Difference between revisions of "User:Megan E. Garber/Notebook/BioE140L - synthesis of vanillin/Entry Base"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(March 5th 2013)
(March 5th 2013)
Line 7: Line 7:
 
<!-- ##### DO NOT edit above this line unless you know what you are doing. ##### -->
 
<!-- ##### DO NOT edit above this line unless you know what you are doing. ##### -->
 
== March 5th 2013==
 
== March 5th 2013==
March 5 2013 Synthesis of vanillin part asbF-1
+
Synthesis of vanillin part asbF-1
Construction File Mix oligos for one synthon, do PCA1 protocol (517bp, pca1)
+
 
PCR pca1 with asbF-1_oligo_3 and asbF-1_oligo_1 by PCA2 protocol (517bp, pca2)
+
Construction File
Digest pca2 with EcoRI/BamHI (yes, BamHI), gp (472+26+19 bp, pcr_dig)
+
Mix oligos for one synthon, do PCA1 protocol             (517bp, pca1)
(get pre-digested vector from JCA of pBca9145-Bca1144
+
 +
PCR pca1 with asbF-1_oligo_3 and asbF-1_oligo_1 by PCA2 protocol         (517bp, pca2)
 +
 +
Digest pca2 with EcoRI/BamHI (yes, BamHI), gp                 (472+26+19 bp, pcr_dig)
 +
 +
(get pre-digested vector from JCA of pBca9145-Bca1144
 +
 
Ligate pcr_dig and vect_dig, transform, pick white colonies, map, sequence
 
Ligate pcr_dig and vect_dig, transform, pick white colonies, map, sequence
asbF-1_oligo_3 >ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCT
+
 
asbF-1_oligo_1 > AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCATCTAATAAGACGTACA
+
asbF-1_oligo_3
 +
>ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCT
 +
 
 +
asbF-1_oligo_1
 +
> AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCATCTAATAAGACGTACA
 +
 
 
Predict the product of each assembly step:
 
Predict the product of each assembly step:
pca1 ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCTATGAAGTATTCATTGTGTACCATCTCATTTAGGCACCAATTAATCTCATTCACAGATATAGTTCAATTCGCATACGAAAACGGATTTGAGGGTATTGAATTATGGGGAACACATGCTCAGAACTTGTATATGCAAGAGTATGAAACTACAGAAAGGGAATTGAATTGTTTAAAGGATAAGACCTTGGAAATTACTATGA
 
  
 +
pca1
 +
ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCTATGAAGTATTCATTGTGTACCATCTCATTTAGGCACCAATTAATCTCATTCACAGATATAGTTCAATTCGCATACGAAAACGGATTTGAGGGTATTGAATTATGGGGAACACATGCTCAGAACTTGTATATGCAAGAGTATGAAACTACAGAAAGGGAATTGAATTGTTTAAAGGATAAGACCTTGGAAATTACTATGATTTCTGATTATTTAGACATTTCATTGTCAGCCGATTTCGAGAAAACAATTGAGAAATGTGAACAATTGGCAATTTTGGCTAATTGGTTTAAAACCAATAAAATAAGAACTTTTGCAGGACAAAAGGGTTCAGCTGACTTCTCACAGCAAGAAAGACAAGAATACGTAAATAGAATCAGGATGATTTGTGAATTGTTTGCACAGCATAACATGTACGTCTTATTAGATGAGACGGCATGGATCCTGGGCACAGGAAAGATACTT
 +
 +
pca2
 +
ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCTATGAAGTATTCATTGTGTACCATCTCATTTAGGCACCAATTAATCTCATTCACAGATATAGTTCAATTCGCATACGAAAACGGATTTGAGGGTATTGAATTATGGGGAACACATGCTCAGAACTTGTATATGCAAGAGTATGAAACTACAGAAAGGGAATTGAATTGTTTAAAGGATAAGACCTTGGAAATTACTATGATTTCTGATTATTTAGACATTTCATTGTCAGCCGATTTCGAGAAAACAATTGAGAAATGTGAACAATTGGCAATTTTGGCTAATTGGTTTAAAACCAATAAAATAAGAACTTTTGCAGGACAAAAGGGTTCAGCTGACTTCTCACAGCAAGAAAGACAAGAATACGTAAATAGAATCAGGATGATTTGTGAATTGTTTGCACAGCATAACATGTACGTCTTATTAGATGAGACGGCATGGATCCTGGGCACAGGAAAGATACTT
 +
 +
digestion with eco/bam
 +
'''AATTC'''ATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCTATGAAGTATTCATTGTGTACCATCTCATTTAGGCACCAATTAATCTCATTCACAGATATAGTTCAATTCGCATACGAAAACGGATTTGAGGGTATTGAATTATGGGGAACACATGCTCAGAACTTGTATATGCAAGAGTATGAAACTACAGAAAGGGAATTGAATTGTTTAAAGGATAAGACCTTGGAAATTACTATGATTTCTGATTATTTAGACATTTCATTGTCAGCCGATTTCGAGAAAACAATTGAGAAATGTGAACAATTGGCAATTTTGGCTAATTGGTTTAAAACCAATAAAATAAGAACTTTTGCAGGACAAAAGGGTTCAGCTGACTTCTCACAGCAAGAAAGACAAGAATACGTAAATAGAATCAGGATGATTTGTGAATTGTTTGCACAGCATAACATGTACGTCTTATTAGATGAGACGGCAT'''G'''
 +
 +
'''Thursdays Plan'''
 +
Do Pca1 with vanillin asbF-1
 
'''PCA protocol'''[http://openwetware.org/wiki/Template:SBB-PCA]
 
'''PCA protocol'''[http://openwetware.org/wiki/Template:SBB-PCA]
 
<!-- ##### DO NOT edit below this line unless you know what you are doing. ##### -->
 
<!-- ##### DO NOT edit below this line unless you know what you are doing. ##### -->

Revision as of 21:39, 12 March 2013

Owwnotebook icon.png Project name <html><img src="/images/9/94/Report.png" border="0" /></html> Main project page

March 5th 2013

Synthesis of vanillin part asbF-1

Construction File Mix oligos for one synthon, do PCA1 protocol (517bp, pca1)

PCR pca1 with asbF-1_oligo_3 and asbF-1_oligo_1 by PCA2 protocol (517bp, pca2)

Digest pca2 with EcoRI/BamHI (yes, BamHI), gp (472+26+19 bp, pcr_dig)

(get pre-digested vector from JCA of pBca9145-Bca1144

Ligate pcr_dig and vect_dig, transform, pick white colonies, map, sequence

asbF-1_oligo_3 >ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCT

asbF-1_oligo_1 > AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCATCTAATAAGACGTACA

Predict the product of each assembly step:

pca1 ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCTATGAAGTATTCATTGTGTACCATCTCATTTAGGCACCAATTAATCTCATTCACAGATATAGTTCAATTCGCATACGAAAACGGATTTGAGGGTATTGAATTATGGGGAACACATGCTCAGAACTTGTATATGCAAGAGTATGAAACTACAGAAAGGGAATTGAATTGTTTAAAGGATAAGACCTTGGAAATTACTATGATTTCTGATTATTTAGACATTTCATTGTCAGCCGATTTCGAGAAAACAATTGAGAAATGTGAACAATTGGCAATTTTGGCTAATTGGTTTAAAACCAATAAAATAAGAACTTTTGCAGGACAAAAGGGTTCAGCTGACTTCTCACAGCAAGAAAGACAAGAATACGTAAATAGAATCAGGATGATTTGTGAATTGTTTGCACAGCATAACATGTACGTCTTATTAGATGAGACGGCATGGATCCTGGGCACAGGAAAGATACTT

pca2 ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCTATGAAGTATTCATTGTGTACCATCTCATTTAGGCACCAATTAATCTCATTCACAGATATAGTTCAATTCGCATACGAAAACGGATTTGAGGGTATTGAATTATGGGGAACACATGCTCAGAACTTGTATATGCAAGAGTATGAAACTACAGAAAGGGAATTGAATTGTTTAAAGGATAAGACCTTGGAAATTACTATGATTTCTGATTATTTAGACATTTCATTGTCAGCCGATTTCGAGAAAACAATTGAGAAATGTGAACAATTGGCAATTTTGGCTAATTGGTTTAAAACCAATAAAATAAGAACTTTTGCAGGACAAAAGGGTTCAGCTGACTTCTCACAGCAAGAAAGACAAGAATACGTAAATAGAATCAGGATGATTTGTGAATTGTTTGCACAGCATAACATGTACGTCTTATTAGATGAGACGGCATGGATCCTGGGCACAGGAAAGATACTT

digestion with eco/bam AATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCGGTCTCCTATGAAGTATTCATTGTGTACCATCTCATTTAGGCACCAATTAATCTCATTCACAGATATAGTTCAATTCGCATACGAAAACGGATTTGAGGGTATTGAATTATGGGGAACACATGCTCAGAACTTGTATATGCAAGAGTATGAAACTACAGAAAGGGAATTGAATTGTTTAAAGGATAAGACCTTGGAAATTACTATGATTTCTGATTATTTAGACATTTCATTGTCAGCCGATTTCGAGAAAACAATTGAGAAATGTGAACAATTGGCAATTTTGGCTAATTGGTTTAAAACCAATAAAATAAGAACTTTTGCAGGACAAAAGGGTTCAGCTGACTTCTCACAGCAAGAAAGACAAGAATACGTAAATAGAATCAGGATGATTTGTGAATTGTTTGCACAGCATAACATGTACGTCTTATTAGATGAGACGGCATG

Thursdays Plan Do Pca1 with vanillin asbF-1 PCA protocol[1]