IGEM:PennState/Labbook/ChrisBuckno/F and R XylRTL RTR

From OpenWetWare
Revision as of 09:43, 21 June 2007 by Cbuckno (talk | contribs) (New page: '''GCAACCAAACGCCGTTCT''' TGATTTTG ATAAAAATTT TCTCAAAGCC GGTTACGTAT TACCGGTTTT GAGTTTTTGC ATGATTCAGC AGGAAAAGAA CCatgTTTAC TAAACGTCAC CGCATCACAT TACTGTTCAA TGCCAATAAA GCCTATGACC GGCAGGTAGT ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

GCAACCAAACGCCGTTCT TGATTTTG ATAAAAATTT TCTCAAAGCC GGTTACGTAT TACCGGTTTT GAGTTTTTGC ATGATTCAGC AGGAAAAGAA CCatgTTTAC TAAACGTCAC CGCATCACAT TACTGTTCAA TGCCAATAAA GCCTATGACC GGCAGGTAGT AGAAGGCGTA GGGGAATATT TACAGGCGTC ACAATCGGAA TGGGATATTT TCATTGAAGA AGATTTCCGC GCCCGCATTG ATAAAATCAA GGACTGGTTA GGAGATGGCG TCATTGCCGA CTTCGACGAC AAACAGATCG AGCAAGCGCT GGCTGATGTC GACGTCCCCA TTGTTGGGGT TGGCGGCTCG TATCACCTTG CAGAAAGTTA CCCACCCGTT CATTACATTG CCACCGATAA CTATGCGCTG GTTGAAAGCG CATTTTTGCA TTTAAAAGAG AAAGGCGTTA ACCGCTTTGC TTTTTATGGT CTTCCGGAAT CAAGCGGCAA ACGTTGGGCC ACTGAGCGCG AATATGCATT TCGTCAGCTT GTCGCCGAAG AAAAGTATCG CGGAGTGGTT TATCAGGGGT TAGAAACCGC GCCAGAGAAC TGGCAACACG CGCAAAATCG GCTGGCAGAC TGGCTACAAA CGCTACCACC GCAAACCGGG ATTATTGCCG TTACTGACGC CCGAGCGCGG CATATTCTGC AAGTATGTGA ACATCTACAT ATTCCCGTAC CGGAAAAATT ATGCGTGATT GGCATCGATA ACGAAGAACT GACCCGCTAT CTGTCGCGTG TCGCCCTTTC TTCGGTCGCT CAGGGCGCGC GGCAAATGGG CTATCAGGCG GCAAAACTGT TGCATCGATT ATTAGATAAA GAAGAAATGC CGCTACAGCG AATTTTGGTC CCACCAGTTC GCGTCATTGA ACGGCGCTCA ACAGATTATC GCTCGCTGAC CGATCCCGCC GTTATTCAGG CCATGCATTA CATTCGTAAT CACGCCTGTA AAGGGATTAA AGTGGATCAG GTACTGGATG CGGTCGGGAT CTCGCGCTCC AATCTTGAGA AGCGTTTTAA AGAAGAGGTG GGTGAAACCA TCCATGCCAT GATTCATGCC GAGAAGCTGG AGAAAGCGCG CAGTCTGCTG ATTTCAACCA CCTTGTCGAT CAATGAGATA TCGCAAATGT GCGGTTATCC ATCGCTGCAA TATTTCTACT CTGTTTTTAA AAAAGCATAT GACACGACGC CAAAAGAGTA TCGCGATGTA AATAGCGAGG TCATGTTGTA GCGATGATGA GAATTGTCGG CGTCACATCA GGTAACGCTG CGTGGTTGTC GGATGCGGCG TGAACGCCTT ATCCGACCTA CCCGCCAGGC ATGATAAAAC GCACCAACAA CGCTTCAGGC TCGTAGCTCA ACTGCCTGAG ACAAAGTAAA AAGCCTTATC CGACTGACAA GTC GGATAAGGCTCAAGGAAATGCAAT