IGEM:PennState/Labbook/ChrisBuckno/XylR promXylFnoCRP

From OpenWetWare
Revision as of 08:35, 21 June 2007 by Cbuckno (talk | contribs) (New page: '''TGGAATGATGAAACTGGGTAATTC''' CTCGAAGA GAAAAATGCA ATAAGTACAA TTGCGCAACA AAAGTAAGAT CTCGGTCATA AATCAAGAAA TAAACCAAAA ATCGTAATCG AAAGATAAAA ATCTGTAATT GTTTTCCCCT GTTTAGTTGC TAAAAATTGG TTACG...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

TGGAATGATGAAACTGGGTAATTC CTCGAAGA GAAAAATGCA ATAAGTACAA TTGCGCAACA AAAGTAAGAT CTCGGTCATA AATCAAGAAA TAAACCAAAA ATCGTAATCG AAAGATAAAA ATCTGTAATT GTTTTCCCCT GTTTAGTTGC TAAAAATTGG TTACGT TTATCGCGGTGATTGTTACTTAT