LabName:Alcazar

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Lab Alcazar.png

Home        Contact        Internal        Lab Members        Publications        Research        Talks       Alcazar Lab

Genetics of Plant-Environment InteractionsStarting soon. We're particularly focused in abiotic and biotic stress responses and their interactions. By using natural variation as source of genetic diversity, we're studying how plants adapt to their environments using the model species Arabidopsis thaliana. For a more detailed view of our research, please have a look at our 'Research' and 'Publications' section.
El nostre és un laboratori interessat en l'estudi de les bases genètiques de l'estrés abiòtic i biòtic en plantes, emprant organismes model com Arabidopsis thaliana i la variabilitat genètica natural ja existent en poblacions silvestres. Els detalls de la nostra recerca i projectes en curs es podran consultar properament en l'apartat "Research" i "Publications".
Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona (UB)
Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia
Avda Diagonal 643, 08028 Barcelona
Spain