Difference between revisions of "User:Jarle Pahr/Housing"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(Radon)
Line 18: Line 18:
 
=Radon=
 
=Radon=
  
http://www.ngu.no/ImageArchive/90/FinalDrammenWeb2.jpg
+
http://www.norske-radonkontroll.no/side12.html
  
 
http://www.nrpa.no/radon/radon-i-utleieboliger
 
http://www.nrpa.no/radon/radon-i-utleieboliger

Revision as of 09:17, 14 October 2013

Personal notes on where to find housing and legal matters:

Nyttig å vite om husleieloven: http://www.regjeringen.no/en/dep/krd/dok/veiledninger_brosjyrer/2008/husleieloven.html?id=501000

http://www.boligjegeren.no/Underleieforholdet/Temasaker/Tillattogulovlig.aspx

http://seeiendom.no/

http://www.agderposten.no/nyheter/ma-betale-husleie-1.6793185


http://www.jusstorget.no/article.asp?Key=2&FagKey=37&ArtKey=125

http://gratisrettshjelp.no/?wpfb_dl=332

http://www.bolighjelpa.no/utleiere/husleieloven

Radon

http://www.norske-radonkontroll.no/side12.html

http://www.nrpa.no/radon/radon-i-utleieboliger

http://www.nrpa.no/radon/maaling-av-radon-i-boliger

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101029-1380.html

http://www.ngu.no/no/Aktuelt/2006/049/

http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/helse-og-trivsel/radon/radonmaling-ma-dokumenteres/

Depositum

http://www.lovdata.no/all/tl-19990326-017-003.html#3-5

Nyttig å vite om husleieloven: Depositum: http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/BOBY/veiledninger_og_brosjyrer/fem_depositum%20.pdf

http://www.dinepenger.no/bruke/ikke-gaa-i-depositumsfella/126022

https://www.dnb.no/portalfront/dnb/nedlast/privat/avtaler/depositumkonto-husleieforhold-avtalevilkaar.pdf

http://www.aftenposten.no/forbruker/article1097443.ece#.UlwMVRB1R1E

http://www.dinepenger.no/spare/store-forskjeller-paa-depositumskontoer/20261020


Opprette konto:

http://www.nordea.no/privat/daglig+bruk/konto+og+betalinger/depositumskonto+privat/1097152.html

Krav til godkjent bolig

Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning: http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?documentId=3063&sectionId=2

http://www.utleiemeglingen.no/news0002.html

http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/juss/utleie-av-bolig/strenge-krav-ved-utleie/

http://www.ifi.no/krav-til-utleiedel-i-boligen?var=1&utm_expid=49969208-0.Ia7eNF5aRfKRx75blrHiiA.1

Bygningsmessige krav til utleieleiligheter tilknyttet egen bolig: http://www.huseierne.no/boligsporsmal/juridisk-hjelp/husleie/bygningsmessige-krav-til-utleieleiligheter-tilknyttet-egen-bolig/

BRUKSENDRING – når vil utleie av en bolig medføre søknadsplikt?: http://www.huseierne.no/boligsporsmal/juridisk-hjelp/husleie/bruksendring--nar-vil-utleie-av-en-bolig-medfore-soknadsplikt/

Fra overnevnte: "Har utleiedelen egen inngang, regnes den som en egen boenhet med de krav som forskriften stiller til parkeringsplass, boder, høyde under tak osv og dermed søknadspliktig."


http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?documentId=3063&sectionId=2


Bruksendring og riving av bolig: http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-040.html#31-6


  • Selvstendig boenhet skal være egen branncelle.

Brannsikkerhet

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn: http://dsb.no/Global/Publikasjoner/2004/Veiledning/Fobtotlav.pdf

http://nrbr.no/no/bolig/Hvem+har+ansvaret+for+brannsikkerheten%3F.9UFRjQ0H.ips

Denne brannsikringen har du som leier krav på: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Aktuelt/Denne-brannsikringen-har-du-som-leier-krav-pa/

http://www.boligjegeren.no/Nyttig%C3%A5vite/Brannsikkerhet/Brannsikringerviktig.aspx

http://www.tryggogsikker.no/html/280.html

http://www.lbf.no/include/default_template.asp?Key=33774&Table=Article

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.:

http://lovdata.no/for/sf/jd/td-20020626-0847-002.html


Eiers plikter:


Leiers plikter:


Rømningsveier:

http://www.norgesvinduet.no/index.php?id=70

http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-3-utgave/8/9/4/

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Bolig/Romningsvei/

Boliger til leie

http://www.sintefbok.no/

Finn.no: Boliger til leie i Oslo: http://www.finn.no/finn/realestate/lettings/browse2?areaId=20061

Hybel.no: Boliger til leie i Oslo: http://www.hybel.no/bolig-til-leie/annonser/oslo

http://www.leiehybel.no/oslo/

http://www.rubrikk.no/leilighet-bolig-til-leie/leilighet-til-leie-oslo--oslo.htmlRom/leiligheter til leie:


Legal

http://www.bolighjelpa.no/utleiere/rad-og-tips-ved-utleie-av-bolig

http://www.forbrukerradet.no/tips-og-r%C3%A5d/bolig/leie-av-bolig/husleie