kronholm, Partonen. Associations of chronotype and sleep with cardiovascular diseases and type 2 diabetes. In press 2012/Chronobiology International.
 3. Lahti T, Halme J, Pankakoski M, Sinclair D, Alho H. Characteristics of treatment seeking Finnish pathological gamblers: baseline data from a treatment study. International journal of mental health and addiction, 21.November 2011. [10]
 4. Lahti T, Merikanto I, Partonen T. Circadian clock disruptions and the risk of cancer. Ann Med. 2012 Dec;44(8):847-53. doi: 10.3109/07853890.2012.727018. [11]
 5. Castren S, Pankakoski M, Ladouceur R, Lahti T. Internet-based 8-week Cognitive Therapy for Gambling Problems: Socio-demographic Characteristics of the Participants. Psychiatria Fennica 2012;43:79-96.
 6. Heinälä P, Lahti T, Sinclair D, Ariniemi K, Lillsunde P, Alho H. Analysis of naltrexone and its metabolite 6-ß-naltrexol in serum with high-performance liquid chromatography. BMC Res Notes. 2012 Aug 15;5(1):439. [12]
 7. Merikanto I, Kronholm E, Peltonen M, Laatikainen T, Lahti T, Partonen T. The relation of chronotype to sleep complaints in the general Finnish population. Chronobiol Int. 2012 Apr;29(3):311-7. [13]
 8. Tenhola H, Sinclair D, Alho H and Lahti T. Effect of opioid antagonists on sex hormone secretion.J. Endocrinol. Invest. 2012, 35: 227-230. [14]
 9. Merikanto I, Lahti T, Castaneda AE, Tuulio-Henriksson A, Aalto-Setälä T, Suvisaari J, Partonen T. Influence of seasonal variation in mood and behavior on cognitive test performance among young adults. Nord J Psychiatry. 2011 Nov 30. [15]
 10. Pallanti S, Lahti T. Transcultural studies of OCD: towards a neuroscientific approach. Psychiatria Fennica 2011;42:49-57.
 11. Lahti T, Methuen T, Roine R, Seppä K, Sinclair D, Partinen M and Alho H. The impacts of nitrous oxide gas on sleep quality during alcohol withdrawal. BMC Research Notes 2011;4:108. [16].
 12. Lahti T, Sysi-Aho J, Haukka J, Partonen T. Work related accidents and daylight saving time in Finland. Occupational Medicine 2011, 61:26-28. [17].
 13. Lahti T, Leppämäki S, Tani P, Partonen T. Effect of sustained-release methylphenidate on sleep and circadian rest-activity cycles in adult patients with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder. Psychiatria Fennica 2010;41:188-199.
 14. Lahti T, Halme J, Pankakoski M, Sinclair D, Alho H. Treatment of pathological gambling with naltrexone pharmacotherapy and brief intervention: a pilot study. Psychopharmacological Bulletin 2010;43:35-44. [18].
 15. Lahti T, Nysten E, Haukka J, Sulander P, Partonen T. Daylight Saving Time Transitions and Road Traffic Accidents. Journal of Environmental and Public Health 2010, 657167:1-3 [19].
 16. Lahti T, Leppamaki S, Tani P, Partonen T. Actigraphic recording of manic symptoms induced by methylphenidate. Case Report Med. 2009;286430. [20].
 17. Lahti T, Leppämäki S, Partonen T. Sleep deprivation in the treatment of mood disorder. Psychiatria Fennica 2009;40:51-60.
 18. Lahti TA, Partonen T. CREM mutations and ADHD symptoms. Med.Hypotheses 2009;72:544-545. [21].
 19. Lahti TA, Partonen T, Kyyronen P, Kauppinen T, Pukkala E. Night-time work predisposes to non-Hodgkin lymphoma. Int.J.Cancer 2008;123:2148-2151. [22].
 20. Lahti TA, Haukka J, Lonnqvist J, Partonen T. Daylight saving time transitions and hospital treatments due to accidents or manic episodes. BMC Public Health 2008;8:74. [23].
 21. Lahti TA, Leppamaki S, Lonnqvist J, Partonen T. Transitions into and out of daylight saving time compromise sleep and the rest-activity cycles. BMC Physiol. 2008;8:3. [24].
 22. Lahti T, Leppämäki S, Partonen T. Effects of paroxetine on the daily rest-activity cycles and sleep quality in patients with seasonal affective disorder: a randomized placebo-controlled trial. Psychiatria Fennica 2008;39:85-88.
 23. Lahti T, Terttunen J, Leppamaki S, Lonnqvist J, Partonen T. Field trial of timed bright light exposure for jet lag among airline cabin crew. Int.J.Circumpolar Health 2007;66:365-369. [25].
 24. Lahti TA, Leppamaki S, Lonnqvist J, Partonen T. Transition to daylight saving time reduces sleep duration plus sleep efficiency of the deprived sleep. Neurosci.Lett. 2006;406:174-177. [26].
 25. Lahti TA, Leppamaki S, Ojanen SM, Haukka J, Tuulio-Henriksson A, Lonnqvist J, Partonen T. Transition into daylight saving time influences the fragmentation of the rest-activity cycle. J.Circadian Rhythms 2006;4:1. [27].


Research articles and reviews in Finnish:

 1. Castrén S, Lahti T. Avuksi käytännön työhön: Pelaamiseen liittyvät virheelliset ajatukset. 12/2012. [www.thl.fi/pelihaitat]
 2. Castrén S, Jaakkola T, Lahti T. Rahapeliongelmiin hoitosuositus. [www.thl.fi/pelihaitat] 08/2012.
 3. Castren S, Lahti T. Rahapelaaminen on yhteydessä hyvinvointiin. Psykologi 03/2012:19-20.
 4. Lahti T, Castren S, Tenhola H, Heinälä P, Alho H. Rahapeliriippuvuutta voidaan hoitaa. Suomen Lääkärilehti 2012;6:413-416.
 5. Lahti T. Peliriippuvaisilla on havaittu muutoksia useiden eri hermovälittäjäainejärjestelmien toiminnassa. Erikoislääkäri 2011;1:15-17.
 6. Merikanto I, Partonen T, Lahti T. Evoluution säilyttämä uni. Duodecim 2011;127:57-64. [28].
 7. Lahti T, Sihvonen E, Partonen T. Suojaako oikeaan aikaan aloitettu lääkehoito ADHD-potilaita päihdehäiriöiltä? Erikoislääkäri 2009;1:11-13.
 8. Lahti T, Leppämäki S, Tani P, Partonen T. Aikuisten ylivilkkaus-tarkkaavuushäiriön lääkehoito. Suomen Lääkärilehti 2008;8:741-744.
 9. Lahti T, Partonen T. Sairaudet muuttavat vilkeunta. Duodecim 2007;123:1065-1070. [29].
 10. Niinimäki H, Heikkinen T, Kujanpää A, Kurling S, Lahti T, Valkeapää S, Hirsjärvi P, Saunanoja S, Siitonen A. Asiallisuutta ja avoimuutta eläinkoekeskusteluun. Suomen Lääkärilehti 2005;12-13:1452.


Other publications:

 1. Lahti T, Alho H. Spelproblem påverkar den psykiska och fysiska hälsan på många sätt. In press 2012, Finska Läkaresällskapet.
 2. Lahti T. Pharmacotherapy in the treatment of pathological gambling. Chapter for a web course on Prevention and Treatment Options of Gambling Problems (in Finnish). The Centre of Excellence on Social Welfare in the Central Finland area, 03/2011.
 3. World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2011. (participated as an International Expert), 2011;1-298. [30].
 4. Lahti T, Alho H. Voittajana kotiin: hoito-ohjelma naltreksonin käyttäjille (in Finnish). Publications of the National Institute for Health and Welfare, 2010;1-31.
 5. World Health Organization. mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings. Mental Health Gap Action Programme, Version 1.0. (participated as an International Expert), 2010;1-121. [31].
 6. Lahti T. Circadian rhythm disruptions and health (Ph.D. thesis). Publications of the National Public Health Institute, 2008;21:1-60. [32].
 7. Lahti T. Metyylifenidaatin vaikutukset aikuisten ADHD-potilaiden unen laatuun, vuorokausirytmiin ja melatoniinin eritykseen (M.Sc. thesis, in Finnish). University of Helsinki 2007;1-50.
 8. Lahti T. Text-book of physiology for pharmacy students. Training Team Eximia, 04/2004.
 9. Lahti T. Learning material of physiology for psychology students. Training centre Metafor, 04/2004.

Scientific confidential posts and affiliations

 1. Member of the International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders, 2010
 2. Member of the Finnish Society of Addiction Medicine [33], 2009-present.
 3. Member of the Finnish Union of University Researchers and Teachers [34], 2008-present.
 4. Member of the Finnish Federation of University Women [35], 2008-present.
 5. Member of the Board, Neuroscience Center, University of Helsinki[36], 2005-2008.
 6. Member of the Finnish Sleep Research Society [37], 2005-present.
 7. Member of the Board, Faculty council of the Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki [38], 2004-2008.
 8. Deputy Member, Student Admission board of the Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, 2004-2007.

Useful links