Difference between revisions of "Harvard:Biophysics 101/2007/03/15"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(Assignment Due Mar 20)
(Genomic mutation finder)
Line 131: Line 131:
  
 
Below is a sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?  
 
Below is a sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?  
 
+
<pre>
        1 cttagcggta gccccttggt ttccgtggca acggaaaagc gcgggaatta cagataaatt
+
>ex_3
      61 aaaactgcga ctgcgcggcg tgagctcgct gagacttcct ggacggggga caggctgtgg
+
GGGAGGAAGCAGAGGTGCCCTGGCATCTTCAGCTGGAGGTGAGCAGGGTGCTGAGGGTGTGAGAGGCCGG
      121 ggtttctcag ataactgggc ccctgcgctc aggaggcctt caccctctgc tctgggtaaa
+
GCGCCTGGGGATGGGAGGCGGGACCGCATCTTCAAGGGGACGCTGCCACCCTACCCCAGAGGTCAGGGCC
      181 ggtagtagag tcccgggaaa gggacagggg gcccaagtga tgctctgggg tactggcgtg
+
TCTCGCCCAGCTCTGGCTCTGATGTCCTGGAGGGAGGGAGATGCTGTTGCGATTCAGAAGATCAGGGGAG
      241 ggagagtgga tttccgaagc tgacagatgg gtattctttg acggggggta ggggcggaac
+
GGCCACCCCCATTCGAGAAGAGTGAAAATCCTGAGCCTGAAGCAGAAGTGGAATCGGTTGGAGCCGAGGC
      301 ctgagaggcg taaggcgttg tgaaccctgg ggaggggggc agtttgtagg tcgcgaggga
+
TTTAGAGGGTGGCGTTGGGAAGAGGGTCTGGCGCCGCCCTATGGACTGTTCGGGCTCACGAGGCTGAAGG
      361 agcgctgagg atcaggaagg gggcactgag tgtccgtggg ggaatcctcg tgataggaac
+
CTCCGAAGACCGCGACCTGCGAACCATGGGAAGGTTCCACGCGGATGAAGGCTACAGCCCCGGCCAGAGA
      421 tggaatatgc cttgaggggg acactatgtc tttaaaaacg tcggctggtc atgaggtcag
+
CCCTACACTAGGCCTGGACTTCTCCACCGGCTTATGACATGATAGCTCAATAAGCTCCTTATTTAACGCA
      481 gagttccaga ccagcctgac caacgtggtg aaactccgtc tctactaaaa atacaaaaat
+
CTGTTGTATCAGGTCCCTGTCGCAGCCACTGGCCCTATAGCCTAATAAAGGAGCGGGTGCATGCATTGGA
      541 tagccgggcg tggtgccgct ccagctactc aggaggctga ggcaggagaa tcgctagaac
+
TTGGTGAGCTACCGCCACAGCAACGCGTCCTAATCAACCATCCCAAACGGCAGTTGGAAGAAAGTTCTTG
      601 ccgggaggcg gaggttgcag tgagccgaga tcgcgccatt gcactccagc ctgggcgaca
+
CAGGCCTGTGCTTGGGCTTGAACGCTGGGCCGGCCGCTGCGCTCTGTGGCTCCCTGCAGGCCTGCGGATC
      661 gagcgagact gtctcaaaac aaaacaaaac aaaacaaaac aaaaaacacc ggctggtatg
+
GGCCAGGGGGCTCCGATCCTTTTGGACCGAGGCTGAAGCAACGGCTGCACCAGAGAAGGCCTTCTGGCTG
      721 tatgagagga tgggaccttg tggaagaaga ggtgccagga atatgtctgg gaaggggagg
+
AAGGTGGAAGTGCACGGGGTCCGCAGAACCGCCTAAGGCGTCTTCAGGCGTGGGTTAGGAACTAGCAGGC
      781 agacaggatt ttgtgggagg gagaacttaa gaactggatc catttgcgcc attgagaaag
+
TCTCCTTTGTGCTTCATTCCATGGCCAGAGCAAGACACGTGGGCAAGCCCAAAGCCAGGGGCTGGGAAAG
      841 cgcaagaggg aagtagagga gcgtcagtag taacagatgc tgccggcagg gatgtgcttg
+
TACCCTCCACCCACAACGAAACCATGGCAAGGGGTGGGTGCATGTAGGGCTGAGGAATTGGGGCCAATAG
      901 aggaggatcc agagatgaga gcaggtcact gggaaaggtt aggggcgggg aggccttgat
+
TCTATCTATCCCGTGAGGAGACCTGCTGTGGGGGTTGCACAGCCTGGGTCTGCAAGCTTCACTGCCCTCG
      961 tggtgttggt ttggtcgttg ttgattttgg ttttatgcaa gaaaaagaaa acaaccagaa
+
GCCTGGGCGTCCTGTGCTCCTTTGGCCTCTCTGGGTTAGGAAAGTATCCCTTTTATCTCTGCAAAGGTCA
    1021 acattggaga aagctaaggc taccaccacc tacccggtca gtcactcctc tgtagctttc
+
GAGTCCCAGTGTCTGCTTTCAAATATAAAACCAGCTATTGGGGGTATGACCCTGAACTGTATGAGGGCCG
    1081 tctttcttgg agaaaggaaa agacccaagg ggttggcagc aatatgtgaa aaaattcaga
+
CCCTTTCAGTAATTCTCTCTCCAGGAGTGAGAACCTCCCTTTCTCAATTTTAGGTTAGATGGGTCTGAGT
    1141 atttatgttg tctaattaca aaaagcaact tctagaatct ttaaaaataa aggacgttgt
+
GTGTTTAGTGCAGTTCATGGTTGAGCAGGAAGATTAGAAATAAGGACATAGAGACAACTATTTTCTTGGT
    1201 cattagttct ttggtttgta ttattctaaa accttccaaa tcttaaattt actttatttt
+
GTTAAACTCATTTTAAACAAAGTGGAAAGTAAAGGATTTAGTAGGGAAATCCTTTCACCTTGGCAAAAGT
    1261 aaaatgataa aatgaagttg tcattttata aaccttttaa aaagatatat atatatgttt
+
ATAGTCTATCTGGTCACAACTGCCACAGCATGATCCTTGGTGGCTTGGCACAAGCATTCCCTGTCCTCCA
    1321 ttctaatgtg ttaaagttca ttggaacaga aagaaatgga tttatctgct cttcgcgttg
+
TCAAGCCCATAATGTCCCTCAGTAATTCCACTGCATTTTTTTTGCAGCTGCTGTGTGCTGGAGCTGTGGG
    1381 aagaagtaca aaatgtcatt aatgctatgc agaaaatctt agagtgtccc atctggtaag
+
GAACCCCTCGGTAATCTCTTGTCTGCTTTTTAGGAACTCCTATCTCCAGATCTTCTTTTACTTCCCAAGC
    1441 tcagcacaag agtgtattaa tttgggattc ctatgattat ctcctatgca aatgaacaga
+
CACCCCACTTCTTTGAAAGGTCTGCAGGCTTGTCTACCTCTTCTCAGCTTGCTCTGCATGCCTTGGGGAA
    1501 attgacctta catactaggg aagaaaagac atgtctagta agattaggct attgtaattg
+
GCTCTTAAAGCATGGATCATGAAGGAGGGGGGCGGAGGAGAGGGAAATGCATGTTTCCACAAATGGACCA
    1561 ctgattttct taactgaaga actttaaaaa tatagaaaat gattccttgt tctccatcca
+
TGAGCCCACCAGGCAGGCTCTAGATGGGGAAAAAAACCCCTTACATTATCATGTGACTTGTACAAGAAAA
    1621 ctctgcctct cccactcctc tccttttcaa cacaaatcct gtggtccggg aaagacaggg
+
AAGGTACCTGCAAAGGGTCAAGGGACCAGAGAGGAGAACTTGAGAGGTATTCTGGAGGAGGCGACTTTTG
    1681 actctgtctt gattggttct gcactggggc aggaatctag tttagattaa ctggcatttt
+
ATGTGAGCTTTCTAGGTGAGTAAAGGGCATTGTAGATGAAAGGACTGGCTGGTAAGTGGCCAGCAGATAG
    1741 ggcttttctt ccagctctaa aacaagctcc atcacttgaa atggcaaaat aaaatcatgg
+
AAATACAGGCTGAGCTCAGGGGAGGGTACACCCAGAGGTGGGGAGGAAGGTAGGAAGTGAAAAAGGAGGC
    1801 atgaggccga gggcggtggc ttatgcctgt aatcccagca ctttgggagg ccaaggtggt
+
TGGGCGTGGTGGCTCACGCCTGTAATCCTAGCACTTTGAGTGTCCGAGGCAGGCGGATCACTTGAGGTCA
    1861 aggatcacga ggtcaggaga tcgagaccat cctggccaac atggtgaaac cccctctcca
+
GGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAACTACAAAAATTAGCTGGGT
    1921 ctaaaaatac aaaaattagc tgggcgtagt ggcatgtgcc tgtaatccca gctactcagg
+
GTGGTGGTGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTAAGGTATGATAATTGCTTGAACCCGGGAGG
    1981 aggctgaggc aggagaatca cttgaaccag gaggcagatg ttgctgtgag ccaatatggc
+
CGGAGCTTGCAGTGAGCGAAGATCATGCCACTGCACTCCAGCCTGGGTAACAGAGTGAGATCCTGTCTCA
    2041 accactgaac tccagcgaca gagctaaact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
+
AAAAAAAAAAAAAAGGAAGTGAAAAAGGAAAGGGAGAAGGCCAGAATGGAAAGGAGCTAAAGACAGACTG
    2101 aacatggatg atcggtgtcg ttgagaggat aggtatttgg aagaaccttt gtttgaaact
+
AGCAAGGCAGAGTTGGAGGCCAGCGCAGGAAGGGCTCAAAACATTTGCAAGGACAGTTCACATCCCACTG
    2161 ggctctgtac atacaatgaa attacatact tatttacata caatgaaatg cagaggtttt
+
GTATGTCAGCTTAGATTTAAAGCACTACCCAGAGTTATTCAAAGCCAGACAGGAGAACTGCAGGCATCAG
    2221 ttttttatat aggatctctg tcgagaggct ggagtgcagt ggtgctatca cagctcactg
+
AATGCCCTGGGGACGGGTCCAAAATGCAGAATCCTAAGCCCCTAAAGAGTCACTCTACGATGAGATCCAA
    2281 cagcctcaac ctcgtcaggc tcaagcaatc ctcccacctc agcctccaga gtagcaggga
+
GAATTTGGGCTGGATCCCACTTCTCCTGTCCCCTGCCCTCACCACTGAGGACCTAAAGCATAATAAAAGG
    2341 cgataggtgt gcaccaccat gcccagctaa tttttgtatt tttttttctt tttttgagat
+
GGACAATCTCTGCCCTAAATAATCCCTTTTGGCAGTTACTTTCTGTTTTCAAACTTCAAATCTGTCCTCT
    2401 ggagtcttgc tctgttgccc aggctggagt gcagtggcgc gatctcagct cactgcaaac
+
GGGACTAACCTAGGAGATGAGGGATAAGGGAATTAACATTTATGGAAAATGGAGGAACCCACATAGGCAC
    2461 tctgcctccc gggttcatgc cattcttctg cctgagcctc ctgaatagct gggactacaa
+
CTGTGTTCACCTAATATTCCTTACCAAGCAGTGGGTGCTGCCATTATCTCCATTGTATGGATGAGAAAAC
    2521 gcacccacta ccacgcccgg ctaatttttt gtattttttt ttctttttta gtagaggcgg
+
AGGCTTAAAAGAGGTTAATCGACCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGACCGA
    2581 gatttcaccg tgttagccag gatagtcttg atctcctgac cttgtgatcc acccgcctgg
+
GGACAGCGGATCACGATGTCAGGGGATCGAGACCATCCTGGCTAACACAGTGAAACCCCGTCTCTACTAA
    2641 gcctcccaaa gtgctaggat tacaggcata agccactgcg tccagccatt cttgtatttt
+
AAATACAAAGAAAAAAAAAAATTAGCTGGGCGTGCTGGTGGGCGCCTGTAGTCCAAGCTACTCAGGAAGC
    2701 tctgttgtag agatagggtt ttgctatgtt ggccatgctg gtctcaaact cctgacctca
+
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTACACTCC
    2761 agtgatctac cctcccttgg cctctcaagg tgctgggatt acaggcctga gccattgcac
+
AGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCATCTCAAAAAAAAAAATAAAATAAAATAAAGAAAAAAAGAATTAG
    2821 ccagccatgg tctaaaaatc ttgattgaaa taccaccttt tcatttccag acacccctat
+
CTGGGCATGGTTGCGCACGTCTGTAGTCCCAAGCTACTCGGGAGGCTGAAGCAGGAGAATTGCTTGAACC
    2881 ttaaaattac cacaccccca gcacacactt tatcttctat tcctgctgct tctccataac
+
CGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCACGCCACTGCACTCCAGCCTGGTGACAGAGCGAGACTTCG
    2941 actgattact agctgacatt ctatgtaatg tatccatttt ttatctctag tcccacagaa
+
TCTCTAAAAAAAGAAAAAGAAAAAGGAAAAAAAAAAAAAGAGGTTAAGTAACTTGGGCGGGGGCGGCCAG
    3001 tgtaaactcc aggatgggat ttttgttttg tttacataca tctgtatgtt cagtagttag
+
AGCCACAGAACTAGTAAGTGATAGAAGTAGGATTCTCACCTAGTTCTTTCTGATGCTAGTTGGAGAGGCA
    3061 aacggtactt gggacctagt tgccactcaa taaacatttg tcaaataaat aataaactaa
+
GCTTTGTTCAGTGGGTTTTAGAGCCAGGGCTGCTTAGGTTTGGATCTCACCTCTATCCCATATTATTTGC
    3121 actaaattag ttctttaatt tttttaaata tggtgatggt tagtagtgag taacattcaa
+
TGGGACTTCCTTAAAACAGTGTGGGGCTCAGGGCAACCCAATGAGTATGGGGCTAAGACAGCTGCCACCG
    3181 aaaataagtt gaaaagttgt accattgcct cttacccaca ataaaaaagg gtaaattctt
+
AGTCAGCATTTTTCACAGGCCCCTCGAGATAGCACTGAAGACAGAAATTTCTAAATTGAATTTTATTGAT
    3241 ttctgcttta tgaaagttgt ttttcatatt tgaagtcaag ttaatcagat taaggaaaat
+
GTTCAGGAAAGAGAAGTCAGTCACAACCCCCCTTGGCCCTCAGCCCCAAGCAGAGAGCCCAGAGTGTGTG
    3301 gtatgttgtg ttttcagagc gatacaagat ttataaataa ccatcctctc ccttgccctt
+
ACCTCAGGCAAGTACCAAAACCTCTCTGTGCCTCAGTTCCTCATCTGTAAATTGGGGCAAATGTCAGTTG
    3361 caacattata gctaaacaaa aataagagga aaacaggatt cacaatttat caatttattg
+
ATGTGAGGATTAAATATGATGATATCCTGGCTGGGCACAATGGCTCATGCCTGTAATCCCATAACTTTGG
    3421 aaaatcagag ccagagaagc aggaaatgac attgtaggaa aaaactgctt ttgaaaaagc
+
GAGGCTGAGGCCGCTGGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTCAAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCA
    3481 acaaaactta ctcatgacaa tcagtgatca ggaaaatcct caatagtgtg gcatttggat
+
TTTCTACCAAATATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGTGCATGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGGC
    3541 acatttatgt ttcatttcca tgggagagag tcataaaaat aggatgttct ttctcattct
+
TGAGGCACAAGAATCGCTTCAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTGC
    3601 ggcaaattaa accatcaatt aaaaactcag atacataaaa attaaagatg taagaatgaa
+
AGCCTGGATGACAGAGTGAGACTCTGTCCCAAAACAAAAAGAAAAGCAAAGCAAAGAAAGAAAAGGAGAA
    3661 aatgctaaat tgttattttc aatcaactat tatgttttct agcttttcat tgcttttttc
+
AAGAAAAGAAAATAAAAAGCTGATATCCTTTTTTTTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCACCGAGGC
    3721 tgtttcctgt taagattaat ttcttttttt tttttttttt ttttttttga gacagacttt
+
TGAAGTGCAGTGGCACGATCTCGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCTGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTC
    3781 ggctcttgtt gcccaggctg gagtgcagtg gcacaatctc ggctcactac aacctccacc
+
AGCCTCCCAAGTAGCTAGGACTACAGGCGCCTGCTGCCACATTTGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGA
    3841 tcccgggttc aagcaattct gctgcctcag cctccggagt acctgggatt gcaggcatgt
+
GACGGGGTTCAATAAAATGAAGCGAAATGGGGATGAAACATAATGAACCACAGCAGTTTTCTGTCCCTAC
    3901 gccatcacac cagctaattt tgtattttta gtagagacag ggtttctcca tattggtcag
+
TGTTCCCACCCTTCTGGGGAGCAAGATTTCAATGGAATCTTCTGGTGCTTCTCCCGACATCTCTTGCATG
    3961 gttggtctcg aactcctgac ctcaggtgat cctcctgcct tggcctccga aagtgctggg
+
TCTCATTGTTTTTATTATTATTATTATTATTTTGAGACACAAATGAGCTAAGCGCTACTTCGAATTATTA
    4021 attacaggcg tgagccaccg ctcccagact ttttgttttg ttttgttttg tttttttgag
+
AAGCCCATATCACTGGAGAAATAAGATCCCTATTCTGAACACCTAGCAATAAGTACCATAATATACTTTA
    4081 acacggtctc gctctgctgc ctaggctgga gtgcagtggc acgatcttgg ctcactgcca
+
CCTCTTCATCTTCCTCATCCAGGTATTTTATTTTAATACTATTCAGATCAAATGAAACTTTTACCTACAA
    4141 gctccgcctc ccgggttcag gccattctcc tgcctcagcc tcccgagtag ctgggactac
+
AAGAAATACACATTTAAAGGCAGGTTATAATGTACATAGAAGTCAAAGGATGAGTTGGGCATATTTCATT
    4201 aggcgcccac cactatgccc ggctaatttt ttgtattttt agtagagacg gggtttcacc
+
ACATACTAAATATTTTATATGGTTAAAAAAATCCACAAAATCAGAAGACAACAAACAACCATCACAACCC
    4261 atgttagcca agatggtctc gatctcctga ccttgtgatc cacccgcctc agccttccaa
+
ACAGCAAAGGGTTAATATCTGCAACACACCCAGAGTATCAGCAAAACTGCTAATGATACAATTAACAACC
    4321 agtgctggga ttacagtcct gagccactgc gcccggcctg gacctttttt tttcggggtg
+
CAGGAAAAAGTATACATAAAATTCATAGAAGAAGTCAGAACACCTAACAAATACCTCAGAAGACTTTCAA
    4381 gggggttgga gtctggctct gtcgcccagg ctggagtgca gtggcgccat cttggctcac
+
ACTTTCTGGTGGTCAGAACAATGCAAATTGAAAGCAATGAAATGTCATCTAATCAGAACAGCAAATTGTG
    4441 tgcaacctcc gcctgccagg ttcaagttca agcgcttctc ctgcctcagc ctcctgagta
+
TGTATGTGTGTGAGCACAAAAAATGGGAAGACTTGGGTTCTAGACACAGCTCTGGCCCATTACTAGACAT
    4501 gctgggatta taggcgcacg ccaccgtggc cggctaattt tgtattttta gtagagatag
+
AAAACTGTGAGCAGGTCAGTTCACCTTTGAGCTTCAGTTCTTTAATCTGTAAAATAGGTCTAATATGTCT
    4561 ggtttcatca cgttggtcag gctggtcttg aagtcctgat ctcgtgatcc acccgcctcg
+
GTTTTGCCGATCTCACAGTGTTACCATAAGGATCAAATTAAAAATGAATATGCAAGTTCTTTCAAAATGT
    4621 gccttccaaa gtgctggcgt gagccactgc gcctggctta agattaattt ttgtttgttt
+
CATTCAAATATAAAAATATTATAATACAGGCCAGGCACAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGGATTTTGG
    4681 tgtttttgag acggagtctc gctctttcac ccaggccgga gtgcagtggc gccatctcgg
+
GAAGCAGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGTCCAGGAGTTCGAGACCAGCCTAGCCAACATGGTGAAACTTCG
    4741 ctcactgcaa gctccgcctc ccgggttcac gccattctcc tgcctcggcc ccccaagtag
+
TCTCTAATAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTAGTGGCGCAGGCCTGTATTCCCAGCTACTCAAGAGGC
    4801 ctgggactac aggcgtccac caccacgccc ggctaatttt ttgtattttt agtagagacg
+
TGAGGCAAGAGAATTGCTTGAATCTGGGAGGCAAGGTTGCAGTGCGCCAAGATCATGCCACTGCACTCCC
    4861 gggtttcacc gtgttagcca ggatggtctc cacttcctga cctcgtgatc cgcccacctc
+
GCCTGGGTGATAGAGCGAGACTCTGTCTCAAAAATAAAATAAAAAATTGGCCCGGTGTGGTGGCTCATGC
    4921 ggcctcccaa agtgctggga ttacaggcgt gagccaccgc gcccggcctt aagattaatt
+
CTGTAATCCTAGCAATTTGGGAGGCTGAGGTGGAAGGATCGTGAACCTAGGAGTTGAAGACCAGCCTGGG
    4981 tttatggtgt tttacattca tttgtatgga aagttctagg atagggatca tatttcactt
+
CAACAAAGCCGGACCCTGTCTCCTTAAAAAAATTAAGTTCAATTAAACATTTTTAAAAATAATAAACCAG
    5041 ccttttaata tagtacagta tagcacaatt tgcagttatg tcttaatatg tgatcaggaa
+
TCATTAGAACCATAAACCTGTACTGTTTTTGACAATGTAATGCACTGCCCTGTAAAACACTACAATTAAG
    5101 tgatcatgac tggaaacagt gttatttgtg gtagctatag ggtaggtaag gttttcagcc
+
ACTGTTATTTTAAGGACCCTGAAGTCTGTGAAGATCAGGCACTTTTTTGAAACCCTAAGATAATTATCCC
    5161 tgttttaggt ttcttgaact aaaattcctt ctgctgtctt ctaagtcaat attggcagct
+
CCAGTTTTCTCCATTCTTTGTTTCTACCTAGAACCAAGTTCACCACCAAAACGCAGTCCTGCTGACGTCA
    5221 atttctgaca attggtagtt ctttgtaact ttttacctat gactataaca tttttgactt
+
AGTATTCATTCATATGACATGTAATTACTGGGGTCGTTAAAATTTGGGCAGAATCTTTGTCAATTCACCA
    5281 tcagaagaat ttgctaaaat gtgttccccg gtgggttgtt gtttttcaac ctaaacctag
+
GGACCTTAGGCAAAAAATCAGGAAAATGAAGTGACTGACTCAGTCTGCCAAAAGCGGATATTCTGAAATA
    5341 ctgctttttc cagtcactta tccgtattgg aagctcaaaa tgcaaatata cagtaggcct
+
CCACTTTCCAACTTTAAGAAACACTTCCTGCCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTTTGG
    5401 aaaatattgc ctggtttgaa aagtgtttaa aatatttgaa tcatttttat agtaaacatt
+
GAGGCCGAGGAAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGGTCATCCTGGCTAACGCGGTGAAACCCCCAT
    5461 tactctcatc aggacctaga aggggaacat tttaattttt tttcttttcc cttttcacag
+
CTCTACTAAAAACACAAAAAATTAGCTGGGCGTGATGGCGGGTGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGC
    5521 tcttccttca acattcatta cctttttaca tatcggagtt ttcatctgtt caaagtttgt
+
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGACAGAGTTCGCAGTGCACTAGCCGCGATCGTGCCACTGCA
    5581 gtttacagtg tgtttatata gtttagatta taattaccat actgaaatat aattgtttca
+
CTTCAGGCTGGGCGACAGAGCGAGACTCAGTCTCAAAAAAAAAAGAAAAAAAAGAAACACACTTCCCTAC
    5641 gaattgagtc agtggtgaga atgaaagcca tctggtatga taactgaatc caatttttct
+
TCGTTAGGGAAATTAATCTTCGTCTCTTTTTCTCAAATTACACAATTGGAAATTAATTTAGATATTCTGG
    5701 tttacggaga atttctttga aatgtagctt atctcagaaa tagggattta gtaaccaatc
+
AGCTCCTCCAGCTGGTGGGCCAACTAAGAGAAAACAGGAAGTGGGAGATTCTAGCTTAGCTGGACCATAT
    5761 agagttttct ttgtcaaggt tgtttttctt tttaaagtca catttggtcc cagtaataat
+
CCAGGTCTCCATAAGGAACTCTCTTTGGCTGGCATGTAAAAAAATTCTTTCAGCAAGAGCATTAATCTTG
    5821 accaatgttg gtacaagtta tctcaggttg tgaagcattt ttcccaagtc atctcaggtt
+
AACGTGTGTAAACACGAAAGCTATGGTTAACCCTACCTGCTCCTTAGGTCTACAGCCAGTAGAGTCAGAT
    5881 gtgaagcatt ttcccaagta gcatttaatt ttattcttgc aatagcccaa ggagtctggc
+
AGCTGGGTCCTAGGCCTTCAGCTTTCATAATTGACATTATTGTTAAGTCCATGTGACTGACTCACCTTGT
    5941 agggtgaatg gcaagagaag gaaacaggtt caggtagagt ggttagccca aggtggctct
+
CTTGGCACAAGTTAGCTTTTCCTCCACATCGATTTTTTTTTCTTTCAGCCTCAACAAAATCCCTTTAATG
    6001 gcttatatac acaactggta gtagaaaccc agcctcctga cttagttcat tgtttttctt
+
AAACAAACCTGGCAACCCGAACTTTGGTTACTGTCTCCACCAGAGGCCTGTACAAGCCAAGTTATCCAAG
    6061 ttcactgccc tgtgctatgt caaaaacccc atgattacaa gagttgtatt acaacccttc
+
CTGAGGCCGGGAGTGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGCAGGAGGATCGCTT
    6121 acaataaggt tactgtccac aagcttttct tgtgatcctt ttcttttttt tttttctttt
+
GAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCTGGTCTTTGAGAAAGCGAGACTTTGTCTCGAAAAAAAAAAA
    6181 tttgagatgg attctctgtc acccaggctg gcccgccttg gcctcccaaa atgctgggat
+
AAAAGTGTGGCCTGAAAGTTGAGTGTTTGACAAAAAGGAGAAACAGTGCCTTTCCAAAACCAAAGGTCCC
    6241 tacagcgtga gccaccgcac ctggcccttg tgatcctttt ctaaaaagtt aaatatttaa
+
TAACCAAGATCTCTTTAACGGGGTCTCGAAAAAAGGAGAATGGGATGAGAAGGATATATGGGTAGTGTCA
    6301 ggaaaaaacc acattcttgt cacactgcca ggttagtcgt tctttgatat cttgcctgga
+
TTTTTTAACTTGCAGATTTCATCCTAGTCTTCCAGTTATCGTTTCCTAGCACTCCATGTTCCCAAGATAG
    6361 ctttatccaa aaaatccgtt tcaaaaattc acatttagag ctaagtgtag tggctcacgc
+
TGTCACCACCCCAAGGACTCTCTCTCATTTTCTTTGCCTGGGCCCTCTTTCTACTGAGGAGTCGTGGCCT
    6421 ctgtaatccc ggtcgaggca gatggatcac ttgaggtcag gacttcaaga ccagcctggg
+
TCCATCAGTAGAAGCCGGATGTTCTTGTGTCCGAAATTGGTGGGTTCTTGGTCTCACTGACTTCAAGAAT
    6481 caatatggtg aaaccccttc cctaccaaaa atacaaaaaa attagccggg tgtggcagca
+
GAAGTTGCGGACCCTCACGGTGAGTGGTACAGTTCTTAAAGATGATGTGTCCAGAGTTTGTTCCTTCTGA
    6541 cgcgcctgta gtcccagcta cttggaatgc tgaggcacaa gaatcacttc aatccgagag
+
TGTTCGGACGTGTTCAGAGTTACCTCCTTCTGGTGGATTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTG
    6601 gcagaggttg cagtgagcca agaccacacc actgcactcc agcctgagca gcagagtgag
+
CAGACCTTTGCGGTGAGTGTTACAGCTCTTAAGGCGGCATGTCTGGAGTTTGTTCGTTCCTCCCGTCTGG
    6661 tgagactcca tctccaaaaa aaaaaaaaaa ggttcacatt cagaagaaag ctaaaggccg
+
AGTTGTTCATTCCTCCTGGTGGGTTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTGCAGACCTCTGCGGT
    6721 ggtatagtag ctcacacctg taatcccagc actttgggaa gccgaagcag gaagattgct
+
CGGTGTTACCAGCAGATAAATGCTATGCGGACCCAAAGAGTGAGCAGCAGCAAGATTTATTGCAAAGAGC
    6781 tgatgccagg cattcaagac cagcatgggc atcatagtga gatcctgtct ctacaaaaat
+
ACAAGAACAAAGCTTCCACAGCGTGGAAGGAGACCAGAGCGGGTTGCTGCTGCTGGCTCAGGCAGCCTGC
    6841 taattaacat taaaaattaa aaagatggct ggcatggtgg ctcactcctg taatcccagt
+
ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTCCCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGG
    6901 actttgggag gccaaggcat ggtggtgcat gcctttagtc ccagctactc gggaggctga
+
TGCAATCTGGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAACCTCCCCAGTA
    6961 ggcaggagaa tcacttgaat tcaggaggcg gaggttacag agagccgaga tggtgccact
+
GAGGGGATTACAGGCACCCACCACCGCACCCAGCTAATATTTTGTCTTTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCAC
    7021 gcactccagc ctgggcgaca gaacgagact ctgtctgaaa aaaaaaaaga aaattaaaaa
+
TGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCTTGACCTCGTGATCCACCCCTCTAGGCCTCCCAAATTGCTGGG
    7081 gaccagaata aagctaaaga tttaaaatag cctataggtt cctaccagaa gttaccagct
+
ATTACAGGTGTGAGCCACTGGCACCCAGCGGGGCAGCCTGCTTTTATTCCCTTATCTGACCCCACCCACA
    7141 acctctctga tagtctttcc ctacaatatc ctcctggatt attacatttt agcaccttga
+
TCCTGTTGATTGGTCCATTTTACAGAGAGCTAATTGGTCCGTTTTGACAGGGTGCTGATTGGTGCATTTA
    7201 cctatctgat gtcctgcata cacaggcatg gtcctgctca gggtttgcct tctctgctcc
+
CAATCCCTGAGCTAGATATACACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTACAATCCTCTAGCTAGACATAAAAAT
    7261 ctctttcttg gaatgctctt cccctaattg ttgcatagtg tgtttcttta cattattaag
+
TCTCCAAGTCCCCACTACATTTGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCGTTTACAAACCTTTAGCTAGAC
    7321 ctatcctcta gtctcacctc agtgaaacct ttcctgactc cccccatgta catctcaccc
+
ACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTGCAAACCTTGAGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCATTTACAATC
    7381 ccacatagat attgaactac ctgtttcccc ttaccctgct taatttttct ctttaatgca
+
CTTTAGCTAGACACAGAAGTTCTCCAAGTGCCCACCAGATTAGCTAGATACAGAGTGCTGATTGGTGCAT
    7441 cttattccca tgtattcttt aattccgtat caactgtcta ccacactaga atatgagctc
+
CCCCAAACCCCAAGCTAGACACAGAGTGCTGACTGGTGCATATAAAATCCTCAGGCTAGACATAAAAGTT
    7501 tatgagagca ggctttattt tgtaaactgc tacatttcta tctcctagaa tagtacttga
+
TTCCAAGTCCCCATCTGACTCAGGAGCCCAGCTGGCTTCACCTAGTGGATCCTGCGCAGGGCTGTGCCGG
    7561 atatagtagt agatacttaa taaacacttg ttatattagt ataataaatg aactaatctc
+
GCGCCTGCACTCCTCTCAGCCCTTGGGCAGTCGATGGGACCGGGCGCTGAGGAGCAGGGGGCGGTGCCCG
    7621 aggaatgcct tggttttgtg gatagacagg tagggatggg aacttgggtg atgtattttc
+
TCGGGGAGGCTCAGGCCACGCTGGAGCTCACAGGGGTTGGGAGGGGGCTCGGGCATGGCGGGCTGCAGGT
    7681 tgaagttttt atttttaagc ttattattat tttgagatgg agtccagctc tgtcgcccag
+
CCTGAGCCTTGCCCTGTGCAGGGCGGCTGGGGCCCGGTGAGAATTCAAGCGGGGTGCAGGCGGGCCGGCA
    7741 gttggagtac agtggcgcga tcttggctca ctgcaacgtg cacttccccg gttcaagcga
+
GTGCTGGGGGACCCGGCGCACCCTCTGCAGCTGCTGGCCCGGGTGCTAGGCCCCTGACTGCCCGGGGCCG
    7801 ttctcctgcc ttagcctccc aagtagctgg gattacaggc gcatgccacc atgcccagtt
+
GGGGTGCGGGGCCCGCTGAGCCCGCGCCCACCTGGAACTCGCGCTGGCTGGCGAGCGCTGCGCGCAGCCC
    7861 agttttggta tttttagtag agacagcgtt tcactgtgtt ggccaggctg gtctcgaaat
+
CAGTTCCCACACCCGCCTCTCCCTCCACACTTCCCCGCAAGCAGAGGGAGCCGGCTCTGGCTTCGGCCAG
    7921 cctgacctca tgatccgccc gcctcggcct cccaagtgct gggattacaa gcatgagccc
+
CCCAGAGAGGGGCCCCCACAGCGCAGTGGCGGGCTGAAGGGCTCCTCCAGCACGGCCAGAATGGACGCCA
    7981 ccgtgtctgg ccttattttc ttttttttga gacagagtct tcctctgtca cctaggctgg
+
AGGCCGAGGAGGCGCCGAGAGCGAGCGAGGGCTGCTAGCACGTTGTCACCTCGCATTCTGAACCACAGAC
    8041 agtgcagtgg cacgatattg gctcactctg caacctccac ctccaggatt caagtgatcc
+
TCTCCAACTCTCCGGCGCTTTTCGCCCACTCGGTCCCTCAGAACACGAAGGGCTCTCTCATCCTGTCACT
    8101 ttctacctta gtctccaaag tagctgagac cacaggcatg cgccaccacg cccggctaat
+
AAAACGATTAGCTGTCCGGAGACACGGAAAAAGTCGCCCCTCTTCTTTGCAGGATTCCTCCCTTGAACTT
    8161 ttttgtattt ttagcgtaga cagggtttca ccatattgtc caggatgatc tggaactcct
+
CTCCAAACCCTCTTAGTGTGACGTGACCCCACCCCTAGCTAACCCAGGCTGCTTCCTTACCAGCTTCCCG
    8221 gagctcaggt gatccaccca cctcagcctc ccaaagtgct aggattacag gcatgaggca
+
CCCCCTGGGGAGGCGGCAATGCAAAGACCGTCCGCTGCCAGCTCTGCCGCTATCTCTGTGGGGTGAATCT
    8281 ccatgcccgg ccttaagctt atcattttct aaatttcctt tagtgagtac ttattacact
+
AACATGGCGGACAAAGACAGTAACTAGTCCCGTTTCTCCGCGTTTTCGCCAAGAAGATTGGCTCTTACCA
    8341 gtttttacaa agtaatcaca aaccaaacat catgcctctt ctgaagtgat ctaataagag
+
CTTGTCCCTCAAAACGACCACCCCATTGACTGGTGGCGATTGCGTCGACGGAGACGGGGCAAAAGCAAGC
    8401 tacacagtac catctgtaaa gtgttcttgc cagaaagttg aacctgaatg attaagcctg
+
TGAACCCGAAAAATAACAAACACTGGGGCTGAGGGGTGGAACTACGAGTGCGCAGACATGGGCCAGAGCG
    8461 taagtctagt ttataggaaa taaggctaga ggaacaagtt aaacctcacc atagggttat
+
CATTTCCCCTGCCCCAGGCAAATTCGGCGCTCACTGCGTCCCCGCAGGCCACTGACCTTACAAGACTACT
    8521 acaatcagca aaatccagaa tgggggaaac tccacaggtc aaatgaccta attttaaaaa
+
TGCCCCAGACTCCTGGGGCTGGATGGGAATTGTAGTCTCCCTAAAGAGTTGTACGTATCTTTTTAAGGCC
    8581 taaatgacaa gggagaaaaa gtaagagaca cctatagatc agaagacact tggggctggg
+
TAGTTTCTGCTTTCAAAATACGAAAACATAACACTCCAGTCCATAACTGTTGACAAGTACAAGCGCGCAC
    8641 catggtggct cacacctgta atcccagcac tttgggaggc caaggcaggc ggatcacctg
+
AGGTCTCCAATCTATCCACTGGATTTCCGTGAGAATTGTGCCCGCTCTGGTATTGGATGTTCCTCTCCAT
    8701 aggtcaggag ttcaagacca gccggccaac atggtgaaac cccaactcta ctaaaaatac
+
AAGACTACAGTTTCTAAGGAACACTGTGGCGAAGACCTTTCATTCCGCAACGCATGCTGGAAATAATTAT
    8761 gaaaaatcag ccgggcgtgg tggcgcacgc ctgtagttcc aactacctgg gaggctgagg
+
TTCCCTCCACCCCCCCAACAATCCTTATTACTTATATTTACCGAAACTGGAGACCTCCATTAGGGCGGAA
    8821 caggagaatc acttgaactt gggaggcaga ggttgcagtg agccgagatc gcaccattgc
+
AGAGTGGGGGATTGGGACCTCTTCTTACGACTGCTTTGGACAATAGGTAGCGATTCTGACCTTCGTACAG
    8881 atgccagtct gggctacaaa agcaaaaccc catctcaaaa aaaagaagac acttgggttt
+
CAATTACTGTGATGCAATAAGCCGCAACTGGAAGAGTAGAGGCTAGAGGGCAGGCACTTTATGGCAAACT
    8941 gggtgtgttg gctcatgcct gtaaaccccg tgctgggagg attgcttgag cccaggagtt
+
CAGGTAGAATTCTTCCTCTTCCGTCTCTTTCCTTTTACGTCATCCGGGGGCAGACTGGGTGGCCAATCCA
    9001 caaggctgca gtgaggtatg tttgcaccac tgcactccag cctaggtgac agagtgtgac
+
GAGCCCCGAGAGACGCTTGGCTCTTTCTGTCCCTCCCATCCTCTGATTGTACCTTGATTTCGTATTCTGA
    9061 cttatcttaa aagtaataat aattaaaata atctggggta ggggtggata tgggtgaaac
+
GAGGCTGCTGCTTAGCGGTAGCCCCTTGGTTTCCGTGGCAACGGAAAAGCGCGGGAATTACAGATAAATT
    9121 agcttggcca tgagttgatg gttgttggac cagggtgatg gtccatatag ttcattttat
+
AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGACAGGCTGTGGGGTTTCTCAG
    9181 tattttattt acttgaaatt ttgaaatact tgaaattttc catattaagt taaaaaggca
+
ATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCTTCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTAGTAGAGTCCCGGGAAA
    9241 tttacagtaa acaaaaaaaa gttctaggaa ggaattcaaa agaaatataa gcagaaaatt
+
GGGACAGGGGGCCCAAGTGATGCTCTGGGGTACTGGCGTGGGAGAGTGGATTTCCGAAGCTGACAGATGG
    9301 ttgtctttat ggagcttaaa gatgagatgt gcacccacag tgatagtgca gaaaaatata
+
GTATTCTTTGACGGGGGGTAGGGGCGGAACCTGAGAGGCGTAAGGCGTTGTGAACCCTGGGGAGGGGGGC
    9361 tcactggaaa tgaattcgta cgaactatta tcaactaatc ttttaaatgc tgatgatagt
+
AGTTTGTAGGTCGCGAGGGAAGCGCTGAGGATCAGGAAGGGGGCACTGAGTGTCCGTGGGGGAATCCTCG
    9421 atagagtatt gaagggatca atataattct gttttgatat ctgaaagctc actgaaggta
+
TGATAGGAACTGGAATATGCCTTGAGGGGGACACTATGTCTTTAAAAACGTCGGCTGGTCATGAGGTCAG
    9481 aggatcgtat tctctgctgt attctcagtt cctgacacag cagacattta ataaatattg
+
GAGTTCCAGACCAGCCTGACCAACGTGGTGAAACTCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCG
    9541 aacgaacttg aggccttatg ttgactcagt cataacagct caaagttgaa cttattcact
+
TGGTGCCGCTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTAGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAG
    9601 aagaatagct ttatttttaa ataaattatt gagcctcatt tattttcttt ttctcccccc
+
TGAGCCGAGATCGCGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTGTCTCAAAACAAAACAAAAC
    9661 ctaccctgct agtctggagt tgatcaagga acctgtctcc acaaagtgtg accacatatt
+
AAAACAAAACAAAAAACACCGGCTGGTATGTATGAGAGGATGGGACCTTGTGGAAGAAGAGGTGCCAGGA
    9721 ttgcaagtaa gtttgaatgt gttatgtggc tccattatta gcttttgttt ttgtccttca
+
ATATGTCTGGGAAGGGGAGGAGACAGGATTTTGTGGGAGGGAGAACTTAAGAACTGGATCCATTTGCGCC
    9781 taacccagga aacacctaac tttatagaag ctttactttc ttcaattaag tgagaacgaa
+
ATTGAGAAAGCGCAAGAGGGAAGTAGAGGAGCGTCAGTAGTAACAGATGCTGCCGGCAGGGATGTGCTTG
    9841 aaatccaact ccatttcatt ctttctcaga gagtatatag ttatcaaaag ttggttgtaa
+
AGGAGGATCCAGAGATGAGAGCAGGTCACTGGGAAAGGTTAGGGGCGGGGAGGCCTTGATTGGTGTTGGT
    9901 tcatagttcc tggtaaagtt ttgacatata ttatcttttt tttttttttt gagacaaagt
+
TTGGTCGTTGTTGATTTTGGTTTTATGCAAGAAAAAGAAAACAACCAGAAACATTGGAGAAAGCTAAGGC
    9961 ctcgctctgt cgcccaggct ggagtgcagt ggcatgatct tggctcactg caacctccgc
+
TACCACCACCTACCCGGTCAGTCACTCCTCTGTAGCTTTCTCTTTCTTGGAGAAAGGAAAAGACCCAAGG
    10021 cccccgagtt caagcgattc ttctacctca gcctcccagg tagctgggac tacaggcacc
+
GGTTGGCAGCAATATGTGAAAAAATTCAGAATTTATGTTGTCTAATTACAAAAAGCAACTTCTAGAATCT
    10081 cgccaccatg cttggctaat ttttgtactt ttagtagaga taaggtttca ccatattggc
+
TTAAAAATAAAGGACGTTGTCATTAGTTCTTTGGTTTGTATTATTCTAAAACCTTCCAAATCTTAAATTT
    10141 caggctggtc tcgaactcct gaccttgtga tccacctgcc tcggcctccc aaagttctgg
+
ACTTTATTTTAAAATGATAAAATGAAGTTGTCATTTTATAAACCTTTTAAAAAGATATATATATATGTTT
    10201 gattacaggc gtgagccacc acacccgact gacatatatt atctattagg atgtaacatc
+
TTCTAATGTGTTAAAGTTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACA
    10261 attttgaaca gtgttttgta ttttttgtgt ccatcagtga aagcaaactg caagcagttt
+
AAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTAAGTCAGCACAAGAGTGTATTAA
    10321 tgaaataagc acattgtgtt tgagccttcc cagtttctcc tttctgttca tttctgcata
+
TTTGGGATTCCTATGATTATCTCCTATGCAAATGAACAGAATTGACCTTACATACTAGGGAAGAAAAGAC
    10381 tccttatgca ttcccccttc taagggtcag tgtttgcccg ctttgtaatc attgtgaaga
+
ATGTCTAGTAAGATTAGGCTATTGTAATTGCTGATTTTCTTAACTGAAGAACTTTAAAAATATAGAAAAT
    10441 caggaaagga cctgatacca gtttctattt aggccaaaat tcatttatag cagtgattca
+
GATTCCTTGTTCTCCATCCACTCTGCCTCTCCCACTCCTCTCCTTTTCAACACAAATCCTGTGGTCCGGG
    10501 agttatattt acgtatttga tgatcttgtc ttttgaaatg aaaatgtttg tttcttaata
+
AAAGACAGGGACTCTGTCTTGATTGGTTCTGCACTGGGGCAGGAATCTAGTTTAGATTAACTGGCATTTT
    10561 aaagaatttc agaaaaagta gagtaggtaa tttagtagaa caagtgggct ttctcctttt
+
GGCTTTTCTTCCAGCTCTAAAACAAGCTCCATCACTTGAAATGGCAAAATAAAATCATGGATGAGGCCGA
    10621 ctttatgtta agctatggct cacatcttac cttaaatgtc aactaatttg tttttaagta
+
GGGCGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGTAGGATCACGAGGTCAGGAGA
    10681 tttatgtacc tggtacataa cctggtacca ggtacaaact atgtacttgg taaaaagttt
+
TCGAGACCATCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCCTCTCCACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGT
    10741 attagcacaa aaaggtatat gatgcaaagt atacttccct cttaccctac aacccctgcc
+
GGCATGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCAGGAGGCAGATG
    10801 tccctgttcc ctccccagac aaccacaatg atcaatttct tatgtatcct ttgaggaatt
+
TTGCTGTGAGCCAATATGGCACCACTGAACTCCAGCGACAGAGCTAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
    10861 tttaaattcc agagttctta acttggggtt tatgaatagt ctttatgaat ttcctagaat
+
AAAAAAAAAAAACATGGATGATCGGTGTCGTTGAGAGGATAGGTATTTGGAAGAACCTTTGTTTGAAACT
    10921 tatatttaaa ttgtattcaa aactatggcc atgtacattt ttctgggaag atagtccata
+
GGCTCTGTACATACAATGAAATTACATACTTATTTACATACAATGAAATGCAGAGGTTTTTTTTTTATAT
    10981 attttcatct gagtgagcta agatcatgcc actgcattcc agcctgggcg acaagaggga
+
AGGATCTCTGTCGAGAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCTATCACAGCTCACTGCAGCCTCAACCTCGTCAGGC
    11041 gactcaaaaa aaaaaaaaaa agtcccagta tttactacag agagctaaag attaaccttt
+
TCAAGCAATCCTCCCACCTCAGCCTCCAGAGTAGCAGGGACGATAGGTGTGCACCACCATGCCCAGCTAA
    11101 aaagccctgg ggctttcaat ttatctggat gagaatcttt ctggaatgaa ctgtatgttt
+
TTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGC
    11161 tcttgtcagc ttgagtaaca aatgctgaac atactatact attattacag ggactcaagg
+
GATCTCAGCTCACTGCAAACTCTGCCTCCCGGGTTCATGCCATTCTTCTGCCTGAGCCTCCTGAATAGCT
    11221 gcccagtgtg gtagctcctg cccataaccc cagcactttg ggaggccaag gcaggaagat
+
GGGACTACAAGCACCCACTACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTAGTAGAGGCGG
    11281 cacttaaggc caggagttcg aagctgtagt gagctatgat cacaccactg cactccagcc
+
GATTTCACCGTGTTAGCCAGGATAGTCTTGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTGGGCCTCCCAAA
    11341 tagatgacag agtgagaccc tgtctttttt tttttttgag atggtgtttc actctattgc
+
GTGCTAGGATTACAGGCATAAGCCACTGCGTCCAGCCATTCTTGTATTTTTCTGTTGTAGAGATAGGGTT
    11401 ccaggctgga gtgcagtggt gtgatctcgg ctcactgcaa cctccacctc ctgggttcaa
+
TTGCTATGTTGGCCATGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAAGTGATCTACCCTCCCTTGGCCTCTCAAGG
    11461 gcgattctcc tgcctcagcc tcttgagtag ctgggattac aggcatctgc caccacaccc
+
TGCTGGGATTACAGGCCTGAGCCATTGCACCCAGCCATGGTCTAAAAATCTTGATTGAAATACCACCTTT
    11521 agctaatttt tgtattttta gtcgagacag ggttttcacc atgttggcca ggctgctctc
+
TCATTTCCAGACACCCCTATTTAAAATTACCACACCCCCAGCACACACTTTATCTTCTATTCCTGCTGCT
    11581 aaactcctga cttcagctac cttggcctta aaaagtgttg ggattacagg tgtaagccac
+
TCTCCATAACACTGATTACTAGCTGACATTCTATGTAATGTATCCATTTTTTATCTCTAGTCCCACAGAA
    11641 cgcgcctggc tgaccctgtc tcttaacaaa aaaagagaga ttaagttatg aatatagttg
+
TGTAAACTCCAGGATGGGATTTTTGTTTTGTTTACATACATCTGTATGTTCAGTAGTTAGAACGGTACTT
    11701 ctttgagaac ttgtggaaga aggaaattat aggcttatag gcagagataa taatacgagc
+
GGGACCTAGTTGCCACTCAATAAACATTTGTCAAATAAATAATAAACTAAACTAAATTAGTTCTTTAATT
    11761 aaatgtacaa ataaaagaaa atagaggacg ggcgcggtgg ctcacgccta taataccagc
+
TTTTTAAATATGGTGATGGTTAGTAGTGAGTAACATTCAAAAAATAAGTTGAAAAGTTGTACCATTGCCT
    11821 actttgggag gtcgaggtgg gcggatcacg aggtcaggaa attaagacca tcctggccaa
+
CTTACCCACAATAAAAAAGGGTAAATTCTTTTCTGCTTTATGAAAGTTGTTTTTCATATTTGAAGTCAAG
    11881 aatggcgaaa cactgtctct actaaaacac acaaaaaact agcctggcat ggtggcacgt
+
TTAATCAGATTAAGGAAAATGTATGTTGTGTTTTCAGAGCGATACAAGATTTATAAATAACCATCCTCTC
    11941 acctgtagtc ccagctactt ggtaggctgc ggcaggggta tcacttgaac ctgggaggca
+
CCTTGCCCTTCAACATTATAGCTAAACAAAAATAAGAGGAAAACAGGATTCACAATTTATCAATTTATTG
    12001 gaggttgccc tgagccgaga tcatgccaat gcactccagc ctgacaacag agtgagactc
+
AAAATCAGAGCCAGAGAAGCAGGAAATGACATTGTAGGAAAAAACTGCTTTTGAAAAAGCACAAAACTTA
    12061 tgtctgaaaa aaaagaaaag aaaagaaaat acatccagga aaaataagct aactttgcat
+
CTCATGACAATCAGTGATCAGGAAAATCCTCAATAGTGTGGCATTTGGATACATTTATGTTTCATTTCCA
    12121 atgtgtatag gagttgtgtt agaaaaggaa gaagccctca aagatgggaa gccatttgca
+
TGGGAGAGAGTCATAAAAATAGGATGTTCTTTCTCATTCTGGCAAATTAAACCATCAATTAAAAACTCAG
    12181 agaaagagaa ggtccaagag gaggcagaag ggattggaaa tagaaaaagg atgtaagaaa
+
ATACATAAAAATTAAAGATGTAAGAATGAAAATGCTAAATTGTTATTTTCAATCAACTATTATGTTTTCT
    12241 gagttgatta ttactcataa acagtaatga aggaaaagga gagtaattct acaggaagat
+
AGCTTTTCATTGCTTTTTTCTGTTTCCTGTTAAGATTAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGA
    12301 gctgaggtgc tttgagccca gtgaagttgg aggtaaagac agctgttgag gccgggcacg
+
GACAGACTTTGGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTCGGCTCACTACAACCTCCACC
    12361 gtggctcacg cctctaatcc tagcactttt ggagcccaag gcaggtggat cacctgaggt
+
TCCCGGGTTCAAGCAATTCTGCTGCCTCAGCCTCCGGAGTACCTGGGATTGCAGGCATGTGCCATCACAC
    12421 caggagctca agaccagcct gaccaacata gagaaacccc atctctacta aaaatacaaa
+
CAGCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATATTGGTCAGGTTGGTCTCGAACTCCTGAC
    12481 attagacggg cgtggaggcg catgcctgta atcccagtta cttgggaggc tgaggcagga
+
CTCAGGTGATCCTCCTGCCTTGGCCTCCGAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCCAGACT
    12541 gaatcacttg aacctgggag gcggaggttg cagtgagccg agattgcgcc attgcactcc
+
TTTTGTTTTGTTTTGTTTTGTTTTTTTGAGACACGGTCTCGCTCTGCTGCCTAGGCTGGAGTGCAGTGGC
    12601 agcctgggcg acaagagtga aaactgtctc aaaaaaaaaa aacaacaaaa aacagctgtt
+
ACGATCTTGGCTCACTGCCAGCTCCGCCTCCCGGGTTCAGGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAG
    12661 gagattgaga ggattagagt tggcaactgg agaagagtga gaagcttggt ttcaagcttg
+
CTGGGACTACAGGCGCCCACCACTATGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACC
    12721 tgatagtcag gattgtgata gtcaggaaag aaccagtcat aaagatatat gtgtgtgtat
+
ATGTTAGCCAAGATGGTCTCGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTCAGCCTTCCAAAGTGCTGGGA
    12781 acatataaat atgttatata tatgtgtgtg tgtgacacat atatattttt gtttgtttct
+
TTACAGTCCTGAGCCACTGCGCCCGGCCTGGACCTTTTTTTTTCGGGGTGGGGGGTTGGAGTCTGGCTCT
    12841 ttgagacagt gtctccctct gacacccagg ctggagttca gtggtgtgat catagttcac
+
GTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCATCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTGCCAGGTTCAAGTTCA
    12901 ttttaccttg caatctgggt tcaagcaatc tctcatctca gcccctcaag tagctaggac
+
AGCGCTTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGATTATAGGCGCACGCCACCGTGGCCGGCTAATTT
    12961 tacaggtaca tggcatttgc ccagctaatt tttaagtttc ttgtagagat gggccagcca
+
TGTATTTTTAGTAGAGATAGGGTTTCATCACGTTGGTCAGGCTGGTCTTGAAGTCCTGATCTCGTGATCC
    13021 tattttaaat tgtgttttga atgttatatt agaattaaaa gtccaaagcc gggtgtggtg
+
ACCCGCCTCGGCCTTCCAAAGTGCTGGCGTGAGCCACTGCGCCTGGCTTAAGATTAATTTTTGTTTGTTT
    13081 gctcacgcct gtaatcccag cactttggga ggctgaggtg ggcggatcac gaggtcagga
+
TGTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTTTCACCCAGGCCGGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAA
    13141 gttcgagacc agcctggcca atatggtaac accatctcta ctaaaaatac aaaaattagc
+
GCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCGGCCCCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGTCCAC
    13201 tgggtatggg ggcacatgcc tgtagtccca gctactcagg aggctgaggc agaggaacct
+
CACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
    13261 cttgaaccca ggaggcagag gctgcagtga gttgagatcg tgccactgta ctctagcctg
+
CACTTCCTGACCTCGTGATCCGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGC
    13321 ggcgacagag caagattccg tctcaaaaaa aaaaaaagtc cagtataatg cccatgtgat
+
GCCCGGCCTTAAGATTAATTTTTATGGTGTTTTACATTCATTTGTATGGAAAGTTCTAGGATAGGGATCA
    13381 agatcgactt tttcatgaaa tctcttctgt aatatcaata taatctgaat aacactttga
+
TATTTCACTTCCTTTTAATATAGTACAGTATAGCACAATTTGCAGTTATGTCTTAATATGTGATCAGGAA
    13441 tctatatgat gagaaagctg ggagcctggg agcgataccc ccatgctttt gttgtattaa
+
TGATCATGACTGGAAACAGTGTTATTTGTGGTAGCTATAGGGTAGGTAAGGTTTTCAGCCTGTTTTAGGT
    13501 ttgtattttc tacggataaa ctctaattgc taaaaataaa acaactttat tgacccaagc
+
TTCTTGAACTAAAATTCCTTCTGCTGTCTTCTAAGTCAATATTGGCAGCTATTTCTGACAATTGGTAGTT
    13561 aagcctaaag ttctgaaatc ttttttttat ttttgtttgt ttgtttgttt gtttttgttt
+
CTTTGTAACTTTTTACCTATGACTATAACATTTTTGACTTTCAGAAGAATTTGCTAAAATGTGTTCCCCG
    13621 gttttgtttt gagacggagt ctcgctctgt cgcccaggct ggagtgcggt ggtgcagtct
+
GTGGGTTGTTGTTTTTCAACCTAAACCTAGCTGCTTTTTCCAGTCACTTATCCGTATTGGAAGCTCAAAA
    13681 cggctcactg caagctccac ctcccgggtt cacaccattc tcctgcctca gcctcccaag
+
TGCAAATATACAGTAGGCCTAAAATATTGCCTGGTTTGAAAAGTGTTTAAAATATTTGAATCATTTTTAT
    13741 tagctgggac tacagacgcc tgccaccacg cccagctaat ttttttgtat ttttagtaga
+
AGTAAACATTTACTCTCATCAGGACCTAGAAGGGGAACATTTTAATTTTTTTTCTTTTCCCTTTTCACAG
    13801 gaaagggttt caccgtgtta gccaggatgg tctcgatctc ctgacctcgt gatctgcccg
+
TCTTCCTTCAACATTCATTACCTTTTTACATATCGGAGTTTTCATCTGTTCAAAGTTTGTGTTTACAGTG
    13861 ccttggcctc cctaagttct gggattacaa gtgtgagcca ccacgcccgg ctgttttttt
+
TGTTTATATAGTTTAGATTATAATTACCATACTGAAATATAATTGTTTCAGAATTGAGTCAGTGGTGAGA
    13921 ttgttttgtt ttgagacgga gtctcactgt gttgcccaga ctggagtgca gtggcatgat
+
ATGAAAGCCATCTGGTATGATAACTGAATCCAATTTTTCTTTTACGGAGAATTTCTTTGAAATGTAGCTT
    13981 ctcagctcac tgccacctcc atctcctggg ttcaagcaaa tctcctgcct cagcctcccg
+
ATCTCAGAAATAGGGATTTAGTAACCAATCAGAGTTTTCTTTGTCAAGGTTGTTTTTCTTTTTAAAGTCA
    14041 agtagctggg actacaggca tgtgccacca cacctggcta atttttgtat ttttagtaga
+
CATTTGGTCCCAGTAATAATACCAATGTTGGTACAAGTTATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTTCCCAAGTC
    14101 gacggggttt cactatgttg gccaggctgg tccaaaactc ctgacctcag gtgatctgct
+
ATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTCCCAAGTAGCATTTAATTTTATTCTTGCAATAGCCCAAGGAGTCTGGC
    14161 cgccttggcc tcccacagtg ccaggattac aggcatgagc caccttgccc agccagttct
+
AGGGTGAATGGCAAGAGAAGGAAACAGGTTCAGGTAGAGTGGTTAGCCCAAGGTGGCTCTGCTTATATAC
    14221 gaaatctttt atgaagccta taaaaaaaga taataatacc aatctagaaa atatttctta
+
ACAACTGGTAGTAGAAACCCAGCCTCCTGACTTAGTTCATTGTTTTTCTTTTCACTGCCCTGTGCTATGT
    14281 aggcagtcat gcattagttt gaactttcca aacaaaaaaa tgcaatgtgt aatacttttt
+
CAAAAACCCCATGATTACAAGAGTTGTATTACAACCCTTCACAATAAGGTTACTGTCCACAAGCTTTTCT
    14341 tttttttttt tgagatggag tcttgttctg ttgcccaggc tggagtgcag tggtacaatc
+
TGTGATCCTTTTCTTTTTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGATTCTCTGTCACCCAGGCTGGCCCGCCTTG
    14401 tcggctcact gcagcctctg cctctctggt tcaagtgatt ctcctgcctc agcctcccaa
+
GCCTCCCAAAATGCTGGGATTACAGCGTGAGCCACCGCACCTGGCCCTTGTGATCCTTTTCTAAAAAGTT
    14461 gtagctggga ttacaggcgt gcaccaccat gcatggctaa tttttgtatt tttagtagag
+
AAATATTTAAGGAAAAAACCACATTCTTGTCACACTGCCAGGTTAGTCGTTCTTTGATATCTTGCCTGGA
    14521 acagggtttc accatgttga caaggctgat ctcgaactcc tgacctcagg tgatccgccc
+
CTTTATCCAAAAAATCCGTTTCAAAAATTCACATTTAGAGCTAAGTGTAGTGGCTCACGCCTGTAATCCC
    14581 acctcagcct cccaaagtgc tgagattaca ggcattagcc accacgccca gccttttatt
+
GGTCGAGGCAGATGGATCACTTGAGGTCAGGACTTCAAGACCAGCCTGGGCAATATGGTGAAACCCCTTC
    14641 ttagtagaga ccatgtttca ccatgttgac caagctggtc ttgagctgac ctcaagtgat
+
CCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCGGGTGTGGCAGCACGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGAATGC
    14701 ccgcccacct ccacctccca aaatggtggg attataggca tgagccaccg cacccagcct
+
TGAGGCACAAGAATCACTTCAATCCGAGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGACCACACCACTGCACTCC
    14761 gtaatacttt tttgaagatc tagaaccaca ttgttcaaag agatagaatg tgagcaataa
+
AGCCTGAGCAGCAGAGTGAGTGAGACTCCATCTCCAAAAAAAAAAAAAAAGGTTCACATTCAGAAGAAAG
    14821 atgtaactta aatttttcaa cagctacttt tttttttttt ttttgagaca gggtcttact
+
CTAAAGGCCGGGTATAGTAGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCGAAGCAGGAAGATTGCT
    14881 ctgttgtccc agctggagta cagtggtgcg atcatgaggc ttactgttgc cttgacctcc
+
TGATGCCAGGCATTCAAGACCAGCATGGGCATCATAGTGAGATCCTGTCTCTACAAAAATTAATTAACAT
    14941 taggctcaag cgatcctatc acctcagtct cccaagtagc tgggactgta agtgcacacc
+
TAAAAATTAAAAAGATGGCTGGCATGGTGGCTCACTCCTGTAATCCCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGCAT
    15001 accatatcca gctaaatttt gtgttttctg tagagacggg gtttcgccat gtttcccagg
+
GGTGGTGCATGCCTTTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAATTCAGGAGGCG
    15061 ctggtcttga actttgggct taacccgtct gcccacctag gcatcccaaa gtgctaggat
+
GAGGTTACAGAGAGCCGAGATGGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAACGAGACTCTGTCTGAAA
    15121 tacaggtgtg agtcatcatg cctggccagt attttagtta gctctgtctt ttcaagtcat
+
AAAAAAAAGAAAATTAAAAAGACCAGAATAAAGCTAAAGATTTAAAATAGCCTATAGGTTCCTACCAGAA
    15181 atacaagttc attttctttt aagtttagtt aacaaccttt atacatgtat tctttttcta
+
GTTACCAGCTACCTCTCTGATAGTCTTTCCCTACAATATCCTCCTGGATTATTACATTTTAGCACCTTGA
    15241 gcataaagaa agattcgagg ccgggtgcgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg
+
CCTATCTGATGTCCTGCATACACAGGCATGGTCCTGCTCAGGGTTTGCCTTCTCTGCTCCCTCTTTCTTG
    15301 gaggctgaga tgggcacatc acgaggtcag gagatcgaga ccatcctggc taacatggtg
+
GAATGCTCTTCCCCTAATTGTTGCATAGTGTGTTTCTTTACATTATTAAGCTATCCTCTAGTCTCACCTC
    15361 aaaccccgcc tctactaaaa ttacaaaaag ttagccaggc gtggtagcgg gcacctgtag
+
AGTGAAACCTTTCCTGACTCCCCCCATGTACATCTCACCCCCACATAGATATTGAACTACCTGTTTCCCC
    15421 tcccagctac tcaggaggct gaggcaggag aatggcgtga acccaggagg cagagcttgc
+
TTACCCTGCTTAATTTTTCTCTTTAATGCACTTATTCCCATGTATTCTTTAATTCCGTATCAACTGTCTA
    15481 agtgagcaga gattgtgcca ctgcactcca gcctgagaga cagagcgaga ctccgtctaa
+
CCACACTAGAATATGAGCTCTATGAGAGCAGGCTTTATTTTGTAAACTGCTACATTTCTATCTCCTAGAA
    15541 aaaaaaaaaa aaagattcga atccttatct tggttgattt ttgcgtatct agttccactg
+
TAGTACTTGAATATAGTAGTAGATACTTAATAAACACTTGTTATATTAGTATAATAAATGAACTAATCTC
    15601 aattatttat ataattgtat agactacagc acgagacagc ttagcttgtc actctactgt
+
AGGAATGCCTTGGTTTTGTGGATAGACAGGTAGGGATGGGAACTTGGGTGATGTATTTTCTGAAGTTTTT
    15661 actatattct gcagtactat cataagggaa tttcctccct acccctgctc tgaattgttc
+
ATTTTTAAGCTTATTATTATTTTGAGATGGAGTCCAGCTCTGTCGCCCAGGTTGGAGTACAGTGGCGCGA
    15721 aattgtacta tttgctggag taatgcttga tgccttcttg atccattata ctagagtata
+
TCTTGGCTCACTGCAACGTGCACTTCCCCGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGG
    15781 tgtagtattt gtagattctg aaggagtggg agcctctatt ctgagtttta aaggtactta
+
GATTACAGGCGCATGCCACCATGCCCAGTTAGTTTTGGTATTTTTAGTAGAGACAGCGTTTCACTGTGTT
    15841 tgtacagtgg aggtagcttt ttgacagcct catcttccaa actatagagt cattgttttg
+
GGCCAGGCTGGTCTCGAAATCCTGACCTCATGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAGTGCTGGGATTACAA
    15901 ttgagtgcaa tatggtactt gaagcatcta tatcggcgaa gaaggaccca agtctccttg
+
GCATGAGCCCCCGTGTCTGGCCTTATTTTCTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTCACCTAGGCTGG
    15961 accttaccta cctacattca ctttctctgg taggaagatt gtgggtgcct ctctccagac
+
AGTGCAGTGGCACGATATTGGCTCACTCTGCAACCTCCACCTCCAGGATTCAAGTGATCCTTCTACCTTA
    16021 ttagtttcca tgtcaaaaaa gaaaaaagga agattgtggg ctttgctaca atccaattct
+
GTCTCCAAAGTAGCTGAGACCACAGGCATGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGCGTAGA
    16081 ggatccaata taaccttcat tgcttaatta ctgtgtgatc tgggacaagc ctctactcta
+
CAGGGTTTCACCATATTGTCCAGGATGATCTGGAACTCCTGAGCTCAGGTGATCCACCCACCTCAGCCTC
    16141 taaaaatgaa gataaggcca ggcttgatgg ctcatgcctg taatcccagc acgttgggat
+
CCAAAGTGCTAGGATTACAGGCATGAGGCACCATGCCCGGCCTTAAGCTTATCATTTTCTAAATTTCCTT
    16201 gccaaggcag gaggatcact tgaggtcagg agttcgagac cagactgggc aatatagtga
+
TAGTGAGTACTTATTACACTGTTTTTACAAAGTAATCACAAACCAAACATCATGCCTCTTCTGAAGTGAT
    16261 aaccacatct gtacaaaaat aaagatagaa agtagcccag cgcaatggct cacacctgta
+
CTAATAAGAGTACACAGTACCATCTGTAAAGTGTTCTTGCCAGAAAGTTGAACCTGAATGATTAAGCCTG
    16321 atcccagcac tttgggaggc tgaagcaggc gatcacttga ggtcgggagt tcaagactgt
+
TAAGTCTAGTTTATAGGAAATAAGGCTAGAGGAACAAGTTAAACCTCACCATAGGGTTATACAATCAGCA
    16381 agacagatag ataggtaggt agatagatag agatatagat atagttgggg tttttttgtt
+
AAATCCAGAATGGGGGAAACTCCACAGGTCAAATGACCTAATTTTAAAAATAAATGACAAGGGAGAAAAA
    16441 ttgttttgtt ttgtttttga gatggagttt cgctcttgtt gcccaggctg gagtgcaatg
+
GTAAGAGACACCTATAGATCAGAAGACACTTGGGGCTGGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCAC
    16501 gcgcgatctc agtttactgc aacctccgcc tcccgggttc aagagattct cctgcctcag
+
TTTGGGAGGCCAAGGCAGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCGGCCAACATGGTGAAAC
    16561 cctcctgagt agccaggatt acaggcatat gccaccatgc ccggctaatt tttgtatttt
+
CCCAACTCTACTAAAAATACGAAAAATCAGCCGGGCGTGGTGGCGCACGCCTGTAGTTCCAACTACCTGG
    16621 tagtagagac agggtttctc cgtgttggtc aggctggtct tgaactcctg acctctccca
+
GAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACTTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCGCACCATTGC
    16681 aagtgttggg attacaggcg tgagccaccg ctcctggcct tttttttttt tttttttttt
+
ATGCCAGTCTGGGCTACAAAAGCAAAACCCCATCTCAAAAAAAAGAAGACACTTGGGTTTGGGTGTGTTG
    16741 tttttgagac agagtcttcc tctgttgccc agggtggagt gcagtggcac tcttctcagc
+
GCTCATGCCTGTAAACCCCGTGCTGGGAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGTTCAAGGCTGCAGTGAGGTATG
    16801 tcattgcaac ctctgccatc ctgggttcca gtgattctca tgcctcagcc tcccaagtag
+
TTTGCACCACTGCACTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGTGACCTTATCTTAAAAGTAATAATAATTAAAATA
    16861 ctgggactca ggcgtgtgcc caccacgcct ggctaatttt gttgtatttt tagtagagac
+
ATCTGGGGTAGGGGTGGATATGGGTGAAACAGCTTGGCCATGAGTTGATGGTTGTTGGACCAGGGTGATG
    16921 agggtttcac catgttagcc aggctggtct caaactccag gcctcaagtg atctgcctgc
+
GTCCATATAGTTCATTTTATTATTTTATTTACTTGAAATTTTGAAATACTTGAAATTTTCCATATTAAGT
    16981 ctcagcctcc tgggattgca gacatgagcc actgcacccg gccaagagag ggtaataaat
+
TAAAAAGGCATTTACAGTAAACAAAAAAAAGTTCTAGGAAGGAATTCAAAAGAAATATAAGCAGAAAATT
    17041 gttaaattac ctggctagta aaaaatattc tctaagtgtc ttttctcaca attcccaatg
+
TTGTCTTTATGGAGCTTAAAGATGAGATGTGCACCCACAGTGATAGTGCAGAAAAATATATCACTGGAAA
    17101 cctttttttt ttttttggca caatctcact ctgttgccca ggctggaatg caatggtgca
+
TGAATTCGTACGAACTATTATCAACTAATCTTTTAAATGCTGATGATAGTATAGAGTATTGAAGGGATCA
    17161 atattggctc actgtaaccc ccgcctcaca ggttcaactt attctcatgc ctcagcctcc
+
ATATAATTCTGTTTTGATATCTGAAAGCTCACTGAAGGTAAGGATCGTATTCTCTGCTGTATTCTCAGTT
    17221 cgagtaactg ggactacagt gcaccaccac cacacccagc taatttttga atatttagta
+
CCTGACACAGCAGACATTTAATAAATATTGAACGAACTTGAGGCCTTATGTTGACTCAGTCATAACAGCT
    17281 gagacagggt ttcaccatgt tggccaggct ggtcttgaac tcctggcctc aagtgattca
+
CAAAGTTGAACTTATTCACTAAGAATAGCTTTATTTTTAAATAAATTATTGAGCCTCATTTATTTTCTTT
    17341 cccaccccgc aagtgctggg attacaggtg tggaccaccg tgcacagccc tagtgacttt
+
TTCTCCCCCCCTACCCTGCTAGTCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATT
    17401 ttttttagcc ccttaatctt ttctttcctg ggtctcttca ttgtcagtgt ctgctattta
+
TTGCAAGTAAGTTTGAATGTGTTATGTGGCTCCATTATTAGCTTTTGTTTTTGTCCTTCATAACCCAGGA
    17461 ctccctacct agtcaccccc ttcaccagta tattatgtcc tttatgtttt attttgcagg
+
AACACCTAACTTTATAGAAGCTTTACTTTCTTCAATTAAGTGAGAACGAAAAATCCAACTCCATTTCATT
    17521 atcttatttt gcttttctat tgaatcccct ccatctagaa tagtactaga catagtaaat
+
CTTTCTCAGAGAGTATATAGTTATCAAAAGTTGGTTGTAATCATAGTTCCTGGTAAAGTTTTGACATATA
    17581 attggttgta tgagtgaatc gctgctttta attatcatca ccattgctct ctctacttct
+
TTATCTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAAAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCATGATCT
    17641 ggtctatgat ccactttgag ttaacttttg ttatttggtg tgagatagga gtataatttc
+
TGGCTCACTGCAACCTCCGCCCCCCGAGTTCAAGCGATTCTTCTACCTCAGCCTCCCAGGTAGCTGGGAC
    17701 attcttttac atgtggttat acttttgtct caacactgtt tgttaaaaac acaaaaagta
+
TACAGGCACCCGCCACCATGCTTGGCTAATTTTTGTACTTTTAGTAGAGATAAGGTTTCACCATATTGGC
    17761 ttattttccc atttaatcat ctttggcctg ggcacggtgg ctcatgcctg taatcccagc
+
CAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTTGTGATCCACCTGCCTCGGCCTCCCAAAGTTCTGGGATTACAGGC
    17821 actctggaag gccaaggcag atggatcaat ttgaggccag gagttcaaga ctagccaaca
+
GTGAGCCACCACACCCGACTGACATATATTATCTATTAGGATGTAACATCATTTTGAACAGTGTTTTGTA
    17881 tggtgaaact aaaaatacaa aaaattagct gggtatggtg gtgcatgtct gtaatcccag
+
TTTTTTGTGTCCATCAGTGAAAGCAAACTGCAAGCAGTTTTGAAATAAGCACATTGTGTTTGAGCCTTCC
    17941 ctactcggga ggctgaggca cgagaattgc ttgagcctag gaggtggagg ttgtagtgag
+
CAGTTTCTCCTTTCTGTTCATTTCTGCATATCCTTATGCATTCCCCCTTCTAAGGGTCAGTGTTTGCCCG
    18001 ctgagattgt gtcactaccc tccagcctgg gtgatagagt gagtctgtct caaaaaaaaa
+
CTTTGTAATCATTGTGAAGACAGGAAAGGACCTGATACCAGTTTCTATTTAGGCCAAAATTCATTTATAG
    18061 aaaaaaaaat taagaaaata aaaatcgtcg gccaggcatg gtggctcaca cctgtaatcc
+
CAGTGATTCAAGTTATATTTACGTATTTGATGATCTTGTCTTTTGAAATGAAAATGTTTGTTTCTTAATA
    18121 cagcactttg ggaggcagag gcgggcagat cacgaggtca ggagatggag accatcctgg
+
AAAGAATTTCAGAAAAAGTAGAGTAGGTAATTTAGTAGAACAAGTGGGCTTTCTCCTTTTCTTTATGTTA
    18181 ctaacatggt gaaaccccgt ctctactaaa aataaaaaaa ttagccgggc atggtgctgg
+
AGCTATGGCTCACATCTTACCTTAAATGTCAACTAATTTGTTTTTAAGTATTTATGTACCTGGTACATAA
    18241 gcgcctgtag tcccagctgc tcgggaggct gaggcaggag aatggcgtga acccaggagg
+
CCTGGTACCAGGTACAAACTATGTACTTGGTAAAAAGTTTATTAGCACAAAAAGGTATATGATGCAAAGT
    18301 tggagcttgc agtgagccga gatcgtgcca ctgcactcca gcctgggaga cagagcgaga
+
ATACTTCCCTCTTACCCTACAACCCCTGCCTCCCTGTTCCCTCCCCAGACAACCACAATGATCAATTTCT
    18361 ctccgtctca aaaaaaaaaa aaaaaaaaat tgtcttggta tttattattg ttgaaaatcg
+
TATGTATCCTTTGAGGAATTTTTAAATTCCAGAGTTCTTAACTTGGGGTTTATGAATAGTCTTTATGAAT
    18421 cttgatcaca gatgtatgta tgagtttatt tctgtactgt caattccatt ttattgatgt
+
TTCCTAGAATTATATTTAAATTGTATTCAAAACTATGGCCATGTACATTTTTCTGGGAAGATAGTCCATA
    18481 atgtgtctat tcttatgcta ttaccacact ttcttgatta ctatagcttt gtggtgaggt
+
ATTTTCATCTGAGTGAGCTAAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGGCGACAAGAGGGAGACTCAAAAA
    18541 gttgagattt taaactaatt ataagcatct tacatgaact acttaccgtt tatatttgat
+
AAAAAAAAAAAGTCCCAGTATTTACTACAGAGAGCTAAAGATTAACCTTTAAAGCCCTGGGGCTTTCAAT
    18601 tatgcagcat gaaataatta tgaatatatc attaaatatg ccatattaac ttttattaag
+
TTATCTGGATGAGAATCTTTCTGGAATGAACTGTATGTTTTCTTGTCAGCTTGAGTAACAAATGCTGAAC
    18661 ttttatgtga tcataacagt aagccatatg catgtaagtt cagttttcat agatcattgc
+
ATACTATACTATTATTACAGGGACTCAAGGGCCCAGTGTGGTAGCTCCTGCCCATAACCCCAGCACTTTG
    18721 ttatgtagtt taggtttttg cttatgcagc atccaaaaac aattaggaaa ctattgcttg
+
GGAGGCCAAGGCAGGAAGATCACTTAAGGCCAGGAGTTCGAAGCTGTAGTGAGCTATGATCACACCACTG
    18781 taattcacct gccattactt tttaaatggc tcttaagggc agttgtgaga ttatcttttc
+
CACTCCAGCCTAGATGACAGAGTGAGACCCTGTCTTTTTTTTTTTTTGAGATGGTGTTTCACTCTATTGC
    18841 atggctattt gccttttgag tattctttct acaaaaggaa gtaaattaaa ttgttctttc
+
CCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGGGTTCAAGCGATTCTCC
    18901 tttctttata atttatagat tttgcatgct gaaacttctc aaccagaaga aagggccttc
+
TGCCTCAGCCTCTTGAGTAGCTGGGATTACAGGCATCTGCCACCACACCCAGCTAATTTTTGTATTTTTA
    18961 acagtgtcct ttatgtaaga atgatataac caaaaggtat ataatttggt aatgatgcta
+
GTCGAGACAGGGTTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGCTCTCAAACTCCTGACTTCAGCTACCTTGGCCTTA
    19021 ggttggaagc aaccacagta ggaaaaagta gaaattattt aataacatag cgttcctata
+
AAAAGTGTTGGGATTACAGGTGTAAGCCACCGCGCCTGGCTGACCCTGTCTCTTAACAAAAAAAGAGAGA
    19081 aaaccattca tcagaaaaat ttataaaaga gtttttagca cacagtaaat tatttccaaa
+
TTAAGTTATGAATATAGTTGCTTTGAGAACTTGTGGAAGAAGGAAATTATAGGCTTATAGGCAGAGATAA
    19141 gttattttcc tgaaagtttt atgggacatc tgccttatac aggtattaga aacttactgc
+
TAATACGAGCAAATGTACAAATAAAAGAAAATAGAGGACGGGCGCGGTGGCTCACGCCTATAATACCAGC
    19201 ctttctctaa tgcttctagt gtaaaaactt gcagacttat gtaaagtagg gctgtatcgc
+
ACTTTGGGAGGTCGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAAATTAAGACCATCCTGGCCAAAATGGCGAAA
    19261 cgtgccccca ttgtctgtta atcttgtttt tatatttttg attgtgtttc cttttctttt
+
CACTGTCTCTACTAAAACACACAAAAAACTAGCCTGGCATGGTGGCACGTACCTGTAGTCCCAGCTACTT
    19321 tttttttttt tttaagacag ggtcctgctc tgtcactgag gctggagtgc agtggcgtga
+
GGTAGGCTGCGGCAGGGGTATCACTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCCCTGAGCCGAGATCATGCCAAT
    19381 tctcggctca ctgtagcctc tgtctcccag cctcttcctg ccttagcctc ccaaatagct
+
GCACTCCAGCCTGACAACAGAGTGAGACTCTGTCTGAAAAAAAAGAAAAGAAAAGAAAATACATCCAGGA
    19441 gggactacag gcacacgcta ccatgcccgg ccaatttttg tattttttgt agagatgagg
+
AAAATAAGCTAACTTTGCATATGTGTATAGGAGTTGTGTTAGAAAAGGAAGAAGCCCTCAAAGATGGGAA
    19501 ttttaccatg ttgcccaggc tggtaactcc tgagctcagg tgatctgccc acctcggcct
+
GCCATTTGCAAGAAAGAGAAGGTCCAAGAGGAGGCAGAAGGGATTGGAAATAGAAAAAGGATGTAAGAAA
    19561 cccaaagtgc tggggttcac aggtgtgtgt ttatttctat ctaattattt acacaaacac
+
GAGTTGATTATTACTCATAAACAGTAATGAAGGAAAAGGAGAGTAATTCTACAGGAAGATGCTGAGGTGC
    19621 aatgtattta tatattgtgt atctcttctg ctacaatgta aattctatga gagtagtaat
+
TTTGAGCCCAGTGAAGTTGGAGGTAAAGACAGCTGTTGAGGCCGGGCACGGTGGCTCACGCCTCTAATCC
    19681 tttgtctgtc tcaacactgt ttttcctaag tttggtacat agtaggcact cagatgctta
+
TAGCACTTTTGGAGCCCAAGGCAGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGCTCAAGACCAGCCTGACCAACATA
    19741 aaggaatgaa tgaattgtgc tttaattcca ctttactaaa cccaaatctc cctttggaca
+
GAGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGACGGGCGTGGAGGCGCATGCCTGTAATCCCAGTTA
    19801 ttgttatcta tgtgttttca aagaagtata atcataattt gacagaaatc cttgagaggc
+
CTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCC
    19861 agaactaagt gagggattgg gcagggttca gatgttaaga acagtaagct cagcagggtg
+
ATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAAGAGTGAAAACTGTCTCAAAAAAAAAAAACAACAAAAAACAGCTGTT
    19921 tgattgctca tgcctataac cctagcactc taggaggctg aggtgggatg attgcttgag
+
GAGATTGAGAGGATTAGAGTTGGCAACTGGAGAAGAGTGAGAAGCTTGGTTTCAAGCTTGTGATAGTCAG
    19981 gccaggagtt tgaaatcagc ctgggcaaca tagtgagacc ccatcactac caacaaaata
+
GATTGTGATAGTCAGGAAAGAACCAGTCATAAAGATATATGTGTGTGTATACATATAAATATGTTATATA
    20041 aataaataaa tgtacatggt ggcatatgcc catagtccta gctacttggg aggctatagt
+
TATGTGTGTGTGTGACACATATATATTTTTGTTTGTTTCTTTGAGACAGTGTCTCCCTCTGACACCCAGG
    20101 gggaggatag cttgagtaca gaagtctgag gctgcagtga gctatgattg tggcactgca
+
CTGGAGTTCAGTGGTGTGATCATAGTTCACTTTTACCTTGCAATCTGGGTTCAAGCAATCTCTCATCTCA
    20161 tgctagcctg ggcaatagag caagaccctg tctctaaatt aaacaaaaaa aaaagtactc
+
GCCCCTCAAGTAGCTAGGACTACAGGTACATGGCATTTGCCCAGCTAATTTTTAAGTTTCTTGTAGAGAT
    20221 tagttttcta tgcaatgcat tatatctgct gtggatttag ggcagtatta tatcagataa
+
GGGCCAGCCATATTTTAAATTGTGTTTTGAATGTTATATTAGAATTAAAAGTCCAAAGCCGGGTGTGGTG
    20281 ttttaggcat ttggtaggct taaatgaatg acaaaaagtt actaaatcac tgccatcaca
+
GCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACC
    20341 cggtttatac agatgtcaat gatgtattga ttatagaggt tttctactgt tgctgcatct
+
AGCCTGGCCAATATGGTAACACCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTATGGGGGCACATGCC
    20401 tatttttatt tgtttacatg tcttttctta ttttagtgtc cttaaaaggt tgataatcac
+
TGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGAGGAACCTCTTGAACCCAGGAGGCAGAGGCTGCAGTGA
    20461 ttgctgagtg tgtttctcaa acaatttaat ttcaggagcc tacaagaaag tacgagattt
+
GTTGAGATCGTGCCACTGTACTCTAGCCTGGGCGACAGAGCAAGATTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGTC
    20521 agtcaacttg ttgaagagct attgaaaatc atttgtgctt ttcagcttga cacaggtttg
+
CAGTATAATGCCCATGTGATAGATCGACTTTTTCATGAAATCTCTTCTGTAATATCAATATAATCTGAAT
    20581 gagtgtaagt gttgaatatc ccaagaatga cactcaagtg ctgtccatga aaactcagga
+
AACACTTTGATCTATATGATGAGAAAGCTGGGAGCCTGGGAGCGATACCCCCATGCTTTTGTTGTATTAA
    20641 agtttgcaca attactttct atgacgtggt gataagacct tttagtctag gttaatttta
+
TTGTATTTTCTACGGATAAACTCTAATTGCTAAAAATAAAACAACTTTATTGACCCAAGCAAGCCTAAAG
    20701 gttctgtatc tgtaatctat ttttaaaaaa ttactcccac tggtctcaca ccttatttta
+
TTCTGAAATCTTTTTTTTATTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTGTTTGTTTTGTTTTGAGACGGAGT
    20761 tcaatcgtaa ggtgcacatt tttcacatct taacatctct gaaattggga acattttact
+
CTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCGGTGGTGCAGTCTCGGCTCACTGCAAGCTCCACCTCCCGGGTT
    20821 attgagggtg tgtcatttgt ttaatttgtg tgctttcttt cttagtgata cagaaaataa
+
CACACCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGACGCCTGCCACCACGCCCAGCTAAT
    20881 tagtgcaact tacattgttg gtgtcttagc tttagtgaaa tacagtattg ataggcaaat
+
TTTTTTGTATTTTTAGTAGAGAAAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCGT
    20941 ttcttagtgt taaggtagaa aacaaggact ctaaataact ttgatggtct gtgtatttgt
+
GATCTGCCCGCCTTGGCCTCCCTAAGTTCTGGGATTACAAGTGTGAGCCACCACGCCCGGCTGTTTTTTT
    21001 ttttgtttcc taggagtaaa atttccagtt gattttttaa aatttgattt ttaaaaaaaa
+
TTGTTTTGTTTTGAGACGGAGTCTCACTGTGTTGCCCAGACTGGAGTGCAGTGGCATGATCTCAGCTCAC
    21061 tcacaggtaa ccttaatgca ttgtcttaac acaacaaaga gcatacatag ggtttctctt
+
TGCCACCTCCATCTCCTGGGTTCAAGCAAATCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCA
    21121 ggtttctttg attataattc atacattttt ctctaactgc aaacataatg ttttcccttg
+
TGTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACTATGTTGGCCAGGCTGG
    21181 tattttacag atgcaaacag ctataatttt gcaaaaaagg aaaataactc tcctgaacat
+
TCCAAAACTCCTGACCTCAGGTGATCTGCTCGCCTTGGCCTCCCACAGTGCCAGGATTACAGGCATGAGC
    21241 ctaaaagatg aagtttctat catccaaagt atgggctaca gaaaccgtgc caaaagactt
+
CACCTTGCCCAGCCAGTTCTGAAATCTTTTATGAAGCCTATAAAAAAAGATAATAATACCAATCTAGAAA
    21301 ctacagagtg aacccgaaaa tccttccttg gtaaaaccat ttgttttctt cttcttcttc
+
ATATTTCTTAAGGCAGTCATGCATTAGTTTGAACTTTCCAAACAAAAAAATGCAATGTGTAATACTTTTT
    21361 ttcttctttt cttttttttt tctttttttt ttttgagatg gagtcttgct ctgtggccca
+
TTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGTTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTACAATCTCGGCTCACT
    21421 ggctagaagc agtcctcctg ccttagcccc cttagtagct gggattacag gcacgcgcca
+
GCAGCCTCTGCCTCTCTGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGCGT
    21481 ccatgccagg ctaatttttg tatttttagt agagacgggg tttcatcatg ttggccaggc
+
GCACCACCATGCATGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGACAAGGCTGAT
    21541 tggtctcgaa ctcctaacct caggtgatcc acccacctcg gctccccaaa ttgctgggat
+
CTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCATTAGCC
    21601 tacaggtgtg agccactgtg cccggccggt aaaaccattt tcatttattc tggcaacatc
+
ACCACGCCCAGCCTTTTATTTTAGTAGAGACCATGTTTCACCATGTTGACCAAGCTGGTCTTGAGCTGAC
    21661 tctttattga gcattgtgaa tatgttagtg aatgtgctag atgctcatag atttatataa
+
CTCAAGTGATCCGCCCACCTCCACCTCCCAAAATGGTGGGATTATAGGCATGAGCCACCGCACCCAGCCT
    21721 aaagttagtg aagaaggaaa gatggtatat taagtggtta gacaagtgtt ctaatcagtt
+
GTAATACTTTTTTGAAGATCTAGAACCACATTGTTCAAAGAGATAGAATGTGAGCAATAAATGTAACTTA
    21781 agagttcaga gaaggtcagg gtacctgata taatcaagag agagacctta cagccaggtg
+
AATTTTTCAACAGCTACTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGGGTCTTACTCTGTTGTCCCAGCTGGAGTA
    21841 aggtgaatgt acctataatc ccagctactt aggaggctga aatgggagga tcacttgagt
+
CAGTGGTGCGATCATGAGGCTTACTGTTGCCTTGACCTCCTAGGCTCAAGCGATCCTATCACCTCAGTCT
    21901 ccaggtttga gaccagccca ggcaacatag caagatcccc atcagataca ccaaaaagac
+
CCCAAGTAGCTGGGACTGTAAGTGCACACCACCATATCCAGCTAAATTTTGTGTTTTCTGTAGAGACGGG
    21961 agatttcttt tttttttttt tttttgagac agagtctcgc tctgtcgccc aggctggagc
+
GTTTCGCCATGTTTCCCAGGCTGGTCTTGAACTTTGGGCTTAACCCGTCTGCCCACCTAGGCATCCCAAA
    22021 gcagtgacac gatgtcagct cactgcaacc tccgcctccc aggttcaagt gattctcctg
+
GTGCTAGGATTACAGGTGTGAGTCATCATGCCTGGCCAGTATTTTAGTTAGCTCTGTCTTTTCAAGTCAT
    22081 cctcagcctc ctgagtagtt gggactacag gggtacgaca ccagacctgg ctaatttttg
+
ATACAAGTTCATTTTCTTTTAAGTTTAGTTAACAACCTTTATACATGTATTCTTTTTCTAGCATAAAGAA
    22141 taattttagt agagtcgggg tttcaccata ttggtcaggc tggtctcgaa ctcctgacct
+
AGATTCGAGGCCGGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGATGGGCACATC
    22201 caggtgatcc accctccttg gcctcccaga gtgctgggat tacaggcgtg agccaccaag
+
ACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCGCCTCTACTAAAATTACAAAAAG
    22261 cccggccaaa aaagagagct cttataggcc cttccttgct ttggagcttt atctgctctg
+
TTAGCCAGGCGTGGTAGCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGA
    22321 tgatgcttat ctaaaatagc cataaggtca ctgatatttt taagcatttg gaaattactt
+
ACCCAGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCAGAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCCTGAGAGACAGAGCGAGA
    22381 cagctgggtg ccatggctca tgcctataat cccaaccctt tgggaggctg aggtaggagg
+
CTCCGTCTAAAAAAAAAAAAAAAGATTCGAATCCTTATCTTGGTTGATTTTTGCGTATCTAGTTCCACTG
    22441 tcctttgagc ccagcttggg caacacagtg agacactgtc tctgcaatta aaaaaaaaaa
+
AATTATTTATATAATTGTATAGACTACAGCACGAGACAGCTTAGCTTGTCACTCTACTGTACTATATTCT
    22501 aaagtagctg ggtgccgtgg ctcacgcctg taattccagc actaggaggc ttgaggattg
+
GCAGTACTATCATAAGGGAATTTCCTCCCTACCCCTGCTCTGAATTGTTCAATTGTACTATTTGCTGGAG
    22561 cctgagctca ggagttcaag accagtttgg gcaacatagc aagtccttgt ctatattaaa
+
TAATGCTTGATGCCTTCTTGATCCATTATACTAGAGTATATGTAGTATTTGTAGATTCTGAAGGAGTGGG
    22621 agttttttta aattatctgg gcatggtggt gtgtgcctgt agtcccagct acttgggaag
+
AGCCTCTATTCTGAGTTTTAAAGGTACTTATGTACAGTGGAGGTAGCTTTTTGACAGCCTCATCTTCCAA
    22681 ctgagacaga aggatcactt gagtccagga gatgtagact acagtgagct atgatcactc
+
ACTATAGAGTCATTGTTTTGTTGAGTGCAATATGGTACTTGAAGCATCTATATCGGCGAAGAAGGACCCA
    22741 cactgcactt cagcgtgggc ggcaaagcaa gatctagttg caaaaaaaaa aagaactggc
+
AGTCTCCTTGACCTTACCTACCTACATTCACTTTCTCTGGTAGGAAGATTGTGGGTGCCTCTCTCCAGAC
    22801 tgggtgcggc ggctaacacc tgcaatccca gcaccttggg aggctgaggc cagtggatca
+
TTAGTTTCCATGTCAAAAAAGAAAAAAGGAAGATTGTGGGCTTTGCTACAATCCAATTCTGGATCCAATA
    22861 tgaggtcagg agattgagac caccctggcc aacatggtga aacccggtct ctactaaaaa
+
TAACCTTCATTGCTTAATTACTGTGTGATCTGGGACAAGCCTCTACTCTATAAAAATGAAGATAAGGCCA
    22921 tacaaaaatt agctgggtgt ggtggcacgt gcctgtaatc ccagctactc cagaggctga
+
GGCTTGATGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACGTTGGGATGCCAAGGCAGGAGGATCACTTGAGGTCAGG
    22981 ggatggagaa tcacttgaac ctgagagtcg gaggttgcag tgagccgaga ttgcgccact
+
AGTTCGAGACCAGACTGGGCAATATAGTGAAACCACATCTGTACAAAAATAAAGATAGAAAGTAGCCCAG
    23041 gcactccagc ctggcgacag agcgagactc cgtctcaaaa aaaaaaaaaa aaaagcttca
+
CGCAATGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAAGCAGGCGATCACTTGAGGTCGGGAGT
    23101 cgcctgtaat cccagcactt tgggaggccg agtcaagtgg atcacgaggt gtggagatca
+
TCAAGACTGTAGACAGATAGATAGGTAGGTAGATAGATAGAGATATAGATATAGTTGGGGTTTTTTTGTT
    23161 agactatcct ggctcacatg gtgaaagccc gtctctacta aaaacacaga aaaattagct
+
TTGTTTTGTTTTGTTTTTGAGATGGAGTTTCGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCGATCTC
    23221 gagcgtgatg gcggactcct gtagtcccag ctactcggga ggctgaggca ggagaatagc
+
AGTTTACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGAGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCCAGGATT
    23281 atgaacccgg gaggtggagc ttgcagtgag ccgagatccc gccactgcga tccagcctgg
+
ACAGGCATATGCCACCATGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCGTGTTGGTC
    23341 gcgacagagt gagactctgt ctcaaaaaaa aaacaaaaaa acttagctgg gcgtggtggt
+
AGGCTGGTCTTGAACTCCTGACCTCTCCCAAAGTGTTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCTGGCCT
    23401 atgcacctgt ggtcctagct acttgggagg ctgaggctgg agcattgctt taacatagag
+
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTTGCCCAGGGTGGAGTGCAGTGGCAC
    23461 agtcaaggct gcagttgagc tatgactgtg ccactggact ccagcgcagg tgactgagac
+
TCTTCTCAGCTCATTGCAACCTCTGCCATCCTGGGTTCCAGTGATTCTCATGCCTCAGCCTCCCAAGTAG
    23521 cctatctttt aaaaaaaggg aaaattactt gaacttaaaa ggtgtaattg ttaaagaaaa
+
CTGGGACTCAGGCGTGTGCCCACCACGCCTGGCTAATTTTGTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCAC
    23581 tgtagtgatt tgctctgttg ttacttatat gtgcatgaat gatggagatc ttaaaaagta
+
CATGTTAGCCAGGCTGGTCTCAAACTCCAGGCCTCAAGTGATCTGCCTGCCTCAGCCTCCTGGGATTGCA
    23641 atcattctgg ggctgggcgt agtagcttgc acctgtaatc ccagcacttc gggaggctga
+
GACATGAGCCACTGCACCCGGCCAAGAGAGGGTAATAAATGTTAAATTACCTGGCTAGTAAAAAATATTC
    23701 ggcaggcaga taatttgagg tcaggagttt gagaccagcc tggccaacat ggtgaaaccc
+
TCTAAGTGTCTTTTCTCACAATTCCCAATGCCTTTTTTTTTTTTTTGGCACAATCTCACTCTGTTGCCCA
    23761 atctctacta aaaatacaaa aattagctgg gtgtggtggc acgtacctgt aatcccagct
+
GGCTGGAATGCAATGGTGCAATATTGGCTCACTGTAACCCCCGCCTCACAGGTTCAACTTATTCTCATGC
    23821 actcgggagg cggaggcaca agaattgctt gaacctagga cgcggaggtt gcagcgagcc
+
CTCAGCCTCCCGAGTAACTGGGACTACAGTGCACCACCACCACACCCAGCTAATTTTTGAATATTTAGTA
    23881 aagatcgcgc cactgcactc cagcctgggc cgtagagtga gactctgtct caaaaaagaa
+
GAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTGGCCTCAAGTGATTCACCCACCCCGC
    23941 aaaaaagtaa ttgttctagc tgggcgcagt ggctcttgcc tgtaatccca gcactttggg
+
AAGTGCTGGGATTACAGGTGTGGACCACCGTGCACAGCCCTAGTGACTTTTTTTTTAGCCCCTTAATCTT
    24001 aggccaaggc gggtggatct cgagtcctag agttcaagac cagcctaggc aatgtggtga
+
TTCTTTCCTGGGTCTCTTCATTGTCAGTGTCTGCTATTTACTCCCTACCTAGTCACCCCCTTCACCAGTA
    24061 aaccccatcg ctacaaaaaa tacaaaaatt agccaggcat ggtggcgtgc gcatgtagtc
+
TATTATGTCCTTTATGTTTTATTTTGCAGGATCTTATTTTGCTTTTCTATTGAATCCCCTCCATCTAGAA
    24121 ccagctcctt gggaggctga ggtgggagga tcacttgaac ccaggagaca gaggttgcag
+
TAGTACTAGACATAGTAAATATTGGTTGTATGAGTGAATCGCTGCTTTTAATTATCATCACCATTGCTCT
    24181 tgaaccgaga tcacgccacc acgctccagc ctgggcaaca gaacaagact ctgtctaaaa
+
CTCTACTTCTGGTCTATGATCCACTTTGAGTTAACTTTTGTTATTTGGTGTGAGATAGGAGTATAATTTC
    24241 aaatacaaat aaaataaaag tagttctcac agtaccagca ttcatttttc aaaagatata
+
ATTCTTTTACATGTGGTTATACTTTTGTCTCAACACTGTTTGTTAAAAACACAAAAAGTATTATTTTCCC
    24301 gagctaaaaa ggaaggaaaa aaaaagtaat gttgggcttt taaatactcg ttcctatact
+
ATTTAATCATCTTTGGCCTGGGCACGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTCTGGAAGGCCAAGGCAG
    24361 aaatgttctt aggagtgctg gggttttatt gtcatcattt atccttttta aaaatgttat
+
ATGGATCAATTTGAGGCCAGGAGTTCAAGACTAGCCAACATGGTGAAACTAAAAATACAAAAAATTAGCT
    24421 tggccaggca cggtggctca tggctgtaat cccagcactt tgggaggccg aggcaggcag
+
GGGTATGGTGGTGCATGTCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCACGAGAATTGCTTGAGCCTAG
    24481 atcacctgag gtcaggagtg tgagaccagc ctggccaaca tggcgaaacc tgtctctact
+
GAGGTGGAGGTTGTAGTGAGCTGAGATTGTGTCACTACCCTCCAGCCTGGGTGATAGAGTGAGTCTGTCT
    24541 aaaaatacaa aaattaacta ggcgtggtgg tgtacgcctg tagtcccagc tactcgggag
+
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAAGAAAATAAAAATCGTCGGCCAGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCC
    24601 gctgaggcag gagaatcaac tgaaccaggg aggtggaggt tgcagtgtgc cgagatcacg
+
CAGCACTTTGGGAGGCAGAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATGGAGACCATCCTGGCTAACATGGT
    24661 ccactgcact ctagcctggc aacagagcaa gattctgtct caaaaaaaaa aaacatatat
+
GAAACCCCGTCTCTACTAAAAATAAAAAAATTAGCCGGGCATGGTGCTGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTGC
    24721 acacatatat cccaaagtgc tgggattaca tatatatata tatatatata tattatatat
+
TCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCAGGAGGTGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCGTGCCA
    24781 atatatatat atatgttata tatatgttat atatatataa catatatata tgttatatat
+
CTGCACTCCAGCCTGGGAGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGTCTTGGTA
    24841 atgttatata tatataatat atatatgtta tatatatgtt atatatatat atacacacac
+
TTTATTATTGTTGAAAATCGCTTGATCACAGATGTATGTATGAGTTTATTTCTGTACTGTCAATTCCATT
    24901 acacacatat atatgtatat atatatacac acacacacac aaattagcca ggcatagttg
+
TTATTGATGTATGTGTCTATTCTTATGCTATTACCACACTTTCTTGATTACTATAGCTTTGTGGTGAGGT
    24961 cacacgcttg tagacccagc tactcaggag gctgaggcag gagaatctct tgaacttagg
+
GTTGAGATTTTAAACTAATTATAAGCATCTTACATGAACTACTTACCGTTTATATTTGATTATGCAGCAT
    25021 aggcggaggt tgcagtgagc tgagattgcg ccactgcact ccagcctggg tgacagagca
+
GAAATAATTATGAATATATCATTAAATATGCCATATTAACTTTTATTAAGTTTTATGTGATCATAACAGT
    25081 ggactctgta caccccccaa aacaaaaaaa aaagttatca gatgtgattg gaatgtatat
+
AAGCCATATGCATGTAAGTTCAGTTTTCATAGATCATTGCTTATGTAGTTTAGGTTTTTGCTTATGCAGC
    25141 caagtatcag cttcaaaata tgctatatta atacttcaaa aattacacaa ataatacata
+
ATCCAAAAACAATTAGGAAACTATTGCTTGTAATTCACCTGCCATTACTTTTTAAATGGCTCTTAAGGGC
    25201 atcaggtttg aaaaatttaa gacaacagaa aaaaaaattc aaatcacaca tatcccacac
+
AGTTGTGAGATTATCTTTTCATGGCTATTTGCCTTTTGAGTATTCTTTCTACAAAAGGAAGTAAATTAAA
    25261 attttattat tactactact attattttgt agagactggg tctcactctg ttgcttatgc
+
TTGTTCTTTCTTTCTTTATAATTTATAGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTC
    25321 tggtcttgaa ctcctggcct caagcagtcc tgctccagcc tcccaaagtg ctgggattat
+
ACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTATATAATTTGGTAATGATGCTAGGTTGGAAGC
    25381 aggcatgagc taccgctccc agccccagac attttagtgt gtaaattcct gggcattttt
+
AACCACAGTAGGAAAAAGTAGAAATTATTTAATAACATAGCGTTCCTATAAAACCATTCATCAGAAAAAT
    25441 tccaggcatc atacatgtta gctgactgat gatggtcaat ttattttgtc catggtgtca
+
TTATAAAAGAGTTTTTAGCACACAGTAAATTATTTCCAAAGTTATTTTCCTGAAAGTTTTATGGGACATC
    25501 agtttctctt caggaggaaa agcacagaac tggccaacaa ttgcttgact gttctttacc
+
TGCCTTATACAGGTATTAGAAACTTACTGCCTTTCTCTAATGCTTCTAGTGTAAAAACTTGCAGACTTAT
    25561 atactgttta gcaggaaacc agtctcagtg tccaactctc taaccttgga actgtgagaa
+
GTAAAGTAGGGCTGTATCGCCGTGCCCCCATTGTCTGTTAATCTTGTTTTTATATTTTTGATTGTGTTTC
    25621 ctctgaggac aaagcagcgg atacaacctc aaaagacgtc tgtctacatt gaattgggta
+
CTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTAAGACAGGGTCCTGCTCTGTCACTGAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGA
    25681 agggtctcag gttttttaag tatttaataa taattgctgg attccttatc ttatagtttt
+
TCTCGGCTCACTGTAGCCTCTGTCTCCCAGCCTCTTCCTGCCTTAGCCTCCCAAATAGCTGGGACTACAG
    25741 gccaaaaatc ttggtcataa tttgtatttg tggtaggcag ctttgggaag tgaattttat
+
GCACACGCTACCATGCCCGGCCAATTTTTGTATTTTTTGTAGAGATGAGGTTTTACCATGTTGCCCAGGC
    25801 gagccctatg gtgagttata aaaaatgtaa aagacgcagt tcccaccttg aagaatctta
+
TGGTAACTCCTGAGCTCAGGTGATCTGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTCACAGGTGTGTGT
    25861 ctttaaaaag ggagcaaaag aggccaggca tggtggctca cacctgtaat cccagcactt
+
TTATTTCTATCTAATTATTTACACAAACACAATGTATTTATATATTGTGTATCTCTTCTGCTACAATGTA
    25921 tgggaggcca aagtgggtgg atcacctgag gtcgggagtt cgagaccagc ctagccaaca
+
AATTCTATGAGAGTAGTAATTTTGTCTGTCTCAACACTGTTTTTCCTAAGTTTGGTACATAGTAGGCACT
    25981 tggagaaact ctgtctgtac caaaaaataa aaaattagcc aggtgtggtg gcacataact
+
CAGATGCTTAAAGGAATGAATGAATTGTGCTTTAATTCCACTTTACTAAACCCAAATCTCCCTTTGGACA
    26041 gtaatcccag ctactcggga ggctgaggca ggagaatcac ttgaacccgg gaggtggagg
+
TTGTTATCTATGTGTTTTCAAAGAAGTATAATCATAATTTGACAGAAATCCTTGAGAGGCAGAACTAAGT
    26101 ttgcggtgaa ccgagatcgc accattgcac tccagcctgg gcaaaaatag cgaaactcca
+
GAGGGATTGGGCAGGGTTCAGATGTTAAGAACAGTAAGCTCAGCAGGGTGTGATTGCTCATGCCTATAAC
    26161 tctaaaaaaa aaaaagagag caaaagaaag aatatctggt tttaaatatg tgtaaatatg
+
CCTAGCACTCTAGGAGGCTGAGGTGGGATGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTTGAAATCAGCCTGGGCAACA
    26221 ttttggaaag atggagagta gcaataagaa aaaacatgat ggattgctac agtatttagt
+
TAGTGAGACCCCATCACTACCAACAAAATAAATAAATAAATGTACATGGTGGCATATGCCCATAGTCCTA
    26281 tccaagataa attgtactag atgaggaagc cttttaagaa gagctgaatt gccaggcgca
+
GCTACTTGGGAGGCTATAGTGGGAGGATAGCTTGAGTACAGAAGTCTGAGGCTGCAGTGAGCTATGATTG
    26341 gtggctcacg cctgtaatcc cagcactttg ggaggccgag gtgggcggat cacctgaggt
+
TGGCACTGCATGCTAGCCTGGGCAATAGAGCAAGACCCTGTCTCTAAATTAAACAAAAAAAAAAGTACTC
    26401 cgggagttca agaccagcct gaccaacatg gagaaacccc atctctacta aaaaaaaaaa
+
TAGTTTTCTATGCAATGCATTATATCTGCTGTGGATTTAGGGCAGTATTATATCAGATAATTTTAGGCAT
    26461 aaaaaaaatt agccggggtg gtggcttatg cctgtaatcc cagctactca ggaggctgag
+
TTGGTAGGCTTAAATGAATGACAAAAAGTTACTAAATCACTGCCATCACACGGTTTATACAGATGTCAAT
    26521 gcaggagaat cgcttgaacc caggaagcag aggttgcagt gagccaagat cgcaccattg
+
GATGTATTGATTATAGAGGTTTTCTACTGTTGCTGCATCTTATTTTTATTTGTTTACATGTCTTTTCTTA
    26581 cactccagcc taggcaacaa gagtgaaact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aagagctgaa
+
TTTTAGTGTCCTTAAAAGGTTGATAATCACTTGCTGAGTGTGTTTCTCAAACAATTTAATTTCAGGAGCC
    26641 tcttggctgg gcaggatggc tcgtgcctgt aatcctaacg ctttggaaga ccgaggcaga
+
TACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGA
    26701 aggattggtt gagtccacga gtttaagacc agcctggcca acatagggga accctgtctc
+
CACAGGTTTGGAGTGTAAGTGTTGAATATCCCAAGAATGACACTCAAGTGCTGTCCATGAAAACTCAGGA
    26761 tatttttaaa ataataatac atttttggcc ggtgcggtgg ctcatgcctg taatcccaat
+
AGTTTGCACAATTACTTTCTATGACGTGGTGATAAGACCTTTTAGTCTAGGTTAATTTTAGTTCTGTATC
    26821 actttgggag gctgaggcag gtagatcacc tgaggtcaga gttcgagacc agcctggata
+
TGTAATCTATTTTTAAAAAATTACTCCCACTGGTCTCACACCTTATTTTATCAATCGTAAGGTGCACATT
    26881 acctggtgaa acccctcttt actaaaaata caaaaaaaaa aaaaaattag ctgggtgtgg
+
TTTCACATCTTAACATCTCTGAAATTGGGAACATTTTACTATTGAGGGTGTGTCATTTGTTTAATTTGTG
    26941 tagcacatgc ttgtaatccc agctacttgg gaggctgagg caggagaatc gcttgaacca
+
TGCTTTCTTTCTTAGTGATACAGAAAATAATAGTGCAACTTACATTGTTGGTGTCTTAGCTTTAGTGAAA
    27001 gggaggcgga ggttacaatg agccaacact acaccactgc actccagcct gggcaataga
+
TACAGTATTGATAGGCAAATTTCTTAGTGTTAAGGTAGAAAACAAGGACTCTAAATAACTTTGATGGTCT
    27061 gtgagactgc atctcaaaaa aataataatt tttaaaaata ataaattttt ttaagcttat
+
GTGTATTTGTTTTTGTTTCCTAGGAGTAAAATTTCCAGTTGATTTTTTAAAATTTGATTTTTAAAAAAAA
    27121 aaaaagaaaa gttgaggcca gcatagtagc tcacatctgt aatctcagca gtggcagagg
+
TCACAGGTAACCTTAATGCATTGTCTTAACACAACAAAGAGCATACATAGGGTTTCTCTTGGTTTCTTTG
    27181 attgcttgaa gccaggagtt tgagaccagc ctgggcaaca tagcaagacc tcatctctac
+
ATTATAATTCATACATTTTTCTCTAACTGCAAACATAATGTTTTCCCTTGTATTTTACAGATGCAAACAG
    27241 aaaaaaattt cttttttaaa ttagctgggt gtggtggtgt gcatctgtag tcccagctac
+
CTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGT
    27301 tcaggaggca gaggtgagtg gatacattga acccaggagt ttgaggctgt agtgagctat
+
ATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTAAAACCAT
    27361 gatcatgcca ctgcactcca acctgggtga cagagcaaga cctccaaaaa aaaaaaaaaa
+
TTGTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTCTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCT
    27421 agagctgctg agctcagaat tcaaactggg ctctcaaatt ggattttctt ttagaatata
+
CTGTGGCCCAGGCTAGAAGCAGTCCTCCTGCCTTAGCCCCCTTAGTAGCTGGGATTACAGGCACGCGCCA
    27481 tttataatta aaaaggatag ccatcttttg agctcccagg caccaccatc tatttatcat
+
CCATGCCAGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCATCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAA
    27541 aacacttact gttttccccc cttatgatca taaattccta gacaacaggc attgtaaaaa
+
CTCCTAACCTCAGGTGATCCACCCACCTCGGCTCCCCAAATTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACTGTG
    27601 tagttatagt agttgatatt taggagcact taactatatt ccaggcacta ttgtgctttt
+
CCCGGCCGGTAAAACCATTTTCATTTATTCTGGCAACATCTCTTTATTGAGCATTGTGAATATGTTAGTG
    27661 cttgtataac tcattagatg cttgtcagac ctctgagatt gttcctatta tacttatttt
+
AATGTGCTAGATGCTCATAGATTTATATAAAAAGTTAGTGAAGAAGGAAAGATGGTATATTAAGTGGTTA
    27721 acagatgaga aaattaaggc acagagaagt tatgaaattt ttccaaggta ttaaacctag
+
GACAAGTGTTCTAATCAGTTAGAGTTCAGAGAAGGTCAGGGTACCTGATATAATCAAGAGAGAGACCTTA
    27781 taagtggctg agccatgatt caaacctagg aagttagatg tcagagcctg tgcttttttt
+
CAGCCAGGTGAGGTGAATGTACCTATAATCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAAATGGGAGGATCACTTGAGT
    27841 ttgtttttgt ttttgttttc agtagaaacg ggggtctcac tttgttggcc aggctggtct
+
CCAGGTTTGAGACCAGCCCAGGCAACATAGCAAGATCCCCATCAGATACACCAAAAAGACAGATTTCTTT
    27901 tgaactccta acctcaaata atccacccat ctcggcctcc tcaagtgctg ggattacagg
+
TTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGCGCAGTGACACGATGTCAGCT
    27961 tgagagccac tgtgcctggc gaagcccatg cctttaacca cttctctgta ttacatacta
+
CACTGCAACCTCCGCCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGTTGGGACTACAG
    28021 gcttaactag cattgtacct gccacagtag atgctcagta aatatttcta gttgaatatc
+
GGGTACGACACCAGACCTGGCTAATTTTTGTAATTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCACCATATTGGTCAGGC
    28081 tgtttttcaa caagtacatt tttttaaccc ttttaattaa gaaaactttt attgatttat
+
TGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCACCCTCCTTGGCCTCCCAGAGTGCTGGGATTACAGGCGTG
    28141 tttttggggg gaaatttttt aggatctgat tcttctgaag ataccgttaa taaggcaact
+
AGCCACCAAGCCCGGCCAAAAAAGAGAGCTCTTATAGGCCCTTCCTTGCTTTGGAGCTTTATCTGCTCTG
    28201 tattgcaggt gagtcaaaga gaacctttgt ctatgaagct ggtattttcc tatttagtta
+
TGATGCTTATCTAAAATAGCCATAAGGTCACTGATATTTTTAAGCATTTGGAAATTACTTCAGCTGGGTG
    28261 atattaagga ttgatgtttc tctcttttta aaaatatttt aacttttatt ttaggttcag
+
CCATGGCTCATGCCTATAATCCCAACCCTTTGGGAGGCTGAGGTAGGAGGTCCTTTGAGCCCAGCTTGGG
    28321 ggatgtatgt gcagtttgtt atataggtaa acacacgact tgggatttgg tgtatagatt
+
CAACACAGTGAGACACTGTCTCTGCAATTAAAAAAAAAAAAAAGTAGCTGGGTGCCGTGGCTCACGCCTG
    28381 tttttcatca tccgggtact aagcataccc cacagttttt tgtttgcttt ctttctgaat
+
TAATTCCAGCACTAGGAGGCTTGAGGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGTTTGGGCAACATAGC
    28441 ttctccctct tcccaccttc ctccctcaag taggctggtg tttctccaga ctagaatcat
+
AAGTCCTTGTCTATATTAAAAGTTTTTTTAAATTATCTGGGCATGGTGGTGTGTGCCTGTAGTCCCAGCT
    28501 ggtattggaa gaaaccttag agatcatcta gtttagttct ctcattttat agtggaggaa
+
ACTTGGGAAGCTGAGACAGAAGGATCACTTGAGTCCAGGAGATGTAGACTACAGTGAGCTATGATCACTC
    28561 ataccctttt tgtttgttgg atttagttat tagcactgtc caaaggaatt taggataaca
+
CACTGCACTTCAGCGTGGGCGGCAAAGCAAGATCTAGTTGCAAAAAAAAAAAGAACTGGCTGGGTGCGGC
    28621 gtagaactct gcacatgctt gcttctagca gattgttctc taagttcctc atatacagta
+
GGCTAACACCTGCAATCCCAGCACCTTGGGAGGCTGAGGCCAGTGGATCATGAGGTCAGGAGATTGAGAC
    28681 atattgacac agcagtaatt gtgactgatg aaaatgttca aggacttcat tttcaactct
+
CACCCTGGCCAACATGGTGAAACCCGGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTGGTGGCACGT
    28741 ttctttcctc tgttccttat ttccacatat ctctcaagct ttgtctgtat gttatataat
+
GCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGATGGAGAATCACTTGAACCTGAGAGTCGGAGGTTGCAG
    28801 aaactacaag caaccccaac tatgttacct accttcctta ggaattattg cttgacccag
+
TGAGCCGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAA
    28861 gttttttttt tttttttttt ggagacgggg tcttgccctg ttgccaggat ggagtgtagt
+
AAAAGCTTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGTCAAGTGGATCACGAGGTGTGGAGATCA
    28921 ggcgccatct cggctcactg caatctccaa ctccctggtt caagcgattc tcctgtctca
+
AGACTATCCTGGCTCACATGGTGAAAGCCCGTCTCTACTAAAAACACAGAAAAATTAGCTGAGCGTGATG
    28981 atctcacgag tagctgggac tacaggtata caccaccacg cccggttaat tgaccattcc
+
GCGGACTCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATAGCATGAACCCGGGAGGTGGAGC
    29041 atttctttct ttctctcttt tttttttttt tttttgagac agagtcttgc tctgttgccc
+
TTGCAGTGAGCCGAGATCCCGCCACTGCGATCCAGCCTGGGCGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAAAAAAA
    29101 aggctggagt acagaggtgt gatctcacct ctccgcaacg tctgcctccc aggttgaagc
+
AAACAAAAAAACTTAGCTGGGCGTGGTGGTATGCACCTGTGGTCCTAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCTGG
    29161 catactcctg cctcagcctc tctagtagct gggactacag gcgcgcgcca ccacacccgg
+
AGCATTGCTTTAACATAGAGAGTCAAGGCTGCAGTTGAGCTATGACTGTGCCACTGGACTCCAGCGCAGG
    29221 ctaatttttg tatttttagt agagatgggg tttcaccatg ttggccaggc tggtcttgaa
+
TGACTGAGACCCTATCTTTTAAAAAAAGGGAAAATTACTTGAACTTAAAAGGTGTAATTGTTAAAGAAAA
    29281 ctcatgacct caagtggtcc acccgcctca gcctcccaaa gtgctggaat tacaggcttg
+
TGTAGTGATTTGCTCTGTTGTTACTTATATGTGCATGAATGATGGAGATCTTAAAAAGTAATCATTCTGG
    29341 agccaccgtg cccagcaacc atttcatttc aactagaagt ttctaaagga gagagcagct
+
GGCTGGGCGTAGTAGCTTGCACCTGTAATCCCAGCACTTCGGGAGGCTGAGGCAGGCAGATAATTTGAGG
    29401 ttcactaact aaataagatt ggtcagcttt ctgtaatcga aagagctaaa atgtttgatc
+
TCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGG
    29461 ttggtcattt gacagttctg catacatgta actagtgttt cttattagga ctctgtcttt
+
GTGTGGTGGCACGTACCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCGGAGGCACAAGAATTGCTTGAACCTAGGA
    29521 tccctatagt gtgggagatc aagaattgtt acaaatcacc cctcaaggaa ccagggatga
+
CGCGGAGGTTGCAGCGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCCGTAGAGTGAGACTCTGTCT
    29581 aatcagtttg gattctgcaa aaaagggtaa tggcaaagtt tgccaactta acaggcactg
+
CAAAAAAGAAAAAAAAGTAATTGTTCTAGCTGGGCGCAGTGGCTCTTGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
    29641 aaaagagagt gggtagatac agtactgtaa ttagattatt ctgaagacca tttgggacct
+
AGGCCAAGGCGGGTGGATCTCGAGTCCTAGAGTTCAAGACCAGCCTAGGCAATGTGGTGAAACCCCATCG
    29701 ttacaaccca caaaatctct tggcagagtt agagtatcat tctctgtcaa atgtcgtggt
+
CTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCGTGCGCATGTAGTCCCAGCTCCTTGGGAGGCTGA
    29761 atggtctgat agatttaaat ggtactagac taatgtacct ataataagac cttctgtaac
+
GGTGGGAGGATCACTTGAACCCAGGAGACAGAGGTTGCAGTGAACCGAGATCACGCCACCACGCTCCAGC
    29821 tgattgttgc cctttcgttt ttttttttgt ttgtttgttt gttttttttt gagatggggt
+
CTGGGCAACAGAACAAGACTCTGTCTAAAAAAATACAAATAAAATAAAAGTAGTTCTCACAGTACCAGCA
    29881 ctcactctgt tgcccaggct ggagtgcagt gatgcaatct tggctcactg caacctccac
+
TTCATTTTTCAAAAGATATAGAGCTAAAAAGGAAGGAAAAAAAAAGTAATGTTGGGCTTTTAAATACTCG
    29941 ctccaaggct caagctatcc tcccacttca gcctcctgag tagctgggac tacaggcgca
+
TTCCTATACTAAATGTTCTTAGGAGTGCTGGGGTTTTATTGTCATCATTTATCCTTTTTAAAAATGTTAT
    30001 tgccaccaca cccggttaat tttttgtggt tttatagaga tggggtttca ccatgttacc
+
TGGCCAGGCACGGTGGCTCATGGCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAG
    30061 gaggctggtc tcaaactcct ggactcaagc agtctgccca cttcagcctc ccaaagtgct
+
GTCAGGAGTGTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGCGAAACCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAACTA
    30121 gcagttacag gcttgagcca ctgtgcctgg cctgcccttt acttttaatt ggtgtatttg
+
GGCGTGGTGGTGTACGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCAACTGAACCAGGG
    30181 tgtttcatct tttacctact ggtttttaaa tatagggagt ggtaagtctg tagatagaac
+
AGGTGGAGGTTGCAGTGTGCCGAGATCACGCCACTGCACTCTAGCCTGGCAACAGAGCAAGATTCTGTCT
    30241 agagtattaa gtagacttaa tggccagtaa tctttagagt acatcagaac cagttttctg
+
CAAAAAAAAAAAACATATATACACATATATCCCAAAGTGCTGGGATTACATATATATATATATATATATA
    30301 atggccaatc tgcttttaat tcactcttag acgttagaga aataggtgtg gtttctgcat
+
TATTATATATATATATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATAACATATATATATGTTATATAT
    30361 agggaaaatt ctgaaattaa aaatttaatg gatcctaagt ggaaataatc taggtaaata
+
ATGTTATATATATATAATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATATACACACACACACACATAT
    30421 ggaattaaat gaaagagtat gagctacatc ttcagtatac ttggtagttt atgaggttag
+
ATATGTATATATATATACACACACACACACAAATTAGCCAGGCATAGTTGCACACGCTTGTAGACCCAGC
    30481 tttctctaat atagccagtt ggttgatttc cacctccaag gtgtatgaag tatgtatttt
+
TACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACTTAGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCG
    30541 tttaatgaca attcagtttt tgagtacctt gttatttttg tatattttca gctgcttgtg
+
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAGGACTCTGTACACCCCCCAAAACAAAAAAAAAAGTTATCA
    30601 aattttctga gacggatgta acaaatactg aacatcatca acccagtaat aatgatttga
+
GATGTGATTGGAATGTATATCAAGTATCAGCTTCAAAATATGCTATATTAATACTTCAAAAATTACACAA
    30661 acaccactga gaagcgtgca gctgagaggc atccagaaaa gtatcagggt agttctgttt
+
ATAATACATAATCAGGTTTGAAAAATTTAAGACAACAGAAAAAAAAATTCAAATCACACATATCCCACAC
    30721 caaacttgca tgtggagcca tgtggcacaa atactcatgc cagctcatta cagcatgaga
+
ATTTTATTATTACTACTACTATTATTTTGTAGAGACTGGGTCTCACTCTGTTGCTTATGCTGGTCTTGAA
    30781 acagcagttt attactcact aaagacagaa tgaatgtaga aaaggctgaa ttctgtaata
+
CTCCTGGCCTCAAGCAGTCCTGCTCCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTACCGCTCCC
    30841 aaagcaaaca gcctggctta gcaaggagcc aacataacag atgggctgga agtaaggaaa
+
AGCCCCAGACATTTTAGTGTGTAAATTCCTGGGCATTTTTTCCAGGCATCATACATGTTAGCTGACTGAT
    30901 catgtaatga taggcggact cccagcacag aaaaaaaggt agatctgaat gctgatcccc
+
GATGGTCAATTTATTTTGTCCATGGTGTCAAGTTTCTCTTCAGGAGGAAAAGCACAGAACTGGCCAACAA
    30961 tgtgtgagag aaaagaatgg aataagcaga aactgccatg ctcagagaat cctagagata
+
TTGCTTGACTGTTCTTTACCATACTGTTTAGCAGGAAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGA
    31021 ctgaagatgt tccttggata acactaaata gcagcattca gaaagttaat gagtggtttt
+
ACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA
    31081 ccagaagtga tgaactgtta ggttctgatg actcacatga tggggagtct gaatcaaatg
+
AGGGTCTCAGGTTTTTTAAGTATTTAATAATAATTGCTGGATTCCTTATCTTATAGTTTTGCCAAAAATC
    31141 ccaaagtagc tgatgtattg gacgttctaa atgaggtaga tgaatattct ggttcttcag
+
TTGGTCATAATTTGTATTTGTGGTAGGCAGCTTTGGGAAGTGAATTTTATGAGCCCTATGGTGAGTTATA
    31201 agaaaataga cttactggcc agtgatcctc atgaggcttt aatatgtaaa agtgaaagag
+
AAAAATGTAAAAGACGCAGTTCCCACCTTGAAGAATCTTACTTTAAAAAGGGAGCAAAAGAGGCCAGGCA
    31261 ttcactccaa atcagtagag agtaatattg aagacaaaat atttgggaaa acctatcgga
+
TGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAAGTGGGTGGATCACCTGAGGTCGGGAGTT
    31321 agaaggcaag cctccccaac ttaagccatg taactgaaaa tctaattata ggagcatttg
+
CGAGACCAGCCTAGCCAACATGGAGAAACTCTGTCTGTACCAAAAAATAAAAAATTAGCCAGGTGTGGTG
    31381 ttactgagcc acagataata caagagcgtc ccctcacaaa taaattaaag cgtaaaagga
+
GCACATAACTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCGGGAGGTGGAGG
    31441 gacctacatc aggccttcat cctgaggatt ttatcaagaa agcagatttg gcagttcaaa
+
TTGCGGTGAACCGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAAAAATAGCGAAACTCCATCTAAAAAAA
    31501 agactcctga aatgataaat cagggaacta accaaacgga gcagaatggt caagtgatga
+
AAAAAGAGAGCAAAAGAAAGAATATCTGGTTTTAAATATGTGTAAATATGTTTTGGAAAGATGGAGAGTA
    31561 atattactaa tagtggtcat gagaataaaa caaaaggtga ttctattcag aatgagaaaa
+
GCAATAAGAAAAAACATGATGGATTGCTACAGTATTTAGTTCCAAGATAAATTGTACTAGATGAGGAAGC
    31621 atcctaaccc aatagaatca ctcgtagaag aatctgcttt caaaacgaaa gctgaaccta
+
CTTTTAAGAAGAGCTGAATTGCCAGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAG
    31681 taagcagcag tataagcaat atggaactcg aattaaatat ccacaattca aaagcaccta
+
GTGGGCGGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCCCATCTCTACTA
    31741 aaaagaatag gctgaggagg aagtcttcta ccaggcatat tcatgcgctt gaactagtag
+
AAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCCGGGGTGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAG
    31801 tcagtagaaa tctaagccca cctaattgta ctgaattgca aattgatagt tgttctagca
+
GCAGGAGAATCGCTTGAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCATTGCACTCCAGCC
    31861 gtgaagagat aaagaaaaaa aagtacaacc aaatgccagt caggcacagc agaaacctac
+
TAGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGAATCTTGGCTGGGCAGGATGGC
    31921 aactcatgga aggtaaagaa cctgcaactg gagccaagaa gagtaacaag ccaaatgaac
+
TCGTGCCTGTAATCCTAACGCTTTGGAAGACCGAGGCAGAAGGATTGGTTGAGTCCACGAGTTTAAGACC
    31981 agacaagtaa aagacatgac agcgatactt tcccagagct gaagttaaca aatgcacctg
+
AGCCTGGCCAACATAGGGGAACCCTGTCTCTATTTTTAAAATAATAATACATTTTTGGCCGGTGCGGTGG
    32041 gttcttttac taagtgttca aataccagtg aacttaaaga atttgtcaat cctagccttc
+
CTCATGCCTGTAATCCCAATACTTTGGGAGGCTGAGGCAGGTAGATCACCTGAGGTCAGAGTTCGAGACC
    32101 caagagaaga aaaagaagag aaactagaaa cagttaaagt gtctaataat gctgaagacc
+
AGCCTGGATAACCTGGTGAAACCCCTCTTTACTAAAAATACAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTGGGTGTGG
    32161 ccaaagatct catgttaagt ggagaaaggg ttttgcaaac tgaaagatct gtagagagta
+
TAGCACATGCTTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCAGGGAGGCGGA
    32221 gcagtatttc attggtacct ggtactgatt atggcactca ggaaagtatc tcgttactgg
+
GGTTACAATGAGCCAACACTACACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAATAGAGTGAGACTGCATCTCAAAAA
    32281 aagttagcac tctagggaag gcaaaaacag aaccaaataa atgtgtgagt cagtgtgcag
+
AATAATAATTTTTAAAAATAATAAATTTTTTTAAGCTTATAAAAAGAAAAGTTGAGGCCAGCATAGTAGC
    32341 catttgaaaa ccccaaggga ctaattcatg gttgttccaa agataataga aatgacacag
+
TCACATCTGTAATCTCAGCAGTGGCAGAGGATTGCTTGAAGCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACA
    32401 aaggctttaa gtatccattg ggacatgaag ttaaccacag tcgggaaaca agcatagaaa
+
TAGCAAGACCTCATCTCTACAAAAAAATTTCTTTTTTAAATTAGCTGGGTGTGGTGGTGTGCATCTGTAG
    32461 tggaagaaag tgaacttgat gctcagtatt tgcagaatac attcaaggtt tcaaagcgcc
+
TCCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGGTGAGTGGATACATTGAACCCAGGAGTTTGAGGCTGTAGTGAGCTAT
    32521 agtcatttgc tccgttttca aatccaggaa atgcagaaga ggaatgtgca acattctctg
+
GATCATGCCACTGCACTCCAACCTGGGTGACAGAGCAAGACCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGCTG
    32581 cccactctgg gtccttaaag aaacaaagtc caaaagtcac ttttgaatgt gaacaaaagg
+
AGCTCAGAATTCAAACTGGGCTCTCAAATTGGATTTTCTTTTAGAATATATTTATAATTAAAAAGGATAG
    32641 aagaaaatca aggaaagaat gagtctaata tcaagcctgt acagacagtt aatatcactg
+
CCATCTTTTGAGCTCCCAGGCACCACCATCTATTTATCATAACACTTACTGTTTTCCCCCCTTATGATCA
    32701 caggctttcc tgtggttggt cagaaagata agccagttga taatgccaaa tgtagtatca
+
TAAATTCCTAGACAACAGGCATTGTAAAAATAGTTATAGTAGTTGATATTTAGGAGCACTTAACTATATT
    32761 aaggaggctc taggttttgt ctatcatctc agttcagagg caacgaaact ggactcatta
+
CCAGGCACTATTGTGCTTTTCTTGTATAACTCATTAGATGCTTGTCAGACCTCTGAGATTGTTCCTATTA
    32821 ctccaaataa acatggactt ttacaaaacc catatcgtat accaccactt tttcccatca
+
TACTTATTTTACAGATGAGAAAATTAAGGCACAGAGAAGTTATGAAATTTTTCCAAGGTATTAAACCTAG
    32881 agtcatttgt taaaactaaa tgtaagaaaa atctgctaga ggaaaacttt gaggaacatt
+
TAAGTGGCTGAGCCATGATTCAAACCTAGGAAGTTAGATGTCAGAGCCTGTGCTTTTTTTTTGTTTTTGT
    32941 caatgtcacc tgaaagagaa atgggaaatg agaacattcc aagtacagtg agcacaatta
+
TTTTGTTTTCAGTAGAAACGGGGGTCTCACTTTGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTAACCTCAAATA
    33001 gccgtaataa cattagagaa aatgttttta aagaagccag ctcaagcaat attaatgaag
+
ATCCACCCATCTCGGCCTCCTCAAGTGCTGGGATTACAGGTGAGAGCCACTGTGCCTGGCGAAGCCCATG
    33061 taggttccag tactaatgaa gtgggctcca gtattaatga aataggttcc agtgatgaaa
+
CCTTTAACCACTTCTCTGTATTACATACTAGCTTAACTAGCATTGTACCTGCCACAGTAGATGCTCAGTA
    33121 acattcaagc agaactaggt agaaacagag ggccaaaatt gaatgctatg cttagattag
+
AATATTTCTAGTTGAATATCTGTTTTTCAACAAGTACATTTTTTTAACCCTTTTAATTAAGAAAACTTTT
    33181 gggttttgca acctgaggtc tataaacaaa gtcttcctgg aagtaattgt aagcatcctg
+
ATTGATTTATTTTTTGGGGGGAAATTTTTTAGGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACT
    33241 aaataaaaaa gcaagaatat gaagaagtag ttcagactgt taatacagat ttctctccat
+
TATTGCAGGTGAGTCAAAGAGAACCTTTGTCTATGAAGCTGGTATTTTCCTATTTAGTTAATATTAAGGA
    33301 atctgatttc agataactta gaacagccta tgggaagtag tcatgcatct caggtttgtt
+
TTGATGTTTCTCTCTTTTTAAAAATATTTTAACTTTTATTTTAGGTTCAGGGATGTATGTGCAGTTTGTT
    33361 ctgagacacc tgatgacctg ttagatgatg gtgaaataaa ggaagatact agttttgctg
+
ATATAGGTAAACACACGACTTGGGATTTGGTGTATAGATTTTTTTCATCATCCGGGTACTAAGCATACCC
    33421 aaaatgacat taaggaaagt tctgctgttt ttagcaaaag cgtccagaaa ggagagctta
+
CACAGTTTTTTGTTTGCTTTCTTTCTGAATTTCTCCCTCTTCCCACCTTCCTCCCTCAAGTAGGCTGGTG
    33481 gcaggagtcc tagccctttc acccatacac atttggctca gggttaccga agaggggcca
+
TTTCTCCAGACTAGAATCATGGTATTGGAAGAAACCTTAGAGATCATCTAGTTTAGTTCTCTCATTTTAT
    33541 agaaattaga gtcctcagaa gagaacttat ctagtgagga tgaagagctt ccctgcttcc
+
AGTGGAGGAAATACCCTTTTTGTTTGTTGGATTTAGTTATTAGCACTGTCCAAAGGAATTTAGGATAACA
    33601 aacacttgtt atttggtaaa gtaaacaata taccttctca gtctactagg catagcaccg
+
GTAGAACTCTGCACATGCTTGCTTCTAGCAGATTGTTCTCTAAGTTCCTCATATACAGTAATATTGACAC
    33661 ttgctaccga gtgtctgtct aagaacacag aggagaattt attatcattg aagaatagct
+
AGCAGTAATTGTGACTGATGAAAATGTTCAAGGACTTCATTTTCAACTCTTTCTTTCCTCTGTTCCTTAT
    33721 taaatgactg cagtaaccag gtaatattgg caaaggcatc tcaggaacat caccttagtg
+
TTCCACATATCTCTCAAGCTTTGTCTGTATGTTATATAATAAACTACAAGCAACCCCAACTATGTTACCT
    33781 aggaaacaaa atgttctgct agcttgtttt cttcacagtg cagtgaattg gaagacttga
+
ACCTTCCTTAGGAATTATTGCTTGACCCAGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGAGACGGGGTCTTGCCCTG
    33841 ctgcaaatac aaacacccag gatcctttct tgattggttc ttccaaacaa atgaggcatc
+
TTGCCAGGATGGAGTGTAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAATCTCCAACTCCCTGGTTCAAGCGATTC
    33901 agtctgaaag ccagggagtt ggtctgagtg acaaggaatt ggtttcagat gatgaagaaa
+
TCCTGTCTCAATCTCACGAGTAGCTGGGACTACAGGTATACACCACCACGCCCGGTTAATTGACCATTCC
    33961 gaggaacggg cttggaagaa aataatcaag aagagcaaag catggattca aacttaggta
+
ATTTCTTTCTTTCTCTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGT
    34021 ttggaaccag gtttttgtgt ttgccccagt ctatttatag aagtgagcta aatgtttatg
+
ACAGAGGTGTGATCTCACCTCTCCGCAACGTCTGCCTCCCAGGTTGAAGCCATACTCCTGCCTCAGCCTC
    34081 cttttgggga gcacatttta caaatttcca agtatagtta aaggaactgc ttcttaaact
+
TCTAGTAGCTGGGACTACAGGCGCGCGCCACCACACCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGG
    34141 tgaaacatgt tcctcctaag gtgcttttca tagaaaaaag tccttcacac agctaggacg
+
TTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCATGACCTCAAGTGGTCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAA
    34201 tcatctttga ctgaatgagc tttaacatcc taattactgg tggacttact tctggtttca
+
GTGCTGGAATTACAGGCTTGAGCCACCGTGCCCAGCAACCATTTCATTTCAACTAGAAGTTTCTAAAGGA
    34261 ttttataaaa gcaaatccag gtgtcccaaa gcaaggaatt taatcatttt gtgtgacatg
+
GAGAGCAGCTTTCACTAACTAAATAAGATTGGTCAGCTTTCTGTAATCGAAAGAGCTAAAATGTTTGATC
    34321 aaagtaaatc cagtcctgcc aatgagaaga aaaagacaca gcaagttgca gcgtttatag
+
TTGGTCATTTGACAGTTCTGCATACATGTAACTAGTGTTTCTTATTAGGACTCTGTCTTTTCCCTATAGT
    34381 tctgctttta catctgaacc tctgtttttg ttatttaagg tgaagcagca tctgggtgtg
+
GTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAA
    34441 agagtgaaac aagcgtctct gaagactgct cagggctatc ctctcagagt gacattttaa
+
AAAAGGGTAATGGCAAAGTTTGCCAACTTAACAGGCACTGAAAAGAGAGTGGGTAGATACAGTACTGTAA
    34501 ccactcaggt aaaaagcgtg tgtgtgtgtg cacatgcgtg tgtgtggtgt cctttgcatt
+
TTAGATTATTCTGAAGACCATTTGGGACCTTTACAACCCACAAAATCTCTTGGCAGAGTTAGAGTATCAT
    34561 cagtagtatg tatcccacat tcttaggttt gctgacatca tctctttgaa ttaatggcac
+
TCTCTGTCAAATGTCGTGGTATGGTCTGATAGATTTAAATGGTACTAGACTAATGTACCTATAATAAGAC
    34621 aattgtttgt ggttcattgt ctccttaaat tagactgtaa gcaccttgat ggaactcata
+
CTTCTGTAACTGATTGTTGCCCTTTCGTTTTTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTTTTTGAGATGGGGT
    34681 ctacctttta tttcacacac acgcacacgc gcacacacag cctacacata cactgcctag
+
CTCACTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGATGCAATCTTGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCAAGGCT
    34741 ctcattgtag catactaaat actgatttta atgaataagc taaaccttcg aaacccattt
+
CAAGCTATCCTCCCACTTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCATGCCACCACACCCGGTTAAT
    34801 gctaatccca gcactttggg aggccaaggt gggtggatca cctcaggtca gaagtttgag
+
TTTTTGTGGTTTTATAGAGATGGGGTTTCACCATGTTACCGAGGCTGGTCTCAAACTCCTGGACTCAAGC
    34861 accagcctgg ccaacatggt gaaaccccac atctactaaa aatacaaaaa ttagctgggc
+
AGTCTGCCCACTTCAGCCTCCCAAAGTGCTGCAGTTACAGGCTTGAGCCACTGTGCCTGGCCTGCCCTTT
    34921 gtggtggcca atgccttgta atcccagcta ttctggaggc tgagacagga gaatcgcctg
+
ACTTTTAATTGGTGTATTTGTGTTTCATCTTTTACCTACTGGTTTTTAAATATAGGGAGTGGTAAGTCTG
    34981 aacctgggag gcggaggttg cactgagctg ggattgtacc actgcactcc agcctgggtg
+
TAGATAGAACAGAGTATTAAGTAGACTTAATGGCCAGTAATCTTTAGAGTACATCAGAACCAGTTTTCTG
    35041 acaaagtgag actccatctc aaaaacaaac aaacaaaaac acatcatttc ccctatagca
+
ATGGCCAATCTGCTTTTAATTCACTCTTAGACGTTAGAGAAATAGGTGTGGTTTCTGCATAGGGAAAATT
    35101 aaaacatgac ggcacttact gtatcaagag aggtgagaaa aaggagccac agcaggatga
+
CTGAAATTAAAAATTTAATGGATCCTAAGTGGAAATAATCTAGGTAAATAGGAATTAAATGAAAGAGTAT
    35161 ttcaagggac tctgcatagc tccattttaa gaatatgcct actgcaggtc agagaaggta
+
GAGCTACATCTTCAGTATACTTGGTAGTTTATGAGGTTAGTTTCTCTAATATAGCCAGTTGGTTGATTTC
    35221 agcaaactgc ctaaggccac acagccaggt acagaactct caccaatatt attgccagca
+
CACCTCCAAGGTGTATGAAGTATGTATTTTTTTAATGACAATTCAGTTTTTGAGTACCTTGTTATTTTTG
    35281 atcgcaattt tggtgtttat tcttggtacc aagttggaga ctatagggtt ctcttcctaa
+
TATATTTTCAGCTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAAT
    35341 tagagaccat ctagcctttc actgttttgt ggatacttct ttctcttctt cttttttttt
+
AATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTT
    35401 ttccctttta aaatctagtt atttttttct ttttggtttc tttgacacag ggtctcttac
+
CAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTT
    35461 tctgttaccc aggctggaat ggagtagtgc agtcatggtt cactgtagct ttgacttcct
+
ATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTGGCTTA
    35521 gggctcaagc gatcctccta cctcagcttc ccgagtagct gggaccacag gcgcccacca
+
GCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAG
    35581 acacctccag ctaattttta agtttttact agagacaaca tctcactatg ttgcccaggc
+
AAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATG
    35641 tggtctcaaa atcctgggct caagtgatcc cacctcagcc tcccaaaatg ctgggattac
+
CTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAAT
    35701 aggtgtgtgc aaccacgcct ggcctatttt ttttttaatt gctcataaat catctttttt
+
GAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATG
    35761 ctttaaaaaa aagaaagatg ggaggctaaa gcaggagaat cacttgaacc caggaggcgg
+
CCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAAATAGA
    35821 aggttgcagt gagctgagat catgctgctg ctctccagcc tgggcaacaa gagtgaaact
+
CTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAG
    35881 ccatctcaaa aaaaaaaaaa aagaaagtac acaattttac tttctggacc taatggtcaa
+
AGTAATATTGAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATG
    35941 ggccaataat ttggtcacct atgaaataaa taaaagcttt accatatata tgaccatttg
+
TAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAA
    36001 ataatgtaat atgaaatgtt tatgtactaa aggcagaata gtctagaaaa aacattctgt
+
TAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTG
    36061 atcacaacgt ctaaaaatga atatcatctt catcatagaa ccaggctctt tctcctaatt
+
GCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGTGATGA
    36121 tttttttttg agatggagtt ttgctctgtc acccaggctg gaatgcagtg gcacaatttt
+
ATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCC
    36181 ggctcactgc aaccttcagc tcccaggttc aggatcaagt gattttcgtg cttcagcctt
+
AATAGAATCACTCGTAGAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAAT
    36241 ctaagtagct gggattacag gtgactgcca ccacacccag ctcatttttt tgtatttttt
+
ATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTA
    36301 tagtagagag agggtttcac catgttggcc aggctcgtct cgaactcctg acctcaaata
+
CCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCA
    36361 atccacccgt ctcagcctcc caaagtgctg agattacagg cgtgagccac caggcctggc
+
AATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGCACAGC
    36421 ctcctaattt ttatttgtag aagtggcacc aaaattttcc aagttctcat gcaaaaattc
+
AGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAAC
    36481 aggctcatct cagtttattt ttttcattta tttatctccc actaaattga caacttctaa
+
AGACAAGTAAAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTAC
    36541 taattaggtt ggttctttgt attcccagca cagggttcta tgcagaatac acacacagca
+
TAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAG
    36601 gttgctggca ataatattgg tgagagttct gtactgggct atgtgatctt agacagtttg
+
AAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGG
    36661 cttatgttct ctgacctgcc gtaggcacat tcttaaaatg aagctgttca gaccccctcg
+
TTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGCACTCA
    36721 attcatcctg ctgtggcttc tttttcccac ctaaatctta aatacccttt tagctgctag
+
GGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGT
    36781 taagtgaatg atgttttttt atgaactttc tgaagtcaga ttagatgaag ttgagaaaag
+
CAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAG
    36841 cctgatattc ttataaagtt atatatgtgc atcatagaaa acttagaaaa tacagataaa
+
AAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAG
    36901 caaaaatcat ccatggacga accttgaaga cattgtgtta actgaaataa accggacacc
+
TGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCA
    36961 aaaggacaca tgttatatgc ttccacttat atgagatacc tagaatagtt acatttggtt
+
AATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACAAAGTC
    37021 actctgggta cattgcctat agataagcct tgctccacaa ggagcagtta aaaaaaaaaa
+
CAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGT
    37081 aaagataaat tcataggatg gaaggtagaa tagtggttac tagggacttg gggaggggga
+
ACAGACAGTTAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAA
    37141 aatggggagt tactgtttga tgagtgcaga tttcagtttg ggatgatgaa aaagttctgg
+
TGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTA
    37201 agatagatag tggcaatggt aacacaacag tgtgaaaata atgccactga actgtacact
+
CTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGT
    37261 taaaatgatt aaaatgataa gttaattgta atttgtgtta tccagaaatg gttagcaatt
+
TAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAAGAGAA
    37321 tattggtgta tattctttta gtattcctgt gtgtgcacag gggtgcttgt atatacttta
+
ATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTA
    37381 tctttaaaat atatccagga agctaggcac agtggcttac acctgtaatc ccagcacttt
+
AAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGA
    37441 gggagggtga ggcaggaaga ttgcctgagc cccggaggtc aaggctgcag tgagttgtga
+
AATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATG
    37501 tcacgctact gcactctgtt ctgggcaacc cctgtctggg aaaaaaaaaa aaattagtga
+
CTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTG
    37561 ggcttagtgg tgcacacctg tagtctcagc tacttgagtg gctggggtag gattgcttga
+
AAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTGATTTC
    37621 tcccagcaag ttgaggccgt ggtgagccat gatggtgcca ctgcactcca tcctgggtga
+
AGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTG
    37681 tatggtgaga ccctgtctca aaaacaagaa atccagataa ttctgtgcat tataatctag
+
TTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTT
    37741 cttttactgg atcattaaaa ttcttttttc tttttttttt tttttttctg agatggagtt
+
TTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCA
    37801 tcactcttgt tgcccaggct ggagtgcagt ggtgtgacct tggctcaccg catcctctgc
+
GGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTT
    37861 ctcccgggtt catgcgattc tcctgcctca gcctcccgag tagctgggat tacaggcatg
+
CCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAGCACCG
    37921 tgccaccatg cccagctaac tttgtatttt tagtagagac agggtttctc catgttgacc
+
TTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTG
    37981 aggctggtct caaactcctg gcctcaagtg atccacccac ctcggcctcc caaagtgctg
+
CAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCT
    38041 gggttacagg cgtgagccac cgcactcagc ctgggtcgtt aaaattctta agtgacttca
+
AGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCT
    38101 tttttaatta ctatatggga ttctatcttt ccagtgtatc atgatttatt tgacctattg
+
TGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATT
    38161 ctgaatgttg gaggtttcag ggtaagaggc acagtttgct attatgtaca tcactatagt
+
GGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGGATTCA
    38221 ggcatcctga tagctaaata tttgcctaca tccctgatta tttccttagt ctaaattact
+
AACTTAGGTATTGGAACCAGGTTTTTGTGTTTGCCCCAGTCTATTTATAGAAGTGAGCTAAATGTTTATG
    38281 gggactagga ttttggtgtt tgatacatgt tactaaattg ttttttagaa agattaaacc
+
CTTTTGGGGAGCACATTTTACAAATTTCCAAGTATAGTTAAAGGAACTGCTTCTTAAACTTGAAACATGT
    38341 agtttatgct cttccagccc ctgtggtata tgatagttcc cattttcctg taccttgcca
+
TCCTCCTAAGGTGCTTTTCATAGAAAAAAGTCCTTCACACAGCTAGGACGTCATCTTTGACTGAATGAGC
    38401 acactgggtg atatccagtt ttaaaatcta aatcttgcat tgctatgaga actacaatta
+
TTTAACATCCTAATTACTGGTGGACTTACTTCTGGTTTCATTTTATAAAAGCAAATCCAGGTGTCCCAAA
    38461 gagaaggctt atcttctact gcccattctc tgtacagagc aaatccctct agacctgaag
+
GCAAGGAATTTAATCATTTTGTGTGACATGAAAGTAAATCCAGTCCTGCCAATGAGAAGAAAAAGACACA
    38521 ccccttggag ttgtcaagaa acctttgaga tgactcccca ctctgtatct gagctgtcac
+
GCAAGTTGCAGCGTTTATAGTCTGCTTTTACATCTGAACCTCTGTTTTTGTTATTTAAGGTGAAGCAGCA
    38581 cagtattctc cacttcttca ggattgccat ggcaactaaa ttgatgaaaa gatttaggag
+
TCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAA
    38641 gccttttctc tctttgcaat tcctatgatc ctttttgaat gtgggtttgg gactctgtca
+
CCACTCAGGTAAAAAGCGTGTGTGTGTGTGCACATGCGTGTGTGTGGTGTCCTTTGCATTCAGTAGTATG
    38701 atatacccat catctaattc tgtccattgt gttttaaagt ttaaggttgc aatttctgat
+
TATCCCACATTCTTAGGTTTGCTGACATCATCTCTTTGAATTAATGGCACAATTGTTTGTGGTTCATTGT
    38761 tacatctgcc ttagccatac tgtattatat ttgacattca atatacaatg tccttgtttt
+
CTCCTTAAATTAGACTGTAAGCACCTTGATGGAACTCATACTACCTTTTATTTCACACACACGCACACGC
    38821 tctgtatttc taatcttatt cccagagatg tgtctatttg ttcaggattc attttgcaac
+
GCACACACAGCCTACACATACACTGCCTAGCTCATTGTAGCATACTAAATACTGATTTTAATGAATAAGC
    38881 gtgtttttac taagcatcta cccaaaaccg ttgaagtcag atttcaggct gtcttacgtc
+
TAAACCTTCGAAACCCATTTGCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTCAGGTCA
    38941 taaagtagca caggcaggaa aaactattga agtgggattt ttttttccct ttttgtactg
+
GAAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCACATCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGC
    39001 aaccgagaaa aagtatatag atgatagaga attcctaatt tggtatcatt gatatctggg
+
GTGGTGGCCAATGCCTTGTAATCCCAGCTATTCTGGAGGCTGAGACAGGAGAATCGCCTGAACCTGGGAG
    39061 tttttgtttg tttttacaga agactgatta actatactta tttattaatt tatcttctca
+
GCGGAGGTTGCACTGAGCTGGGATTGTACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAAAGTGAGACTCCATCTC
    39121 ttaataaaca cttgctgagt gcttactgtc tgctaggcat tagggagaca aatatgatta
+
AAAAACAAACAAACAAAAACACATCATTTCCCCTATAGCAAAAACATGACGGCACTTACTGTATCAAGAG
    39181 agggaagctt cctcctatca aggtcatgtg ttccatttgg gtatactaat gcattagcaa
+
AGGTGAGAAAAAGGAGCCACAGCAGGATGATTCAAGGGACTCTGCATAGCTCCATTTTAAGAATATGCCT
    39241 tgtaaatcaa gtagtgagag atcatctgtt cccgatagga gatggattat tggtggggac
+
ACTGCAGGTCAGAGAAGGTAAGCAAACTGCCTAAGGCCACACAGCCAGGTACAGAACTCTCACCAATATT
    39301 ttctgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtatgtatgt gataaaataa
+
ATTGCCAGCAATCGCAATTTTGGTGTTTATTCTTGGTACCAAGTTGGAGACTATAGGGTTCTCTTCCTAA
    39361 atataggaaa tgttaattat agattctaag tagtagatat ataaacactc attgcaaagt
+
TAGAGACCATCTAGCCTTTCACTGTTTTGTGGATACTTCTTTCTCTTCTTCTTTTTTTTTTTCCCTTTTA
    39421 tgcttcaagt tttctgtata tttgaaaata ttcacaacat gtcgacaaaa ctagcatgat
+
AAATCTAGTTATTTTTTTCTTTTTGGTTTCTTTGACACAGGGTCTCTTACTCTGTTACCCAGGCTGGAAT
    39481 aaagccacta tttgtgctaa gacttcagct tgtatctgga ttaggcttat tatgtagtag
+
GGAGTAGTGCAGTCATGGTTCACTGTAGCTTTGACTTCCTGGGCTCAAGCGATCCTCCTACCTCAGCTTC
    39541 taggaacatt agaaatagtt ttaactcatt aaatacacat gttttatggg aaggttttat
+
CCGAGTAGCTGGGACCACAGGCGCCCACCAACACCTCCAGCTAATTTTTAAGTTTTTACTAGAGACAACA
    39601 atatatattt atatgtaatg aatgtgaaca aacaagggtc agatatacac tctgcttccc
+
TCTCACTATGTTGCCCAGGCTGGTCTCAAAATCCTGGGCTCAAGTGATCCCACCTCAGCCTCCCAAAATG
    39661 tccagaccag ttccggctgc tctgctgcac atttcaggag tcttattaga attagccaca
+
CTGGGATTACAGGTGTGTGCAACCACGCCTGGCCTATTTTTTTTTTAATTGCTCATAAATCATCTTTTTT
    39721 ttctgcccac ttgcccttac ttctcatatt tcacaactcc tcctggtggg gacttaagga
+
CTTTAAAAAAAAGAAAGATGGGAGGCTAAAGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGCGGAGGTTGCAGT
    39781 gacattcaaa ctaggccttg aaagatgaga atttttccaa gtggaaaaag aggagtggca
+
GAGCTGAGATCATGCTGCTGCTCTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
    39841 gcaagtaagg taaaggtaca gagtcatgga attcccagga aacgtaaagt tgtcatgtgt
+
AAGAAAGTACACAATTTTACTTTCTGGACCTAATGGTCAAGGCCAATAATTTGGTCACCTATGAAATAAA
    39901 tataggaaaa caacttgtgt gaggggtgtt gggagaaatg agagataata ccagggtata
+
TAAAAGCTTTACCATATATATGACCATTTGATAATGTAATATGAAATGTTTATGTACTAAAGGCAGAATA
    39961 aagggccttt tgaatgctat gttgaggaat tttatcctaa tggcagtaat gactaacaat
+
GTCTAGAAAAAACATTCTGTATCACAACGTCTAAAAATGAATATCATCTTCATCATAGAACCAGGCTCTT
    40021 tatatagtgt tcaaaaagta taaatcagca gtggtatacc actaagggtt tttttctttt
+
TCTCCTAATTTTTTTTTTTGAGATGGAGTTTTGCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGGCACAATTTT
    40081 cttttttttt ttgagacaga gttttgctct gttgcccagg ctggagtgcc gtggcacgat
+
GGCTCACTGCAACCTTCAGCTCCCAGGTTCAGGATCAAGTGATTTTCGTGCTTCAGCCTTCTAAGTAGCT
    40141 ctcagctcac tgcacttccg ccacctgggt tcaagtgatt cttctgcctc agccagtgtt
+
GGGATTACAGGTGACTGCCACCACACCCAGCTCATTTTTTTGTATTTTTTTAGTAGAGAGAGGGTTTCAC
    40201 tcactgtgat ggccaggatg gagcactaag ggtctttatg gaagaaaaag acatgataaa
+
CATGTTGGCCAGGCTCGTCTCGAACTCCTGACCTCAAATAATCCACCCGTCTCAGCCTCCCAAAGTGCTG
    40261 caaggctttt agggaacttc tacagtaatg tagctgtatt aaaagtagag atcagagcag
+
AGATTACAGGCGTGAGCCACCAGGCCTGGCCTCCTAATTTTTATTTGTAGAAGTGGCACCAAAATTTTCC
    40321 catagtagaa gtagaaggct agagctaatt gaaggagcac ttcagaatta gaatcaagaa
+
AAGTTCTCATGCAAAAATTCAGGCTCATCTCAGTTTATTTTTTTCATTTATTTATCTCCCACTAAATTGA
    40381 gtcttagaaa cctattggtt ttattctccc taatgtattt ggccacttac ctgctgggga
+
CAACTTCTAATAATTAGGTTGGTTCTTTGTATTCCCAGCACAGGGTTCTATGCAGAATACACACACAGCA
    40441 atttgtctaa gttataaaaa ataattcctt tgggaaaccc aaaggaaagt tatctattaa
+
GTTGCTGGCAATAATATTGGTGAGAGTTCTGTACTGGGCTATGTGATCTTAGACAGTTTGCTTATGTTCT
    40501 taattacccc actacttttt ctgatttatg taatggccac gtagaggtta gatgtgatgg
+
CTGACCTGCCGTAGGCACATTCTTAAAATGAAGCTGTTCAGACCCCCTCGATTCATCCTGCTGTGGCTTC
    40561 ttgtgacagt agtgactaat acagcctgtg aagcattttg gtcagatatc tatgtgcttt
+
TTTTTCCCACCTAAATCTTAAATACCCTTTTAGCTGCTAGTAAGTGAATGATGTTTTTTTATGAACTTTC
    40621 cattccaggt tgactgaggc aagactttgg ctagggtttg atcagtgatg taactactca
+
TGAAGTCAGATTAGATGAAGTTGAGAAAAGCCTGATATTCTTATAAAGTTATATATGTGCATCATAGAAA
    40681 cgagtaccac gtggtggcaa tggcattgct gcagaccttg gcagcaaagc agtgttagag
+
ACTTAGAAAATACAGATAAACAAAAATCATCCATGGACGAACCTTGAAGACATTGTGTTAACTGAAATAA
    40741 tagcagtaga aacctttgtg aagctaggaa tacattttct ggtcataaaa acctcctgaa
+
ACCGGACACCAAAGGACACATGTTATATGCTTCCACTTATATGAGATACCTAGAATAGTTACATTTGGTT
    40801 aattgtgaac tcagtgtagc aggagaaaga agatggcttg tttttagtaa agggcaaagt
+
ACTCTGGGTACATTGCCTATAGATAAGCCTTGCTCCACAAGGAGCAGTTAAAAAAAAAAAAAAGATAAAT
    40861 catttttaag gatcagaaga agaaacggag agtgaaacaa tgtgttcctg ccctactccc
+
TCATAGGATGGAAGGTAGAATAGTGGTTACTAGGGACTTGGGGAGGGGGAAATGGGGAGTTACTGTTTGA
    40921 ccactggact ttttggcaac cattgctgtt ccttctaaaa gtgattttta aacatgtata
+
TGAGTGCAGATTTCAGTTTGGGATGATGAAAAAGTTCTGGAGATAGATAGTGGCAATGGTAACACAACAG
    40981 ttttgaagcc aggcacagtg actcacgtct gtaatcccag cactttggga ggccgaggcg
+
TGTGAAAATAATGCCACTGAACTGTACACTTAAAATGATTAAAATGATAAGTTAATTGTAATTTGTGTTA
    41041 ggcagatcac ctgaggtcag gagttcaaga ccagcctggc caacatggtg aaaccccgtc
+
TCCAGAAATGGTTAGCAATTTATTGGTGTATATTCTTTTAGTATTCCTGTGTGTGCACAGGGGTGCTTGT
    41101 tctactaaaa atacaaaaat taggccaggt gtggtggctc acgcctgtaa tcccagcact
+
ATATACTTTATCTTTAAAATATATCCAGGAAGCTAGGCACAGTGGCTTACACCTGTAATCCCAGCACTTT
    41161 ttgggaggcc gaggcgggag gatcatgtgg tcaggagatc cagaccatcc tggctaacac
+
GGGAGGGTGAGGCAGGAAGATTGCCTGAGCCCCGGAGGTCAAGGCTGCAGTGAGTTGTGATCACGCTACT
    41221 ggtgaaacac catttctact aaaaatacaa aaaattagct gggcatggtg gcgggcgcct
+
GCACTCTGTTCTGGGCAACCCCTGTCTGGGAAAAAAAAAAAAATTAGTGAGGCTTAGTGGTGCACACCTG
    41281 gtaatcccag ctactcagga ggctgaagca gaagaatggc ttgaacctgg gaggcggagc
+
TAGTCTCAGCTACTTGAGTGGCTGGGGTAGGATTGCTTGATCCCAGCAAGTTGAGGCCGTGGTGAGCCAT
    41341 ttgcagtgaa ccaagattgc gccactgcac tccagcctgg gcaacaaagt gagactccgt
+
GATGGTGCCACTGCACTCCATCCTGGGTGATATGGTGAGACCCTGTCTCAAAAACAAGAAATCCAGATAA
    41401 ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa ttagtcgggc atggtaacag gtgcctgtaa tcccagctac
+
TTCTGTGCATTATAATCTAGCTTTTACTGGATCATTAAAATTCTTTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTCTG
    41461 ttgagaggct gaggcaggga gaattgcttg aaccaggtag gcggaggttg cagtgagcca
+
AGATGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGACCTTGGCTCACCGCATCCTCTGC
    41521 agatcgcacc actgcactcc agcctggggc aacagagcaa gactgtctca aaaaaaataa
+
CTCCCGGGTTCATGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATGTGCCACCATG
    41581 ataaataaaa taaattctta agaaggatat tttggaaaac tccttacata cctaaattct
+
CCCAGCTAACTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGACCAGGCTGGTCTCAAACTCCTG
    41641 ttgtttatca aatacttgga cttagcacac tcttctttga aatggaccaa taaacaacag
+
GCCTCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGCGTGAGCCACCGCACTCAGC
    41701 gagcccataa gcaaaaagaa ctcattattt taaaaacagt aactatcctt acaggctttc
+
CTGGGTCGTTAAAATTCTTAAGTGACTTCATTTTTAATTACTATATGGGATTCTATCTTTCCAGTGTATC
    41761 tcagggctct ttctgttgga tccttccctc tcacaggtcc ttgctaatga tctctaggtg
+
ATGATTTATTTGACCTATTGCTGAATGTTGGAGGTTTCAGGGTAAGAGGCACAGTTTGCTATTATGTACA
    41821 gacacattct agatgagatg tccctgtcta gaatggcagc accatgaggg ctatatcctc
+
TCACTATAGTGGCATCCTGATAGCTAAATATTTGCCTACATCCCTGATTATTTCCTTAGTCTAAATTACT
    41881 agtactagga cagcgcctgg tgcttaatag atagtaaata gttgtctaat taactgagca
+
GGGACTAGGATTTTGGTGTTTGATACATGTTACTAAATTGTTTTTTAGAAAGATTAAACCAGTTTATGCT
    41941 aacagataga ttcatgaatt agctttttgc tttttctgtt agaaactaaa ggttcaggtc
+
CTTCCAGCCCCTGTGGTATATGATAGTTCCCATTTTCCTGTACCTTGCCAACACTGGGTGATATCCAGTT
    42001 aggcacaatg gcgcatgtct ctaatcccag cactttggga ggccgaggcg ggctgatcac
+
TTAAAATCTAAATCTTGCATTGCTATGAGAACTACAATTAGAGAAGGCTTATCTTCTACTGCCCATTCTC
    42061 ttgaggtcag gagttcaaga ccagcctggc caacatagta aaaccctgtt tctacaaaaa
+
TGTACAGAGCAAATCCCTCTAGACCTGAAGCCCCTTGGAGTTGTCAAGAAACCTTTGAGATGACTCCCCA
    42121 ttaccaaaat tagccgggcg tcttggcaag cacctgtaat gccagctact tgagaggctg
+
CTCTGTATCTGAGCTGTCACCAGTATTCTCCACTTCTTCAGGATTGCCATGGCAACTAAATTGATGAAAA
    42181 aggtgggaga atcgcttgaa cctgggagga agaggttgca gtgagccgag atggtgccaa
+
GATTTAGGAGGCCTTTTCTCTCTTTGCAATTCCTATGATCCTTTTTGAATGTGGGTTTGGGACTCTGTCA
    42241 cctgggtgac agagggagac ttaaaaaaaa aaagaaagaa agaaagaaaa gaaactaaag
+
ATATACCCATCATCTAATTCTGTCCATTGTGTTTTAAAGTTTAAGGTTGCAATTTCTGATTACATCTGCC
    42301 gttcaaagaa tcccagaaaa ggaagagtcc tcacaagcca gtaatctagg caggattact
+
TTAGCCATACTGTATTATATTTGACATTCAATATACAATGTCCTTGTTTTTCTGTATTTCTAATCTTATT
    42361 gatagtattt ttatatttgt tgtattttta taaaatgcca tagatagagg gcttttttca
+
CCCAGAGATGTGTCTATTTGTTCAGGATTCATTTTGCAACGTGTTTTTACTAAGCATCTACCCAAAACCG
    42421 acattacatc agtctaaaaa tcacacattt ttatatgaac taacctaaat gtctgatgaa
+
TTGAAGTCAGATTTCAGGCTGTCTTACGTCTAAAGTAGCACAGGCAGGAAAAACTATTGAAGTGGGATTT
    42481 tctcacaaca ccaagtcttt gaaatgtgcc catataaata aaatgttaac agattcatgc
+
TTTTTTCCCTTTTTGTACTGAACCGAGAAAAAGTATATAGATGATAGAGAATTCCTAATTTGGTATCATT
    42541 taattttaaa tatcgatagt gtttaaatgc cttaattatt ttttcactcc ctagctttaa
+
GATATCTGGGTTTTTGTTTGTTTTTACAGAAGACTGATTAACTATACTTATTTATTAATTTATCTTCTCA
    42601 aagaaaataa ccaacttcaa aaggacatca caataacatc aagtctattt gggggaattt
+
TTAATAAACACTTGCTGAGTGCTTACTGTCTGCTAGGCATTAGGGAGACAAATATGATTAAGGGAAGCTT
    42661 gaggattttt tccctcacta acatcatttg gaaataattt catgggcatt aattgcatga
+
CCTCCTATCAAGGTCATGTGTTCCATTTGGGTATACTAATGCATTAGCAATGTAAATCAAGTAGTGAGAG
    42721 atgtggttag attaaaaggt gttcagctag aacttgtagt tccatactag gtgatttcaa
+
ATCATCTGTTCCCGATAGGAGATGGATTATTGGTGGGGACTTCTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
    42781 ttcctgtgct aaaattaatt tgtatgatat attttcattt aatggaaagc ttctcaaagt
+
GTGTGTGTGTGTATGTATGTGATAAAATAAATATAGGAAATGTTAATTATAGATTCTAAGTAGTAGATAT
    42841 atttcatttt cttggtgcca tttatcgttt ttgaagcaga gggataccat gcaacataac
+
ATAAACACTCATTGCAAAGTTGCTTCAAGTTTTCTGTATATTTGAAAATATTCACAACATGTCGACAAAA
    42901 ctgataaagc tccagcagga aatggctgaa ctagaagctg tgttagaaca gcatgggagc
+
CTAGCATGATAAAGCCACTATTTGTGCTAAGACTTCAGCTTGTATCTGGATTAGGCTTATTATGTAGTAG
    42961 cagccttcta acagctaccc ttccatcata agtgactctt ctgcccttga ggacctgcga
+
TAGGAACATTAGAAATAGTTTTAACTCATTAAATACACATGTTTTATGGGAAGGTTTTATATATATATTT
    43021 aatccagaac aaagcacatc agaaaaaggt gtgtattgtt ggccaaacac tgatatctta
+
ATATGTAATGAATGTGAACAAACAAGGGTCAGATATACACTCTGCTTCCCTCCAGACCAGTTCCGGCTGC
    43081 agcaaaattc tttccttccc ctttatctcc ttctgaagag taaggaccta gctccaacat
+
TCTGCTGCACATTTCAGGAGTCTTATTAGAATTAGCCACATTCTGCCCACTTGCCCTTACTTCTCATATT
    43141 tttatgatcc ttgctcagca catgggtaat tatggagcct tggttcttgt ccctgctcac
+
TCACAACTCCTCCTGGTGGGGACTTAAGGAGACATTCAAACTAGGCCTTGAAAGATGAGAATTTTTCCAA
    43201 aactaatata ccagtcagag ggacccaagg cagtcattca tgttgtcatc tgagtaccta
+
GTGGAAAAAGAGGAGTGGCAGCAAGTAAGGTAAAGGTACAGAGTCATGGAATTCCCAGGAAACGTAAAGT
    43261 caacaagtag atgctatggg gagcccatgg aagatacatg gtatacaaca tagctcttgc
+
TGTCATGTGTTATAGGAAAACAACTTGTGTGAGGGGTGTTGGGAGAAATGAGAGATAATACCAGGGTATA
    43321 tctattggaa gctaagtgga atgggagaaa ttggtgacag gcaaccccat aatttcagaa
+
AAGGGCCTTTTGAATGCTATGTTGAGGAATTTTATCCTAATGGCAGTAATGACTAACAATTATATAGTGT
    43381 agctatgaaa aagtactcag acatattcct tataacactg gtgtcacatc acaaagacct
+
TCAAAAAGTATAAATCAGCAGTGGTATACCACTAAGGGTTTTTTTCTTTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGA
    43441 atttaatgtg cttctgattt atagggagag acatcctata cttcaggaac tgcactttga
+
GTTTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCCGTGGCACGATCTCAGCTCACTGCACTTCCGCCACCTGGGT
    43501 tccacagaaa gcctagtgat gtagagctcc tgttagttca aaaggaaaag aaaagaacaa
+
TCAAGTGATTCTTCTGCCTCAGCCAGTGTTTCACTGTGATGGCCAGGATGGAGCACTAAGGGTCTTTATG
    43561 cacagaaagc ctaattatgc aatagagtca agtgctttat agcaatgtta cagttatcaa
+
GAAGAAAAAGACATGATAAACAAGGCTTTTAGGGAACTTCTACAGTAATGTAGCTGTATTAAAAGTAGAG
    43621 aaaaaatcca gatggacctc tgagaggatg ccattggagt aaccaggcag atgcagttga
+
ATCAGAGCAGCATAGTAGAAGTAGAAGGCTAGAGCTAATTGAAGGAGCACTTCAGAATTAGAATCAAGAA
    43681 tcagagctga cttcctataa gaagtgagca ctgagctgag gaataatggc ataaatgaag
+
GTCTTAGAAACCTATTGGTTTTATTCTCCCTAATGTATTTGGCCACTTACCTGCTGGGGAATTTGTCTAA
    43741 gaaagtgaga tggaaatttg agtttttaat tggaaagaca atacatcagg cagattttta
+
GTTATAAAAAATAATTCCTTTGGGAAACCCAAAGGAAAGTTATCTATTAATAATTACCCCACTACTTTTT
    43801 aataggggca aacaaacaga cacataggag atgctaggca tggggtcccc actaggatgc
+
CTGATTTATGTAATGGCCACGTAGAGGTTAGATGTGATGGTTGTGACAGTAGTGACTAATACAGCCTGTG
    43861 tgcttagaaa catgcagggg tggtgagtac tcccaaagta cacttcattc ctagctcagt
+
AAGCATTTTGGTCAGATATCTATGTGCTTTCATTCCAGGTTGACTGAGGCAAGACTTTGGCTAGGGTTTG
    43921 gattcttatc tgagtgttaa agttccttct tcagcacccc gttccacagt ccaactggga
+
ATCAGTGATGTAACTACTCACGAGTACCACGTGGTGGCAATGGCATTGCTGCAGACCTTGGCAGCAAAGC
    43981 actttaagac ctttcttgga gtctttctag gaactcaagt ctgctactta tacagaacag
+
AGTGTTAGAGTAGCAGTAGAAACCTTTGTGAAGCTAGGAATACATTTTCTGGTCATAAAAACCTCCTGAA
    44041 tggctttggt ccccagttgt gccttgcagt atttttgtgt tcaggaagaa acagtagctc
+
AATTGTGAACTCAGTGTAGCAGGAGAAAGAAGATGGCTTGTTTTTAGTAAAGGGCAAAGTCATTTTTAAG
    44101 ttggataaag aagctagcta gaaactctgt tgctatggca gtgcttcaaa atgtatttcc
+
GATCAGAAGAAGAAACGGAGAGTGAAACAATGTGTTCCTGCCCTACTCCCCCACTGGACTTTTTGGCAAC
    44161 ttaaatgctt tctttgtaac tatcttcatt tagttcatct ctcagataat gagagatcag
+
CATTGCTGTTCCTTCTAAAAGTGATTTTTAAACATGTATATTTTGAAGCCAGGCACAGTGACTCACGTCT
    44221 agtcccatcc ccagtataat actcttcttt agggtacttt caccatcttc agtctaaaca
+
GTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGC
    44281 cagactagac tttcaattat aatgtgtaag atttaaaatg ttattattgt gtgactttga
+
CAACATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGGCCAGGTGTGGTGGCTCACGCCTGTAA
    44341 atatctgtgt aaatctacta tctcctcttt ggtatatacg tgtgtttatt tttttctgga
+
TCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGAGGATCATGTGGTCAGGAGATCCAGACCATCCTGGCTAACAC
    44401 gatctgtaac tgaaatgctt aatttctgaa ttgttttgga tatcacaact taataccaac
+
GGTGAAACACCATTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCTGGGCATGGTGGCGGGCGCCTGTAATCCCAG
    44461 ataagttttg agcctttttc tccctaaatc tggtgtgagt ctaactgaaa ctcaaatgaa
+
CTACTCAGGAGGCTGAAGCAGAAGAATGGCTTGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAACCAAGATTGC
    44521 ctttttaaaa ataatttttt cttttcttta attttttttt taagtagaga cagggacgca
+
GCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGTCGGGC
    44581 ctgttaacta ggctggtctt gaactcctga tcttgagcca tcctccccga cctgagcctc
+
ATGGTAACAGGTGCCTGTAATCCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGCAGGGAGAATTGCTTGAACCAGGTAG
    44641 accttataga gagggtcttg ctctgttgcc caagctggag ggcagtggca taatcacagc
+
GCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGGCAACAGAGCAAGACTGTCTCA
    44701 tcactgcagc ctctcgacct cctcaagcga tcctcctgcc ttagcctccc aagtagctgg
+
AAAAAAATAAATAAATAAAATAAATTCTTAAGAAGGATATTTTGGAAAACTCCTTACATACCTAAATTCT
    44761 gactataggc gtccaccacc atacccagct aatttttttt tttatttttt gtagagacaa
+
TTGTTTATCAAATACTTGGACTTAGCACACTCTTCTTTGAAATGGACCAATAAACAACAGGAGCCCATAA
    44821 ggtctcccta tgttgcccaa gttggtctca aactcctgga ctcaagcagt cctctcacct
+
GCAAAAAGAACTCATTATTTTAAAAACAGTAACTATCCTTACAGGCTTTCTCAGGGCTCTTTCTGTTGGA
    44881 cagcctccca aagtgctggg gttacaggtg tgagccatgg cacctggcca gaacttctag
+
TCCTTCCCTCTCACAGGTCCTTGCTAATGATCTCTAGGTGGACACATTCTAGATGAGATGTCCCTGTCTA
    44941 taaaaagaat attgttgccg ggtacggtgg ctcacgcctg taaccccagc actttgggag
+
GAATGGCAGCACCATGAGGGCTATATCCTCAGTACTAGGACAGCGCCTGGTGCTTAATAGATAGTAAATA
    45001 gccaaggcag gcgaatcacc tgaggtcggg agctcgagac cagcctgacc aacatggaga
+
GTTGTCTAATTAACTGAGCAAACAGATAGATTCATGAATTAGCTTTTTGCTTTTTCTGTTAGAAACTAAA
    45061 aaccacatct ctactaaaac tacaaaaaat tagccgggcg tggtggcaca tgcctgtaat
+
GGTTCAGGTCAGGCACAATGGCGCATGTCTCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCTGATCAC
    45121 cccacctact tgggagctac ggtgcctggc ctagtttatt atttcttaat atctgttgtc
+
TTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCAACATAGTAAAACCCTGTTTCTACAAAAATTACCAAAAT
    45181 ttccagtgtc ttccttaatt cttcacaata ccctgtacaa tgcttagcac acagtgggca
+
TAGCCGGGCGTCTTGGCAAGCACCTGTAATGCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGTGGGAGAATCGCTTGAA
    45241 gtctgtaagt ttattaaatg tttggtgtgg cccatacttc ctatccacaa agaatgtaac
+
CCTGGGAGGAAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATGGTGCCAACCTGGGTGACAGAGGGAGACTTAAAAAAAA
    45301 atgttaagac atctagatga gggaatgatt taagaggaac tacaataata ttctgaaact
+
AAAGAAAGAAAGAAAGAAAAGAAACTAAAGGTTCAAAGAATCCCAGAAAAGGAAGAGTCCTCACAAGCCA
    45361 tggactctgg atctctgcat ttagactttc ctaaaccagc cagcaagtag atcatcatgt
+
GTAATCTAGGCAGGATTACTGATAGTATTTTTATATTTGTTGTATTTTTATAAAATGCCATAGATAGAGG
    45421 cacaaggctt aggttgggct tgctgttcag agaatgaatt aaggattaag gagaaaaaaa
+
GCTTTTTTCAACATTACATCAGTCTAAAAATCACACATTTTTATATGAACTAACCTAAATGTCTGATGAA
    45481 agcagaaagg ttttgctctg tttttcaggt tctattgagt tgttaacttc taacaagtta
+
TCTCACAACACCAAGTCTTTGAAATGTGCCCATATAAATAAAATGTTAACAGATTCATGCTAATTTTAAA
    45541 tcttatttgc ttcattgcat gaggcccatt gtagtaagaa gaggaattta tatgctaaat
+
TATCGATAGTGTTTAAATGCCTTAATTATTTTTTCACTCCCTAGCTTTAAAAGAAAATAACCAACTTCAA
    45601 gttctggtga tagaatgact tttctttttt tttacagtcc aaaggtcttt tttttttttt
+
AAGGACATCACAATAACATCAAGTCTATTTGGGGGAATTTGAGGATTTTTTCCCTCACTAACATCATTTG
    45661 tttaacacct attatgccat gaattcatag ggaataggtt ccagctgctc aggctccttc
+
GAAATAATTTCATGGGCATTAATTGCATGAATGTGGTTAGATTAAAAGGTGTTCAGCTAGAACTTGTAGT
    45721 ccattggttc tcacaaagtg tgcttctctg ggtggagcag gctggtgctt cagttgaacc
+
TCCATACTAGGTGATTTCAATTCCTGTGCTAAAATTAATTTGTATGATATATTTTCATTTAATGGAAAGC
    45781 cacgtacctt tctctttggc ttctttcttt ttctgatcat tttccttcac gcgtttcagg
+
TTCTCAAAGTATTTCATTTTCTTGGTGCCATTTATCGTTTTTGAAGCAGAGGGATACCATGCAACATAAC
    45841 aagctgtctt ggctcttaga gtgtttaatg tgctcaatac gcacattaat tctcttggca
+
CTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTA
    45901 agaatcttgc ccttaacttg tttacagcga tgccaacagc atgctgggtc acgttgtaga
+
ACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATC
    45961 cttttccagt tttgccatgg taacacttgt ggggcattcc tttttgaaca gtacccgttc
+
AGAAAAAGGTGTGTATTGTTGGCCAAACACTGATATCTTAAGCAAAATTCTTTCCTTCCCCTTTATCTCC
    46021 ccttgatgtc tacaatttca cctttcttac agattcgcat atacatggcc aaaggaacaa
+
TTCTGAAGAGTAAGGACCTAGCTCCAACATTTTATGATCCTTGCTCAGCACATGGGTAATTATGGAGCCT
    46081 ctccatgttt tctaaaaggc ctagagaaca tatatcaggt gcctctcctc tttccctttg
+
TGGTTCTTGTCCCTGCTCACAACTAATATACCAGTCAGAGGGACCCAAGGCAGTCATTCATGTTGTCATC
    46141 tgttcgtcat tttggcaaat tactgaaaga tggtggttct ggccaaaagg aggaatgact
+
TGAGTACCTACAACAAGTAGATGCTATGGGGAGCCCATGGAAGATACATGGTATACAACATAGCTCTTGC
    46201 ttttaatagc tgtgtttgta tctgagcctt ccctctgcct ttcatttttt ttgttttgtt
+
TCTATTGGAAGCTAAGTGGAATGGGAGAAATTGGTGACAGGCAACCCCATAATTTCAGAAAGCTATGAAA
    46261 ttgttttgtt tttgtttgag atgaagtttc acttttgttg cccaggctgg agtgcaatgg
+
AAGTACTCAGACATATTCCTTATAACACTGGTGTCACATCACAAAGACCTATTTAATGTGCTTCTGATTT
    46321 tgtgatttcg gctcattaca atgtccgcct cagcctcctg ggtagctggg attacaggca
+
ATAGGGAGAGACATCCTATACTTCAGGAACTGCACTTTGATCCACAGAAAGCCTAGTGATGTAGAGCTCC
    46381 cccgccacca cgcccagcta atttttgtat ttttagtaga gacagggttt caccatgttg
+
TGTTAGTTCAAAAGGAAAAGAAAAGAACAACACAGAAAGCCTAATTATGCAATAGAGTCAAGTGCTTTAT
    46441 gccgggctgg tctcaaactc ctgacctcag gtgatctgtc cacctcggcc tctcaaagtg
+
AGCAATGTTACAGTTATCAAAAAAAATCCAGATGGACCTCTGAGAGGATGCCATTGGAGTAACCAGGCAG
    46501 ctgggattgt aggcgtgagc cacatcacct ggccactttt ttaactcttt ccaatggtta
+
ATGCAGTTGATCAGAGCTGACTTCCTATAAGAAGTGAGCACTGAGCTGAGGAATAATGGCATAAATGAAG
    46561 attccgtttg atatggttcc ttggaacttg cacattaccc tttatcaatt atcaccctgt
+
GAAAGTGAGATGGAAATTTGAGTTTTTAATTGGAAAGACAATACATCAGGCAGATTTTTAAATAGGGGCA
    46621 attgggggtg gggaggatga tacctctctt catagttaga tcctacttac tttcaacaga
+
AACAAACAGACACATAGGAGATGCTAGGCATGGGGTCCCCACTAGGATGCTGCTTAGAAACATGCAGGGG
    46681 gttcttaaca atcctagaaa ctcacaggtc cagaaaagac aagcataaag gaaactataa
+
TGGTGAGTACTCCCAAAGTACACTTCATTCCTAGCTCAGTGATTCTTATCTGAGTGTTAAAGTTCCTTCT
    46741 ataatgcatt tgaagactaa ctcaggaaat caatgattat ttccccccag gctacccagt
+
TCAGCACCCCGTTCCACAGTCCAACTGGGAACTTTAAGACCTTTCTTGGAGTCTTTCTAGGAACTCAAGT
    46801 gtcttaaaaa aacagtttaa ttaatacaat cttttgtttc aattttctac ctatatttat
+
CTGCTACTTATACAGAACAGTGGCTTTGGTCCCCAGTTGTGCCTTGCAGTATTTTTGTGTTCAGGAAGAA
    46861 ggcttttagc ttttctaata aaagctcaaa atgaattaca gtcatcagtg actttttaat
+
ACAGTAGCTCTTGGATAAAGAAGCTAGCTAGAAACTCTGTTGCTATGGCAGTGCTTCAAAATGTATTTCC
    46921 gaatagaaga cttttgcaat ttttaactat ttgtttttac ttattaaata tttccgcctt
+
TTAAATGCTTTCTTTGTAACTATCTTCATTTAGTTCATCTCTCAGATAATGAGAGATCAGAGTCCCATCC
    46981 ggccaggcat ggtggctcac gcctataatc ccagcactgt gagatgccaa ggcaggagga
+
CCAGTATAATACTCTTCTTTAGGGTACTTTCACCATCTTCAGTCTAAACACAGACTAGACTTTCAATTAT
    47041 tcacttgagt ttaagagttc tagaccaggc tgggtatggt ggctcatgcc tataatccca
+
AATGTGTAAGATTTAAAATGTTATTATTGTGTGACTTTGAATATCTGTGTAAATCTACTATCTCCTCTTT
    47101 gcactttgtg aggccaaggt tggcggatca cctgaggtca ggagtttaag accagcctgg
+
GGTATATACGTGTGTTTATTTTTTTCTGGAGATCTGTAACTGAAATGCTTAATTTCTGAATTGTTTTGGA
    47161 ccaacatggt aaaaccccat ctctacaaaa aatacaaaaa ttagccaagg ggtggtggtg
+
TATCACAACTTAATACCAACATAAGTTTTGAGCCTTTTTCTCCCTAAATCTGGTGTGAGTCTAACTGAAA
    47221 ggcacctata atcccatctt cttgggaggc taaggcagga gaatcgcttg aacctggagg
+
CTCAAATGAACTTTTTAAAAATAATTTTTTCTTTTCTTTAATTTTTTTTTTAAGTAGAGACAGGGACGCA
    47281 cagaggttgc agtgagccga gatcatgcca ctgtattcca gcctgggtaa cagagcaaga
+
CTGTTAACTAGGCTGGTCTTGAACTCCTGATCTTGAGCCATCCTCCCCGACCTGAGCCTCACCTTATAGA
    47341 ctctgtctca aaaaaaaaaa aaagtttgaa accagcctgg tcaacacagc aagacaccca
+
GAGGGTCTTGCTCTGTTGCCCAAGCTGGAGGGCAGTGGCATAATCACAGCTCACTGCAGCCTCTCGACCT
    47401 tctcgttgaa aaataacggt cgggcgcagt ggctcacgcc tgtaatccca tcactttggg
+
CCTCAAGCGATCCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTATAGGCGTCCACCACCATACCCAGCT
    47461 aggccgaggc aggcagatca cctgaggtcg ggagttcgag accagcgtga ccaacatgga
+
AATTTTTTTTTTTATTTTTTGTAGAGACAAGGTCTCCCTATGTTGCCCAAGTTGGTCTCAAACTCCTGGA
    47521 gaaaccccat ctctactaaa aatacaaaat tagttgggcg aggtggtgca tacctgtaat
+
CTCAAGCAGTCCTCTCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGTGTGAGCCATGGCACCTGGCCA
    47581 cccaactact tgggaggctg aggcaggaga acagcttgaa cctgggaggc agagaggttg
+
GAACTTCTAGTAAAAAGAATATTGTTGCCGGGTACGGTGGCTCACGCCTGTAACCCCAGCACTTTGGGAG
    47641 tggtgagcca agatcatgcc attgcactgc agcctgggca acaagagcaa actccatctc
+
GCCAAGGCAGGCGAATCACCTGAGGTCGGGAGCTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCACATCT
    47701 aaaaaaaata aataaataaa aataaataaa taagtacttc tgcctttaag ccacttccta
+
CTACTAAAACTACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGCACATGCCTGTAATCCCACCTACTTGGGAGCTAC
    47761 gaaggcagtg gcacaaagtg atacatttgg aggagtaaat atattacaaa atgaattagg
+
GGTGCCTGGCCTAGTTTATTATTTCTTAATATCTGTTGTCTTCCAGTGTCTTCCTTAATTCTTCACAATA
    47821 ctgggcgcag tggctcatgt ctgtaatccc cgcactttgg gaggccaagg cgggtggatc
+
CCCTGTACAATGCTTAGCACACAGTGGGCAGTCTGTAAGTTTATTAAATGTTTGGTGTGGCCCATACTTC
    47881 acttgaggtc aggagttcga gactagcctg atcaacaggg taaaatccca tctctactaa
+
CTATCCACAAAGAATGTAACATGTTAAGACATCTAGATGAGGGAATGATTTAAGAGGAACTACAATAATA
    47941 aaataccaaa aaaactagct gggcgtggtg gcaggcacct gtaatgtcag ctactaggaa
+
TTCTGAAACTTGGACTCTGGATCTCTGCATTTAGACTTTCCTAAACCAGCCAGCAAGTAGATCATCATGT
    48001 ggctgaggca ggagaatcgc ttgaacccag gaggtggagg ttgcagtgag ccaagattgc
+
CACAAGGCTTAGGTTGGGCTTGCTGTTCAGAGAATGAATTAAGGATTAAGGAGAAAAAAAAGCAGAAAGG
    48061 accattgcac ttcagcttgg gcaacagagt gagactccgt ctcaaaaaaa aaaaaagaac
+
TTTTGCTCTGTTTTTCAGGTTCTATTGAGTTGTTAACTTCTAACAAGTTATCTTATTTGCTTCATTGCAT
    48121 taacatgcca gaactttgcc ttcagtatgt tttgtgattt ttcccttctt gtgccatttc
+
GAGGCCCATTGTAGTAAGAAGAGGAATTTATATGCTAAATGTTCTGGTGATAGAATGACTTTTCTTTTTT
    48181 atcattagtt ccatgtatta tttaagattt cttatcaacc agcaccttgg gatttttttg
+
TTTACAGTCCAAAGGTCTTTTTTTTTTTTTTTTAACACCTATTATGCCATGAATTCATAGGGAATAGGTT
    48241 tgtatgtgtt ggtttagggg gtttatttgt ttttttcttt tttttcggta attgaaaatg
+
CCAGCTGCTCAGGCTCCTTCCCATTGGTTCTCACAAAGTGTGCTTCTCTGGGTGGAGCAGGCTGGTGCTT
    48301 tgaagcaaaa tgtcacctgt tttttctttc atgtctgaca ctcatgtctt gtttaccccc
+
CAGTTGAACCCACGTACCTTTCTCTTTGGCTTCTTTCTTTTTCTGATCATTTTCCTTCACGCGTTTCAGG
    48361 gacatgcaga agctgaaatc cccatttcat acagtcttca atgtggaggc agtagggatg
+
AAGCTGTCTTGGCTCTTAGAGTGTTTAATGTGCTCAATACGCACATTAATTCTCTTGGCAAGAATCTTGC
    48421 gagaaaataa tgtactttgt gctctccggt actctttctt tcctattgtc tgaggggatt
+
CCTTAACTTGTTTACAGCGATGCCAACAGCATGCTGGGTCACGTTGTAGACTTTTCCAGTTTTGCCATGG
    48481 tgggcataat ttattttgct gcagagataa aaatttgtta tatatatttt ttatcattca
+
TAACACTTGTGGGGCATTCCTTTTTGAACAGTACCCGTTCCCTTGATGTCTACAATTTCACCTTTCTTAC
    48541 gggccaagga atatagattt tttttttcag ccttgtctca gctgggtgtc tttatttact
+
AGATTCGCATATACATGGCCAAAGGAACAACTCCATGTTTTCTAAAAGGCCTAGAGAACATATATCAGGT
    48601 ctgtcttaaa gtgttccttt tattatcatt attatttttt aatcattgaa ttccatttgg
+
GCCTCTCCTCTTTCCCTTTGTGTTCGTCATTTTGGCAAATTACTGAAAGATGGTGGTTCTGGCCAAAAGG
    48661 tgctagcatc tgtctgttgc attgcttgtg tttataaaat tctgcctgat atacttgttt
+
AGGAATGACTTTTTAATAGCTGTGTTTGTATCTGAGCCTTCCCTCTGCCTTTCATTTTTTTTGTTTTGTT
    48721 aaaaaccaat ttgtgtatca tagattgatg cttttgaaaa aaatcagtat tctaacctga
+
TTGTTTTGTTTTTGTTTGAGATGAAGTTTCACTTTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGTGTGATTTCG
    48781 attatcacta tcagaacaaa gcagtaaagt agatttgttt tctcattcca tttaaagcag
+
GCTCATTACAATGTCCGCCTCAGCCTCCTGGGTAGCTGGGATTACAGGCACCCGCCACCACGCCCAGCTA
    48841 tattaacttc acagaaaagt agtgaatacc ctataagcca gaatccagaa ggcctttctg
+
ATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCGGGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAG
    48901 ctgacaagtt tgaggtgtct gcagatagtt ctaccagtaa aaataaagaa ccaggagtgg
+
GTGATCTGTCCACCTCGGCCTCTCAAAGTGCTGGGATTGTAGGCGTGAGCCACATCACCTGGCCACTTTT
    48961 aaaggtaaga aacatcaatg taaagatgct gtggtatctg acatctttat ttatattgaa
+
TTAACTCTTTCCAATGGTTAATTCCGTTTGATATGGTTCCTTGGAACTTGCACATTACCCTTTATCAATT
    49021 ctctgattgt taattttttt caccatactt tctccagttt tttgcataca ggcatttata
+
ATCACCCTGTATTGGGGGTGGGGAGGATGATACCTCTCTTCATAGTTAGATCCTACTTACTTTCAACAGA
    49081 cacttttatt gctctaggat acttcttttg tttaatccta tataggtttt ttgaacctat
+
GTTCTTAACAATCCTAGAAACTCACAGGTCCAGAAAAGACAAGCATAAAGGAAACTATAAATAATGCATT
    49141 aacataagct acaacatgag aaatgtgcgg ttagatagat atgtcccttc tgaaggtcag
+
TGAAGACTAACTCAGGAAATCAATGATTATTTCCCCCCAGGCTACCCAGTGTCTTAAAAAAACAGTTTAA
    49201 aaaaaaatat aatggaggta aaacctgaac aagcttggaa actgatggta gacttcttca
+
TTAATACAATCTTTTGTTTCAATTTTCTACCTATATTTATGGCTTTTAGCTTTTCTAATAAAAGCTCAAA
    49261 aggcagccct tgccctaatt aaaattcttg tctttctaga aaaagtctag ctgttgattt
+
ATGAATTACAGTCATCAGTGACTTTTTAATGAATAGAAGACTTTTGCAATTTTTAACTATTTGTTTTTAC
    49321 accacagaaa ataataataa taattactat tattattatt ttttgagaca gggtcgccct
+
TTATTAAATATTTCCGCCTTGGCCAGGCATGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTGTGAGATGCCAA
    49381 gtgtcaccta gattgcagtg gtgcagtcat ggctcactgc atcctccgtt tttcaggctc
+
GGCAGGAGGATCACTTGAGTTTAAGAGTTCTAGACCAGGCTGGGTATGGTGGCTCATGCCTATAATCCCA
    49441 aagcaatcct cccaccttag cctcctgagt agctgggtcc acaagcatgc gccacccaca
+
GCACTTTGTGAGGCCAAGGTTGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTTAAGACCAGCCTGGCCAACATGGT
    49501 cccactaagt ttttgtattt ttggtagaga tggagtttta ccttgttgcc caggctggtc
+
AAAACCCCATCTCTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAAGGGGTGGTGGTGGGCACCTATAATCCCATCTT
    49561 tcaaattcct ggactcaagt agtccgcccg ccttgccctc ccaaagccag aaaacattta
+
CTTGGGAGGCTAAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCA
    49621 gaatatcttt cagagatgtg tatttacacc actattaaca cagggctgta tagcagtcca
+
CTGTATTCCAGCCTGGGTAACAGAGCAAGACTCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAGTTTGAAACCAGCCTGG
    49681 gtactggact atgtagtcca gtactattct tttccttact ggagggccag gcgtggtggc
+
TCAACACAGCAAGACACCCATCTCGTTGAAAAATAACGGTCGGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCA
    49741 aggtgcctgt aatcccagct actcaggagg ctgaggcagg agaattgctt gaacctggga
+
TCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCGAGACCAGCGTGACCAACATGGA
    49801 ggcagaggtt gcagtgagct gggaccgtgc cattgcactc cagcctgggc gacagagcaa
+
GAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGTTGGGCGAGGTGGTGCATACCTGTAATCCCAACTACT
    49861 gactccgtct caaaacaaaa aaaaaaagag agagagagca gtaattcagg tctcacccat
+
TGGGAGGCTGAGGCAGGAGAACAGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGAGGTTGTGGTGAGCCAAGATCATGCC
    49921 cttcaatcca gggggcctag ccttagtatt tgacccatag taagcaccca ataattgttt
+
ATTGCACTGCAGCCTGGGCAACAAGAGCAAACTCCATCTCAAAAAAAATAAATAAATAAAAATAAATAAA
    49981 aaattaatta acctctgagg ccctttaaat ctgttgataa gtatcttatt ttgcaaagtc
+
TAAGTACTTCTGCCTTTAAGCCACTTCCTAGAAGGCAGTGGCACAAAGTGATACATTTGGAGGAGTAAAT
    50041 ctaagcactt ggaagagcag aggaactatt tactgggtgt gtatgctttt ctaacaatat
+
ATATTACAAAATGAATTAGGCTGGGCGCAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCCGCACTTTGGGAGGCCAAGG
    50101 tttatagctg gcttttgttt ttagaatgaa tttgaacatt gaaaaggcag gcaataggga
+
CGGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACTAGCCTGATCAACAGGGTAAAATCCCATCTCTACTAA
    50161 tgattctgtg aattctgcta aaactgagta gaaagaatga gtgtagagat gtcgacattg
+
AAATACCAAAAAAACTAGCTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATGTCAGCTACTAGGAAGGCTGAGGCA
    50221 atcaactttc tatcttcata agagatctga ttctaacata tccatttaga ctcaagtaga
+
GGAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCATTGCACTTCAGCTTGG
    50281 atattgtgta tagagtgagt ggcagtgagt aatttggtaa aaatttgctg acctgctttt
+
GCAACAGAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGAACTAACATGCCAGAACTTTGCCTTCAGTATGT
    50341 attctttcct cctttctttc ttcctttcct tccttccttc cttccgtcct ttcctttcct
+
TTTGTGATTTTTCCCTTCTTGTGCCATTTCATCATTAGTTCCATGTATTATTTAAGATTTCTTATCAACC
    50401 ttccctccct tccttccttc tttccttctt tctttccttt ctttcctttc ttcctttctt
+
AGCACCTTGGGATTTTTTTGTGTATGTGTTGGTTTAGGGGGTTTATTTGTTTTTTTCTTTTTTTTCGGTA
    50461 tccttcctcc cttccttttc ttttctttct ttcctttcct tttctttcct ttctttcctt
+
ATTGAAAATGTGAAGCAAAATGTCACCTGTTTTTTCTTTCATGTCTGACACTCATGTCTTGTTTACCCCC
    50521 tcctttcttt cttgacagag tcttgctctg tcactcaggc tggagtgcag tggcgtgatc
+
GACATGCAGAAGCTGAAATCCCCATTTCATACAGTCTTCAATGTGGAGGCAGTAGGGATGGAGAAAATAA
    50581 tcggctcact gcaacctctg tctcccaggt tcaagcaatt ttcctgcctc agcctcccga
+
TGTACTTTGTGCTCTCCGGTACTCTTTCTTTCCTATTGTCTGAGGGGATTTGGGCATAATTTATTTTGCT
    50641 gtagctgaga ttacaggcgc cagccaccac acccagctac tgacctgctt ttaaacagct
+
GCAGAGATAAAAATTTGTTATATATATTTTTTATCATTCAGGGCCAAGGAATATAGATTTTTTTTTTCAG
    50701 gggagatatg gtgcctcaga ccaacccaac cccatgttat atgtcaaccc tgacatattg
+
CCTTGTCTCAGCTGGGTGTCTTTATTTACTCTGTCTTAAAGTGTTCCTTTTATTATCATTATTATTTTTT
    50761 gcaggcaaca tgaatccaga cttctaggct gtcttgcggg ctcttttttg ccagtcattt
+
AATCATTGAATTCCATTTGGTGCTAGCATCTGTCTGTTGCATTGCTTGTGTTTATAAAATTCTGCCTGAT
    50821 ctgatctctc tgacatgagc tgtttcattt atgctttggc tgcccagcaa gtatgatttg
+
ATACTTGTTTAAAAACCAATTTGTGTATCATAGATTGATGCTTTTGAAAAAAATCAGTATTCTAACCTGA
    50881 tcctttcaca attggtggcg atggttttct ccttccattt atctttctag gtcatcccct
+
ATTATCACTATCAGAACAAAGCAGTAAAGTAGATTTGTTTTCTCATTCCATTTAAAGCAGTATTAACTTC
    50941 tctaaatgcc catcattaga tgataggtgg tacatgcaca gttgctctgg gagtcttcag
+
ACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCT
    51001 aatagaaact acccatctca agaggagctc attaaggttg ttgatgtgga ggagcaacag
+
GCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTAAGAAACATCAATGTAAAGATGCT
    51061 ctggaagagt ctgggccaca cgatttgacg gaaacatctt acttgccaag gcaagatcta
+
GTGGTATCTGACATCTTTATTTATATTGAACTCTGATTGTTAATTTTTTTCACCATACTTTCTCCAGTTT
    51121 ggtaatattt catctgctgt attggaacaa acactttgat tttactctga atcctacata
+
TTTGCATACAGGCATTTATACACTTTTATTGCTCTAGGATACTTCTTTTGTTTAATCCTATATAGGTTTT
    51181 aagatattct ggttaaccaa cttttagatg tactagtcta tcatggacac ttttgttata
+
TTGAACCTATAACATAAGCTACAACATGAGAAATGTGCGGTTAGATAGATATGTCCCTTCTGAAGGTCAG
    51241 cttaattaag cccactttag aaaaatagct caagtgttaa tcaaggttta cttgaaaatt
+
AAAAAAATATAATGGAGGTAAAACCTGAACAAGCTTGGAAACTGATGGTAGACTTCTTCAAGGCAGCCCT
    51301 attgaaactg ttaatccatc tatattttaa ttaatggttt aactaatgat tttgaggatg
+
TGCCCTAATTAAAATTCTTGTCTTTCTAGAAAAAGTCTAGCTGTTGATTTACCACAGAAAATAATAATAA
    51361 agggagtctt ggtgtactct aaatgtatta tttcaggcca ggcatagtgg ctcacgcctg
+
TAATTACTATTATTATTATTTTTTGAGACAGGGTCGCCCTGTGTCACCTAGATTGCAGTGGTGCAGTCAT
    51421 taatcccagt actccaggag gccgaggcag gtggatcagc tgaggtcagg agttcaagac
+
GGCTCACTGCATCCTCCGTTTTTCAGGCTCAAGCAATCCTCCCACCTTAGCCTCCTGAGTAGCTGGGTCC
    51481 ctgtctggcc aacatggtga aaccctgtct ctactaaaaa tacaaaaaaa ttaactgggt
+
ACAAGCATGCGCCACCCACACCCACTAAGTTTTTGTATTTTTGGTAGAGATGGAGTTTTACCTTGTTGCC
    51541 gtgctagtgc atgcccgtaa tcctagctac tctggaggct gaggcagcag aatcacttga
+
CAGGCTGGTCTCAAATTCCTGGACTCAAGTAGTCCGCCCGCCTTGCCCTCCCAAAGCCAGAAAACATTTA
    51601 acccgggagg cggaggttgc ggtgagccaa gatcacacca ctgcactcca gtctgggtga
+
GAATATCTTTCAGAGATGTGTATTTACACCACTATTAACACAGGGCTGTATAGCAGTCCAGTACTGGACT
    51661 cagagcaaga ctccatctca aaaaatatat atatatatat atacacacat atattttatt
+
ATGTAGTCCAGTACTATTCTTTTCCTTACTGGAGGGCCAGGCGTGGTGGCAGGTGCCTGTAATCCCAGCT
    51721 tcaactgtta gacaagagtc caaaggccaa agaataaagt tttaggccag tcctttatta
+
ACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGGGACCGTGC
    51781 gaaaatgagt caaatcccaa agcaagtttt ttttatgagt taatgaatat aaatgactac
+
CATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAACAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGCA
    51841 atattttatg ccttaaaaat cacttttaat gaatggtgtt ttatggcttg taaatcagag
+
GTAATTCAGGTCTCACCCATCTTCAATCCAGGGGGCCTAGCCTTAGTATTTGACCCATAGTAAGCACCCA
    51901 ttttaatcag taaagaaagt ttttaatcct caaaaacacg ttatcataaa agacactgtt
+
ATAATTGTTTAAATTAATTAACCTCTGAGGCCCTTTAAATCTGTTGATAAGTATCTTATTTTGCAAAGTC
    51961 tggcatcaaa tgtggtattt ggccatgttc attagggtca ttttaggaat ctcatacatt
+
CTAAGCACTTGGAAGAGCAGAGGAACTATTTACTGGGTGTGTATGCTTTTCTAACAATATTTTATAGCTG
    52021 ctacttagct atgcttaatt cctgatacca tggcattttc tgaaatgttt caaggatgac
+
GCTTTTGTTTTTAGAATGAATTTGAACATTGAAAAGGCAGGCAATAGGGATGATTCTGTGAATTCTGCTA
    52081 atctctgctg tttttaattt ggtaatgata tctgctgatt tattaagtga aaaaagtaat
+
AAACTGAGTAGAAAGAATGAGTGTAGAGATGTCGACATTGATCAACTTTCTATCTTCATAAGAGATCTGA
    52141 ggtgtcatta ccttggatga agaaacaaaa ataaagcatt tgccacattt ttcaactttt
+
TTCTAACATATCCATTTAGACTCAAGTAGAATATTGTGTATAGAGTGAGTGGCAGTGAGTAATTTGGTAA
    52201 ttttcctttc ttacaaaatt gctataagct cattgccccc aaattggaca atatagggaa
+
AAATTTGCTGACCTGCTTTTATTCTTTCCTCCTTTCTTTCTTCCTTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCGTCCT
    52261 taaaaaagat aatttggggt ggggttagac acgggtcttg ttatgttgcc gaggctggtc
+
TTCCTTTCCTTTCCCTCCCTTCCTTCCTTCTTTCCTTCTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCTTCCTTTCTT
    52321 tctaactcct ggcctcatgc aatcttccta ccttggcctc ccaaagtgct gggattatag
+
TCCTTCCTCCCTTCCTTTTCTTTTCTTTCTTTCCTTTCCTTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCCTTTCTTT
    52381 gtgtgagcca cttcaccaag ctgagatgcc acctcttaaa agataaaata aggacagatt
+
CTTGACAGAGTCTTGCTCTGTCACTCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCTG
    52441 acagccactg ctcatgcctg taatctcagt actttgggag gccaaggtgg gagaattgct
+
TCTCCCAGGTTCAAGCAATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGAGATTACAGGCGCCAGCCACCAC
    52501 cgaggccaag agttcaagac cagcctgggc aatgtagcga gacctgatct ctataaaaag
+
ACCCAGCTACTGACCTGCTTTTAAACAGCTGGGAGATATGGTGCCTCAGACCAACCCAACCCCATGTTAT
    52561 taaaaaaaaa aaaaaactag ctggggccag gcgtggtggg tggcttacgc ctgtaatccc
+
ATGTCAACCCTGACATATTGGCAGGCAACATGAATCCAGACTTCTAGGCTGTCTTGCGGGCTCTTTTTTG
    52621 agcactttgg gaggccgagg cgggcagatc acctgagggc aggagttcag gaccaacctg
+
CCAGTCATTTCTGATCTCTCTGACATGAGCTGTTTCATTTATGCTTTGGCTGCCCAGCAAGTATGATTTG
    52681 accaatatgg agaaaccctg tctctactaa aaatacaaaa ttagccaggc ttggtggctt
+
TCCTTTCACAATTGGTGGCGATGGTTTTCTCCTTCCATTTATCTTTCTAGGTCATCCCCTTCTAAATGCC
    52741 atgcctgtag tcccagctac tcgggaggct gaggcaggag aatcgcttga acctgggagg
+
CATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCA
    52801 cagaggtttc agtgagctga gatcgcgcca ttgcactcta gcctgggcaa caagaatgaa
+
AGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACG
    52861 actccatctc aaaaaaaaaa aaaatcagct ggaaggtggc aaacacctgt ggtcccagct
+
GAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTAATATTTCATCTGCTGTATTGGAACAAACACTTTGAT
    52921 actcaggagg ctgagacagg aagatcactt gagtccagga ggtcaaggct gcaggtgagc
+
TTTACTCTGAATCCTACATAAAGATATTCTGGTTAACCAACTTTTAGATGTACTAGTCTATCATGGACAC
    52981 catgtttgtg ccactgcact gcagcctgga tgacagaccg agacccttct caaaaaaaaa
+
TTTTGTTATACTTAATTAAGCCCACTTTAGAAAAATAGCTCAAGTGTTAATCAAGGTTTACTTGAAAATT
    53041 aatattaccc gtactctttt ttgagacgga gtttcactct tgttgcccag gctggagtgc
+
ATTGAAACTGTTAATCCATCTATATTTTAATTAATGGTTTAACTAATGATTTTGAGGATGAGGGAGTCTT
    53101 aatggcgcaa tctcggctca gcgcaacctc cgcctcctgg gttcgagcga ttctcctgct
+
GGTGTACTCTAAATGTATTATTTCAGGCCAGGCATAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGTACTCCAGGAG
    53161 tcagcctccc cagtagctgg gattacaggc atgcaccacc acgcccggct aattttttgt
+
GCCGAGGCAGGTGGATCAGCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCTGTCTGGCCAACATGGTGAAACCCTGTCT
    53221 atttttagta gagacagggt ttctccatgt tggtcagact ggtctcgacc tcttgacctc
+
CTACTAAAAATACAAAAAAATTAACTGGGTGTGCTAGTGCATGCCCGTAATCCTAGCTACTCTGGAGGCT
    53281 aggtgatccg cccaccttgg cctcccaaag tgctgggatt acaggcctga gccaccgcac
+
GAGGCAGCAGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCGGTGAGCCAAGATCACACCACTGCACTCCA
    53341 ccggcctgta ctcttattct ttaataataa aatatttctg tgtttcttta gtcattttac
+
GTCTGGGTGACAGAGCAAGACTCCATCTCAAAAAATATATATATATATATATACACACATATATTTTATT
    53401 ataaactttt atttatttat ttatttttat ttatttattt ttttgagacg gagtctcgct
+
TCAACTGTTAGACAAGAGTCCAAAGGCCAAAGAATAAAGTTTTAGGCCAGTCCTTTATTAGAAAATGAGT
    53461 ctgttgccca ggctggaatg caatggctca atctcagctc actgcaagct ctgcctcccg
+
CAAATCCCAAAGCAAGTTTTTTTTATGAGTTAATGAATATAAATGACTACATATTTTATGCCTTAAAAAT
    53521 ggtacacgcc attcccctgc ctcagcctcc ctagtagccg ggactacagg cgcccgccac
+
CACTTTTAATGAATGGTGTTTTATGGCTTGTAAATCAGAGTTTTAATCAGTAAAGAAAGTTTTTAATCCT
    53581 cacgcccagc taattttttt ttttgtattt tcagtagaga cagggtttca ctgtgttagc
+
CAAAAACACGTTATCATAAAAGACACTGTTTGGCATCAAATGTGGTATTTGGCCATGTTCATTAGGGTCA
    53641 caggatggtc ttgatctcct gacctcgtga tccacccgtc tcggcctccc aaagtgctgg
+
TTTTAGGAATCTCATACATTCTACTTAGCTATGCTTAATTCCTGATACCATGGCATTTTCTGAAATGTTT
    53701 gattacaggt gtgagccacc gtgctcggcc cataaacttt tatttttaaa ataatgtcat
+
CAAGGATGACATCTCTGCTGTTTTTAATTTGGTAATGATATCTGCTGATTTATTAAGTGAAAAAAGTAAT
    53761 gataaataat attgcttagg tgtctttaat atattagtaa catttctgtt ttattgtaca
+
GGTGTCATTACCTTGGATGAAGAAACAAAAATAAAGCATTTGCCACATTTTTCAACTTTTTTTTCCTTTC
    53821 tcaacattta tattcaaatt aatgggtgaa gagtactcca ttggactagg tatatcgtaa
+
TTACAAAATTGCTATAAGCTCATTGCCCCCAAATTGGACAATATAGGGAATAAAAAAGATAATTTGGGGT
    53881 tttaatctcc tattattgga caactacatt gtttctaaaa ttatactatt cctatgacta
+
GGGGTTAGACACGGGTCTTGTTATGTTGCCGAGGCTGGTCTCTAACTCCTGGCCTCATGCAATCTTCCTA
    53941 aacctttgca tatatctttt atctccctag gatatatttc taaaactagc attgttgact
+
CCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGTGTGAGCCACTTCACCAAGCTGAGATGCCACCTCTTAAA
    54001 gaaagtgtaa atacgtgtta aggtgtttgc tacataatgc catatttcct ttttaggaaa
+
AGATAAAATAAGGACAGATTACAGCCACTGCTCATGCCTGTAATCTCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGTGG
    54061 ctaagctact ttggatttcc accaacactg tattcatgta cccatttttc tcttaaccta
+
GAGAATTGCTCGAGGCCAAGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCAATGTAGCGAGACCTGATCTCTATAAAAAG
    54121 actttattgg tctttttaat tcttaacaga gaccagaact ttgtaattca acattcatcg
+
TAAAAAAAAAAAAAAACTAGCTGGGGCCAGGCGTGGTGGGTGGCTTACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGG
    54181 ttgtgtaaat taaacttctc ccattccttt cagagggaac cccttacctg gaatctggaa
+
GAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGGCAGGAGTTCAGGACCAACCTGACCAATATGGAGAAACCCTG
    54241 tcagcctctt ctctgatgac cctgaatctg atccttctga agacagagcc ccagagtcag
+
TCTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCAGGCTTGGTGGCTTATGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCT
    54301 ctcgtgttgg caacatacca tcttcaacct ctgcattgaa agttccccaa ttgaaagttg
+
GAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTTCAGTGAGCTGAGATCGCGCCATTGCACTCTA
    54361 cagaatctgc ccagagtcca gctgctgctc atactactga tactgctggg tataatgcaa
+
GCCTGGGCAACAAGAATGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAATCAGCTGGAAGGTGGCAAACACCTGT
    54421 tggaagaaag tgtgagcagg gagaagccag aattgacagc ttcaacagaa agggtcaaca
+
GGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGACAGGAAGATCACTTGAGTCCAGGAGGTCAAGGCTGCAGGTGAGC
    54481 aaagaatgtc catggtggtg tctggcctga ccccagaaga atttgtgagt gtatccatat
+
CATGTTTGTGCCACTGCACTGCAGCCTGGATGACAGACCGAGACCCTTCTCAAAAAAAAAAATATTACCC
    54541 gtatctccct aatgactaag acttaacaac attctggaaa gagttttatg taggtattgt
+
GTACTCTTTTTTGAGACGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCAATCTCGGCTCA
    54601 caattaataa cctagaggaa gaaatctaga aaacaatcac agttctgtgt aatttaattt
+
GCGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTCGAGCGATTCTCCTGCTTCAGCCTCCCCAGTAGCTGGGATTACAGGC
    54661 cgattactaa tttctgaaaa tttagatcta gataaagcta tagtgtggat tattttatgt
+
ATGCACCACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGGTCAGACT
    54721 atatttactt gagaaaataa ttattaaata ttagtggaaa agctatactt tgggtatgat
+
GGTCTCGACCTCTTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCCTGA
    54781 ataggacttt cgaattggaa ttttcctttc tatctgtaaa agcaagtagg tatagtttta
+
GCCACCGCACCCGGCCTGTACTCTTATTCTTTAATAATAAAATATTTCTGTGTTTCTTTAGTCATTTTAC
    54841 ttccccagaa ggcatctttt tctccccctt gtctcacatg ggtgaattta ccagcatatt
+
ATAAACTTTTATTTATTTATTTATTTTTATTTATTTATTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTTGCCCA
    54901 taactaaatt cagactggtt ccaaatgtac tgccagatag tagcatttct ctagtgtttg
+
GGCTGGAATGCAATGGCTCAATCTCAGCTCACTGCAAGCTCTGCCTCCCGGGTACACGCCATTCCCCTGC
    54961 ttttcatcct ggcttgtaag aatgccctgc cacttctgcc ctgcaatatc ccttgctatt
+
CTCAGCCTCCCTAGTAGCCGGGACTACAGGCGCCCGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTTTTTTTGTATTT
    55021 aggattttgg catcaccttg ggtccttaat gccagaaatg ggaattgctt catactgtgg
+
TCAGTAGAGACAGGGTTTCACTGTGTTAGCCAGGATGGTCTTGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGTC
    55081 aaaaataccc attaaaatat taagaccagt aaaacctcgt ttctgcttgg gctatttgtg
+
TCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACCGTGCTCGGCCCATAAACTTTTATTTTTAAA
    55141 gatttcagac atcctgagaa gtttaccacc cctgtaatta attgtcattg tcatcacttc
+
ATAATGTCATGATAAATAATATTGCTTAGGTGTCTTTAATATATTAGTAACATTTCTGTTTTATTGTACA
    55201 ataataaaaa taattgcatg gccgggcatg gtggctcaag cctgtaatcc cagcactttg
+
TCAACATTTATATTCAAATTAATGGGTGAAGAGTACTCCATTGGACTAGGTATATCGTAATTTAATCTCC
    55261 ggaggctgag gtggtcagat cacctaaggt caggagatca agaccagcct gaccaacatg
+
TATTATTGGACAACTACATTGTTTCTAAAATTATACTATTCCTATGACTAAACCTTTGCATATATCTTTT
    55321 aagaaacccc atctttacta aaaatacaca attagccggg cgtggtggcg catgcctata
+
ATCTCCCTAGGATATATTTCTAAAACTAGCATTGTTGACTGAAAGTGTAAATACGTGTTAAGGTGTTTGC
    55381 atcccagcta ctcaggaggc tgaggcagga gaattgcttg aacccgggag gcggaggttg
+
TACATAATGCCATATTTCCTTTTTAGGAAACTAAGCTACTTTGGATTTCCACCAACACTGTATTCATGTA
    55441 cggtgagccg agattgcacc attgcactcc agcctgggca acaagagcga aactctgtct
+
CCCATTTTTCTCTTAACCTAACTTTATTGGTCTTTTTAATTCTTAACAGAGACCAGAACTTTGTAATTCA
    55501 caataataag aagaagaatt gcgtgaatat ttctttaaaa ctatgatgag ataacatacc
+
ACATTCATCGTTGTGTAAATTAAACTTCTCCCATTCCTTTCAGAGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAA
    55561 agattatcaa atggattcag tagtgggtgt gccatttatt gcacactgag agatgaccaa
+
TCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGG
    55621 gtcattctga aatatcttta ttaatatatc cttcctagga tttttcatcc taacttctcc
+
CAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCA
    55681 ataggtagtt acttagcata acatctctgt ggccagatgt atcccactac taaaagggca
+
GCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAG
    55741 aagtaagctg tggctgccct ggtagataca atgagtaagt gcacagtgat ggctataaat
+
AATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGA
    55801 gttttcatct cataatccca tgtccagacc agcaatttgc tctgaaagct cttacctgtg
+
ATTTGTGAGTGTATCCATATGTATCTCCCTAATGACTAAGACTTAACAACATTCTGGAAAGAGTTTTATG
    55861 tctgtttcaa tggctcttga tcacttgcct gcacgtccag aattccttat ttattcattg
+
TAGGTATTGTCAATTAATAACCTAGAGGAAGAAATCTAGAAAACAATCACAGTTCTGTGTAATTTAATTT
    55921 aaaattagcg ttctttatcc ctttgttttg caagttcagc tttttagaga tggctaaaat
+
CGATTACTAATTTCTGAAAATTTAGATCTAGATAAAGCTATAGTGTGGATTATTTTATGTATATTTACTT
    55981 ggtctaatct ttcttggcaa aggcaattct gagctgcaga ttagactaca agtggcttgg
+
GAGAAAATAATTATTAAATATTAGTGGAAAAGCTATACTTTGGGTATGATATAGGACTTTCGAATTGGAA
    56041 gtacatgttg tctttaaaca agcgaagagg aaaactttga gctctattca gacttggtga
+
TTTTCCTTTCTATCTGTAAAAGCAAGTAGGTATAGTTTTATTCCCCAGAAGGCATCTTTTTCTCCCCCTT
    56101 agtgtggtaa atttatgatg aaagctactg actgtattac acatgattaa ttctgaagcc
+
GTCTCACATGGGTGAATTTACCAGCATATTTAACTAAATTCAGACTGGTTCCAAATGTACTGCCAGATAG
    56161 catattaaga tgatcttttc agcagttcag cattgctctt ctaactgaac agtttcaagg
+
TAGCATTTCTCTAGTGTTTGTTTTCATCCTGGCTTGTAAGAATGCCCTGCCACTTCTGCCCTGCAATATC
    56221 ctgggatttc agcaattaat cagttcagaa ttgctaatga tcctggcgga gggtggtagc
+
CCTTGCTATTAGGATTTTGGCATCACCTTGGGTCCTTAATGCCAGAAATGGGAATTGCTTCATACTGTGG
    56281 aaaaggggga ggatgtcatt agcttctcta gcctgccttt tttcagtgcc ctgtggcagt
+
AAAAATACCCATTAAAATATTAAGACCAGTAAAACCTCGTTTCTGCTTGGGCTATTTGTGGATTTCAGAC
    56341 atggagtgag gcaacatgaa agaaagatgg cctgaccttc atggcagtat tgtgcaacac
+
ATCCTGAGAAGTTTACCACCCCTGTAATTAATTGTCATTGTCATCACTTCATAATAAAAATAATTGCATG
    56401 gtaaatactg gtgtgagtgg ctgtggctat ggctagtaaa tgatggccct tggtaaacaa
+
GCCGGGCATGGTGGCTCAAGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGTCAGATCACCTAAGGT
    56461 agttatttat cagacaatac ctaccagcta ggtcaactgt gcccataatt gatctggtta
+
CAGGAGATCAAGACCAGCCTGACCAACATGAAGAAACCCCATCTTTACTAAAAATACACAATTAGCCGGG
    56521 atttcttttg ctgcctattg atttttattt ggttgataga taatagctag aggactctaa
+
CGTGGTGGCGCATGCCTATAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAG
    56581 atttctttgg ggaagaacat gaaccccttc taagccttct tacgagagaa ttgatcgctt
+
GCGGAGGTTGCGGTGAGCCGAGATTGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGCGAAACTCTGTCT
    56641 ttgcactgac ctttagtaac atcctgattt cagtgttttg taactatcag agggttgagt
+
CAATAATAAGAAGAAGAATTGCGTGAATATTTCTTTAAAACTATGATGAGATAACATACCAGATTATCAA
    56701 cttggtttta agccatgtat atctgtagca taactttctg tgtaggctag ttacctctca
+
ATGGATTCAGTAGTGGGTGTGCCATTTATTGCACACTGAGAGATGACCAAGTCATTCTGAAATATCTTTA
    56761 gcttataaag tgtaggctga taaatttata gtacagtaga gtgtcactat gcaaagaaac
+
TTAATATATCCTTCCTAGGATTTTTCATCCTAACTTCTCCATAGGTAGTTACTTAGCATAACATCTCTGT
    56821 gatcttaggg aatcgaatga tatctgctat taaagcaaaa ttaatatata ttttttcttt
+
GGCCAGATGTATCCCACTACTAAAAGGGCAAAGTAAGCTGTGGCTGCCCTGGTAGATACAATGAGTAAGT
    56881 ttactttttt ttttttttaa agacatgaaa tctcactgta ttgcccaggc tggtcttggt
+
GCACAGTGATGGCTATAAATGTTTTCATCTCATAATCCCATGTCCAGACCAGCAATTTGCTCTGAAAGCT
    56941 ctcagactct tgagctcaag cagtcctccc acctcagctt cccaaagtgc tgggattata
+
CTTACCTGTGTCTGTTTCAATGGCTCTTGATCACTTGCCTGCACGTCCAGAATTCCTTATTTATTCATTG
    57001 ggcatgagct gccgtgtctg gcccagtata tattttttaa gttttaagtt ttgtggtacg
+
AAAATTAGCGTTCTTTATCCCTTTGTTTTGCAAGTTCAGCTTTTTAGAGATGGCTAAAATGGTCTAATCT
    57061 tagtaggttt ataatattat tttgaatcct tagttgtaat tttatgtctg ctgatgtgta
+
TTCTTGGCAAAGGCAATTCTGAGCTGCAGATTAGACTACAAGTGGCTTGGGTACATGTTGTCTTTAAACA
    57121 cataattttt attaaactat ttatttgaga cttcaggtat cttttttttt tttttgagac
+
AGCGAAGAGGAAAACTTTGAGCTCTATTCAGACTTGGTGAAGTGTGGTAAATTTATGATGAAAGCTACTG
    57181 ggagtctcgc actctcgccc aggctagagt gcagtggcgc catctcggct tactgcaagc
+
ACTGTATTACACATGATTAATTCTGAAGCCCATATTAAGATGATCTTTTCAGCAGTTCAGCATTGCTCTT
    57241 tctgcttcct gggttcacgc cattctcctg cctcagcctc ctgagtagct gagactacag
+
CTAACTGAACAGTTTCAAGGCTGGGATTTCAGCAATTAATCAGTTCAGAATTGCTAATGATCCTGGCGGA
    57301 gtgcccgcca ccacgcctgg ctaatttttt gtatttttag tagagacagg gtttcaccgt
+
GGGTGGTAGCAAAAGGGGGAGGATGTCATTAGCTTCTCTAGCCTGCCTTTTTTCAGTGCCCTGTGGCAGT
    57361 gttagccagg atggtctcga tctcctgacc ttgtgatctg cccgcctcag cctcccaaag
+
ATGGAGTGAGGCAACATGAAAGAAAGATGGCCTGACCTTCATGGCAGTATTGTGCAACACGTAAATACTG
    57421 tgctgagatt acaggcgtga gccaccgcgc ccagccgaga cttcaggtgt cttagaattt
+
GTGTGAGTGGCTGTGGCTATGGCTAGTAAATGATGGCCCTTGGTAAACAAAGTTATTTATCAGACAATAC
    57481 tttaaatgta ccctttctga gaaaaacaga gacttaaagc taggataact ggtattctat
+
CTACCAGCTAGGTCAACTGTGCCCATAATTGATCTGGTTAATTTCTTTTGCTGCCTATTGATTTTTATTT
    57541 tttttttttt tttttttttt tacctccagc ctgggtgaca gagcaagact ctgtctaaaa
+
GGTTGATAGATAATAGCTAGAGGACTCTAAATTTCTTTGGGGAAGAACATGAACCCCTTCTAAGCCTTCT
    57601 aaaaaaaaaa aaaaattcac tttaaatagt tccaggacac gtgtagaacg tgcaggattg
+
TACGAGAGAATTGATCGCTTTTGCACTGACCTTTAGTAACATCCTGATTTCAGTGTTTTGTAACTATCAG
    57661 ctacataggt aaacatatgc catggtggaa taactagtat tctgagctgt gtgctagagg
+
AGGGTTGAGTCTTGGTTTTAAGCCATGTATATCTGTAGCATAACTTTCTGTGTAGGCTAGTTACCTCTCA
    57721 taactcatga taatggaata tttgatttaa tttcagatgc tcgtgtacaa gtttgccaga
+
GCTTATAAAGTGTAGGCTGATAAATTTATAGTACAGTAGAGTGTCACTATGCAAAGAAACGATCTTAGGG
    57781 aaacaccaca tcactttaac taatctaatt actgaagaga ctactcatgt tgttatgaaa
+
AATCGAATGATATCTGCTATTAAAGCAAAATTAATATATATTTTTTCTTTTTACTTTTTTTTTTTTTTAA
    57841 acaggtatac caagaacctt tacagaatac cttgcatctg ctgcataaaa ccacatgagg
+
AGACATGAAATCTCACTGTATTGCCCAGGCTGGTCTTGGTCTCAGACTCTTGAGCTCAAGCAGTCCTCCC
    57901 cgaggcacgg tggcgcatgc ctgtaatcgc agcactttgg gaggccgagg cgggcagatc
+
ACCTCAGCTTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTGCCGTGTCTGGCCCAGTATATATTTTTTAA
    57961 acgagattag gagatcgaga ccatcctggc cagcatggtg aaaccccgtc tctactaaaa
+
GTTTTAAGTTTTGTGGTACGTAGTAGGTTTATAATATTATTTTGAATCCTTAGTTGTAATTTTATGTCTG
    58021 aataaaaaaa ttagctgggt gtggtcgcgt gcgcctgtag tcccagctac tcgtgaggct
+
CTGATGTGTACATAATTTTTATTAAACTATTTATTTGAGACTTCAGGTATCTTTTTTTTTTTTTTGAGAC
    58081 gaggcaggag aatcacttga accggggaga tggaggttgc agtgagccga gatcatgcca
+
GGAGTCTCGCACTCTCGCCCAGGCTAGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTTACTGCAAGCTCTGCTTCCT
    58141 ctgcattcca gcctggcgac agagcaaggc tccgtctcaa aaaaaaaaaa aaaaaacgtg
+
GGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGAGACTACAGGTGCCCGCCACCACGCCTGG
    58201 aaaaaataag aatatttgtt gagcatagca tggatgatag tcttctaata gtcaatcaat
+
CTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACC
    58261 tactttatga aagacaaata atagttttgc tgcttcctta cctccttttg ttttgggtta
+
TTGTGATCTGCCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCAGCCGAGA
    58321 agatttggag tgtgggccag gcacggtggc tcacacctgt aatctcagca ctttgggagg
+
CTTCAGGTGTCTTAGAATTTTTTAAATGTACCCTTTCTGAGAAAAACAGAGACTTAAAGCTAGGATAACT
    58381 ccgaggcggg tggatcacct gaggtcagga gttcgagacc agcctggcca acgtgttgaa
+
GGTATTCTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACCTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACTCTGTCTAAAA
    58441 accccgtctc tactaaaaat ataaaaatta ggtgggcgtg gtggcaggca cctgtaatcc
+
AAAAAAAAAAAAAAATTCACTTTAAATAGTTCCAGGACACGTGTAGAACGTGCAGGATTGCTACATAGGT
    58501 cagctactca ggaggctgag gcagcagaat cgcttgaacc caggaggtgg aggttgcagt
+
AAACATATGCCATGGTGGAATAACTAGTATTCTGAGCTGTGTGCTAGAGGTAACTCATGATAATGGAATA
    58561 gacccaagat cgcaccattg cactccagcc tggggacaag agcgagattc ttgtctcaaa
+
TTTGATTTAATTTCAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATT
    58621 aaaaaaaaaa aaaaaaaaag gtttggaggg tggtgagctg agatagtcaa ctattaactc
+
ACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGGTATACCAAGAACCTTTACAGAATACCTTGCATCTG
    58681 ctatctacct gctgggacta cactggtgag gtggagccta agtcctaaaa caacaagtga
+
CTGCATAAAACCACATGAGGCGAGGCACGGTGGCGCATGCCTGTAATCGCAGCACTTTGGGAGGCCGAGG
    58741 ggcagctgga cgcggtggct cgcatcagta atcccagcac tttgggagcc tgaggcgggc
+
CGGGCAGATCACGAGATTAGGAGATCGAGACCATCCTGGCCAGCATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAA
    58801 agatcacaag gtcaggagtt cgagaccagc ctggccaata tggtaaaacc cagtctctac
+
AATAAAAAAATTAGCTGGGTGTGGTCGCGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGTGAGGCTGAGGCAGGAG
    58861 taaaaataca taaattggct gggcgtggtg gtgtgcacct gtaatcccag ctacttggga
+
AATCACTTGAACCGGGGAGATGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGCGAC
    58921 ggctgacaca gaagaattgc ttgaactctg gaggctgagg ttgcagtcag ctgagatcct
+
AGAGCAAGGCTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGAAAAAATAAGAATATTTGTTGAGCATAGCA
    58981 gccactgcac tccagcctgg cgacagagtg agactctgtc tcaacaacaa caaaagaaag
+
TGGATGATAGTCTTCTAATAGTCAATCAATTACTTTATGAAAGACAAATAATAGTTTTGCTGCTTCCTTA
    59041 aacaagtgag gcaaaacctg gagaccccag cttcatgtaa cacctagttt gagtattgtt
+
CCTCCTTTTGTTTTGGGTTAAGATTTGGAGTGTGGGCCAGGCACGGTGGCTCACACCTGTAATCTCAGCA
    59101 gagagttttt caggaaaaaa gtctgataac agctccgaga tagtcttaac atatgaaaaa
+
CTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAACGTGTTGAA
    59161 gcaaaaaagg gaggagacag atcatttgtc ctataccttt ctcttttaag gttttaatta
+
ACCCCGTCTCTACTAAAAATATAAAAATTAGGTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCAGCTACTCA
    59221 taacttgtgt aatacaggag acctctgggt gtttttagtt gactataaac taaatctgag
+
GGAGGCTGAGGCAGCAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGACCCAAGATCGCACCATTG
    59281 tacacatttc agggctgcta aaaatgctta tttgaaactg ggccgtatta acacaagcag
+
CACTCCAGCCTGGGGACAAGAGCGAGATTCTTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTGGAGGG
    59341 aggctctgga gcaagtgaag tacagatcca gagccccact gtattctcca atggagtgat
+
TGGTGAGCTGAGATAGTCAACTATTAACTCCTATCTACCTGCTGGGACTACACTGGTGAGGTGGAGCCTA
    59401 tgcctgaaag atgatgtcag ttttaagcac cgtgcttggt ttttaacatg gtcactgaca
+
AGTCCTAAAACAACAAGTGAGGCAGCTGGACGCGGTGGCTCGCATCAGTAATCCCAGCACTTTGGGAGCC
    59461 aattggagag tgtttatcca gaggtagatg gtaaagatac ataaaagtaa cttgaaatac
+
TGAGGCGGGCAGATCACAAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAATATGGTAAAACCCAGTCTCTAC
    59521 tgtcttttga agaagaaatg agaagattta aggaaataag acactgtctt caagtatctg
+
TAAAAATACATAAATTGGCTGGGCGTGGTGGTGTGCACCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGACACA
    59581 aagaaccgtt acccggaaga gaactgttat ctggaacagg attaagactc actcatgggg
+
GAAGAATTGCTTGAACTCTGGAGGCTGAGGTTGCAGTCAGCTGAGATCCTGCCACTGCACTCCAGCCTGG
    59641 ctccagaaag cagacgagtg catggaggac gcagaagatg cagattgtgt ggctcaactc
+
CGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAACAACAACAAAAGAAAGAACAAGTGAGGCAAAACCTGGAGACCCCAG
    59701 taaaatcttt ctaacaaaat tagttctctg gatgtgttcc agttcacttg atgatgattc
+
CTTCATGTAACACCTAGTTTGAGTATTGTTGAGAGTTTTTCAGGAAAAAAGTCTGATAACAGCTCCGAGA
    59761 ttttgttttt gtttttgttt ttgaggtgta gtttttcact cttgttgccc aggctgctgg
+
TAGTCTTAACATATGAAAAAGCAAAAAAGGGAGGAGACAGATCATTTGTCCTATACCTTTCTCTTTTAAG
    59821 agtgcaatgg cacgatcttg gcttgctgca acctccccct cccgggttca agcgattctc
+
GTTTTAATTATAACTTGTGTAATACAGGAGACCTCTGGGTGTTTTTAGTTGACTATAAACTAAATCTGAG
    59881 ctgcctcagc ctcccgagta gctgggatta caggaatgca ccaccatacc taattttgta
+
TACACATTTCAGGGCTGCTAAAAATGCTTATTTGAAACTGGGCCGTATTAACACAAGCAGAGGCTCTGGA
    59941 tttttagtag agacagggtt tttccatgtc agtcaggctg gtcttggact cccgacctca
+
GCAAGTGAAGTACAGATCCAGAGCCCCACTGTATTCTCCAATGGAGTGATTGCCTGAAAGATGATGTCAG
    60001 ggtgatccac ctacctcggc ctcccaaagt gctgggatta caggtgtgag ccatcgcgcc
+
TTTTAAGCACCGTGCTTGGTTTTTAACATGGTCACTGACAAATTGGAGAGTGTTTATCCAGAGGTAGATG
    60061 tagcctatga tgattctttt cacagagata caggcactta aggagaggat ctaaacccct
+
GTAAAGATACATAAAAGTAACTTGAAATACTGTCTTTTGAAGAAGAAATGAGAAGATTTAAGGAAATAAG
    60121 tggacacatt gccgttgaac ttctaagatc ttaggtttcc acttactcat gaaaattata
+
ACACTGTCTTCAAGTATCTGAAGAACCGTTACCCGGAAGAGAACTGTTATCTGGAACAGGATTAAGACTC
    60181 ccacagggtc agagggtagt gttcattgga gccaggtgcc agaacaagtt attacaaact
+
ACTCATGGGGCTCCAGAAAGCAGACGAGTGCATGGAGGACGCAGAAGATGCAGATTGTGTGGCTCAACTC
    60241 actattttag agaaaaatgt cattaaagtt taagatacct taagctatag gtttgcatca
+
TAAAATCTTTCTAACAAAATTAGTTCTCTGGATGTGTTCCAGTTCACTTGATGATGATTCTTTTGTTTTT
    60301 aagttaatga aaggtaaaaa gatgccaagc gtggtggctc aggcctgtaa tcccagcgct
+
GTTTTTGTTTTTGAGGTGTAGTTTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGCTGGAGTGCAATGGCACGATCTTG
    60361 ttggggggcc aaggcgggca gatcacgagg tcaggagatc gagaccatcc tggctaacac
+
GCTTGCTGCAACCTCCCCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTA
    60421 ggtgaaaccc catctctagt aaaaatacaa aaaattagcc gggcatggtg gcgggcatct
+
CAGGAATGCACCACCATACCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTTTCCATGTCAGTCAGGCTG
    60481 gtagtcccag ctactcagga ggctgaggca ggagaatggc atgaacccag gaggcagagc
+
GTCTTGGACTCCCGACCTCAGGTGATCCACCTACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAG
    60541 ttgccgtgag ctgagatcca gccactgcac tccagcctgg ctgacagagc aagactgcat
+
CCATCGCGCCTAGCCTATGATGATTCTTTTCACAGAGATACAGGCACTTAAGGAGAGGATCTAAACCCCT
    60601 ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaatgcaaa tcaaatctaa agtagttcag tctttaaact
+
TGGACACATTGCCGTTGAACTTCTAAGATCTTAGGTTTCCACTTACTCATGAAAATTATACCACAGGGTC
    60661 caaagccaat acatttgctt tgaactacaa atgaactgaa gtttttaagt gtaataaatg
+
AGAGGGTAGTGTTCATTGGAGCCAGGTGCCAGAACAAGTTATTACAAACTACTATTTTAGAGAAAAATGT
    60721 ttactaaatc ggcttttgta gcagttaaac aaaaaacttc aaaaattgta aggattctgt
+
CATTAAAGTTTAAGATACCTTAAGCTATAGGTTTGCATCAAAGTTAATGAAAGGTAAAAAGATGCCAAGC
    60781 gagggagcat ggctgctgct gctgctgctg cttgcagata gcctgctgtg tttaggattt
+
GTGGTGGCTCAGGCCTGTAATCCCAGCGCTTTGGGGGGCCAAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATC
    60841 agttaaatac atttctcctg tttaaaacta aatggtcttt ccttagtttg cttagttctt
+
GAGACCATCCTGGCTAACACGGTGAAACCCCATCTCTAGTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCATGGTG
    60901 cagaagggcc tttgaaacac tgggaaataa acaagtgatt ctttagctac tgctttctga
+
GCGGGCATCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCATGAACCCAGGAGGCAGAGC
    60961 aatacttata taaaagctct gcactgtatt ctcccatccc tctcagggga atattagagg
+
TTGCCGTGAGCTGAGATCCAGCCACTGCACTCCAGCCTGGCTGACAGAGCAAGACTGCATCTCAAAAAAA
    61021 gttaggactc cccaggtaga cattctaggg gtgaaaattt gtcattacat tgacatttca
+
AAAAAAAAAAAAAATGCAAATCAAATCTAAAGTAGTTCAGTCTTTAAACTCAAAGCCAATACATTTGCTT
    61081 gatttaggtt ttcaacaata ctgttttctt ctttcacata ttgccatcta gtaatataga
+
TGAACTACAAATGAACTGAAGTTTTTAAGTGTAATAAATGTTACTAAATCGGCTTTTGTAGCAGTTAAAC
    61141 tgttctccgt ccacattaat caaaactatt gacatggata attcctaatt ccttgaacac
+
AAAAAACTTCAAAAATTGTAAGGATTCTGTGAGGGAGCATGGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTTGCAGATA
    61201 tataatggag atctatagct agccttggcg tctagaagat gggtgttgag aagagggagt
+
GCCTGCTGTGTTTAGGATTTAGTTAAATACATTTCTCCTGTTTAAAACTAAATGGTCTTTCCTTAGTTTG
    61261 ggacagatat ttcctctggt cttaacttca tatcagcctc ccctagactt ccaaatatcc
+
CTTAGTTCTTCAGAAGGGCCTTTGAAACACTGGGAAATAAACAAGTGATTCTTTAGCTACTGCTTTCTGA
    61321 atacctgctg gttataatta gtggtgtttt cagcctctga ttctgtcacc aggggtttta
+
AATACTTATATAAAAGCTCTGCACTGTATTCTCCCATCCCTCTCAGGGGAATATTAGAGGGTTAGGACTC
    61381 gaatcataaa tccagattga tcttgggagt gtaaaaaact gaggctcttt agcttcttag
+
CCCAGGTAGACATTCTAGGGGTGAAAATTTGTCATTACATTGACATTTCAGATTTAGGTTTTCAACAATA
    61441 gacagcactt cctgattttg ttttcaactt ctaatccttt gagtgttttt cattctgcag
+
CTGTTTTCTTCTTTCACATATTGCCATCTAGTAATATAGATGTTCTCCGTCCACATTAATCAAAACTATT
    61501 atgctgagtt tgtgtgtgaa cggacactga aatattttct aggaattgcg ggaggaaaat
+
GACATGGATAATTCCTAATTCCTTGAACACTATAATGGAGATCTATAGCTAGCCTTGGCGTCTAGAAGAT
    61561 gggtagttag ctatttctgt aagtataata ctatttctcc cctcctccct ttaacacctc
+
GGGTGTTGAGAAGAGGGAGTGGACAGATATTTCCTCTGGTCTTAACTTCATATCAGCCTCCCCTAGACTT
    61621 agaattgcat ttttacacct aacgtttaac acctaaggtt tttgctgatg ctgagtctga
+
CCAAATATCCATACCTGCTGGTTATAATTAGTGGTGTTTTCAGCCTCTGATTCTGTCACCAGGGGTTTTA
    61681 gttaccaaaa ggtctttaat tgtaatacta aactactttt atctttaata tcactttgtt
+
GAATCATAAATCCAGATTGATCTTGGGAGTGTAAAAAACTGAGGCTCTTTAGCTTCTTAGGACAGCACTT
    61741 cagataagct ggtgatgctg ggaaaatggg tctcttttat aactaatagg acctaatctg
+
CCTGATTTTGTTTTCAACTTCTAATCCTTTGAGTGTTTTTCATTCTGCAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAA
    61801 ctcctagcaa tgttagcata tgagctaggg atttatttaa tagtcggcag gaatccatgt
+
CGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTAAGTATAATA
    61861 gcagcaggca aacttataat gtttaaatta aacatcaact ctgtctccag aaggaaactg
+
CTATTTCTCCCCTCCTCCCTTTAACACCTCAGAATTGCATTTTTACACCTAACGTTTAACACCTAAGGTT
    61921 ctgctacaag ccttattaaa gggctgtggc tttagaggga aggacctctc ctctgtcatt
+
TTTGCTGATGCTGAGTCTGAGTTACCAAAAGGTCTTTAATTGTAATACTAAACTACTTTTATCTTTAATA
    61981 cttcctgtgc tcttttgtga atcgctgacc tctctatctc cgtgaaaaga gcacgttctt
+
TCACTTTGTTCAGATAAGCTGGTGATGCTGGGAAAATGGGTCTCTTTTATAACTAATAGGACCTAATCTG
    62041 ctgctgtatg taacctgtct tttctatgat ctctttaggg gtgacccagt ctattaaaga
+
CTCCTAGCAATGTTAGCATATGAGCTAGGGATTTATTTAATAGTCGGCAGGAATCCATGTGCAGCAGGCA
    62101 aagaaaaatg ctgaatgagg taagtacttg atgttacaaa ctaaccagag atattcattc
+
AACTTATAATGTTTAAATTAAACATCAACTCTGTCTCCAGAAGGAAACTGCTGCTACAAGCCTTATTAAA
    62161 agtcatatag ttaaaaatgt atttgcttcc ttccatcaat gcaccacttt ccttaacaat
+
GGGCTGTGGCTTTAGAGGGAAGGACCTCTCCTCTGTCATTCTTCCTGTGCTCTTTTGTGAATCGCTGACC
    62221 gcacaaattt tccatgataa tgaggatcat caagaattat gcaggcctgc actgtggctc
+
TCTCTATCTCCGTGAAAAGAGCACGTTCTTCTGCTGTATGTAACCTGTCTTTTCTATGATCTCTTTAGGG
    62281 atacctataa tcccagcgct ttgggaggct gaggcgcttg gatcacctga tgtcgggagt
+
GTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTAAGTACTTGATGTTACAAACTAACCAGAG
    62341 tcaagaccag cctgaccaac atggagaaac cccgtttcta ctaaaaatac aaaattagcc
+
ATATTCATTCAGTCATATAGTTAAAAATGTATTTGCTTCCTTCCATCAATGCACCACTTTCCTTAACAAT
    62401 gggcttggtg gcacttgcct gtaattccag ctactcggga ggctgaggca ggagaatcac
+
GCACAAATTTTCCATGATAATGAGGATCATCAAGAATTATGCAGGCCTGCACTGTGGCTCATACCTATAA
    62461 ttgaacctgg gaggcggggg ttgcagtgag ctgagatcgc atcattgcac tctaacctgg
+
TCCCAGCGCTTTGGGAGGCTGAGGCGCTTGGATCACCTGATGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAAC
    62521 gcaacaagag caaaactcca tcaaaagaaa aaaaaaatcg ggtgcagtgg ctcatgcctg
+
ATGGAGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCGGGCTTGGTGGCACTTGCCTGTAATTCCAG
    62581 taatcctaac actgtgggag gccaagacag gcagattgcc tgagctcagg agttcgagat
+
CTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGGGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGC
    62641 cagcctgggc aacatggtga aaccctgtct ctactaaaat acaaaaaatt actcagcgtg
+
ATCATTGCACTCTAACCTGGGCAACAAGAGCAAAACTCCATCAAAAGAAAAAAAAAATCGGGTGCAGTGG
    62701 gtggcatgcg cctttagttc cagctactca ggaggctgag gcaggagaat ctcttgaacc
+
CTCATGCCTGTAATCCTAACACTGTGGGAGGCCAAGACAGGCAGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCGAGAT
    62761 cgggaggtgg aggttgcaat gagccaagat cgtgccactg cactccaacc tggcaacaga
+
CAGCCTGGGCAACATGGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAATACAAAAAATTACTCAGCGTGGTGGCATGCG
    62821 gcgagactcc gtcttaaaaa aaaaaaaaat tttgcagcgc aaaccaggat atcctctgtt
+
CCTTTAGTTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAAT
    62881 ctcatttgtt ctagatttca aaagaaacag tcctttcttt ggggaaaaga gaaaggaaaa
+
GAGCCAAGATCGTGCCACTGCACTCCAACCTGGCAACAGAGCGAGACTCCGTCTTAAAAAAAAAAAAAAT
    62941 ggagttttat aaaaggaaag aaaagattca taagaacaag aagtgggccc acttgcatat
+
TTTGCAGCGCAAACCAGGATATCCTCTGTTCTCATTTGTTCTAGATTTCAAAAGAAACAGTCCTTTCTTT
    63001 acctttgtag aaaactgttc actgttgttg aagaaaagct cttcatatta atatgcagtc
+
GGGGAAAAGAGAAAGGAAAAGGAGTTTTATAAAAGGAAAGAAAAGATTCATAAGAACAAGAAGTGGGCCC
    63061 cagatgcagt ggctcacact tataatctca gccctttggg aggctgagac aggaagatta
+
ACTTGCATATACCTTTGTAGAAAACTGTTCACTGTTGTTGAAGAAAAGCTCTTCATATTAATATGCAGTC
    63121 cttgaggcca ggagtttgaa accagcctgg gcaacatagt gagactctgt ctccacaaaa
+
CAGATGCAGTGGCTCACACTTATAATCTCAGCCCTTTGGGAGGCTGAGACAGGAAGATTACTTGAGGCCA
    63181 ttttttttta attagccggg catggcagtg tgcttctgta gtcttagcta ctgaggaagc
+
GGAGTTTGAAACCAGCCTGGGCAACATAGTGAGACTCTGTCTCCACAAAATTTTTTTTTAATTAGCCGGG
    63241 taagccagaa gaatcacttg agcccaggag ttcaaggctg cagtgagcta tgatcatacc
+
CATGGCAGTGTGCTTCTGTAGTCTTAGCTACTGAGGAAGCTAAGCCAGAAGAATCACTTGAGCCCAGGAG
    63301 attgcactct tgcacttgca cagagcaaga ccctgtctct taaaaaaaaa aaagtgtgtg
+
TTCAAGGCTGCAGTGAGCTATGATCATACCATTGCACTCTTGCACTTGCACAGAGCAAGACCCTGTCTCT
    63361 tgtgcatatg catatataca tatatataca tgcaaatgta tctgtttata attcagattg
+
TAAAAAAAAAAAAGTGTGTGTGTGCATATGCATATATACATATATATACATGCAAATGTATCTGTTTATA
    63421 cttcaaaaag atgttgcact ttatgatact gagaacagtg agaagtaaat aagatagagt
+
ATTCAGATTGCTTCAAAAAGATGTTGCACTTTATGATACTGAGAACAGTGAGAAGTAAATAAGATAGAGT
    63481 gtaggaggag gaataatttc agaacagcca tctgagaact tctgtgacaa cagatcaggc
+
GTAGGAGGAGGAATAATTTCAGAACAGCCATCTGAGAACTTCTGTGACAACAGATCAGGCAAAATGAAAT
    63541 aaaatgaaat gtgaaagtaa ttttataggc caggcgtggt ggctcatgcc tataatccca
+
GTGAAAGTAATTTTATAGGCCAGGCGTGGTGGCTCATGCCTATAATCCCAGCACTTTGAGTGGCCAAGGC
    63601 gcactttgag tggccaaggc aggtggatca cttgaggtca ggagttcgag accagcctgg
+
AGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGTCAACATGGTGAAACCTTGTCTCTACTAAA
    63661 tcaacatggt gaaaccttgt ctctactaaa aacacaaaaa aattagtcga gcgtggtggc
+
AACACAAAAAAATTAGTCGAGCGTGGTGGCATGTGCCTGTAATCCTAGCTGCTGGGGAGGCTGAGGCAGG
    63721 atgtgcctgt aatcctagct gctggggagg ctgaggcagg agaatcactt gaacccggga
+
AGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCTAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGTGA
    63781 ggcggaggtt gcagtgagcc tagattgcac cactgcactc cagcctgtga gacagaatga
+
GACAGAATGAGACCCTGTCTTAAAAAAAAAAAAAAAGTAATTTTATAAACTATTGTGCACAATTCGATGT
    63841 gaccctgtct taaaaaaaaa aaaaaagtaa ttttataaac tattgtgcac aattcgatgt
+
ATTCATAATTAATTAAATGATTATTTTTGTTGGTTTTAACTTTTATTCAGTGGCTATTTATTGGGAGCCT
    63901 attcataatt aattaaatga ttatttttgt tggttttaac ttttattcag tggctattta
+
ACTGTGTTCTGGGCACTAGGAATGCAACAGTAAATAAGACTAACTAAGTCCCTGGTAGGATTCAGGTTCT
    63961 ttgggagcct actgtgttct gggcactagg aatgcaacag taaataagac taactaagtc
+
GTCGAGGGGAGATACACAATAAAGATGAATTTAAGATAACAATAAATGCTATGGAGAAATATACAGAACA
    64021 cctggtagga ttcaggttct gtcgagggga gatacacaat aaagatgaat ttaagataac
+
GTGGAATAGTATTAGCTGTCAAAGGTTGTTGATTACTTTCGTTTAAGGAGGCCAGGGAAAGCCTTTCTGA
    64081 aataaatgct atggagaaat atacagaaca gtggaatagt attagctgtc aaaggttgtt
+
AAAAATTGAGCTGAGACCTAAATAACAAGAAATAATTGTCCTTGAAAAATGAAGGGAATGCATCTTATAG
    64141 gattactttc gtttaaggag gccagggaaa gcctttctga aaaaattgag ctgagaccta
+
GCAGAGGAATAGCAAACATAAAGGTCTTGAGGTAATAATGAGTGTGGTTTTTTGATTTCTGTATTTTGGT
    64201 aataacaaga aataattgtc cttgaaaaat gaagggaatg catcttatag gcagaggaat
+
TTTTTTGAGATGGTGTCTCCCTCTATCCCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTTGGCTCACTGCAAA
    64261 agcaaacata aaggtcttga ggtaataatg agtgtggttt tttgatttct gtattttggt
+
CTCTGTCTCCTGGGTTCAAGCAATTCTCCTGCCTTGGCCTCCTGAGTAGCTGGTATTACAGGCACGCGTG
    64321 ttttttgaga tggtgtctcc ctctatcccc caggctggag tgcagtggca caatcttggc
+
CTACCACACCCGACTAGTTTTTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCACGTTGGTCAGGCTGGTCTCAA
    64381 tcactgcaaa ctctgtctcc tgggttcaag caattctcct gccttggcct cctgagtagc
+
ACTCCTGAACTCAAGTGATCCAACCACCTCAACCTCCCAAAGTGCTGGGATCACAGGTGTGAGCCACTGT
    64441 tggtattaca ggcacgcgtg ctaccacacc cgactagttt ttatttttag tagagatggg
+
GCCCGGCCAGAGCTTGGTTTATTTTTTAAAAGATAGGCCAATGTTGGTCGTGTGTGGTGGCTCGTGCCTA
    64501 gttttaccac gttggtcagg ctggtctcaa actcctgaac tcaagtgatc caaccacctc
+
TAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCAAGGCAGGCAAATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCC
    64561 aacctcccaa agtgctggga tcacaggtgt gagccactgt gcccggccag agcttggttt
+
AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAAACTAGCATGGTGTGGTGGTGTGTGCCTGTAAT
    64621 attttttaaa agataggcca atgttggtcg tgtgtggtgg ctcgtgccta taatcccagc
+
CCCAGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCGAAAGGTAGGAGT
    64681 actttgggaa gccaaggcag gcaaatcact tgaggtcagg agttcgagac cagcctggcc
+
TACAGTGAGCCAAGATCGCATCACTGCACTCCAGCCTGAACGACAGAGCAAGACTCCTGTCTCAAGAAAT
    64741 aacatggtga aaccccatct ctactaaaaa tacaaaaaac tagcatggtg tggtggtgtg
+
AATAATGATAAAAGGTTCGGGCACAGTGGCTCACACCTGTAATTCCAGCACTCTAGGAGGCCGAGGCAGG
    64801 tgcctgtaat cccagtgcct gtaatcccag ctactccaga ggctgaggca ggagaatcac
+
CAGATCCCCTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACGTGGCAAAACCCCATCTCTACTAAAAAA
    64861 ttgaaccgaa aggtaggagt tacagtgagc caagatcgca tcactgcact ccagcctgaa
+
TGCAAAAATTAGCTGGGCACGGCTGGGTGTGGTGGCTCATTCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGTCAA
    64921 cgacagagca agactcctgt ctcaagaaat aataatgata aaaggttcgg gcacagtggc
+
GGCGGACAGATCACTGAGGTAGAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTTGCCCAGCGTGGTGGCG
    64981 tcacacctgt aattccagca ctctaggagg ccgaggcagg cagatcccct gaggtcagga
+
CGTGCCTCTAATCCCAGCTACACGGGAGGCTGAGACAAGAGAATCACTTCATCAACCCGGGAGGTGGAGG
    65041 gtttgagacc agcctggcca acgtggcaaa accccatctc tactaaaaaa tgcaaaaatt
+
TTGTGGTGAGCTGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAC
    65101 agctgggcac ggctgggtgt ggtggctcat tcctgtaatc ccagcacttt gggaggtcaa
+
AAAAAAAAATTAGCTGGGAATGGTGGCATGTGCCTGTAATCACAGCTACTTGGGAGGCTGGGGCAGGAGA
    65161 ggcggacaga tcactgaggt agaaaccctg tctctactaa aaatacaaaa atttgcccag
+
ATCGCTTGAACCCAGGAGGCGGAGATTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGGCTGGGCGAA
    65221 cgtggtggcg cgtgcctcta atcccagcta cacgggaggc tgagacaaga gaatcacttc
+
AGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAATAATAATAATAATAATAATAGGCCAGTGTAGCTGGAGTAATTTGCAA
    65281 atcaacccgg gaggtggagg ttgtggtgag ctgagatcgc accattgcac tccagcctgg
+
ATTATGTGTGGAGGCAGAGATTACACAAGGAATGGGAGAAGGTCATAGATGAGGGCCAGATCACATAGTA
    65341 gcaacaagag tgaaactcca tctcaaaaac aaaaaaaaat tagctgggaa tggtggcatg
+
TTTGGTGGTAAGGAATTCAGATTTTATCCTTGTGGTAATTGGTGGTGTGGAGATGGTTAAAAACAAGGTT
    65401 tgcctgtaat cacagctact tgggaggctg gggcaggaga atcgcttgaa cccaggaggc
+
GGTTTGGGATGGGTTTGAAGAGAGGACTTGCTAATGGATTAAATTTGGAGGATAAGGTAAAGAGAAATTG
    65461 ggagattgca gtgagctgag attgcgccac tgcactccag gctgggcgaa agagcaagac
+
AAGGAGTGACACTTGGGTTTTGGCTTGAACAATAGATCTTGTTAGTAATATTAAATTAGATGAAGAAGGC
    65521 tccgtctcaa aaataataat aataataata ataggccagt gtagctggag taatttgcaa
+
ATGGTAGGGAATATGGGGGAGTGGGAAAGGCAGGAAGCAGGAATGGAACCAGGAACTCTGTTTTAGATGT
    65581 attatgtgtg gaggcagaga ttacacaagg aatgggagaa ggtcatagat gagggccaga
+
GAGAATTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTGACAGCATCTCGTTCTGT
    65641 tcacatagta tttggtggta aggaattcag attttatcct tgtggtaatt ggtggtgtgg
+
TGCCCAGGCTAGAGTGCATGGAGTGCGGTAGCACGATCTCAGCTCACTCCAACCTCCGCCTCCCGGTTCA
    65701 agatggttaa aaacaaggtt ggtttgggat gggtttgaag agaggacttg ctaatggatt
+
AGTGATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCACCTGCCACAATGCCTGGCTAATAC
    65761 aaatttggag gataaggtaa agagaaattg aaggagtgac acttgggttt tggcttgaac
+
TTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTAAACTCCTGACCTCAGGTAA
    65821 aatagatctt gttagtaata ttaaattaga tgaagaaggc atggtaggga atatggggga
+
TCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTGCAGGTGTGAGCCACTGTGCCCGGCCAGATGCATGA
    65881 gtgggaaagg caggaagcag gaatggaacc aggaactctg ttttagatgt gagaatttgt
+
ATTTTGAGATGTATACTAGACTTCTGGATAGAGAAGTTAAGTAGGCAGTTGGACACATTGTATGAAGCTC
    65941 tgttgttgtt gttgttgttg ttgttgttgt tgttgttgtt gtgacagcat ctcgttctgt
+
AGGGGTACAAGGAGGACTATGAACATGGGAGTCTTCTGACAAATTTATCACTAGACTCCTCATTCAAGTA
    66001 tgcccaggct agagtgcatg gagtgcggta gcacgatctc agctcactcc aacctccgcc
+
ACTAGGAAATGTCAGATATTCTTCCCCTAGTAATAGCCAGTGGTTATACTCTTGCCTTTAGTTTTCTTCA
    66061 tcccggttca agtgattttc ctgcctcagc ctcccgagta gctgggatta caggcacctg
+
CAATACTCTTGGCAACACATAAGGCCTTCCCTACAATCTGAGTTTCAGTCAGAATTGTTTCTGAGCGTTC
    66121 ccacaatgcc tggctaatac ttgtattttt agtagagatg gggttttacc atgttggcca
+
TTCCTCAAATTTCTCCCCAGTCTCATTATTCTTTATTCTCATGTCCATGACCAGTCATAATAGTAATTAT
    66181 ggctggtctt aaactcctga cctcaggtaa tccacccacc tcggcctccc aaagtgctgg
+
GAAAAACCTCTAACTTTCTTTAGTGCATTGAATGTATATTTTATCATTTTGGTTGTGTTAACTGTAAATC
    66241 gattgcaggt gtgagccact gtgcccggcc agatgcatga attttgagat gtatactaga
+
TCTCAGTGGAAATCTGAAAAGCCTTTATTTCCTTAGATGATAATATACAATTGATTTAGGAGATAGGGAA
    66301 cttctggata gagaagttaa gtaggcagtt ggacacattg tatgaagctc aggggtacaa
+
TTTTTCAGTTACCTTTATAACAGCACAGTATTAGCAGTCTAATCTAAATGCTAAGTGAATGTTTTGAGAG
    66361 ggaggactat gaacatggga gtcttctgac aaatttatca ctagactcct cattcaagta
+
GAGATAGATGTTGAAAATTAAAATACATTAAGTCCCAGTGAGGTGAAAAGCCGATTGTTAAGTTCTGCAC
    66421 actaggaaat gtcagatatt cttcccctag taatagccag tggttatact cttgccttta
+
ACAAAAGATTTGCTTCAGTGAATTGATTTCAACAGCTGAGATCCTAGTCATTTCACCTGGTCTACCAAAA
    66481 gttttcttca caatactctt ggcaacacat aaggccttcc ctacaatctg agtttcagtc
+
AGAATGATTTTACTTGCTTTTGGTCAAATCTCTGCCCAGCAATTCTTTTTCTTTCTTTCTTTTTTTTGTT
    66541 agaattgttt ctgagcgttc ttcctcaaat ttctccccag tctcattatt ctttattctc
+
TTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTTTTTTAGCAGAGTCTCACTTTGTCACCCAGGCGGGAGTGTGGTGG
    66601 atgtccatga ccagtcataa tagtaattat gaaaaacctc taactttctt tagtgcattg
+
TATGATCACAGTTCACTGCAGCCTCCAACTCCTGGGCTCAAGTGATCCTCCAGCTTCAGCTTTTCAAGAA
    66661 aatgtatatt ttatcatttt ggttgtgtta actgtaaatc tctcagtgga aatctgaaaa
+
ATTGGGACTGCAGGCACATGCAACTATGCCTGGCTGAGGTTTTATGTATCTTTTTTCTAGAGAAGGGGTC
    66721 gcctttattt ccttagatga taatatacaa ttgatttagg agatagggaa tttttcagtt
+
TCACTGTGTTGCCCAGCTGGGTCTCCAGCTCCTGGTCTCAAGCTGTCCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAAGT
    66781 acctttataa cagcacagta ttagcagtct aatctaaatg ctaagtgaat gttttgagag
+
GCCAAAGTGCTAGGGTTATAGGTGTGAGCCATTGGTGCCCAGCTACTGCCTGCCTGGCAATTCTGAATGC
    66841 gagatagatg ttgaaaatta aaatacatta agtcccagtg aggtgaaaag ccgattgtta
+
CTTAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTTTCACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCA
    66901 agttctgcac acaaaagatt tgcttcagtg aattgatttc aacagctgag atcctagtca
+
GTGGCATGATCGTGGCTCACAGCAACCTCTGCCTCCTGGATTCCAGCAATTCTCATGCCTCAGCTTCCCG
    66961 tttcacctgg tctaccaaaa agaatgattt tacttgcttt tggtcaaatc tctgcccagc
+
AGTAGCTGGGACTACAGGTGCATGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTGGTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTT
    67021 aattcttttt ctttctttct tttttttgtt ttatgtgtgt gtgtgtgtgt gttttttttt
+
TGTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCAGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCCGCTCACTGCAAG
    67081 agcagagtct cactttgtca cccaggcggg agtgtggtgg tatgatcaca gttcactgca
+
CTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCTGCC
    67141 gcctccaact cctgggctca agtgatcctc cagcttcagc ttttcaagaa attgggactg
+
ACTACACCCGGCTAATTTTTTTGTATTTTAAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
    67201 caggcacatg caactatgcc tggctgaggt tttatgtatc ttttttctag agaaggggtc
+
GATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCTGTCTCGGCCTCCCAAAGTCCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCAC
    67261 tcactgtgtt gcccagctgg gtctccagct cctggtctca agctgtcctc ctgcctcagc
+
ACCCGGCCTAATTTTTTTTTTTTTAATTTTATTTTTAATTTTTTGAGATGCGAGATGGAGTCTCGCTCTG
    67321 ctcccaaagt gccaaagtgc tagggttata ggtgtgagcc attggtgccc agctactgcc
+
TTACCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACCATCTCAGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGCATTCAAAAGATT
    67381 tgcctggcaa ttctgaatgc cttaaatttt tttttttttt tttttttttt ttgagacaga
+
CTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGTGCCTGCCACCACGCCCAACTAATTTTTTGTAT
    67441 gtttcactct gtcacccagg ctggagtgca gtggcatgat cgtggctcac agcaacctct
+
TTTTAGTAGAGATGAGGTTTCACCATGTTGGTCAGACTGGTGTCGAACTCCTGACCTCAAGTGATCTGCC
    67501 gcctcctgga ttccagcaat tctcatgcct cagcttcccg agtagctggg actacaggtg
+
TGCCTCAGTCTCCCAAAGTGCTAGGATTACAGGGGTGAGCCACTGCGCCTGGCCTGAATGCCTTAAATAT
    67561 catgccacca cgcccagcta atttttggtt tttttgtttg tttgtttgtt tgttttgaga
+
GACGTGTCTGCTCCACTTCCATTGAAGGAAGCTTCTCTTTCTCTTATCCTGATGGGTTGTGTTTGGTTTC
    67621 cggagtctcg ctcagttgcc caggctggag tgcagtggcg tgatctccgc tcactgcaag
+
TTTCAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAA
    67681 ctccgcctcc cgggttcacg ccattctcct gcctcagcct cccgagtagc tgggactaca
+
GAGAATCCCAGGACAGAAAGGTAAAGCTCCCTCCCTCAAGTTGACAAAAATCTCACCCCACCACTCTGTA
    67741 ggcgcctgcc actacacccg gctaattttt ttgtatttta agtagagacg gggtttcacc
+
TTCCACTCCCCTTTGCAGAGATGGGCCGCTTCATTTTGTAAGACTTATTACATACATACACAGTGCTAGA
    67801 gtgttagcca ggatggtctc gatctcctga cctcgtgatc cgcctgtctc ggcctcccaa
+
TACTTTCACACAGGTTCTTTTTTCACTCTTCCATCCCAACCACATAAATAAGTATTGTCTCTACTTTATG
    67861 agtcctggga ttacaggcgt gagccaccac acccggccta attttttttt ttttaatttt
+
AATGATAAAACTAAGAGATTTAGAGAGGCTGTGTAATTTGGATTCCCGTCTCGGGTTCAGATCTTAGCTG
    67921 atttttaatt ttttgagatg cgagatggag tctcgctctg ttacccaggc tggagtgcag
+
ATAAGTGGAAGAGCTGGGACTTTAAGCAGATGAGAATCTAAAGACTTTGCTCTTTTCACTTCACTGGGGT
    67981 tggcaccatc tcagctcact gcaacctcca cctcctgcat tcaaaagatt ctcctgcctc
+
GTCTTTCTCTCTCTCTCTCTTGCTCTCTCTCTCTCTTTTTTTTTTTCCCAAGACGGAGTCTCACTCCATT
    68041 agcctcccaa gtagctggga ttacaggtgc ctgccaccac gcccaactaa ttttttgtat
+
GCCCAGGCCAGAGTGCAGTGGTGCGATCTCAGCTCACTGAAAACTCATCTTGCCCAGGCTGGTCTTGAAC
    68101 ttttagtaga gatgaggttt caccatgttg gtcagactgg tgtcgaactc ctgacctcaa
+
CCCTGACCTTGTGATCCTCCCGCCTTGGCCTCCCCAAGTGCTGGGATAGGCGTGAGCCACCGTGCCCAGC
    68161 gtgatctgcc tgcctcagtc tcccaaagtg ctaggattac aggggtgagc cactgcgcct
+
CAATAATAGCTAAAATTTATATAATGTTCACTGGGCCAGGCACAGCGGCTCGTTCCTGTTATCCCAGCAC
    68221 ggcctgaatg ccttaaatat gacgtgtctg ctccacttcc attgaaggaa gcttctcttt
+
TTTGGGAAGCTGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGCCAAGGAGTTCGATACCAGCCTGGGCAACATGGCAAAA
    68281 ctcttatcct gatgggttgt gtttggtttc tttcagcatg attttgaagt cagaggagat
+
CCCCATCTCTACCAAAAAAAATATACAAAAATTAGCCAGGCGTGGTGGCATGTACTTGTAGTTCCAGCTA
    68341 gtggtcaatg gaagaaacca ccaaggtcca aagcgagcaa gagaatccca ggacagaaag
+
CTCGGAAGGCTGAGTTGAGAGTATCTCTTGAGCCCAAGAAGAGGGGACTACAGTGAACGGAGATTGCGCC
    68401 gtaaagctcc ctccctcaag ttgacaaaaa tctcacccca ccactctgta ttccactccc
+
ACTGCACTCCAGCCTAGACGACAGACAGAAGATCTCAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAGATCACTTTATGC
    68461 ctttgcagag atgggccgct tcattttgta agacttatta catacataca cagtgctaga
+
TGGGACTGCTCTAAAGGCCCAACCATGTTTTAACTAATTAACAATTTTATGACAACTCTATGAGCTATGT
    68521 tactttcaca caggttcttt tttcactctt ccatcccaac cacataaata agtattgtct
+
ACTGTAATTATGCCTATATTACAGATGTGAAAATTGAGGCTCAGAGAGGTTGAATAAGTTGCTCAAAGTC
    68581 ctactttatg aatgataaaa ctaagagatt tagagaggct gtgtaatttg gattcccgtc
+
ACACAGGTAATAAGTGATGGAACTAGAAGTTGAACTCAGGAAGTCTAGCTCCAAGTCTAAATTCTTTGTT
    68641 tcgggttcag atcttagctg ataagtggaa gagctgggac tttaagcaga tgagaatcta
+
AATTTATTTTTCGGGCCAGAGTCTTACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCAGTGCCACTATCTCTGCTCAC
    68701 aagactttgc tcttttcact tcactggggt gtctttctct ctctctctct tgctctctct
+
TGCAACCTTCACCTCCCAAGTTCAAACCTTGTTCAATTCTTGTGCCTTGGCCTCCCAAGTGGCTAGGATT
    68761 ctctcttttt ttttttccca agacggagtc tcactccatt gcccaggcca gagtgcagtg
+
ACAGGCATGTGCCACAACAACTAGCTAATTTTTTGTCTGATTCTGTTGGCCAGTCTGGAGTGCAGTGGCG
    68821 gtgcgatctc agctcactga aaactcatct tgcccaggct ggtcttgaac ccctgacctt
+
CAATCTCAGCTCACTGCAGTCTCCAGCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCGTGCCTTAGCCTCCCAAATAGC
    68881 gtgatcctcc cgccttggcc tccccaagtg ctgggatagg cgtgagccac cgtgcccagc
+
TGGGATTACAGGCACGTGCCACCACACCGAGATAGTTTTTTGTATTTTTAATAGAAACAAGGTTTCAACA
    68941 caataatagc taaaatttat ataatgttca ctgggccagg cacagcggct cgttcctgtt
+
TGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAATTCCAGACCTCAGATCATCTGCCCGCCTCAGGCTCCCAAAGTGCTGGG
    69001 atcccagcac tttgggaagc tgaggcaggc agatcgcttg agccaaggag ttcgatacca
+
ATTACAGGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTTAATTTTTATATTTTTATTAGAGATGGGGTTTTGCCATGT
    69061 gcctgggcaa catggcaaaa ccccatctct accaaaaaaa atatacaaaa attagccagg
+
TGGCCAGGCTGGCCTTGATCTCCTGGCCTCCAGTGATCCACCCGCCTTGGCTTCCCAAAGTGCTGGGATT
    69121 cgtggtggca tgtacttgta gttccagcta ctcggaaggc tgagttgaga gtatctcttg
+
ACAAGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTCCAATTCTAAACTCTTAACAACAATACTATAGTTTCTTGAAAA
    69181 agcccaagaa gaggggacta cagtgaacgg agattgcgcc actgcactcc agcctagacg
+
GTTGTTGAAGGCTTCACGGAGGGAAAAAAAATGGAGCATTCTAACAACTTTGCAGATGAGACCCAAGAAG
    69241 acagacagaa gatctcaaaa gaaaaaaaaa aaaaaaagat cactttatgc tgggactgct
+
ACTCAATGACTTTCTCCTGATCATATTGTAGCAGATGACTTAGCCAGAACTCTGACTTCCTCACAGGGAG
    69301 ctaaaggccc aaccatgttt taactaatta acaattttat gacaactcta tgagctatgt
+
AAAGTCTGCAAGATTTCACACTTACCTGTCAGGCCTGAGCTGGCTGCTTTCTCAGCTCCCTAAGTGCTAT
    69361 actgtaatta tgcctatatt acagatgtga aaattgaggc tcagagaggt tgaataagtt
+
GTTCCCAGTCTGCTTTTCTTCCTTTTTCAAGTGTGCACTACCAGGCATTTCAGAACATCCCAGGCTGGTC
    69421 gctcaaagtc acacaggtaa taagtgatgg aactagaagt tgaactcagg aagtctagct
+
GCGGTGGCTCACACCTGTGATCCCAGCACTTTGGGAGCCCAAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGT
    69481 ccaagtctaa attctttgtt aatttatttt tcgggccaga gtcttactct gtcacccagg
+
TCGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAGTTAACTGGGCGTGGT
    69541 ctggagtgca gtgccactat ctctgctcac tgcaaccttc acctcccaag ttcaaacctt
+
GGTAGGCACCTGTAATCCTAGCTCAGGATTACTCGGGAGGCTGAGGCTAGAGAATCGGTTGAACCCAGGA
    69601 gttcaattct tgtgccttgg cctcccaagt ggctaggatt acaggcatgt gccacaacaa
+
GGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCGCCACTGCACTCTAGCCTGGGGACAAGAGGGAGACTTCATCT
    69661 ctagctaatt ttttgtctga ttctgttggc cagtctggag tgcagtggcg caatctcagc
+
CAAAAAAAAAAAAAAAATCCCAGCTGGGCACAGCGGCTCACTTCTGTAATCCCAGCACTTTAGGAGGCCA
    69721 tcactgcagt ctccagctcc caggttcaag tgattctcgt gccttagcct cccaaatagc
+
AGGCAGGAGGATCACTTGAGCCCAGGAGTTCAAGACTAGCCTGGGCAACATAGTAAGACCCTGTCTCTAC
    69781 tgggattaca ggcacgtgcc accacaccga gatagttttt tgtattttta atagaaacaa
+
AAAAAAATTTAAAAATTAATTGGGTGTCGTAGCACACTCTTGTATTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGT
    69841 ggtttcaaca tgttggccag gctggtctca aattccagac ctcagatcat ctgcccgcct
+
GAGAAGAATGCTTGAGTCTGGGAGGTCGAGGCTGCAGTGAGCCATGATGGTGCTACTGCACTCCAGCCTG
    69901 caggctccca aagtgctggg attacaggca tgagccactg cacccggcct taatttttat
+
GCCAACATTGTGAGACCTTGTCTCAAAACAAAACAAAACATCCTTCTACTGAGCACTTTCTGTCCCTTTA
    69961 atttttatta gagatggggt tttgccatgt tggccaggct ggccttgatc tcctggcctc
+
TAGAAACTTAAGAGGGAACCAGTAGAGGTAATTTCCTAAGGAAAACTGCTTTGGGACATGATCACAAATG
    70021 cagtgatcca cccgccttgg cttcccaaag tgctgggatt acaagcatga gccactgcac
+
AAGCCTGGAGTTTTGAACTGCTGAGGTCAGCCTGTTTTTACCTTCTGAGCCTATCAAGTAATTGTTCCAG
    70081 ccggcctcca attctaaact cttaacaaca atactatagt ttcttgaaaa gttgttgaag
+
ATGCCAAGAAAAGCTGCTGGCCTTATTTCTGCTTCTGCCTTTACCACAGGGGAGCGCCATGTGAGCCAGT
    70141 gcttcacgga gggaaaaaaa atggagcatt ctaacaactt tgcagatgag acccaagaag
+
CCTCTGTTTTTCCTCCACTGTATGCTAGGCAGTATTAGCACCAGATTCTTCCCCTCTTTAAAAAGAAATT
    70201 actcaatgac tttctcctga tcatattgta gcagatgact tagccagaac tctgacttcc
+
CTAGTGCTTTGGATTTTTTCCTCCATGCAGAATAGCAATGATGGAAAGTATGTGGTCAAAGTAATGACAT
    70261 tcacagggag aaagtctgca agatttcaca cttacctgtc aggcctgagc tggctgcttt
+
TCTGAAAATACTAAATGTCACCATAGTATTTTTCTCTGGAAGAGAAATGTATATGTAGAGGTGAAACTTC
    70321 ctcagctccc taagtgctat gttcccagtc tgcttttctt cctttttcaa gtgtgcacta
+
AAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTAAGACGAAGCTTTGCTCTTCTTGCCCAGGCTGAAGTACAATGGCGTGA
    70381 ccaggcattt cagaacatcc caggctggtc gcggtggctc acacctgtga tcccagcact
+
TCTTGGCTCACCGCAATCTCTGCCTCCAGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTAAGTAGCTAG
    70441 ttgggagccc aaggcgggtg gatcacctga ggtcaggagt tcgagaccag cctggccaac
+
GATTACAGGCATGTGCCACCACGCCCAGCTGATTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTCTCCATGTTG
    70501 atggtgaaac cccatctcta ctaaaaatac aaaagttaac tgggcgtggt ggtaggcacc
+
GTCACGCTGGTCTTGAACTCCCGACCCCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTAC
    70561 tgtaatccta gctcaggatt actcgggagg ctgaggctag agaatcggtt gaacccagga
+
AGGCCACCGCGCCCGGCCTGAAACTTCAAATTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTATGTCACCC
    70621 ggcggaggtt gcagtgagcc aagattgcgc cactgcactc tagcctgggg acaagaggga
+
AGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCGTCTCGGCTCACTACCAGCTCCACTCCACCTCCTGGGTTCACACCATTC
    70681 gacttcatct caaaaaaaaa aaaaaaatcc cagctgggca cagcggctca cttctgtaat
+
TCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGTGCCCGCCACCATGCCCAGCTAATTTTTTGTATT
    70741 cccagcactt taggaggcca aggcaggagg atcacttgag cccaggagtt caagactagc
+
TTTAGTAGAGACGGGTTTTCACTGTGTTAGACGGGATGGTCTCCATCTCTTGACCTCGTGATCCGCCTGC
    70801 ctgggcaaca tagtaagacc ctgtctctac aaaaaaattt aaaaattaat tgggtgtcgt
+
CTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACTACGCCAAGCCCGAAACTTCAAATTTCTTA
    70861 agcacactct tgtattccca gctactcagg aggctgaggt gagaagaatg cttgagtctg
+
TCTCATAACTAGGCATCCTCATCACTGAGTGTTAGCCTGGATATAAACATTCCTAATCTTTTGTACTTTT
    70921 ggaggtcgag gctgcagtga gccatgatgg tgctactgca ctccagcctg gccaacattg
+
CATGTCAGCATTTGGCTCCACTTGGCTGCCTGGGGAGAACTTCTAGCATTATGAGCATGCAGGTCCTATC
    70981 tgagaccttg tctcaaaaca aaacaaaaca tccttctact gagcactttc tgtcccttta
+
AACAGGTTGGGGGTGCGGTTTATTCATACAGGTAGTGAGAGTGGCACAGATGGATGCTGTCCCTTAAAAC
    71041 tagaaactta agagggaacc agtagaggta atttcctaag gaaaactgct ttgggacatg
+
AAACAGACTTGTCTTTGGGAGCCTGAGGCGGGTGGATCATGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCA
    71101 atcacaaatg aagcctggag ttttgaactg ctgaggtcag cctgttttta ccttctgagc
+
ACATAGTGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGTGTGGTGGTGTGCACCTGTAATC
    71161 ctatcaagta attgttccag atgccaagaa aagctgctgg ccttatttct gcttctgcct
+
CCAGCTACTAGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGA
    71221 ttaccacagg ggagcgccat gtgagccagt cctctgtttt tcctccactg tatgctaggc
+
TGGCACCATTGCACTCCAGCCCAGGCGACAGTGCAAGACTGCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAACACACAG
    71281 agtattagca ccagattctt cccctcttta aaaagaaatt ctagtgcttt ggattttttc
+
ACTTGTCCTACTGCCATTTCTTTTCACTCTGGCGGTAAAGTAAGAGAGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
    71341 ctccatgcag aatagcaatg atggaaagta tgtggtcaaa gtaatgacat tctgaaaata
+
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTCTGTCCGTCTGTCTGTCAAGGGGGAGGGTGACCACTTTCTAAAAGGC
    71401 ctaaatgtca ccatagtatt tttctctgga agagaaatgt atatgtagag gtgaaacttc
+
CATCCGTGTATTTTTAGCTTCCTGATTTTTTTCTCTATCGCAGTCTCTTTGAAGCCAGGTGAATTTTAGG
    71461 aaatttcttt tttttttttt ttaagacgaa gctttgctct tcttgcccag gctgaagtac
+
CCTTGGCAATTTTCTTTTTATTGCAATGGGAAGGTCAAGACACTGAGAGTCACCCAAAACATATCCATCC
    71521 aatggcgtga tcttggctca ccgcaatctc tgcctccagg gttcaagtga ttctcctgcc
+
AAAATGATACAATTTTAGGGTTTATTTTTAAGTGATACCCAAGTTATTTGCTAAGAACCTATGCCAGTGT
    71581 tcagcctcct aagtagctag gattacaggc atgtgccacc acgcccagct gattttgtat
+
GTTTATGAGAATTTGCACTGTCCCACACTGTTGCCACCAGCCACATGGGACTGTTTAAATTTAAATTTTA
    71641 ttttagtaga gatggggttt ctccatgttg gtcacgctgg tcttgaactc ccgaccccaa
+
CAAATTAGCCAGTCATGGTGGTGTGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAGGCAAGAGGATTGC
    71701 gtgatccacc cacctcggcc tcccaaagtg ctaggattac aggccaccgc gcccggcctg
+
TTGAGCCCAGAAGTTCAATACTGCAGCAAGCTATGATCGTGCCACTGTACTCCAGCCTGAGTGACAGAAT
    71761 aaacttcaaa tttctttttt tttttgagac agagtctcgc tatgtcaccc aggctggagt
+
GAGACCTCATCTCTTCAAAAAAAAAGAAAAAAATTAAAATATGAAGTTTAGTTCTTCATTCACCCTAACC
    71821 gcagtggcgc cgtctcggct cactaccagc tccactccac ctcctgggtt cacaccattc
+
ACATCTCCAGTGCTCAATAACTATATGTGACTCATGGCTACCTTATTAGCATAGATATAGAACATTGTGA
    71881 tcctgcctca gcctcccaag tagctgggac tacaggtgcc cgccaccatg cccagctaat
+
CTATCACAGAAAGTTGTTTTGAACAGTGTTGCCAAGCCCTGTAAGTGGAAGAGGCAGTGCAGTGTGATCT
    71941 tttttgtatt tttagtagag acgggttttc actgtgttag acgggatggt ctccatctct
+
GTGTCTTCAGGAAACCAGGTAGTCAGACTAGTTCAATGAGGAGAGGCAGAACCTGGCTTCACTTCTAGAT
    72001 tgacctcgtg atccgcctgc ctcagcctcc caaagtgctg ggattacagg cgtgagccac
+
TAAAAACTGCTTAGGTGGCCTAAAGATACAATGGCCATTCTCAGAGTAGTGAGAAGGAAGGAACAGATGT
    72061 tacgccaagc ccgaaacttc aaatttctta tctcataact aggcatcctc atcactgagt
+
TTAGGGGGCTAGAAGAAAGTCAGAGAGGGCCGGGCGCAGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGA
    72121 gttagcctgg atataaacat tcctaatctt ttgtactttt catgtcagca tttggctcca
+
AGGCCAAGACAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGTGAAACCCTGTCT
    72181 cttggctgcc tggggagaac ttctagcatt atgagcatgc aggtcctatc aacaggttgg
+
CTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGTGCGCGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTAA
    72241 gggtgcggtt tattcataca ggtagtgaga gtggcacaga tggatgctgt cccttaaaac
+
GGCAGGAGAATCGCTTGAACCCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCCAGATCGCACCACTACGCTCCAGC
    72301 aaacagactt gtctttggga gcctgaggcg ggtggatcat gaggtcagga gttcaagacc
+
CTAGGTGACAGAGAGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTCAGAGGAGACAAGGAGCATGTACAC
    72361 agcctggcca acatagtgaa accccgtttc tactaaaaat acaaaaaatt agccgggtgt
+
CTAAAATCAACATAGACCCCTCTGTTGATGGGGTCATAGTGAGTACTTGAGGTACCAAGTCTGGATAAAC
    72421 ggtggtgtgc acctgtaatc ccagctacta gggaggctga ggcaggagaa tcacttgaac
+
ATCAAACTTCAGCCAATAACTTTGAGTTTCTAGCCATCCAAGCCTCTTATTAAACATACAGAAGGACCTT
    72481 ccaggaggtg gaggttgcag tgagccgaga tggcaccatt gcactccagc ccaggcgaca
+
TTTTCCCTTGCATCTAACAAGTTAAAGCACCTGCAGAGATCATTAGGGAGGAGCCTTGGCCTGATTGGTG
    72541 gtgcaagact gcgtctcaaa aaaaaaaaaa aaacacacag acttgtccta ctgccatttc
+
ACAAAAGTGAGATGCTCAGTCCTTGAATGACAAAGAATGCCTGTAGAGTGCAGGTCAACTACATATGCAC
    72601 ttttcactct ggcggtaaag taagagagtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg
+
TTCAAGAAGATCTTCTGAAATCCAGTAGTGTTCTGGACATTGGACTGCTTGTCCCTGGGAAGTAGCAGCA
    72661 tgtgtgtgtg tttctgtccg tctgtctgtc aagggggagg gtgaccactt tctaaaaggc
+
GAAATCATCAGGTGGTGAACAGAAGAAAAAGAAAAGCTCTTCCTTTTTGAAAGTCTGTTTTTTGAATAAA
    72721 catccgtgta tttttagctt cctgattttt ttctctatcg cagtctcttt gaagccaggt
+
AGCCAATATTCTTTTATAACTAGATTTTCCTTCTCTCCATTCCCCTGTCCCTCTCTCTTCCTCTCTTCTT
    72781 gaattttagg ccttggcaat tttcttttta ttgcaatggg aaggtcaaga cactgagagt
+
CCAGATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTAAGAGCCTG
    72841 cacccaaaac atatccatcc aaaatgatac aattttaggg tttattttta agtgataccc
+
GGAGAACCCCAGAGTTCCAGCACCAGCCTTTGTCTTACATAGTGGAGTATTATAAGCAAGATCCCACGAT
    72901 aagttatttg ctaagaacct atgccagtgt gtttatgaga atttgcactg tcccacactg
+
GGGGGTTCCTCAGATTGCTGAAATGTTCTAGAGGCTATTCTATTTCTCTACCACTCTCCAAACAAAACAG
    72961 ttgccaccag ccacatggga ctgtttaaat ttaaatttta caaattagcc agtcatggtg
+
CACCTAAATGTTATCCTATGGCAAAAAAAAACTATACCTTGTCCCCCTTCTCAAGAGCATGAAGGTGGTT
    73021 gtgtgcactt gtagtcccag ctacttagga ggctgaggca agaggattgc ttgagcccag
+
AATAGTTAGGATTCAGTATGTTATGTGTTCAGATGGCGTTGAGCTGCTGTTAGTGCCAACATGTTAGTGA
    73081 aagttcaata ctgcagcaag ctatgatcgt gccactgtac tccagcctga gtgacagaat
+
GAAAATATCTTTGGATAGGTAAAAATCAAGGAGGAGTTCTCCTCTTCCTAAACCATCTTAATTTACTTAC
    73141 gagacctcat ctcttcaaaa aaaaagaaaa aaattaaaat atgaagttta gttcttcatt
+
ATAGAAGAAAGCACAGCAGCTGGCCCACCACGGACGGGCCCAGAGCAGGGGAAGATTCTCGGTGAACATT
    73201 caccctaacc acatctccag tgctcaataa ctatatgtga ctcatggcta ccttattagc
+
TCTTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTGAGGTCGAGTCTCTGTTGCCCAGGCCAGAGTGCAATGGCGCGATCTC
    73261 atagatatag aacattgtga ctatcacaga aagttgtttt gaacagtgtt gccaagccct
+
GGCTCACTGCAACCTCCACCTCCCGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAATAGCTGAGACT
    73321 gtaagtggaa gaggcagtgc agtgtgatct gtgtcttcag gaaaccaggt agtcagacta
+
ACAGGCGTGTGCCACCACGCCCGACTAATTTTTTGTATTTTTTTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTG
    73381 gttcaatgag gagaggcaga acctggcttc acttctagat taaaaactgc ttaggtggcc
+
TTAGCCAATATGGTCCCGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTA
    73441 taaagataca atggccattc tcagagtagt gagaaggaag gaacagatgt ttagggggct
+
CAGGCATGAGCCACTGTGCCCAGCCCTCTCCATGAACATTTTCTAATTAAACTTGACACTTAATACAATG
    73501 agaagaaagt cagagagggc cgggcgcagt ggcttatgcc tgtaatccca gcactttgga
+
TTATGCTTAGGACTGCTATAAAGCTTACCTCTGGAGTTGCGCAGCACAAAGGCCTTGGTGTGTGTATAAA
    73561 aggccaagac aggcagatca cgaggtcagg agttcgagac cagcctgacc aacatggtga
+
TTTGGTTTGTTCTTTTCACAGCAAAAGCTACCCACCTTTGCCTCCTGTGCCTGCTTCTGCCCAGGGACTT
    73621 aaccctgtct ctactaaaaa tacaaaaatt agccgggcgt ggtggtgcgc gcctgtaatc
+
AGGTCCTCTTACACCTTAGAGAAAGGCCTTAGCATCTGGTCACAGGCAGATGAGTGACAGCAAGAAAACC
    73681 ccagctactc aggaggctaa ggcaggagaa tcgcttgaac cctggaggca gaggttgcag
+
TGGCTGCAATGTAATTTTGTTTCCATCCTCTTTATTAGTTATCAATTGGATTTTTATGAAATTTCCAAGT
    73741 tgagcccaga tcgcaccact acgctccagc ctaggtgaca gagagagact ccgtctcaaa
+
TCCACTCAAGGATTTCTCAGTGTTTTTTTACTTTGGTATAGTGGAAACCAGGGTTGCCAGAAAGTATTAT
    73801 aaaaaaaaaa aaagtcagag gagacaagga gcatgtacac ctaaaatcaa catagacccc
+
TTTGGGGGTGAGTTAGTCAACCTTCGTTCAGTCAGACAGACAGGAGCACCTCAGCAATTCCCAGAAACGG
    73861 tctgttgatg gggtcatagt gagtacttga ggtaccaagt ctggataaac atcaaacttc
+
GCTGATGGGAAAGAGCAACATACATGAATGTCTTGAAGAACACAGCCAACAGAGCCCATTGGGCAGTTCT
    73921 agccaataac tttgagtttc tagccatcca agcctcttat taaacataca gaaggacctt
+
GATTTTCCAGGTACACAGCATCTCCACAGTCTCTTCTGATTTTTATTCCCCTGAGTATATGGATTCCAGC
    73981 ttttcccttg catctaacaa gttaaagcac ctgcagagat cattagggag gagccttggc
+
TCAGCATGTAGCCTTTCCCTGCTGAGTCTCTAACCAGGATAACATGTATTTTTTTGACTGGATGAATTAT
    74041 ctgattggtg acaaaagtga gatgctcagt ccttgaatga caaagaatgc ctgtagagtg
+
CTTCCCATCTCTTGACATTTACAGTAATTACCACCAAGTATGGTATTTTCAGTGGCCGTGATTATCAGTT
    74101 caggtcaact acatatgcac ttcaagaaga tcttctgaaa tccagtagtg ttctggacat
+
ACCAACACAGAATTAGGATGAAGGGAGGAAGGGAGGGAAGGAAGGTGGGTGTTTTTTCACACAGTGTCTT
    74161 tggactgctt gtccctggga agtagcagca gaaatcatca ggtggtgaac agaagaaaaa
+
AGCCAGCAATTTAGCAAATTAATGGAAATTAGATCTTTGATTTTTTTTTCTTTCAAGCATTTTATTTGAG
    74221 gaaaagctct tcctttttga aagtctgttt tttgaataaa agccaatatt cttttataac
+
AGACTATCAAACCTTATACCAAGTGGCCTTATGGAGACTGATAACCAGAGTACATGGCATATCAGTGGCA
    74281 tagattttcc ttctctccat tcccctgtcc ctctctcttc ctctcttctt ccagatcttc
+
AATTGACTTAAAATCCATACCCCTACTATTTTAAGACCATTGTCCTTTGGAGCAGAGAGACAGACTCTCC
    74341 agggggctag aaatctgttg ctatgggccc ttcaccaaca tgcccacagg taagagcctg
+
CATTGAGAGGTCTTGCTATAAGCCTTCATCCGGAGAGTGTAGGGTAGAGGGCCTGGGTTAAGTATGCAGA
    74401 ggagaacccc agagttccag caccagcctt tgtcttacat agtggagtat tataagcaag
+
TTACTGCAGTGATTTTACATCTAAATGTCCATTTTAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTG
    74461 atcccacgat gggggttcct cagattgctg aaatgttcta gaggctattc tatttctcta
+
CTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTAAGTATTGGGTGCCCTGTCAGAGAGGG
    74521 ccactctcca aacaaaacag cacctaaatg ttatcctatg gcaaaaaaaa actatacctt
+
AGGACACAATATTCTCTCCTGTGAGCAAGACTGGCACCTGTCAGTCCCTATGGATGCCCCTACTGTAGCC
    74581 gtcccccttc tcaagagcat gaaggtggtt aatagttagg attcagtatg ttatgtgttc
+
TCAGAAGTCTTCTCTGCCCACATACCTGTGCCAAAAGACTCCATCTGTAAGGGATGGGTAAGGATTTGAG
    74641 agatggcgtt gagctgctgt tagtgccaac atgttagtga gaaaatatct ttggataggt
+
AACTGCACATATTAAATATACTGAGGGAAGACTTTTTCCCTCTAACTCTTTTTCCCATATGTCCCTCCCC
    74701 aaaaatcaag gaggagttct cctcttccta aaccatctta atttacttac atagaagaaa
+
CTCCTCTCTGTGACTGCCCCAGCATACTGTGTTTCAACAAATCATCAAGAAATGATGGGCTGGAGGCTGG
    74761 gcacagcagc tggcccacca cggacgggcc cagagcaggg gaagattctc ggtgaacatt
+
GCATGGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGTGGATCACTTGTCAGGAGTT
    74821 tctttttttt tttctttttt tttgaggtcg agtctctgtt gcccaggcca gagtgcaatg
+
TGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTGTACTAAAAAAAAAAAAACAAAAAGTAGCCAGGC
    74881 gcgcgatctc ggctcactgc aacctccacc tcccgggttc aagtgattct cctgcctcag
+
CTGGTGGAGCATGCCTGTAATGCCAGCTATTTGGGAAGTTGAGGTGTGAGCATCGCTTGAACGTGGGAGG
    74941 cctcccaaat agctgagact acaggcgtgt gccaccacgc ccgactaatt ttttgtattt
+
CAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCACTGCACTCCAGACTGGGTGACAGAGTGAGACTTTGTCTAA
    75001 tttttttagt agagacgggg tttcaccgtg ttagccaata tggtcccgat ctcctgacct
+
AAAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAAAGCTAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
    75061 cgtgatccac ccgcctcagc ctcccaaagt gctaggatta caggcatgag ccactgtgcc
+
AGGCTGAGGTGGGCAGATCACGAGGTCAAGAGATCGAGACCATCCTGGCCAACCAACATGGCGAAACCCC
    75121 cagccctctc catgaacatt ttctaattaa acttgacact taatacaatg ttatgcttag
+
GTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGGGGCGCACGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGAGGGG
    75181 gactgctata aagcttacct ctggagttgc gcagcacaaa ggccttggtg tgtgtataaa
+
CTGGGGCAGGAGAATCGCTTGAACCCCGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTC
    75241 tttggtttgt tcttttcaca gcaaaagcta cccacctttg cctcctgtgc ctgcttctgc
+
CAGCCCGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAATGATGGGCTGGGCCAG
    75301 ccagggactt aggtcctctt acaccttaga gaaaggcctt agcatctggt cacaggcaga
+
TGCCCCACCCCTGTAATCACAACACTGGGAGGCCAAGGTGGGAGAATCGCTTGAGCCTGGGAGCTGAAGA
    75361 tgagtgacag caagaaaacc tggctgcaat gtaattttgt ttccatcctc tttattagtt
+
CCAGCCTGGGCAATACAGTAGGACCTCATGTCTACAAAAAAATTATTAAAAATTAGCCAAGGCTGGGTGC
    75421 atcaattgga tttttatgaa atttccaagt tccactcaag gatttctcag tgttttttta
+
GGTGGCTCATGCCTATAATCCCGGGGGTGAAGTTGAGCCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACATGG
    75481 ctttggtata gtggaaacca gggttgccag aaagtattat tttgggggtg agttagtcaa
+
CAAAACCCTGTCTCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCAGGGGTGGTGGTACGTGTCTGTAGTTCCAGC
    75541 ccttcgttca gtcagacaga caggagcacc tcagcaattc ccagaaacgg gctgatggga
+
TACTTAGGAGGCTGAGATGGAAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGGCAGAGGTGGCAGTGAGCTGAGATCACA
    75601 aagagcaaca tacatgaatg tcttgaagaa cacagccaac agagcccatt gggcagttct
+
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACCCTGTCTCAAAAACAAACAAAAAAAATGATGAAGTG
    75661 gattttccag gtacacagca tctccacagt ctcttctgat ttttattccc ctgagtatat
+
ACAGTTCCAGTAGTCCTACTTTGACACTTTGAATGCTCTTTCCTTCCTGGGGATCCAGGGTGTCCACCCA
    75721 ggattccagc tcagcatgta gcctttccct gctgagtctc taaccaggat aacatgtatt
+
ATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTAAGGTGCCTGCATGTACCT
    75781 tttttgactg gatgaattat cttcccatct cttgacattt acagtaatta ccaccaagta
+
GTGCTATATGGGGTCCTTTTGCATGGGTTTGGTTTATCACTCATTACCTGGTGCTTGAGTAGCACAGTTC
    75841 tggtattttc agtggccgtg attatcagtt accaacacag aattaggatg aagggaggaa
+
TTGGCACATTTTAAATATTTGTTGAATGAATGGCTAAAATGTCTTTTTGATGTTTTTATTGTTATTTGTT
    75901 gggagggaag gaaggtgggt gttttttcac acagtgtctt agccagcaat ttagcaaatt
+
TTATATTGTAAAAGTAATACATGAACTGTTTCCATGGGGTGGGAGTAAGATATGAATGTTCATCACAAAA
    75961 aatggaaatt agatctttga tttttttttc tttcaagcat tttatttgag agactatcaa
+
ACATAAATCAAGGCCGGGCATGGTGGCTCATGCCTATAATTCCAGCACTTTGGGAGGTCAAGATGGAGGT
    76021 accttatacc aagtggcctt atggagactg ataaccagag tacatggcat atcagtggca
+
CAAGGTGGGAGCCTAGAAGTTCGAGACCAGCCTGGGCAACATAAGGAGACTTCATCTGTACAACAAATTT
    76081 aattgactta aaatccatac ccctactatt ttaagaccat tgtcctttgg agcagagaga
+
AAAAAGTAGCTGGGTGTGGTGGCAGATGCCTGTAGTCGCAGCTACTTGGGAAGCTGAGGTGGGAGGATCA
    76141 cagactctcc cattgagagg tcttgctata agccttcatc cggagagtgt agggtagagg
+
CTTGAGCTCAGGAGGTTGATGCTTCAGTGAGCCACGATCACACCACTGTACTCCAGCCTGGGCGACAGAG
    76201 gcctgggtta agtatgcaga ttactgcagt gattttacat ctaaatgtcc attttagatc
+
CGAGACCGTGTCTCAAAAAGAAAAAAGAAAGTATAAATTTACACAAAAACAATAAAATAATCCCAGTAAT
    76261 aactggaatg gatggtacag ctgtgtggtg cttctgtggt gaaggagctt tcatcattca
+
TCCACCACTTGGAGATGATCACCATAAAACTCCACCAGGCATATGTGCGTATATATACACGTGTATTTTA
    76321 cccttggcac agtaagtatt gggtgccctg tcagagaggg aggacacaat attctctcct
+
TAAAATGTGATCATAATTACACTGTTTTGCTTTTTTCCTTAAGATATTACATACATTTTTCCACATCGTT
    76381 gtgagcaaga ctggcacctg tcagtcccta tggatgcccc tactgtagcc tcagaagtct
+
AAATTACAGTGCTGTTTTCCTGGTGGCTTTCCTTTAACAGATTGAAGTTCATGTTAATACAGTTGCCAGA
    76441 tctctgccca catacctgtg ccaaaagact ccatctgtaa gggatgggta aggatttgag
+
GGCTGTGGGCTTTCACTGTCACCAGGAGTCACTCCTAGGGCCTCTTCAGAGCAAGGCCTTATGTCCTGAA
    76501 aactgcacat attaaatata ctgagggaag actttttccc tctaactctt tttcccatat
+
GCATTGCCTTTTTTTTTTTTTTTTGAGGTGGAGTCTCACTCTGTCACTTAGCAGGCTGGAGTGCAGTGGC
    76561 gtccctcccc ctcctctctg tgactgcccc agcatactgt gtttcaacaa atcatcaaga
+
CCAGTCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTTAAATGATTCTCCTGCCTCAGCCTCAGGGCGGA
    76621 aatgatgggc tggaggctgg gcatggtggc tcatgtctgt aatcccagca ctttgggagg
+
TCACCTGACATCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAATATGGCGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACTA
    76681 ccgaggcagg tggatcactt gtcaggagtt tgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc
+
AAAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCACGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGACTGAGGCAGGAGAAT
    76741 ccatctgtac taaaaaaaaa aaaacaaaaa gtagccaggc ctggtggagc atgcctgtaa
+
CGCTTGAACCCAGGATGTTGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCACACCATCACAATCCAGCCTGAGTGACAG
    76801 tgccagctat ttgggaagtt gaggtgtgag catcgcttga acgtgggagg cagaggttgc
+
AGTGAGACTCCATCTGAAAAAAAAGAAAAAACAATTAGCCTGGCATGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCTG
    76861 agtgagccaa gattgcacca ctgcactcca gactgggtga cagagtgaga ctttgtctaa
+
CTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGT
    76921 aaaaaaaaaa aaagagagag agagaaaagc taggtgcggt ggctcacgcc tgtaatccca
+
GCCATTGCATTCCAGGCTGAGCAACAAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG
    76981 gcactttggg aggctgaggt gggcagatca cgaggtcaag agatcgagac catcctggcc
+
GCCAGGTGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTGAGGT
    77041 aaccaacatg gcgaaacccc gtctctacta aaaatacaaa aattagctgg gcgtaggggc
+
CAGGAGTTCCAGAGCAGCCTGGCCAACATTGTGAAACCCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTG
    77101 gcacgcctgt agtcccagct acttgagggg ctggggcagg agaatcgctt gaaccccgga
+
GGTGTGATGGCATGTGCCTGTAATTCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGACAGGAGAATTGCTTGAACCCAGG
    77161 ggcggaggtt gcagtgagcc aagatcgcgc cactgcactc cagcccgggc gacagagcga
+
AGGCGGAGGTTGAATGAGCCGAGATTGCGCCATCACACTCTAGCCTCGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCT
    77221 gactccgtct caaaaaaaaa gagagagaga gaaatgatgg gctgggccag tgccccaccc
+
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTTCTACCTCATTAATCCTAAGAACTCATACAACCAGGACCCTGGAG
    77281 ctgtaatcac aacactggga ggccaaggtg ggagaatcgc ttgagcctgg gagctgaaga
+
TCGATTGATTAGAGCCTAGTCCAGGAGAATGAATTGACACTAATCTCTGCTTGTGTTCTCTGTCTCCAGC
    77341 ccagcctggg caatacagta ggacctcatg tctacaaaaa aattattaaa aattagccaa
+
AATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAG
    77401 ggctgggtgc ggtggctcat gcctataatc ccgggggtga agttgagccc aggagtttga
+
TGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAG
    77461 gaccagcctg ggcaacatgg caaaaccctg tctctaccaa aaatacaaaa aaattagcca
+
GTACAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCAC
    77521 ggggtggtgg tacgtgtctg tagttccagc tacttaggag gctgagatgg aaggattgct
+
TCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTA
    77581 tgagcccagg aggcagaggt ggcagtgagc tgagatcaca ccactgcact ccagcctggg
+
TGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATGG
    77641 tgacagagca agaccctgtc tcaaaaacaa acaaaaaaaa tgatgaagtg acagttccag
+
TAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTAT
    77701 tagtcctact ttgacacttt gaatgctctt tccttcctgg ggatccaggg tgtccaccca
+
TTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTC
    77761 attgtggttg tgcagccaga tgcctggaca gaggacaatg gcttccatgg taaggtgcct
+
AAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTCAGACC
    77821 gcatgtacct gtgctatatg gggtcctttt gcatgggttt ggtttatcac tcattacctg
+
CTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTC
    77881 gtgcttgagt agcacagttc ttggcacatt ttaaatattt gttgaatgaa tggctaaaat
+
AAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAAC
    77941 gtctttttga tgtttttatt gttatttgtt ttatattgta aaagtaatac atgaactgtt
+
CTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTC
    78001 tccatggggt gggagtaaga tatgaatgtt catcacaaaa acataaatca aggccgggca
+
AGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGT
    78061 tggtggctca tgcctataat tccagcactt tgggaggtca agatggaggt caaggtggga
+
CATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCCGGGAG
    78121 gcctagaagt tcgagaccag cctgggcaac ataaggagac ttcatctgta caacaaattt
+
GTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAA
    78181 aaaaagtagc tgggtgtggt ggcagatgcc tgtagtcgca gctacttggg aagctgaggt
+
AAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGATT
    78241 gggaggatca cttgagctca ggaggttgat gcttcagtga gccacgatca caccactgta
+
TCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCC
    78301 ctccagcctg ggcgacagag cgagaccgtg tctcaaaaag aaaaaagaaa gtataaattt
+
TCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGA
    78361 acacaaaaac aataaaataa tcccagtaat tccaccactt ggagatgatc accataaaac
+
CCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTG
    78421 tccaccaggc atatgtgcgt atatatacac gtgtatttta taaaatgtga tcataattac
+
AGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAG
    78481 actgttttgc ttttttcctt aagatattac atacattttt ccacatcgtt aaattacagt
+
GAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTCC
    78541 gctgttttcc tggtggcttt cctttaacag attgaagttc atgttaatac agttgccaga
+
CTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTG
    78601 ggctgtgggc tttcactgtc accaggagtc actcctaggg cctcttcaga gcaaggcctt
+
TTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAACACTTCCACCATGAATGACTGTTCTTGAGACTTAGGCCAGC
    78661 atgtcctgaa gcattgcctt tttttttttt ttttgaggtg gagtctcact ctgtcactta
+
CGACTTTCTCAGAGCCTTTTCACTGTGCTTCAGTCTCCCACTCTGTAAAATGGGGGTAATGATAGTATCT
    78721 gcaggctgga gtgcagtggc ccagtcttgg ctcactgcaa cctccgcctc ctgggtttaa
+
ACCTCCTAGGATTTATTGAGGCAGCTTAAATACCTTTTGTATTTCCTGTTGCTGCCAAAACAAATTGTTG
    78781 atgattctcc tgcctcagcc tcagggcgga tcacctgaca tcaggagttt gagaccagcc
+
CAAGGTCAGAAGTCTGAGGTGGCTCAACTGTTTCTTTGTTTCAGGTTTCATGAGGCCAAAATAAAGGTGT
    78841 tggccaatat ggcgaaaccc catctctact aaaaatacta aaaaaaatta gccaggcatg
+
TCGCAGGGCGTGTTCCCTTCTAGAGGCTCTGGGTCCTTGCAGTTCTAGGACTAAGATCCCTGTTTCCCAC
    78901 gtggcacgca cttgtagtcc cagctacttg ggagactgag gcaggagaat cgcttgaacc
+
TGGCTGTTGGCTGGGCATCATTCTCAGCTTCTTGAGGCTCCCCACATTCCTAGGCTCCTGGCCTGTCTGC
    78961 caggatgttg aggttgcagt gagctgagat cacaccatca caatccagcc tgagtgacag
+
CTCCATCTTCAAAACCAGCAATGGGTGGTCAAGTTTTTCTCACACTGAATCTTGCTGACTACTGTATCTT
    79021 agtgagactc catctgaaaa aaaagaaaaa acaattagcc tggcatggtg gcaggcacct
+
TCTAACTCCTGCCAGAGACATTTCTCTGTTTCTAAGGGCTCAAGTGATTAGATTGCACCCACTTGGTAAT
    79081 gtaatccctg ctacttggga ggctgaggca ggagaattgc ttgaacccgg gaggtggagg
+
CCAAAGTGATCTTCATATCTTAAGGCCCATAGCCTTAATTATAGCTGCAAAGTCCCTTCGCAGCAGTACC
    79141 ttgcagtgag ctgagatcgt gccattgcat tccaggctga gcaacaagag caagactccg
+
TAGATTACTGTTGGAATGAATAACCAGAAGACAGCAATCAAGGGAGGACATCTTTAGAATTCTGCCTACC
    79201 tctcaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag gccaggtgca gtggctcacg cctgtaatcc
+
ACTTGTATTTAACATGCTTAATCCACAGATGACACTCTCTACCATTATTTCCTGGTCCTCACACTGCTCA
    79261 cagcactttg ggaggccaag gtgggtggat cacctgaggt caggagttcc agagcagcct
+
GAGATTGGAATCCTTTTTGAGCAAAGAGAATGAAGTCATCACATAGTTCAGTCCTGCTGTATTTGCTGGA
    79321 ggccaacatt gtgaaacccc cgtctctact aaaaatacaa aaattagctg ggtgtgatgg
+
AACAGTGAAGGAAGATAGAGAAAATGGAGCTAACTGCCAATATTACATTTTATATCAGTCTTCATCATAG
    79381 catgtgcctg taattccagc tactcaggag gcagagacag gagaattgct tgaacccagg
+
CCCTATGAAGTGGGTATTTGTTACCTCATTGGAAAAATGGGAGTTGAATCTCAAGTTCCTTGTTTGTAAG
    79441 aggcggaggt tgaatgagcc gagattgcgc catcacactc tagcctcggc gacagagcaa
+
ATTTTACTCAGATTTGCACAGCTAAAAATGACTACATGGAGACCCAAAGCCACCTTTCTGTTCCCATCAT
    79501 gactccgtct caaaaaaaaa aaaaaaaaat tagcttctac ctcattaatc ctaagaactc
+
CAGCTTTCCATCTGCCTCTGTCACTGACCCCGGGACAGAAGGTTCAAGCCTTAAGGGAATTTGGAGAGAG
    79561 atacaaccag gaccctggag tcgattgatt agagcctagt ccaggagaat gaattgacac
+
AACTAGATTTTGAGGGGAACTCACACTCACTTCCCTTTTGGGCCACAGTAGGAGACAGTAAAAGCAGCCC
    79621 taatctctgc ttgtgttctc tgtctccagc aattgggcag atgtgtgagg cacctgtggt
+
CATGTCAGGCAAAGGGTCTTACAGGAGTGGATCATGGCTGCTGTTTCCACTTCTCTCTGGCTTCCCAGCT
    79681 gacccgagag tgggtgttgg acagtgtagc actctaccag tgccaggagc tggacaccta
+
TATGACTGTGTATCTTAGTTGTCAAAGCCTTCCAGTTCATCCTCACCTACAGCTTGACTTCCCAAGGGCC
    79741 cctgataccc cagatccccc acagccacta ctgactgcag ccagccacag gtacagagcc
+
CATGCCAGCTCCCTGTCTACCTGCCAGTGAGTTGATGAGTCTCGGTGTTAGTAGTAAAGGCAGGCGGGAA
    79801 acaggacccc aagaatgagc ttacaaagtg gcctttccag gccctgggag ctcctctcac
+
GCAAGCAGAAGTGCTACTGGGCCTTGAGGGTAAGCCAGGCCTCAGCCTTCTGACCCCATCACTAATGGGT
    79861 tcttcagtcc ttctactgtc ctggctacta aatattttat gtacatcagc ctgaaaagga
+
TAATAGGAAAAGCAGTATCCATCTAGTACAGCCTGCCTTTTCAGGAATAGTGAGTAAAAGCAAAGATGAC
    79921 cttctggcta tgcaagggtc ccttaaagat tttctgcttg aagtctccct tggaaatctg
+
TAAAATACATTAAAGTTTTCTGTAATTGTCTCTAAGGTCTCCCAACAAACATATACCCCATCTGTTTCAA
    79981 ccatgagcac aaaattatgg taatttttca cctgagaaga ttttaaaacc atttaaacgc
+
GCTCTGCATAACCTTTCCCAGAAGTCAAGTTCAGGCCCTGGCCTCATGGTGCCTGGCCCAGGTTAAGAGT
    80041 caccaattga gcaagatgct gattcattat ttatcagccc tattctttct attcaggctg
+
GCTACCTGATGATGGAGTTAATACACGTTGCTTTGACCTCTGACTTTAAGATGTCCTCCCACTTTTCCAC
    80101 ttgttggctt agggctggaa gcacagagtg gcttggcctc aagagaatag ctggtttccc
+
CCCGCAATCTCTAGCCCTCTCTGGGCACAGCAGCAATTGGGAACTAGTTCCTGTACTGCCTTTATCTCAT
    80161 taagtttact tctctaaaac cctgtgttca caaaggcaga gagtcagacc cttcaatgga
+
TTTACAAAACAAACTTCTACAAAGAAGCTGGAAAGGAAGGAGGAGAAAGGATTATCATGCAGGCACAGGG
    80221 aggagagtgc ttgggatcga ttatgtgact taaagtcaga atagtccttg ggcagttctc
+
AGGGGGCCTAGAGAAGAGCTCTGGCAGATTATGTCCCTCTTAAAAAATGCAACCAGAATCATCAACAAAG
    80281 aaatgttgga gtggaacatt ggggaggaaa ttctgaggca ggtattagaa atgaaaagga
+
TATCACCTCAAAAATATGCAGGAGAAAAAGAAAGGAATCAATGTTGGGGTGGTTGGAGCAGAAGGAGCCA
    80341 aacttgaaac ctgggcatgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg gaggccaagg
+
AACTGCCCAGAAGGTGTCCTCTGAAGGCTGCGAGGAGCAGATAAGGTCAGCCCCAGAGGCAGATGGCACA
    80401 tgggcagatc actggaggtc aggagttcga aaccagcctg gccaacatgg tgaaacccca
+
CACAGAATGGCAGGATGAGGGGGAGCTGCAGATTTATGCAAAGAAGCCCTAGAGAATGGGGCCTGCTGCC
    80461 tctctactaa aaatacagaa attagccggt catggtggtg gacacctgta atcccagcta
+
CAGGGAATGTGGGGGCTCACTTATCAAAGACTACTGGAAAATGGCTGAGCCGGCAACCCCTTCCACTACA
    80521 ctcaggtggc taaggcagga gaatcacttc agcccgggag gtggaggttg cagtgagcca
+
GTGATGCCTGGTTTTCTTGAACAGCCTGTAACTCTGCCTGTAACAAGGAGAAAATTAAAGCAACGAATCT
    80581 agatcatacc acggcactcc agcctgggtg acagtgagac tgtggctcaa aaaaaaaaaa
+
GGCCAAATAGAAAATTAAGGAAAACTAGAAACAGCTCCTATGGAGAGCAGGGATTGGGGAGGTGTAGAGG
    80641 aaaaaaagga aaatgaaact agaagagatt tctaaaagtc tgagatatat ttgctagatt
+
GGCTGATCCTGAATGTCTGGAGGATCAGGAAAATGTAAGCAATTGTTTAAGGGACTGGTAGGAATCAAGA
    80701 tctaaagaat gtgttctaaa acagcagaag attttcaaga accggtttcc aaagacagtc
+
TCTGGAGAGAGATCCTCCCGACTCTGGTGGCTGGGGAATATGAACTGTGGAGACATGGTTTCAAGGACTC
    80761 ttctaattcc tcattagtaa taagtaaaat gtttattgtt gtagctctgg tatataatcc
+
AAAATGATATGACAGCTTAACATTTACAGTTCAGTGCAGAGGCTCTCAAAGCATGATCCCCTGATAGGAG
    80821 attcctctta aaatataaga cctctggcat gaatatttca tatctataaa atgacagatc
+
TGTGAGGGGGCAACACCATCACCTAGGAATTTGTTAGATATGCAAATTCCCAGACCCACTGAATCCCAGA
    80881 ccaccaggaa ggaagctgtt gctttctttg aggtgatttt tttcctttgc tccctgttgc
+
CAGGTGGGGCCAGCAACCTGTGAATCTACAACAGGCTCAAGTTTGAGAACAAATGACTTAGTGTAAGGGG
    80941 tgaaaccata cagcttcata aataattttg cttgctgaag gaagaaaaag tgtttttcat
+
CTGCTAATTGATATAAAATGTTACCTGTGGTCTATTATTTTGTCTGTAGTGAATATTGGGCTTGTTAAGG
    81001 aaacccatta tccaggactg tttatagctg ttggaaggac taggtcttcc ctagcccccc
+
ATAAATAAGGTTTGTGGGCTGGTAAGTGGTTCTTCTCTACAAGGTTGCAACAGCTGGCTTCAGTTAACTT
    81061 cagtgtgcaa gggcagtgaa gacttgattg tacaaaatac gttttgtaaa tgttgtgctg
+
CAAAAAGGCCCTTTAAGCAAAGACAGTAGTCCCCCCACTCATCCATGGTTTTGATTTCAGTTACTTATGG
    81121 ttaacactgc aaataaactt ggtagcaaac acttc
+
TCAACCATGGTCCAAAAATATTAAAAGGAAAATTCCGGAAACCAGTCACTCGTTTTAAATTGTACACCAT
 +
TCTAAGTATTGTTTGACTTGTTCTATTTTATTATTAGTTATTGTTGTTAATCTCTTACTGTGCCCAATTT
 +
ATAAATTAAATTTTATCATAGGTATGTATGTATAGGGAAAAACATAATATATATAGGGTTTGGTACTATC
 +
CGAGGGTTCAGGCATCTACTTGTGGTCTTGGAACATATGCCCCGCAGATAAGGGGGGACTGCTGTACAAT
 +
GCAAAGGACAAAGATTAAATTATATTAGCAATCTAGGAGCAGAAGGGCAAGACTGCTTTTTTAAAAAACA
 +
GCTAAAGGTTTAGGAGGTTTTATTAATATTTAAATTGTATTGAAACCACAGCTGCAGCCTTTGACTCCAG
 +
CATAGAGATATGCAAATATGGCTTTCAAAAGAAAGGCAATTTCAGACAGCCCTCAAAGTAACAAGAACAA
 +
ATAAAACAAATGATTTTGTAATTTATCTTTATTGACTGATGTTGCACAAGGCACAGCCCATACCCTGTGA
 +
GAGTCAGCAACAGCCGAGCTCTCTGAGGAGAGAAGAGAAAGCCAGGCTGGAGGGAGAGGCAGGCCGACCC
 +
ATAGACAGGTGACAGGAAAGACACAGAGCAGGCAGATGGGAGAAGAAGACAACTAAATTAAAAGGGAAGG
 +
AAAATAAAAACCCAGCCCTGGGTCCTGTAGACCATCTGATCTTGCTGGCTCTCAGCAGCAACAACAATAA
 +
TCATTAATGACTATCATTTGCCACACTACTACTAAGTGCCATGCACTATTCCTCACATACAAATGAGGAA
 +
AATGAAGCTTTGAGAGGTCAAGCAACTTACCCAAGGTCACACAACAAAAGGAAGGGGCAGAGCCCAGATT
 +
CAAAGATTTGTGTGAGGCTGAAGCCCTGTGCTCTTTCCAGTGCATTATGCTGGGAACCAGTCCTGGGAGG
 +
CAGTGAATAACAATAAGGTTAATGGGCCGGGCGCAGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGG
 +
CGGAGGCGGGCAAATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCTGTCTCTA
 +
CTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGTCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGG
 +
CAGGAGAATGGCATGAACCTGGGAGGCAGAGCTTGCGGTGAGCCACGATCGCGCCACTGCACTCCAACCT
 +
GGGTGACACAGTGAGACTCCGTCTCAAAAGAAAAAACAAAACAAAACAATAAGGTTAATGATTGAGGGGA
 +
CACTTTGTGCCCAGTTCTGTGGTATTCTGTATGGGCATGCGTGTGTCTGTGTGTGTGTATATGTATGTAA
 +
CTGTGGAAAAGAGGGTGAAAACCTCCATTTCTGACCTTCAAATTGGTTACTATCCAATGAGTAAGGCAAG
 +
AAAAGAAAGCCAAAGAAAACTTGCAGAATTCTGGTGTAAAAGTTCTTTTGGGGCCGTGTGGTGGGGCCAG
 +
GCTCTGCCTGTTGTGGGAGACTTCTGGTGGAGGCATCTCAGCTGGGCCTTGGGCCTTGAGTAAAATTTAG
 +
CCAGATGAAAAGGAAAGCTGGAGATTACACAGGCCCAGGTGAGAGCCTCCAGCTGCTAGAATTGGAGGAA
 +
GGAGCACCTGATTCAGAGAGATGAGAAAAGGCAAGAGAATCCTGAAAGGATACATATCTCTGACCCTTTG
 +
TCCCCATCCAATCTCCCCAGACCTTCCATCCCAAGCCCAAACACAACCTTACCTGCTGCTCCTTTTCAGG
 +
CACCCTGGCCACCAAATATAGGAACCCATAAATTTTGCTCATACTCTATGTTCTACTAGGCAAGTCCTGA
 +
TCTGTCATCTCTACAGGCCCCAATCCTTCCCGCTCACCCCTACAGAGCCTTCTCCAGGTTTTCTAGGCCA
 +
GAATCTCTCCCCACTTAGAATACTCCAGAAGTTTTGCTTTATTTGTGAGACTTTATTCAATTGAAGTTAC
 +
TTGTGTGCATATGT
 +
<pre>

Revision as of 05:08, 15 March 2007

Assignment Due Mar 20

 • Write a script to automatically carry out the interpretation you performed manually for todays problems. Below are two other examples of similar kind.

Exonic mutation finder

Below is a exonic sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?

>Example_a_exon

    1 cttagcggta gccccttggt ttccgtggca acggaaaagc gcgggaatta cagataaatt
   61 aaaactgcga ctgcgcggcg tgagctcgct gagacttcct ggacggggga caggctgtgg
   121 ggtttctcag ataactgggc ccctgcgctc aggaggcctt caccctctgc tctgggtaaa
   181 gttcattgga acagaaagaa atggatttat ctgctcttcg cgttgaagaa gtacaaaatg
   241 tcattaatgc tatgcagaaa atcttagagt gtcccatctg tctggagttg atcaaggaac
   301 ctgtctccac aaagtgtgac cacatatttt gcaaattttg catgctgaaa cttctcaacc
   361 agaagaaagg gccttcacag tgtcctttat gtaagaatga tataaccaaa aggagcctac
   421 aagaaagtac gagatttagt caacttgttg aagagctatt gaaaatcatt tgtgcttttc
   481 agcttgacac aggtttggag tatgcaaaca gctataattt tgcaaaaaag gaaaataact
   541 ctcctgaaca tctaaaagat gaagtttcta tcatccaaag tatgggctac agaaaccgtg
   601 ccaaaagact tctacagagt gaacccgaaa atccttcctt gcaggaaacc agtctcagtg
   661 tccaactctc taaccttgga actgtgagaa ctctgaggac aaagcagcgg atacaacctc
   721 aaaagacgtc tgtctacatt gaattgggat ctgattcttc tgaagatacc gttaataagg
   781 caacttattg cagtgtggga gatcaagaat tgttacaaat cacccctcaa ggaaccaggg
   841 atgaaatcag tttggattct gcaaaaaagg ctgcttgtga attttctgag acggatgtaa
   901 caaatactga acatcatcaa cccagtaata atgatttgaa caccactgag aagcgtgcag
   961 ctgagaggca tccagaaaag tatcagggta gttctgtttc aaacttgcat gtggagccat
  1021 gtggcacaaa tactcatgcc agctcattac agcatgagaa cagcagttta ttactcacta
  1081 aagacagaat gaatgtagaa aaggctgaat tctgtaataa aagcaaacag cctggcttag
  1141 caaggagcca acataacaga tgggctggaa gtaaggaaac atgtaatgat aggcggactc
  1201 ccagcacaga aaaaaaggta gatctgaatg ctgatcccct gtgtgagaga aaagaatgga
  1261 ataagcagaa actgccatgc tcagagaatc ctagagatac tgaagatgtt ccttggataa
  1321 cactaaatag cagcattcag aaagttaatg agtggttttc cagaagtgat gaactgttag
  1381 gttctgatga ctcacatgat ggggagtctg aatcaaatgc caaagtagct gatgtattgg
  1441 acgttctaaa tgaggtagat gaatattctg gttcttcaga gaaaatagac ttactggcca
  1501 gtgatcctca tgaggcttta atatgtaaaa gtgaaagagt tcactccaaa tcagtagaga
  1561 gtaatattga agacaaaata tttgggaaaa cctatcggaa gaaggcaagc ctccccaact
  1621 taagccatgt aactgaaaat ctaattatag gagcatttgt tactgagcca cagataatac
  1681 aagagcgtcc cctcacaaat aaattaaagc gtaaaaggag acctacatca ggccttcatc
  1741 ctgaggattt tatcaagaaa gcagatttgg cagttcaaaa gactcctgaa atgataaatc
  1801 agggaactaa ccaaacggag cagaatggtc aagtgatgaa tattactaat agtggtcatg
  1861 agaataaaac aaaaggtgat tctattcaga atgagaaaaa tcctaaccca atagaatcac
  1921 tagaaaaaga atctgctttc aaaacgaaag ctgaacctat aagcagcagt ataagcaata
  1981 tggaactcga attaaatatc cacaattcaa aagcacctaa aaagaatagg ctgaggagga
  2041 agtcttctac caggcatatt catgcgcttg aactagtagt cagtagaaat ctaagcccac
  2101 ctaattgtac tgaattgcaa attgatagtt gttctagcag tgaagagata aagaaaaaaa
  2161 agtacaacca aatgccagtc aggcacagca gaaacctaca actcatggaa ggtaaagaac
  2221 ctgcaactgg agccaagaag agtaacaagc caaatgaaca gacaagtaaa agacatgaca
  2281 gcgatacttt cccagagctg aagttaacaa atgcacctgg ttcttttact aagtgttcaa
  2341 ataccagtga acttaaagaa tttgtcaatc ctagccttcc aagagaagaa aaagaagaga
  2401 aactagaaac agttaaagtg tctaataatg ctgaagaccc caaagatctc atgttaagtg
  2461 gagaaagggt tttgcaaact gaaagatctg tagagagtag cagtatttca ttggtacctg
  2521 gtactgatta tggcactcag gaaagtatct cgttactgga agttagcact ctagggaagg
  2581 caaaaacaga accaaataaa tgtgtgagtc agtgtgcagc atttgaaaac cccaagggac
  2641 taattcatgg ttgttccaaa gataatagaa atgacacaga aggctttaag tatccattgg
  2701 gacatgaagt taaccacagt cgggaaacaa gcatagaaat ggaagaaagt gaacttgatg
  2761 ctcagtattt gcagaataca ttcaaggttt caaagcgcca gtcatttgct ccgttttcaa
  2821 atccaggaaa tgcagaagag gaatgtgcaa cattctctgc ccactctggg tccttaaaga
  2881 aacaaagtcc aaaagtcact tttgaatgtg aacaaaagga agaaaatcaa ggaaagaatg
  2941 agtctaatat caagcctgta cagacagtta atatcactgc aggctttcct gtggttggtc
  3001 agaaagataa gccagttgat aatgccaaat gtagtatcaa aggaggctct aggttttgtc
  3061 tatcatctca gttcagaggc aacgaaactg gactcattac tccaaataaa catggacttt
  3121 tacaaaaccc atatcgtata ccaccacttt ttcccatcaa gtcatttgtt aaaactaaat
  3181 gtaagaaaaa tctgctagag gaaaactttg aggaacattc aatgtcacct gaaagagaaa
  3241 tgggaaatga gaacattcca agtacagtga gcacaattag ccgtaataac attagagaaa
  3301 atgtttttaa agaagccagc tcaagcaata ttaatgaagt aggttccagt actaatgaag
  3361 tgggctccag tattaatgaa ataggttcca gtgatgaaaa cattcaagca gaactaggta
  3421 gaaacagagg gccaaaattg aatgctatgc ttagattagg ggttttgcaa cctgaggtct
  3481 ataaacaaag tcttcctgga agtaattgta agcatcctga aataaaaaag caagaatatg
  3541 aagaagtagt tcagactgtt aatacagatt tctctccata tctgatttca gataacttag
  3601 aacagcctat gggaagtagt catgcatctc aggtttgttc tgagacacct gatgacctgt
  3661 tagatgatgg tgaaataaag gaagatacta gttttgctga aaatgacatt aaggaaagtt
  3721 ctgctgtttt tagcaaaagc gtccagaaag gagagcttag caggagtcct agccctttca
  3781 cccatacaca tttggctcag ggttaccgaa gaggggccaa gaaattagag tcctcagaag
  3841 agaacttatc tagtgaggat gaagagcttc cctgcttcca acacttgtta tttggtaaag
  3901 taaacaatat accttctcag tctactaggc atagcaccgt tgctaccgag tgtctgtcta
  3961 agaacacaga ggagaattta ttatcattga agaatagctt aaatgactgc agtaaccagg
  4021 taatattggc aaaggcatct caggaacatc accttagtga ggaaacaaaa tgttctgcta
  4081 gcttgttttc ttcacagtgc agtgaattgg aagacttgac tgcaaataca aacacccagg
  4141 atcctttctt gattggttct tccaaacaaa tgaggcatca gtctgaaagc cagggagttg
  4201 gtctgagtga caaggaattg gtttcagatg atgaagaaag aggaacgggc ttggaagaaa
  4261 ataatcaaga agagcaaagc atggattcaa acttaggtga agcagcatct gggtgtgaga
  4321 gtgaaacaag cgtctctgaa gactgctcag ggctatcctc tcagagtgac attttaacca
  4381 ctcagcagag ggataccatg caacataacc tgataaagct ccagcaggaa atggctgaac
  4441 tagaagctgt gttagaacag catgggagcc agccttctaa cagctaccct tccatcataa
  4501 gtgactcttc tgcccttgag gacctgcgaa atccagaaca aagcacatca gaaaaagcag
  4561 tattaacttc acagaaaagt agtgaatacc ctataagcca gaatccagaa ggcctttctg
  4621 ctgacaagtt tgaggtgtct gcagatagtt ctaccagtaa aaataaagaa ccaggagtgg
  4681 aaaggtcatc cccttctaaa tgcccatcat tagatgatag gtggtacatg cacagttgct
  4741 ctgggagtct tcagaataga aactacccat ctcaagagga gctcattaag gttgttgatg
  4801 tggaggagca acagctggaa gagtctgggc cacacgattt gacggaaaca tcttacttgc
  4861 caaggcaaga tctagaggga accccttacc tggaatctgg aatcagcctc ttctctgatg
  4921 accctgaatc tgatccttct gaagacagag ccccagagtc agctcgtgtt ggcaacatac
  4981 catcttcaac ctctgcattg aaagttcccc aattgaaagt tgcagaatct gcccagagtc
  5041 cagctgctgc tcatactact gatactgctg ggtataatgc aatggaagaa agtgtgagca
  5101 gggagaagcc agaattgaca gcttcaacag aaagggtcaa caaaagaatg tccatggtgg
  5161 tgtctggcct gaccccagaa gaatttatgc tcgtgtacaa gtttgccaga aaacaccaca
  5221 tcactttaac taatctaatt actgaagaga ctactcatgt tgttatgaaa acagatgctg
  5281 agtttgtgtg tgaacggaca ctgaaatatt ttctaggaat tgcgggagga aaatgggtag
  5341 ttagctattt ctgggtgacc cagtctatta aagaaagaaa aatgctgaat gagcatgatt
  5401 ttgaagtcag aggagatgtg gtcaatggaa gaaaccacca aggtccaaag cgagcaagag
  5461 aatcccagga cagaaagatc ttcagggggc tagaaatctg ttgctatggg cccttcacca
  5521 acatgcccac agatcaactg gaatggatgg tacagctgtg tggtgcttct gtggtgaagg
  5581 agctttcatc attcaccctt ggcacaggtg tccacccaat tgtggttgtg cagccagatg
  5641 cctggacaga ggacaatggc ttccatgcaa ttgggcagat gtgtgaggca cctgtggtga
  5701 cccgagagtg ggtgttggac agtgtagcac tctaccagtg ccaggagctg gacacctacc
  5761 tgatacccca gatcccccac agccactact gactgcagcc agccacaggt acagagccac
  5821 aggaccccaa gaatgagctt acaaagtggc ctttccaggc cctgggagct cctctcactc
  5881 ttcagtcctt ctactgtcct ggctactaaa tattttatgt acatcagcct gaaaaggact
  5941 tctggctatg caagggtccc ttaaagattt tctgcttgaa gtctcccttg gaaatctgcc
  6001 atgagcacaa aattatggta atttttcacc tgagaagatt ttaaaaccat ttaaacgcca
  6061 ccaattgagc aagatgctga ttcattattt atcagcccta ttctttctat tcaggctgtt
  6121 gttggcttag ggctggaagc acagagtggc ttggcctcaa gagaatagct ggtttcccta
  6181 agtttacttc tctaaaaccc tgtgttcaca aaggcagaga gtcagaccct tcaatggaag
  6241 gagagtgctt gggatcgatt atgtgactta aagtcagaat agtccttggg cagttctcaa
  6301 atgttggagt ggaacattgg ggaggaaatt ctgaggcagg tattagaaat gaaaaggaaa
  6361 cttgaaacct gggcatggtg gctcacgcct gtaatcccag cactttggga ggccaaggtg
  6421 ggcagatcac tggaggtcag gagttcgaaa ccagcctggc caacatggtg aaaccccatc
  6481 tctactaaaa atacagaaat tagccggtca tggtggtgga cacctgtaat cccagctact
  6541 caggtggcta aggcaggaga atcacttcag cccgggaggt ggaggttgca gtgagccaag
  6601 atcataccac ggcactccag cctgggtgac agtgagactg tggctcaaaa aaaaaaaaaa
  6661 aaaaaggaaa atgaaactag aagagatttc taaaagtctg agatatattt gctagatttc
  6721 taaagaatgt gttctaaaac agcagaagat tttcaagaac cggtttccaa agacagtctt
  6781 ctaattcctc attagtaata agtaaaatgt ttattgttgt agctctggta tataatccat
  6841 tcctcttaaa atataagacc tctggcatga atatttcata tctataaaat gacagatccc
  6901 accaggaagg aagctgttgc tttctttgag gtgatttttt tcctttgctc cctgttgctg
  6961 aaaccataca gcttcataaa taattttgct tgctgaagga agaaaaagtg tttttcataa
  7021 acccattatc caggactgtt tatagctgtt ggaaggacta ggtcttccct agccccccca
  7081 gtgtgcaagg gcagtgaaga cttgattgta caaaatacgt tttgtaaatg ttgtgctgtt
  7141 aacactgcaa ataaacttgg tagcaaacac ttcaaaaaaa aaaaaaaaaa a

Genomic mutation finder

Below is a sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?

>ex_3
GGGAGGAAGCAGAGGTGCCCTGGCATCTTCAGCTGGAGGTGAGCAGGGTGCTGAGGGTGTGAGAGGCCGG
GCGCCTGGGGATGGGAGGCGGGACCGCATCTTCAAGGGGACGCTGCCACCCTACCCCAGAGGTCAGGGCC
TCTCGCCCAGCTCTGGCTCTGATGTCCTGGAGGGAGGGAGATGCTGTTGCGATTCAGAAGATCAGGGGAG
GGCCACCCCCATTCGAGAAGAGTGAAAATCCTGAGCCTGAAGCAGAAGTGGAATCGGTTGGAGCCGAGGC
TTTAGAGGGTGGCGTTGGGAAGAGGGTCTGGCGCCGCCCTATGGACTGTTCGGGCTCACGAGGCTGAAGG
CTCCGAAGACCGCGACCTGCGAACCATGGGAAGGTTCCACGCGGATGAAGGCTACAGCCCCGGCCAGAGA
CCCTACACTAGGCCTGGACTTCTCCACCGGCTTATGACATGATAGCTCAATAAGCTCCTTATTTAACGCA
CTGTTGTATCAGGTCCCTGTCGCAGCCACTGGCCCTATAGCCTAATAAAGGAGCGGGTGCATGCATTGGA
TTGGTGAGCTACCGCCACAGCAACGCGTCCTAATCAACCATCCCAAACGGCAGTTGGAAGAAAGTTCTTG
CAGGCCTGTGCTTGGGCTTGAACGCTGGGCCGGCCGCTGCGCTCTGTGGCTCCCTGCAGGCCTGCGGATC
GGCCAGGGGGCTCCGATCCTTTTGGACCGAGGCTGAAGCAACGGCTGCACCAGAGAAGGCCTTCTGGCTG
AAGGTGGAAGTGCACGGGGTCCGCAGAACCGCCTAAGGCGTCTTCAGGCGTGGGTTAGGAACTAGCAGGC
TCTCCTTTGTGCTTCATTCCATGGCCAGAGCAAGACACGTGGGCAAGCCCAAAGCCAGGGGCTGGGAAAG
TACCCTCCACCCACAACGAAACCATGGCAAGGGGTGGGTGCATGTAGGGCTGAGGAATTGGGGCCAATAG
TCTATCTATCCCGTGAGGAGACCTGCTGTGGGGGTTGCACAGCCTGGGTCTGCAAGCTTCACTGCCCTCG
GCCTGGGCGTCCTGTGCTCCTTTGGCCTCTCTGGGTTAGGAAAGTATCCCTTTTATCTCTGCAAAGGTCA
GAGTCCCAGTGTCTGCTTTCAAATATAAAACCAGCTATTGGGGGTATGACCCTGAACTGTATGAGGGCCG
CCCTTTCAGTAATTCTCTCTCCAGGAGTGAGAACCTCCCTTTCTCAATTTTAGGTTAGATGGGTCTGAGT
GTGTTTAGTGCAGTTCATGGTTGAGCAGGAAGATTAGAAATAAGGACATAGAGACAACTATTTTCTTGGT
GTTAAACTCATTTTAAACAAAGTGGAAAGTAAAGGATTTAGTAGGGAAATCCTTTCACCTTGGCAAAAGT
ATAGTCTATCTGGTCACAACTGCCACAGCATGATCCTTGGTGGCTTGGCACAAGCATTCCCTGTCCTCCA
TCAAGCCCATAATGTCCCTCAGTAATTCCACTGCATTTTTTTTGCAGCTGCTGTGTGCTGGAGCTGTGGG
GAACCCCTCGGTAATCTCTTGTCTGCTTTTTAGGAACTCCTATCTCCAGATCTTCTTTTACTTCCCAAGC
CACCCCACTTCTTTGAAAGGTCTGCAGGCTTGTCTACCTCTTCTCAGCTTGCTCTGCATGCCTTGGGGAA
GCTCTTAAAGCATGGATCATGAAGGAGGGGGGCGGAGGAGAGGGAAATGCATGTTTCCACAAATGGACCA
TGAGCCCACCAGGCAGGCTCTAGATGGGGAAAAAAACCCCTTACATTATCATGTGACTTGTACAAGAAAA
AAGGTACCTGCAAAGGGTCAAGGGACCAGAGAGGAGAACTTGAGAGGTATTCTGGAGGAGGCGACTTTTG
ATGTGAGCTTTCTAGGTGAGTAAAGGGCATTGTAGATGAAAGGACTGGCTGGTAAGTGGCCAGCAGATAG
AAATACAGGCTGAGCTCAGGGGAGGGTACACCCAGAGGTGGGGAGGAAGGTAGGAAGTGAAAAAGGAGGC
TGGGCGTGGTGGCTCACGCCTGTAATCCTAGCACTTTGAGTGTCCGAGGCAGGCGGATCACTTGAGGTCA
GGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAACTACAAAAATTAGCTGGGT
GTGGTGGTGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTAAGGTATGATAATTGCTTGAACCCGGGAGG
CGGAGCTTGCAGTGAGCGAAGATCATGCCACTGCACTCCAGCCTGGGTAACAGAGTGAGATCCTGTCTCA
AAAAAAAAAAAAAAGGAAGTGAAAAAGGAAAGGGAGAAGGCCAGAATGGAAAGGAGCTAAAGACAGACTG
AGCAAGGCAGAGTTGGAGGCCAGCGCAGGAAGGGCTCAAAACATTTGCAAGGACAGTTCACATCCCACTG
GTATGTCAGCTTAGATTTAAAGCACTACCCAGAGTTATTCAAAGCCAGACAGGAGAACTGCAGGCATCAG
AATGCCCTGGGGACGGGTCCAAAATGCAGAATCCTAAGCCCCTAAAGAGTCACTCTACGATGAGATCCAA
GAATTTGGGCTGGATCCCACTTCTCCTGTCCCCTGCCCTCACCACTGAGGACCTAAAGCATAATAAAAGG
GGACAATCTCTGCCCTAAATAATCCCTTTTGGCAGTTACTTTCTGTTTTCAAACTTCAAATCTGTCCTCT
GGGACTAACCTAGGAGATGAGGGATAAGGGAATTAACATTTATGGAAAATGGAGGAACCCACATAGGCAC
CTGTGTTCACCTAATATTCCTTACCAAGCAGTGGGTGCTGCCATTATCTCCATTGTATGGATGAGAAAAC
AGGCTTAAAAGAGGTTAATCGACCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGACCGA
GGACAGCGGATCACGATGTCAGGGGATCGAGACCATCCTGGCTAACACAGTGAAACCCCGTCTCTACTAA
AAATACAAAGAAAAAAAAAAATTAGCTGGGCGTGCTGGTGGGCGCCTGTAGTCCAAGCTACTCAGGAAGC
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTACACTCC
AGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCATCTCAAAAAAAAAAATAAAATAAAATAAAGAAAAAAAGAATTAG
CTGGGCATGGTTGCGCACGTCTGTAGTCCCAAGCTACTCGGGAGGCTGAAGCAGGAGAATTGCTTGAACC
CGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCACGCCACTGCACTCCAGCCTGGTGACAGAGCGAGACTTCG
TCTCTAAAAAAAGAAAAAGAAAAAGGAAAAAAAAAAAAAGAGGTTAAGTAACTTGGGCGGGGGCGGCCAG
AGCCACAGAACTAGTAAGTGATAGAAGTAGGATTCTCACCTAGTTCTTTCTGATGCTAGTTGGAGAGGCA
GCTTTGTTCAGTGGGTTTTAGAGCCAGGGCTGCTTAGGTTTGGATCTCACCTCTATCCCATATTATTTGC
TGGGACTTCCTTAAAACAGTGTGGGGCTCAGGGCAACCCAATGAGTATGGGGCTAAGACAGCTGCCACCG
AGTCAGCATTTTTCACAGGCCCCTCGAGATAGCACTGAAGACAGAAATTTCTAAATTGAATTTTATTGAT
GTTCAGGAAAGAGAAGTCAGTCACAACCCCCCTTGGCCCTCAGCCCCAAGCAGAGAGCCCAGAGTGTGTG
ACCTCAGGCAAGTACCAAAACCTCTCTGTGCCTCAGTTCCTCATCTGTAAATTGGGGCAAATGTCAGTTG
ATGTGAGGATTAAATATGATGATATCCTGGCTGGGCACAATGGCTCATGCCTGTAATCCCATAACTTTGG
GAGGCTGAGGCCGCTGGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTCAAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCA
TTTCTACCAAATATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGTGCATGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGGC
TGAGGCACAAGAATCGCTTCAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTGC
AGCCTGGATGACAGAGTGAGACTCTGTCCCAAAACAAAAAGAAAAGCAAAGCAAAGAAAGAAAAGGAGAA
AAGAAAAGAAAATAAAAAGCTGATATCCTTTTTTTTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCACCGAGGC
TGAAGTGCAGTGGCACGATCTCGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCTGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTC
AGCCTCCCAAGTAGCTAGGACTACAGGCGCCTGCTGCCACATTTGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGA
GACGGGGTTCAATAAAATGAAGCGAAATGGGGATGAAACATAATGAACCACAGCAGTTTTCTGTCCCTAC
TGTTCCCACCCTTCTGGGGAGCAAGATTTCAATGGAATCTTCTGGTGCTTCTCCCGACATCTCTTGCATG
TCTCATTGTTTTTATTATTATTATTATTATTTTGAGACACAAATGAGCTAAGCGCTACTTCGAATTATTA
AAGCCCATATCACTGGAGAAATAAGATCCCTATTCTGAACACCTAGCAATAAGTACCATAATATACTTTA
CCTCTTCATCTTCCTCATCCAGGTATTTTATTTTAATACTATTCAGATCAAATGAAACTTTTACCTACAA
AAGAAATACACATTTAAAGGCAGGTTATAATGTACATAGAAGTCAAAGGATGAGTTGGGCATATTTCATT
ACATACTAAATATTTTATATGGTTAAAAAAATCCACAAAATCAGAAGACAACAAACAACCATCACAACCC
ACAGCAAAGGGTTAATATCTGCAACACACCCAGAGTATCAGCAAAACTGCTAATGATACAATTAACAACC
CAGGAAAAAGTATACATAAAATTCATAGAAGAAGTCAGAACACCTAACAAATACCTCAGAAGACTTTCAA
ACTTTCTGGTGGTCAGAACAATGCAAATTGAAAGCAATGAAATGTCATCTAATCAGAACAGCAAATTGTG
TGTATGTGTGTGAGCACAAAAAATGGGAAGACTTGGGTTCTAGACACAGCTCTGGCCCATTACTAGACAT
AAAACTGTGAGCAGGTCAGTTCACCTTTGAGCTTCAGTTCTTTAATCTGTAAAATAGGTCTAATATGTCT
GTTTTGCCGATCTCACAGTGTTACCATAAGGATCAAATTAAAAATGAATATGCAAGTTCTTTCAAAATGT
CATTCAAATATAAAAATATTATAATACAGGCCAGGCACAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGGATTTTGG
GAAGCAGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGTCCAGGAGTTCGAGACCAGCCTAGCCAACATGGTGAAACTTCG
TCTCTAATAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTAGTGGCGCAGGCCTGTATTCCCAGCTACTCAAGAGGC
TGAGGCAAGAGAATTGCTTGAATCTGGGAGGCAAGGTTGCAGTGCGCCAAGATCATGCCACTGCACTCCC
GCCTGGGTGATAGAGCGAGACTCTGTCTCAAAAATAAAATAAAAAATTGGCCCGGTGTGGTGGCTCATGC
CTGTAATCCTAGCAATTTGGGAGGCTGAGGTGGAAGGATCGTGAACCTAGGAGTTGAAGACCAGCCTGGG
CAACAAAGCCGGACCCTGTCTCCTTAAAAAAATTAAGTTCAATTAAACATTTTTAAAAATAATAAACCAG
TCATTAGAACCATAAACCTGTACTGTTTTTGACAATGTAATGCACTGCCCTGTAAAACACTACAATTAAG
ACTGTTATTTTAAGGACCCTGAAGTCTGTGAAGATCAGGCACTTTTTTGAAACCCTAAGATAATTATCCC
CCAGTTTTCTCCATTCTTTGTTTCTACCTAGAACCAAGTTCACCACCAAAACGCAGTCCTGCTGACGTCA
AGTATTCATTCATATGACATGTAATTACTGGGGTCGTTAAAATTTGGGCAGAATCTTTGTCAATTCACCA
GGACCTTAGGCAAAAAATCAGGAAAATGAAGTGACTGACTCAGTCTGCCAAAAGCGGATATTCTGAAATA
CCACTTTCCAACTTTAAGAAACACTTCCTGCCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTTTGG
GAGGCCGAGGAAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGGTCATCCTGGCTAACGCGGTGAAACCCCCAT
CTCTACTAAAAACACAAAAAATTAGCTGGGCGTGATGGCGGGTGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGC
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGACAGAGTTCGCAGTGCACTAGCCGCGATCGTGCCACTGCA
CTTCAGGCTGGGCGACAGAGCGAGACTCAGTCTCAAAAAAAAAAGAAAAAAAAGAAACACACTTCCCTAC
TCGTTAGGGAAATTAATCTTCGTCTCTTTTTCTCAAATTACACAATTGGAAATTAATTTAGATATTCTGG
AGCTCCTCCAGCTGGTGGGCCAACTAAGAGAAAACAGGAAGTGGGAGATTCTAGCTTAGCTGGACCATAT
CCAGGTCTCCATAAGGAACTCTCTTTGGCTGGCATGTAAAAAAATTCTTTCAGCAAGAGCATTAATCTTG
AACGTGTGTAAACACGAAAGCTATGGTTAACCCTACCTGCTCCTTAGGTCTACAGCCAGTAGAGTCAGAT
AGCTGGGTCCTAGGCCTTCAGCTTTCATAATTGACATTATTGTTAAGTCCATGTGACTGACTCACCTTGT
CTTGGCACAAGTTAGCTTTTCCTCCACATCGATTTTTTTTTCTTTCAGCCTCAACAAAATCCCTTTAATG
AAACAAACCTGGCAACCCGAACTTTGGTTACTGTCTCCACCAGAGGCCTGTACAAGCCAAGTTATCCAAG
CTGAGGCCGGGAGTGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGCAGGAGGATCGCTT
GAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCTGGTCTTTGAGAAAGCGAGACTTTGTCTCGAAAAAAAAAAA
AAAAGTGTGGCCTGAAAGTTGAGTGTTTGACAAAAAGGAGAAACAGTGCCTTTCCAAAACCAAAGGTCCC
TAACCAAGATCTCTTTAACGGGGTCTCGAAAAAAGGAGAATGGGATGAGAAGGATATATGGGTAGTGTCA
TTTTTTAACTTGCAGATTTCATCCTAGTCTTCCAGTTATCGTTTCCTAGCACTCCATGTTCCCAAGATAG
TGTCACCACCCCAAGGACTCTCTCTCATTTTCTTTGCCTGGGCCCTCTTTCTACTGAGGAGTCGTGGCCT
TCCATCAGTAGAAGCCGGATGTTCTTGTGTCCGAAATTGGTGGGTTCTTGGTCTCACTGACTTCAAGAAT
GAAGTTGCGGACCCTCACGGTGAGTGGTACAGTTCTTAAAGATGATGTGTCCAGAGTTTGTTCCTTCTGA
TGTTCGGACGTGTTCAGAGTTACCTCCTTCTGGTGGATTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTG
CAGACCTTTGCGGTGAGTGTTACAGCTCTTAAGGCGGCATGTCTGGAGTTTGTTCGTTCCTCCCGTCTGG
AGTTGTTCATTCCTCCTGGTGGGTTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTGCAGACCTCTGCGGT
CGGTGTTACCAGCAGATAAATGCTATGCGGACCCAAAGAGTGAGCAGCAGCAAGATTTATTGCAAAGAGC
ACAAGAACAAAGCTTCCACAGCGTGGAAGGAGACCAGAGCGGGTTGCTGCTGCTGGCTCAGGCAGCCTGC
ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTCCCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGG
TGCAATCTGGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAACCTCCCCAGTA
GAGGGGATTACAGGCACCCACCACCGCACCCAGCTAATATTTTGTCTTTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCAC
TGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCTTGACCTCGTGATCCACCCCTCTAGGCCTCCCAAATTGCTGGG
ATTACAGGTGTGAGCCACTGGCACCCAGCGGGGCAGCCTGCTTTTATTCCCTTATCTGACCCCACCCACA
TCCTGTTGATTGGTCCATTTTACAGAGAGCTAATTGGTCCGTTTTGACAGGGTGCTGATTGGTGCATTTA
CAATCCCTGAGCTAGATATACACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTACAATCCTCTAGCTAGACATAAAAAT
TCTCCAAGTCCCCACTACATTTGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCGTTTACAAACCTTTAGCTAGAC
ACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTGCAAACCTTGAGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCATTTACAATC
CTTTAGCTAGACACAGAAGTTCTCCAAGTGCCCACCAGATTAGCTAGATACAGAGTGCTGATTGGTGCAT
CCCCAAACCCCAAGCTAGACACAGAGTGCTGACTGGTGCATATAAAATCCTCAGGCTAGACATAAAAGTT
TTCCAAGTCCCCATCTGACTCAGGAGCCCAGCTGGCTTCACCTAGTGGATCCTGCGCAGGGCTGTGCCGG
GCGCCTGCACTCCTCTCAGCCCTTGGGCAGTCGATGGGACCGGGCGCTGAGGAGCAGGGGGCGGTGCCCG
TCGGGGAGGCTCAGGCCACGCTGGAGCTCACAGGGGTTGGGAGGGGGCTCGGGCATGGCGGGCTGCAGGT
CCTGAGCCTTGCCCTGTGCAGGGCGGCTGGGGCCCGGTGAGAATTCAAGCGGGGTGCAGGCGGGCCGGCA
GTGCTGGGGGACCCGGCGCACCCTCTGCAGCTGCTGGCCCGGGTGCTAGGCCCCTGACTGCCCGGGGCCG
GGGGTGCGGGGCCCGCTGAGCCCGCGCCCACCTGGAACTCGCGCTGGCTGGCGAGCGCTGCGCGCAGCCC
CAGTTCCCACACCCGCCTCTCCCTCCACACTTCCCCGCAAGCAGAGGGAGCCGGCTCTGGCTTCGGCCAG
CCCAGAGAGGGGCCCCCACAGCGCAGTGGCGGGCTGAAGGGCTCCTCCAGCACGGCCAGAATGGACGCCA
AGGCCGAGGAGGCGCCGAGAGCGAGCGAGGGCTGCTAGCACGTTGTCACCTCGCATTCTGAACCACAGAC
TCTCCAACTCTCCGGCGCTTTTCGCCCACTCGGTCCCTCAGAACACGAAGGGCTCTCTCATCCTGTCACT
AAAACGATTAGCTGTCCGGAGACACGGAAAAAGTCGCCCCTCTTCTTTGCAGGATTCCTCCCTTGAACTT
CTCCAAACCCTCTTAGTGTGACGTGACCCCACCCCTAGCTAACCCAGGCTGCTTCCTTACCAGCTTCCCG
CCCCCTGGGGAGGCGGCAATGCAAAGACCGTCCGCTGCCAGCTCTGCCGCTATCTCTGTGGGGTGAATCT
AACATGGCGGACAAAGACAGTAACTAGTCCCGTTTCTCCGCGTTTTCGCCAAGAAGATTGGCTCTTACCA
CTTGTCCCTCAAAACGACCACCCCATTGACTGGTGGCGATTGCGTCGACGGAGACGGGGCAAAAGCAAGC
TGAACCCGAAAAATAACAAACACTGGGGCTGAGGGGTGGAACTACGAGTGCGCAGACATGGGCCAGAGCG
CATTTCCCCTGCCCCAGGCAAATTCGGCGCTCACTGCGTCCCCGCAGGCCACTGACCTTACAAGACTACT
TGCCCCAGACTCCTGGGGCTGGATGGGAATTGTAGTCTCCCTAAAGAGTTGTACGTATCTTTTTAAGGCC
TAGTTTCTGCTTTCAAAATACGAAAACATAACACTCCAGTCCATAACTGTTGACAAGTACAAGCGCGCAC
AGGTCTCCAATCTATCCACTGGATTTCCGTGAGAATTGTGCCCGCTCTGGTATTGGATGTTCCTCTCCAT
AAGACTACAGTTTCTAAGGAACACTGTGGCGAAGACCTTTCATTCCGCAACGCATGCTGGAAATAATTAT
TTCCCTCCACCCCCCCAACAATCCTTATTACTTATATTTACCGAAACTGGAGACCTCCATTAGGGCGGAA
AGAGTGGGGGATTGGGACCTCTTCTTACGACTGCTTTGGACAATAGGTAGCGATTCTGACCTTCGTACAG
CAATTACTGTGATGCAATAAGCCGCAACTGGAAGAGTAGAGGCTAGAGGGCAGGCACTTTATGGCAAACT
CAGGTAGAATTCTTCCTCTTCCGTCTCTTTCCTTTTACGTCATCCGGGGGCAGACTGGGTGGCCAATCCA
GAGCCCCGAGAGACGCTTGGCTCTTTCTGTCCCTCCCATCCTCTGATTGTACCTTGATTTCGTATTCTGA
GAGGCTGCTGCTTAGCGGTAGCCCCTTGGTTTCCGTGGCAACGGAAAAGCGCGGGAATTACAGATAAATT
AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGACAGGCTGTGGGGTTTCTCAG
ATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCTTCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTAGTAGAGTCCCGGGAAA
GGGACAGGGGGCCCAAGTGATGCTCTGGGGTACTGGCGTGGGAGAGTGGATTTCCGAAGCTGACAGATGG
GTATTCTTTGACGGGGGGTAGGGGCGGAACCTGAGAGGCGTAAGGCGTTGTGAACCCTGGGGAGGGGGGC
AGTTTGTAGGTCGCGAGGGAAGCGCTGAGGATCAGGAAGGGGGCACTGAGTGTCCGTGGGGGAATCCTCG
TGATAGGAACTGGAATATGCCTTGAGGGGGACACTATGTCTTTAAAAACGTCGGCTGGTCATGAGGTCAG
GAGTTCCAGACCAGCCTGACCAACGTGGTGAAACTCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCG
TGGTGCCGCTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTAGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAG
TGAGCCGAGATCGCGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTGTCTCAAAACAAAACAAAAC
AAAACAAAACAAAAAACACCGGCTGGTATGTATGAGAGGATGGGACCTTGTGGAAGAAGAGGTGCCAGGA
ATATGTCTGGGAAGGGGAGGAGACAGGATTTTGTGGGAGGGAGAACTTAAGAACTGGATCCATTTGCGCC
ATTGAGAAAGCGCAAGAGGGAAGTAGAGGAGCGTCAGTAGTAACAGATGCTGCCGGCAGGGATGTGCTTG
AGGAGGATCCAGAGATGAGAGCAGGTCACTGGGAAAGGTTAGGGGCGGGGAGGCCTTGATTGGTGTTGGT
TTGGTCGTTGTTGATTTTGGTTTTATGCAAGAAAAAGAAAACAACCAGAAACATTGGAGAAAGCTAAGGC
TACCACCACCTACCCGGTCAGTCACTCCTCTGTAGCTTTCTCTTTCTTGGAGAAAGGAAAAGACCCAAGG
GGTTGGCAGCAATATGTGAAAAAATTCAGAATTTATGTTGTCTAATTACAAAAAGCAACTTCTAGAATCT
TTAAAAATAAAGGACGTTGTCATTAGTTCTTTGGTTTGTATTATTCTAAAACCTTCCAAATCTTAAATTT
ACTTTATTTTAAAATGATAAAATGAAGTTGTCATTTTATAAACCTTTTAAAAAGATATATATATATGTTT
TTCTAATGTGTTAAAGTTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACA
AAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTAAGTCAGCACAAGAGTGTATTAA
TTTGGGATTCCTATGATTATCTCCTATGCAAATGAACAGAATTGACCTTACATACTAGGGAAGAAAAGAC
ATGTCTAGTAAGATTAGGCTATTGTAATTGCTGATTTTCTTAACTGAAGAACTTTAAAAATATAGAAAAT
GATTCCTTGTTCTCCATCCACTCTGCCTCTCCCACTCCTCTCCTTTTCAACACAAATCCTGTGGTCCGGG
AAAGACAGGGACTCTGTCTTGATTGGTTCTGCACTGGGGCAGGAATCTAGTTTAGATTAACTGGCATTTT
GGCTTTTCTTCCAGCTCTAAAACAAGCTCCATCACTTGAAATGGCAAAATAAAATCATGGATGAGGCCGA
GGGCGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGTAGGATCACGAGGTCAGGAGA
TCGAGACCATCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCCTCTCCACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGT
GGCATGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCAGGAGGCAGATG
TTGCTGTGAGCCAATATGGCACCACTGAACTCCAGCGACAGAGCTAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAACATGGATGATCGGTGTCGTTGAGAGGATAGGTATTTGGAAGAACCTTTGTTTGAAACT
GGCTCTGTACATACAATGAAATTACATACTTATTTACATACAATGAAATGCAGAGGTTTTTTTTTTATAT
AGGATCTCTGTCGAGAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCTATCACAGCTCACTGCAGCCTCAACCTCGTCAGGC
TCAAGCAATCCTCCCACCTCAGCCTCCAGAGTAGCAGGGACGATAGGTGTGCACCACCATGCCCAGCTAA
TTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGC
GATCTCAGCTCACTGCAAACTCTGCCTCCCGGGTTCATGCCATTCTTCTGCCTGAGCCTCCTGAATAGCT
GGGACTACAAGCACCCACTACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTAGTAGAGGCGG
GATTTCACCGTGTTAGCCAGGATAGTCTTGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTGGGCCTCCCAAA
GTGCTAGGATTACAGGCATAAGCCACTGCGTCCAGCCATTCTTGTATTTTTCTGTTGTAGAGATAGGGTT
TTGCTATGTTGGCCATGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAAGTGATCTACCCTCCCTTGGCCTCTCAAGG
TGCTGGGATTACAGGCCTGAGCCATTGCACCCAGCCATGGTCTAAAAATCTTGATTGAAATACCACCTTT
TCATTTCCAGACACCCCTATTTAAAATTACCACACCCCCAGCACACACTTTATCTTCTATTCCTGCTGCT
TCTCCATAACACTGATTACTAGCTGACATTCTATGTAATGTATCCATTTTTTATCTCTAGTCCCACAGAA
TGTAAACTCCAGGATGGGATTTTTGTTTTGTTTACATACATCTGTATGTTCAGTAGTTAGAACGGTACTT
GGGACCTAGTTGCCACTCAATAAACATTTGTCAAATAAATAATAAACTAAACTAAATTAGTTCTTTAATT
TTTTTAAATATGGTGATGGTTAGTAGTGAGTAACATTCAAAAAATAAGTTGAAAAGTTGTACCATTGCCT
CTTACCCACAATAAAAAAGGGTAAATTCTTTTCTGCTTTATGAAAGTTGTTTTTCATATTTGAAGTCAAG
TTAATCAGATTAAGGAAAATGTATGTTGTGTTTTCAGAGCGATACAAGATTTATAAATAACCATCCTCTC
CCTTGCCCTTCAACATTATAGCTAAACAAAAATAAGAGGAAAACAGGATTCACAATTTATCAATTTATTG
AAAATCAGAGCCAGAGAAGCAGGAAATGACATTGTAGGAAAAAACTGCTTTTGAAAAAGCACAAAACTTA
CTCATGACAATCAGTGATCAGGAAAATCCTCAATAGTGTGGCATTTGGATACATTTATGTTTCATTTCCA
TGGGAGAGAGTCATAAAAATAGGATGTTCTTTCTCATTCTGGCAAATTAAACCATCAATTAAAAACTCAG
ATACATAAAAATTAAAGATGTAAGAATGAAAATGCTAAATTGTTATTTTCAATCAACTATTATGTTTTCT
AGCTTTTCATTGCTTTTTTCTGTTTCCTGTTAAGATTAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGA
GACAGACTTTGGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTCGGCTCACTACAACCTCCACC
TCCCGGGTTCAAGCAATTCTGCTGCCTCAGCCTCCGGAGTACCTGGGATTGCAGGCATGTGCCATCACAC
CAGCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATATTGGTCAGGTTGGTCTCGAACTCCTGAC
CTCAGGTGATCCTCCTGCCTTGGCCTCCGAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCCAGACT
TTTTGTTTTGTTTTGTTTTGTTTTTTTGAGACACGGTCTCGCTCTGCTGCCTAGGCTGGAGTGCAGTGGC
ACGATCTTGGCTCACTGCCAGCTCCGCCTCCCGGGTTCAGGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAG
CTGGGACTACAGGCGCCCACCACTATGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACC
ATGTTAGCCAAGATGGTCTCGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTCAGCCTTCCAAAGTGCTGGGA
TTACAGTCCTGAGCCACTGCGCCCGGCCTGGACCTTTTTTTTTCGGGGTGGGGGGTTGGAGTCTGGCTCT
GTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCATCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTGCCAGGTTCAAGTTCA
AGCGCTTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGATTATAGGCGCACGCCACCGTGGCCGGCTAATTT
TGTATTTTTAGTAGAGATAGGGTTTCATCACGTTGGTCAGGCTGGTCTTGAAGTCCTGATCTCGTGATCC
ACCCGCCTCGGCCTTCCAAAGTGCTGGCGTGAGCCACTGCGCCTGGCTTAAGATTAATTTTTGTTTGTTT
TGTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTTTCACCCAGGCCGGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAA
GCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCGGCCCCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGTCCAC
CACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
CACTTCCTGACCTCGTGATCCGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGC
GCCCGGCCTTAAGATTAATTTTTATGGTGTTTTACATTCATTTGTATGGAAAGTTCTAGGATAGGGATCA
TATTTCACTTCCTTTTAATATAGTACAGTATAGCACAATTTGCAGTTATGTCTTAATATGTGATCAGGAA
TGATCATGACTGGAAACAGTGTTATTTGTGGTAGCTATAGGGTAGGTAAGGTTTTCAGCCTGTTTTAGGT
TTCTTGAACTAAAATTCCTTCTGCTGTCTTCTAAGTCAATATTGGCAGCTATTTCTGACAATTGGTAGTT
CTTTGTAACTTTTTACCTATGACTATAACATTTTTGACTTTCAGAAGAATTTGCTAAAATGTGTTCCCCG
GTGGGTTGTTGTTTTTCAACCTAAACCTAGCTGCTTTTTCCAGTCACTTATCCGTATTGGAAGCTCAAAA
TGCAAATATACAGTAGGCCTAAAATATTGCCTGGTTTGAAAAGTGTTTAAAATATTTGAATCATTTTTAT
AGTAAACATTTACTCTCATCAGGACCTAGAAGGGGAACATTTTAATTTTTTTTCTTTTCCCTTTTCACAG
TCTTCCTTCAACATTCATTACCTTTTTACATATCGGAGTTTTCATCTGTTCAAAGTTTGTGTTTACAGTG
TGTTTATATAGTTTAGATTATAATTACCATACTGAAATATAATTGTTTCAGAATTGAGTCAGTGGTGAGA
ATGAAAGCCATCTGGTATGATAACTGAATCCAATTTTTCTTTTACGGAGAATTTCTTTGAAATGTAGCTT
ATCTCAGAAATAGGGATTTAGTAACCAATCAGAGTTTTCTTTGTCAAGGTTGTTTTTCTTTTTAAAGTCA
CATTTGGTCCCAGTAATAATACCAATGTTGGTACAAGTTATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTTCCCAAGTC
ATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTCCCAAGTAGCATTTAATTTTATTCTTGCAATAGCCCAAGGAGTCTGGC
AGGGTGAATGGCAAGAGAAGGAAACAGGTTCAGGTAGAGTGGTTAGCCCAAGGTGGCTCTGCTTATATAC
ACAACTGGTAGTAGAAACCCAGCCTCCTGACTTAGTTCATTGTTTTTCTTTTCACTGCCCTGTGCTATGT
CAAAAACCCCATGATTACAAGAGTTGTATTACAACCCTTCACAATAAGGTTACTGTCCACAAGCTTTTCT
TGTGATCCTTTTCTTTTTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGATTCTCTGTCACCCAGGCTGGCCCGCCTTG
GCCTCCCAAAATGCTGGGATTACAGCGTGAGCCACCGCACCTGGCCCTTGTGATCCTTTTCTAAAAAGTT
AAATATTTAAGGAAAAAACCACATTCTTGTCACACTGCCAGGTTAGTCGTTCTTTGATATCTTGCCTGGA
CTTTATCCAAAAAATCCGTTTCAAAAATTCACATTTAGAGCTAAGTGTAGTGGCTCACGCCTGTAATCCC
GGTCGAGGCAGATGGATCACTTGAGGTCAGGACTTCAAGACCAGCCTGGGCAATATGGTGAAACCCCTTC
CCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCGGGTGTGGCAGCACGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGAATGC
TGAGGCACAAGAATCACTTCAATCCGAGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGACCACACCACTGCACTCC
AGCCTGAGCAGCAGAGTGAGTGAGACTCCATCTCCAAAAAAAAAAAAAAAGGTTCACATTCAGAAGAAAG
CTAAAGGCCGGGTATAGTAGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCGAAGCAGGAAGATTGCT
TGATGCCAGGCATTCAAGACCAGCATGGGCATCATAGTGAGATCCTGTCTCTACAAAAATTAATTAACAT
TAAAAATTAAAAAGATGGCTGGCATGGTGGCTCACTCCTGTAATCCCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGCAT
GGTGGTGCATGCCTTTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAATTCAGGAGGCG
GAGGTTACAGAGAGCCGAGATGGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAACGAGACTCTGTCTGAAA
AAAAAAAAGAAAATTAAAAAGACCAGAATAAAGCTAAAGATTTAAAATAGCCTATAGGTTCCTACCAGAA
GTTACCAGCTACCTCTCTGATAGTCTTTCCCTACAATATCCTCCTGGATTATTACATTTTAGCACCTTGA
CCTATCTGATGTCCTGCATACACAGGCATGGTCCTGCTCAGGGTTTGCCTTCTCTGCTCCCTCTTTCTTG
GAATGCTCTTCCCCTAATTGTTGCATAGTGTGTTTCTTTACATTATTAAGCTATCCTCTAGTCTCACCTC
AGTGAAACCTTTCCTGACTCCCCCCATGTACATCTCACCCCCACATAGATATTGAACTACCTGTTTCCCC
TTACCCTGCTTAATTTTTCTCTTTAATGCACTTATTCCCATGTATTCTTTAATTCCGTATCAACTGTCTA
CCACACTAGAATATGAGCTCTATGAGAGCAGGCTTTATTTTGTAAACTGCTACATTTCTATCTCCTAGAA
TAGTACTTGAATATAGTAGTAGATACTTAATAAACACTTGTTATATTAGTATAATAAATGAACTAATCTC
AGGAATGCCTTGGTTTTGTGGATAGACAGGTAGGGATGGGAACTTGGGTGATGTATTTTCTGAAGTTTTT
ATTTTTAAGCTTATTATTATTTTGAGATGGAGTCCAGCTCTGTCGCCCAGGTTGGAGTACAGTGGCGCGA
TCTTGGCTCACTGCAACGTGCACTTCCCCGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGG
GATTACAGGCGCATGCCACCATGCCCAGTTAGTTTTGGTATTTTTAGTAGAGACAGCGTTTCACTGTGTT
GGCCAGGCTGGTCTCGAAATCCTGACCTCATGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAGTGCTGGGATTACAA
GCATGAGCCCCCGTGTCTGGCCTTATTTTCTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTCACCTAGGCTGG
AGTGCAGTGGCACGATATTGGCTCACTCTGCAACCTCCACCTCCAGGATTCAAGTGATCCTTCTACCTTA
GTCTCCAAAGTAGCTGAGACCACAGGCATGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGCGTAGA
CAGGGTTTCACCATATTGTCCAGGATGATCTGGAACTCCTGAGCTCAGGTGATCCACCCACCTCAGCCTC
CCAAAGTGCTAGGATTACAGGCATGAGGCACCATGCCCGGCCTTAAGCTTATCATTTTCTAAATTTCCTT
TAGTGAGTACTTATTACACTGTTTTTACAAAGTAATCACAAACCAAACATCATGCCTCTTCTGAAGTGAT
CTAATAAGAGTACACAGTACCATCTGTAAAGTGTTCTTGCCAGAAAGTTGAACCTGAATGATTAAGCCTG
TAAGTCTAGTTTATAGGAAATAAGGCTAGAGGAACAAGTTAAACCTCACCATAGGGTTATACAATCAGCA
AAATCCAGAATGGGGGAAACTCCACAGGTCAAATGACCTAATTTTAAAAATAAATGACAAGGGAGAAAAA
GTAAGAGACACCTATAGATCAGAAGACACTTGGGGCTGGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCAC
TTTGGGAGGCCAAGGCAGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCGGCCAACATGGTGAAAC
CCCAACTCTACTAAAAATACGAAAAATCAGCCGGGCGTGGTGGCGCACGCCTGTAGTTCCAACTACCTGG
GAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACTTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCGCACCATTGC
ATGCCAGTCTGGGCTACAAAAGCAAAACCCCATCTCAAAAAAAAGAAGACACTTGGGTTTGGGTGTGTTG
GCTCATGCCTGTAAACCCCGTGCTGGGAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGTTCAAGGCTGCAGTGAGGTATG
TTTGCACCACTGCACTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGTGACCTTATCTTAAAAGTAATAATAATTAAAATA
ATCTGGGGTAGGGGTGGATATGGGTGAAACAGCTTGGCCATGAGTTGATGGTTGTTGGACCAGGGTGATG
GTCCATATAGTTCATTTTATTATTTTATTTACTTGAAATTTTGAAATACTTGAAATTTTCCATATTAAGT
TAAAAAGGCATTTACAGTAAACAAAAAAAAGTTCTAGGAAGGAATTCAAAAGAAATATAAGCAGAAAATT
TTGTCTTTATGGAGCTTAAAGATGAGATGTGCACCCACAGTGATAGTGCAGAAAAATATATCACTGGAAA
TGAATTCGTACGAACTATTATCAACTAATCTTTTAAATGCTGATGATAGTATAGAGTATTGAAGGGATCA
ATATAATTCTGTTTTGATATCTGAAAGCTCACTGAAGGTAAGGATCGTATTCTCTGCTGTATTCTCAGTT
CCTGACACAGCAGACATTTAATAAATATTGAACGAACTTGAGGCCTTATGTTGACTCAGTCATAACAGCT
CAAAGTTGAACTTATTCACTAAGAATAGCTTTATTTTTAAATAAATTATTGAGCCTCATTTATTTTCTTT
TTCTCCCCCCCTACCCTGCTAGTCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATT
TTGCAAGTAAGTTTGAATGTGTTATGTGGCTCCATTATTAGCTTTTGTTTTTGTCCTTCATAACCCAGGA
AACACCTAACTTTATAGAAGCTTTACTTTCTTCAATTAAGTGAGAACGAAAAATCCAACTCCATTTCATT
CTTTCTCAGAGAGTATATAGTTATCAAAAGTTGGTTGTAATCATAGTTCCTGGTAAAGTTTTGACATATA
TTATCTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAAAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCATGATCT
TGGCTCACTGCAACCTCCGCCCCCCGAGTTCAAGCGATTCTTCTACCTCAGCCTCCCAGGTAGCTGGGAC
TACAGGCACCCGCCACCATGCTTGGCTAATTTTTGTACTTTTAGTAGAGATAAGGTTTCACCATATTGGC
CAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTTGTGATCCACCTGCCTCGGCCTCCCAAAGTTCTGGGATTACAGGC
GTGAGCCACCACACCCGACTGACATATATTATCTATTAGGATGTAACATCATTTTGAACAGTGTTTTGTA
TTTTTTGTGTCCATCAGTGAAAGCAAACTGCAAGCAGTTTTGAAATAAGCACATTGTGTTTGAGCCTTCC
CAGTTTCTCCTTTCTGTTCATTTCTGCATATCCTTATGCATTCCCCCTTCTAAGGGTCAGTGTTTGCCCG
CTTTGTAATCATTGTGAAGACAGGAAAGGACCTGATACCAGTTTCTATTTAGGCCAAAATTCATTTATAG
CAGTGATTCAAGTTATATTTACGTATTTGATGATCTTGTCTTTTGAAATGAAAATGTTTGTTTCTTAATA
AAAGAATTTCAGAAAAAGTAGAGTAGGTAATTTAGTAGAACAAGTGGGCTTTCTCCTTTTCTTTATGTTA
AGCTATGGCTCACATCTTACCTTAAATGTCAACTAATTTGTTTTTAAGTATTTATGTACCTGGTACATAA
CCTGGTACCAGGTACAAACTATGTACTTGGTAAAAAGTTTATTAGCACAAAAAGGTATATGATGCAAAGT
ATACTTCCCTCTTACCCTACAACCCCTGCCTCCCTGTTCCCTCCCCAGACAACCACAATGATCAATTTCT
TATGTATCCTTTGAGGAATTTTTAAATTCCAGAGTTCTTAACTTGGGGTTTATGAATAGTCTTTATGAAT
TTCCTAGAATTATATTTAAATTGTATTCAAAACTATGGCCATGTACATTTTTCTGGGAAGATAGTCCATA
ATTTTCATCTGAGTGAGCTAAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGGCGACAAGAGGGAGACTCAAAAA
AAAAAAAAAAAGTCCCAGTATTTACTACAGAGAGCTAAAGATTAACCTTTAAAGCCCTGGGGCTTTCAAT
TTATCTGGATGAGAATCTTTCTGGAATGAACTGTATGTTTTCTTGTCAGCTTGAGTAACAAATGCTGAAC
ATACTATACTATTATTACAGGGACTCAAGGGCCCAGTGTGGTAGCTCCTGCCCATAACCCCAGCACTTTG
GGAGGCCAAGGCAGGAAGATCACTTAAGGCCAGGAGTTCGAAGCTGTAGTGAGCTATGATCACACCACTG
CACTCCAGCCTAGATGACAGAGTGAGACCCTGTCTTTTTTTTTTTTTGAGATGGTGTTTCACTCTATTGC
CCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGGGTTCAAGCGATTCTCC
TGCCTCAGCCTCTTGAGTAGCTGGGATTACAGGCATCTGCCACCACACCCAGCTAATTTTTGTATTTTTA
GTCGAGACAGGGTTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGCTCTCAAACTCCTGACTTCAGCTACCTTGGCCTTA
AAAAGTGTTGGGATTACAGGTGTAAGCCACCGCGCCTGGCTGACCCTGTCTCTTAACAAAAAAAGAGAGA
TTAAGTTATGAATATAGTTGCTTTGAGAACTTGTGGAAGAAGGAAATTATAGGCTTATAGGCAGAGATAA
TAATACGAGCAAATGTACAAATAAAAGAAAATAGAGGACGGGCGCGGTGGCTCACGCCTATAATACCAGC
ACTTTGGGAGGTCGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAAATTAAGACCATCCTGGCCAAAATGGCGAAA
CACTGTCTCTACTAAAACACACAAAAAACTAGCCTGGCATGGTGGCACGTACCTGTAGTCCCAGCTACTT
GGTAGGCTGCGGCAGGGGTATCACTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCCCTGAGCCGAGATCATGCCAAT
GCACTCCAGCCTGACAACAGAGTGAGACTCTGTCTGAAAAAAAAGAAAAGAAAAGAAAATACATCCAGGA
AAAATAAGCTAACTTTGCATATGTGTATAGGAGTTGTGTTAGAAAAGGAAGAAGCCCTCAAAGATGGGAA
GCCATTTGCAAGAAAGAGAAGGTCCAAGAGGAGGCAGAAGGGATTGGAAATAGAAAAAGGATGTAAGAAA
GAGTTGATTATTACTCATAAACAGTAATGAAGGAAAAGGAGAGTAATTCTACAGGAAGATGCTGAGGTGC
TTTGAGCCCAGTGAAGTTGGAGGTAAAGACAGCTGTTGAGGCCGGGCACGGTGGCTCACGCCTCTAATCC
TAGCACTTTTGGAGCCCAAGGCAGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGCTCAAGACCAGCCTGACCAACATA
GAGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGACGGGCGTGGAGGCGCATGCCTGTAATCCCAGTTA
CTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCC
ATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAAGAGTGAAAACTGTCTCAAAAAAAAAAAACAACAAAAAACAGCTGTT
GAGATTGAGAGGATTAGAGTTGGCAACTGGAGAAGAGTGAGAAGCTTGGTTTCAAGCTTGTGATAGTCAG
GATTGTGATAGTCAGGAAAGAACCAGTCATAAAGATATATGTGTGTGTATACATATAAATATGTTATATA
TATGTGTGTGTGTGACACATATATATTTTTGTTTGTTTCTTTGAGACAGTGTCTCCCTCTGACACCCAGG
CTGGAGTTCAGTGGTGTGATCATAGTTCACTTTTACCTTGCAATCTGGGTTCAAGCAATCTCTCATCTCA
GCCCCTCAAGTAGCTAGGACTACAGGTACATGGCATTTGCCCAGCTAATTTTTAAGTTTCTTGTAGAGAT
GGGCCAGCCATATTTTAAATTGTGTTTTGAATGTTATATTAGAATTAAAAGTCCAAAGCCGGGTGTGGTG
GCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACC
AGCCTGGCCAATATGGTAACACCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTATGGGGGCACATGCC
TGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGAGGAACCTCTTGAACCCAGGAGGCAGAGGCTGCAGTGA
GTTGAGATCGTGCCACTGTACTCTAGCCTGGGCGACAGAGCAAGATTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGTC
CAGTATAATGCCCATGTGATAGATCGACTTTTTCATGAAATCTCTTCTGTAATATCAATATAATCTGAAT
AACACTTTGATCTATATGATGAGAAAGCTGGGAGCCTGGGAGCGATACCCCCATGCTTTTGTTGTATTAA
TTGTATTTTCTACGGATAAACTCTAATTGCTAAAAATAAAACAACTTTATTGACCCAAGCAAGCCTAAAG
TTCTGAAATCTTTTTTTTATTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTGTTTGTTTTGTTTTGAGACGGAGT
CTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCGGTGGTGCAGTCTCGGCTCACTGCAAGCTCCACCTCCCGGGTT
CACACCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGACGCCTGCCACCACGCCCAGCTAAT
TTTTTTGTATTTTTAGTAGAGAAAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCGT
GATCTGCCCGCCTTGGCCTCCCTAAGTTCTGGGATTACAAGTGTGAGCCACCACGCCCGGCTGTTTTTTT
TTGTTTTGTTTTGAGACGGAGTCTCACTGTGTTGCCCAGACTGGAGTGCAGTGGCATGATCTCAGCTCAC
TGCCACCTCCATCTCCTGGGTTCAAGCAAATCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCA
TGTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACTATGTTGGCCAGGCTGG
TCCAAAACTCCTGACCTCAGGTGATCTGCTCGCCTTGGCCTCCCACAGTGCCAGGATTACAGGCATGAGC
CACCTTGCCCAGCCAGTTCTGAAATCTTTTATGAAGCCTATAAAAAAAGATAATAATACCAATCTAGAAA
ATATTTCTTAAGGCAGTCATGCATTAGTTTGAACTTTCCAAACAAAAAAATGCAATGTGTAATACTTTTT
TTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGTTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTACAATCTCGGCTCACT
GCAGCCTCTGCCTCTCTGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGCGT
GCACCACCATGCATGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGACAAGGCTGAT
CTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCATTAGCC
ACCACGCCCAGCCTTTTATTTTAGTAGAGACCATGTTTCACCATGTTGACCAAGCTGGTCTTGAGCTGAC
CTCAAGTGATCCGCCCACCTCCACCTCCCAAAATGGTGGGATTATAGGCATGAGCCACCGCACCCAGCCT
GTAATACTTTTTTGAAGATCTAGAACCACATTGTTCAAAGAGATAGAATGTGAGCAATAAATGTAACTTA
AATTTTTCAACAGCTACTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGGGTCTTACTCTGTTGTCCCAGCTGGAGTA
CAGTGGTGCGATCATGAGGCTTACTGTTGCCTTGACCTCCTAGGCTCAAGCGATCCTATCACCTCAGTCT
CCCAAGTAGCTGGGACTGTAAGTGCACACCACCATATCCAGCTAAATTTTGTGTTTTCTGTAGAGACGGG
GTTTCGCCATGTTTCCCAGGCTGGTCTTGAACTTTGGGCTTAACCCGTCTGCCCACCTAGGCATCCCAAA
GTGCTAGGATTACAGGTGTGAGTCATCATGCCTGGCCAGTATTTTAGTTAGCTCTGTCTTTTCAAGTCAT
ATACAAGTTCATTTTCTTTTAAGTTTAGTTAACAACCTTTATACATGTATTCTTTTTCTAGCATAAAGAA
AGATTCGAGGCCGGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGATGGGCACATC
ACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCGCCTCTACTAAAATTACAAAAAG
TTAGCCAGGCGTGGTAGCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGA
ACCCAGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCAGAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCCTGAGAGACAGAGCGAGA
CTCCGTCTAAAAAAAAAAAAAAAGATTCGAATCCTTATCTTGGTTGATTTTTGCGTATCTAGTTCCACTG
AATTATTTATATAATTGTATAGACTACAGCACGAGACAGCTTAGCTTGTCACTCTACTGTACTATATTCT
GCAGTACTATCATAAGGGAATTTCCTCCCTACCCCTGCTCTGAATTGTTCAATTGTACTATTTGCTGGAG
TAATGCTTGATGCCTTCTTGATCCATTATACTAGAGTATATGTAGTATTTGTAGATTCTGAAGGAGTGGG
AGCCTCTATTCTGAGTTTTAAAGGTACTTATGTACAGTGGAGGTAGCTTTTTGACAGCCTCATCTTCCAA
ACTATAGAGTCATTGTTTTGTTGAGTGCAATATGGTACTTGAAGCATCTATATCGGCGAAGAAGGACCCA
AGTCTCCTTGACCTTACCTACCTACATTCACTTTCTCTGGTAGGAAGATTGTGGGTGCCTCTCTCCAGAC
TTAGTTTCCATGTCAAAAAAGAAAAAAGGAAGATTGTGGGCTTTGCTACAATCCAATTCTGGATCCAATA
TAACCTTCATTGCTTAATTACTGTGTGATCTGGGACAAGCCTCTACTCTATAAAAATGAAGATAAGGCCA
GGCTTGATGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACGTTGGGATGCCAAGGCAGGAGGATCACTTGAGGTCAGG
AGTTCGAGACCAGACTGGGCAATATAGTGAAACCACATCTGTACAAAAATAAAGATAGAAAGTAGCCCAG
CGCAATGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAAGCAGGCGATCACTTGAGGTCGGGAGT
TCAAGACTGTAGACAGATAGATAGGTAGGTAGATAGATAGAGATATAGATATAGTTGGGGTTTTTTTGTT
TTGTTTTGTTTTGTTTTTGAGATGGAGTTTCGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCGATCTC
AGTTTACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGAGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCCAGGATT
ACAGGCATATGCCACCATGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCGTGTTGGTC
AGGCTGGTCTTGAACTCCTGACCTCTCCCAAAGTGTTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCTGGCCT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTTGCCCAGGGTGGAGTGCAGTGGCAC
TCTTCTCAGCTCATTGCAACCTCTGCCATCCTGGGTTCCAGTGATTCTCATGCCTCAGCCTCCCAAGTAG
CTGGGACTCAGGCGTGTGCCCACCACGCCTGGCTAATTTTGTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCAC
CATGTTAGCCAGGCTGGTCTCAAACTCCAGGCCTCAAGTGATCTGCCTGCCTCAGCCTCCTGGGATTGCA
GACATGAGCCACTGCACCCGGCCAAGAGAGGGTAATAAATGTTAAATTACCTGGCTAGTAAAAAATATTC
TCTAAGTGTCTTTTCTCACAATTCCCAATGCCTTTTTTTTTTTTTTGGCACAATCTCACTCTGTTGCCCA
GGCTGGAATGCAATGGTGCAATATTGGCTCACTGTAACCCCCGCCTCACAGGTTCAACTTATTCTCATGC
CTCAGCCTCCCGAGTAACTGGGACTACAGTGCACCACCACCACACCCAGCTAATTTTTGAATATTTAGTA
GAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTGGCCTCAAGTGATTCACCCACCCCGC
AAGTGCTGGGATTACAGGTGTGGACCACCGTGCACAGCCCTAGTGACTTTTTTTTTAGCCCCTTAATCTT
TTCTTTCCTGGGTCTCTTCATTGTCAGTGTCTGCTATTTACTCCCTACCTAGTCACCCCCTTCACCAGTA
TATTATGTCCTTTATGTTTTATTTTGCAGGATCTTATTTTGCTTTTCTATTGAATCCCCTCCATCTAGAA
TAGTACTAGACATAGTAAATATTGGTTGTATGAGTGAATCGCTGCTTTTAATTATCATCACCATTGCTCT
CTCTACTTCTGGTCTATGATCCACTTTGAGTTAACTTTTGTTATTTGGTGTGAGATAGGAGTATAATTTC
ATTCTTTTACATGTGGTTATACTTTTGTCTCAACACTGTTTGTTAAAAACACAAAAAGTATTATTTTCCC
ATTTAATCATCTTTGGCCTGGGCACGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTCTGGAAGGCCAAGGCAG
ATGGATCAATTTGAGGCCAGGAGTTCAAGACTAGCCAACATGGTGAAACTAAAAATACAAAAAATTAGCT
GGGTATGGTGGTGCATGTCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCACGAGAATTGCTTGAGCCTAG
GAGGTGGAGGTTGTAGTGAGCTGAGATTGTGTCACTACCCTCCAGCCTGGGTGATAGAGTGAGTCTGTCT
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAAGAAAATAAAAATCGTCGGCCAGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCC
CAGCACTTTGGGAGGCAGAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATGGAGACCATCCTGGCTAACATGGT
GAAACCCCGTCTCTACTAAAAATAAAAAAATTAGCCGGGCATGGTGCTGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTGC
TCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCAGGAGGTGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCGTGCCA
CTGCACTCCAGCCTGGGAGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGTCTTGGTA
TTTATTATTGTTGAAAATCGCTTGATCACAGATGTATGTATGAGTTTATTTCTGTACTGTCAATTCCATT
TTATTGATGTATGTGTCTATTCTTATGCTATTACCACACTTTCTTGATTACTATAGCTTTGTGGTGAGGT
GTTGAGATTTTAAACTAATTATAAGCATCTTACATGAACTACTTACCGTTTATATTTGATTATGCAGCAT
GAAATAATTATGAATATATCATTAAATATGCCATATTAACTTTTATTAAGTTTTATGTGATCATAACAGT
AAGCCATATGCATGTAAGTTCAGTTTTCATAGATCATTGCTTATGTAGTTTAGGTTTTTGCTTATGCAGC
ATCCAAAAACAATTAGGAAACTATTGCTTGTAATTCACCTGCCATTACTTTTTAAATGGCTCTTAAGGGC
AGTTGTGAGATTATCTTTTCATGGCTATTTGCCTTTTGAGTATTCTTTCTACAAAAGGAAGTAAATTAAA
TTGTTCTTTCTTTCTTTATAATTTATAGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTC
ACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTATATAATTTGGTAATGATGCTAGGTTGGAAGC
AACCACAGTAGGAAAAAGTAGAAATTATTTAATAACATAGCGTTCCTATAAAACCATTCATCAGAAAAAT
TTATAAAAGAGTTTTTAGCACACAGTAAATTATTTCCAAAGTTATTTTCCTGAAAGTTTTATGGGACATC
TGCCTTATACAGGTATTAGAAACTTACTGCCTTTCTCTAATGCTTCTAGTGTAAAAACTTGCAGACTTAT
GTAAAGTAGGGCTGTATCGCCGTGCCCCCATTGTCTGTTAATCTTGTTTTTATATTTTTGATTGTGTTTC
CTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTAAGACAGGGTCCTGCTCTGTCACTGAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGA
TCTCGGCTCACTGTAGCCTCTGTCTCCCAGCCTCTTCCTGCCTTAGCCTCCCAAATAGCTGGGACTACAG
GCACACGCTACCATGCCCGGCCAATTTTTGTATTTTTTGTAGAGATGAGGTTTTACCATGTTGCCCAGGC
TGGTAACTCCTGAGCTCAGGTGATCTGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTCACAGGTGTGTGT
TTATTTCTATCTAATTATTTACACAAACACAATGTATTTATATATTGTGTATCTCTTCTGCTACAATGTA
AATTCTATGAGAGTAGTAATTTTGTCTGTCTCAACACTGTTTTTCCTAAGTTTGGTACATAGTAGGCACT
CAGATGCTTAAAGGAATGAATGAATTGTGCTTTAATTCCACTTTACTAAACCCAAATCTCCCTTTGGACA
TTGTTATCTATGTGTTTTCAAAGAAGTATAATCATAATTTGACAGAAATCCTTGAGAGGCAGAACTAAGT
GAGGGATTGGGCAGGGTTCAGATGTTAAGAACAGTAAGCTCAGCAGGGTGTGATTGCTCATGCCTATAAC
CCTAGCACTCTAGGAGGCTGAGGTGGGATGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTTGAAATCAGCCTGGGCAACA
TAGTGAGACCCCATCACTACCAACAAAATAAATAAATAAATGTACATGGTGGCATATGCCCATAGTCCTA
GCTACTTGGGAGGCTATAGTGGGAGGATAGCTTGAGTACAGAAGTCTGAGGCTGCAGTGAGCTATGATTG
TGGCACTGCATGCTAGCCTGGGCAATAGAGCAAGACCCTGTCTCTAAATTAAACAAAAAAAAAAGTACTC
TAGTTTTCTATGCAATGCATTATATCTGCTGTGGATTTAGGGCAGTATTATATCAGATAATTTTAGGCAT
TTGGTAGGCTTAAATGAATGACAAAAAGTTACTAAATCACTGCCATCACACGGTTTATACAGATGTCAAT
GATGTATTGATTATAGAGGTTTTCTACTGTTGCTGCATCTTATTTTTATTTGTTTACATGTCTTTTCTTA
TTTTAGTGTCCTTAAAAGGTTGATAATCACTTGCTGAGTGTGTTTCTCAAACAATTTAATTTCAGGAGCC
TACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGA
CACAGGTTTGGAGTGTAAGTGTTGAATATCCCAAGAATGACACTCAAGTGCTGTCCATGAAAACTCAGGA
AGTTTGCACAATTACTTTCTATGACGTGGTGATAAGACCTTTTAGTCTAGGTTAATTTTAGTTCTGTATC
TGTAATCTATTTTTAAAAAATTACTCCCACTGGTCTCACACCTTATTTTATCAATCGTAAGGTGCACATT
TTTCACATCTTAACATCTCTGAAATTGGGAACATTTTACTATTGAGGGTGTGTCATTTGTTTAATTTGTG
TGCTTTCTTTCTTAGTGATACAGAAAATAATAGTGCAACTTACATTGTTGGTGTCTTAGCTTTAGTGAAA
TACAGTATTGATAGGCAAATTTCTTAGTGTTAAGGTAGAAAACAAGGACTCTAAATAACTTTGATGGTCT
GTGTATTTGTTTTTGTTTCCTAGGAGTAAAATTTCCAGTTGATTTTTTAAAATTTGATTTTTAAAAAAAA
TCACAGGTAACCTTAATGCATTGTCTTAACACAACAAAGAGCATACATAGGGTTTCTCTTGGTTTCTTTG
ATTATAATTCATACATTTTTCTCTAACTGCAAACATAATGTTTTCCCTTGTATTTTACAGATGCAAACAG
CTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGT
ATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTAAAACCAT
TTGTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTCTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCT
CTGTGGCCCAGGCTAGAAGCAGTCCTCCTGCCTTAGCCCCCTTAGTAGCTGGGATTACAGGCACGCGCCA
CCATGCCAGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCATCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAA
CTCCTAACCTCAGGTGATCCACCCACCTCGGCTCCCCAAATTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACTGTG
CCCGGCCGGTAAAACCATTTTCATTTATTCTGGCAACATCTCTTTATTGAGCATTGTGAATATGTTAGTG
AATGTGCTAGATGCTCATAGATTTATATAAAAAGTTAGTGAAGAAGGAAAGATGGTATATTAAGTGGTTA
GACAAGTGTTCTAATCAGTTAGAGTTCAGAGAAGGTCAGGGTACCTGATATAATCAAGAGAGAGACCTTA
CAGCCAGGTGAGGTGAATGTACCTATAATCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAAATGGGAGGATCACTTGAGT
CCAGGTTTGAGACCAGCCCAGGCAACATAGCAAGATCCCCATCAGATACACCAAAAAGACAGATTTCTTT
TTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGCGCAGTGACACGATGTCAGCT
CACTGCAACCTCCGCCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGTTGGGACTACAG
GGGTACGACACCAGACCTGGCTAATTTTTGTAATTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCACCATATTGGTCAGGC
TGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCACCCTCCTTGGCCTCCCAGAGTGCTGGGATTACAGGCGTG
AGCCACCAAGCCCGGCCAAAAAAGAGAGCTCTTATAGGCCCTTCCTTGCTTTGGAGCTTTATCTGCTCTG
TGATGCTTATCTAAAATAGCCATAAGGTCACTGATATTTTTAAGCATTTGGAAATTACTTCAGCTGGGTG
CCATGGCTCATGCCTATAATCCCAACCCTTTGGGAGGCTGAGGTAGGAGGTCCTTTGAGCCCAGCTTGGG
CAACACAGTGAGACACTGTCTCTGCAATTAAAAAAAAAAAAAAGTAGCTGGGTGCCGTGGCTCACGCCTG
TAATTCCAGCACTAGGAGGCTTGAGGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGTTTGGGCAACATAGC
AAGTCCTTGTCTATATTAAAAGTTTTTTTAAATTATCTGGGCATGGTGGTGTGTGCCTGTAGTCCCAGCT
ACTTGGGAAGCTGAGACAGAAGGATCACTTGAGTCCAGGAGATGTAGACTACAGTGAGCTATGATCACTC
CACTGCACTTCAGCGTGGGCGGCAAAGCAAGATCTAGTTGCAAAAAAAAAAAGAACTGGCTGGGTGCGGC
GGCTAACACCTGCAATCCCAGCACCTTGGGAGGCTGAGGCCAGTGGATCATGAGGTCAGGAGATTGAGAC
CACCCTGGCCAACATGGTGAAACCCGGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTGGTGGCACGT
GCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGATGGAGAATCACTTGAACCTGAGAGTCGGAGGTTGCAG
TGAGCCGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAGCTTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGTCAAGTGGATCACGAGGTGTGGAGATCA
AGACTATCCTGGCTCACATGGTGAAAGCCCGTCTCTACTAAAAACACAGAAAAATTAGCTGAGCGTGATG
GCGGACTCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATAGCATGAACCCGGGAGGTGGAGC
TTGCAGTGAGCCGAGATCCCGCCACTGCGATCCAGCCTGGGCGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAAAAAAA
AAACAAAAAAACTTAGCTGGGCGTGGTGGTATGCACCTGTGGTCCTAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCTGG
AGCATTGCTTTAACATAGAGAGTCAAGGCTGCAGTTGAGCTATGACTGTGCCACTGGACTCCAGCGCAGG
TGACTGAGACCCTATCTTTTAAAAAAAGGGAAAATTACTTGAACTTAAAAGGTGTAATTGTTAAAGAAAA
TGTAGTGATTTGCTCTGTTGTTACTTATATGTGCATGAATGATGGAGATCTTAAAAAGTAATCATTCTGG
GGCTGGGCGTAGTAGCTTGCACCTGTAATCCCAGCACTTCGGGAGGCTGAGGCAGGCAGATAATTTGAGG
TCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGG
GTGTGGTGGCACGTACCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCGGAGGCACAAGAATTGCTTGAACCTAGGA
CGCGGAGGTTGCAGCGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCCGTAGAGTGAGACTCTGTCT
CAAAAAAGAAAAAAAAGTAATTGTTCTAGCTGGGCGCAGTGGCTCTTGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
AGGCCAAGGCGGGTGGATCTCGAGTCCTAGAGTTCAAGACCAGCCTAGGCAATGTGGTGAAACCCCATCG
CTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCGTGCGCATGTAGTCCCAGCTCCTTGGGAGGCTGA
GGTGGGAGGATCACTTGAACCCAGGAGACAGAGGTTGCAGTGAACCGAGATCACGCCACCACGCTCCAGC
CTGGGCAACAGAACAAGACTCTGTCTAAAAAAATACAAATAAAATAAAAGTAGTTCTCACAGTACCAGCA
TTCATTTTTCAAAAGATATAGAGCTAAAAAGGAAGGAAAAAAAAAGTAATGTTGGGCTTTTAAATACTCG
TTCCTATACTAAATGTTCTTAGGAGTGCTGGGGTTTTATTGTCATCATTTATCCTTTTTAAAAATGTTAT
TGGCCAGGCACGGTGGCTCATGGCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAG
GTCAGGAGTGTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGCGAAACCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAACTA
GGCGTGGTGGTGTACGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCAACTGAACCAGGG
AGGTGGAGGTTGCAGTGTGCCGAGATCACGCCACTGCACTCTAGCCTGGCAACAGAGCAAGATTCTGTCT
CAAAAAAAAAAAACATATATACACATATATCCCAAAGTGCTGGGATTACATATATATATATATATATATA
TATTATATATATATATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATAACATATATATATGTTATATAT
ATGTTATATATATATAATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATATACACACACACACACATAT
ATATGTATATATATATACACACACACACACAAATTAGCCAGGCATAGTTGCACACGCTTGTAGACCCAGC
TACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACTTAGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCG
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAGGACTCTGTACACCCCCCAAAACAAAAAAAAAAGTTATCA
GATGTGATTGGAATGTATATCAAGTATCAGCTTCAAAATATGCTATATTAATACTTCAAAAATTACACAA
ATAATACATAATCAGGTTTGAAAAATTTAAGACAACAGAAAAAAAAATTCAAATCACACATATCCCACAC
ATTTTATTATTACTACTACTATTATTTTGTAGAGACTGGGTCTCACTCTGTTGCTTATGCTGGTCTTGAA
CTCCTGGCCTCAAGCAGTCCTGCTCCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTACCGCTCCC
AGCCCCAGACATTTTAGTGTGTAAATTCCTGGGCATTTTTTCCAGGCATCATACATGTTAGCTGACTGAT
GATGGTCAATTTATTTTGTCCATGGTGTCAAGTTTCTCTTCAGGAGGAAAAGCACAGAACTGGCCAACAA
TTGCTTGACTGTTCTTTACCATACTGTTTAGCAGGAAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGA
ACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA
AGGGTCTCAGGTTTTTTAAGTATTTAATAATAATTGCTGGATTCCTTATCTTATAGTTTTGCCAAAAATC
TTGGTCATAATTTGTATTTGTGGTAGGCAGCTTTGGGAAGTGAATTTTATGAGCCCTATGGTGAGTTATA
AAAAATGTAAAAGACGCAGTTCCCACCTTGAAGAATCTTACTTTAAAAAGGGAGCAAAAGAGGCCAGGCA
TGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAAGTGGGTGGATCACCTGAGGTCGGGAGTT
CGAGACCAGCCTAGCCAACATGGAGAAACTCTGTCTGTACCAAAAAATAAAAAATTAGCCAGGTGTGGTG
GCACATAACTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCGGGAGGTGGAGG
TTGCGGTGAACCGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAAAAATAGCGAAACTCCATCTAAAAAAA
AAAAAGAGAGCAAAAGAAAGAATATCTGGTTTTAAATATGTGTAAATATGTTTTGGAAAGATGGAGAGTA
GCAATAAGAAAAAACATGATGGATTGCTACAGTATTTAGTTCCAAGATAAATTGTACTAGATGAGGAAGC
CTTTTAAGAAGAGCTGAATTGCCAGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAG
GTGGGCGGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCCCATCTCTACTA
AAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCCGGGGTGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAG
GCAGGAGAATCGCTTGAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCATTGCACTCCAGCC
TAGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGAATCTTGGCTGGGCAGGATGGC
TCGTGCCTGTAATCCTAACGCTTTGGAAGACCGAGGCAGAAGGATTGGTTGAGTCCACGAGTTTAAGACC
AGCCTGGCCAACATAGGGGAACCCTGTCTCTATTTTTAAAATAATAATACATTTTTGGCCGGTGCGGTGG
CTCATGCCTGTAATCCCAATACTTTGGGAGGCTGAGGCAGGTAGATCACCTGAGGTCAGAGTTCGAGACC
AGCCTGGATAACCTGGTGAAACCCCTCTTTACTAAAAATACAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTGGGTGTGG
TAGCACATGCTTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCAGGGAGGCGGA
GGTTACAATGAGCCAACACTACACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAATAGAGTGAGACTGCATCTCAAAAA
AATAATAATTTTTAAAAATAATAAATTTTTTTAAGCTTATAAAAAGAAAAGTTGAGGCCAGCATAGTAGC
TCACATCTGTAATCTCAGCAGTGGCAGAGGATTGCTTGAAGCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACA
TAGCAAGACCTCATCTCTACAAAAAAATTTCTTTTTTAAATTAGCTGGGTGTGGTGGTGTGCATCTGTAG
TCCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGGTGAGTGGATACATTGAACCCAGGAGTTTGAGGCTGTAGTGAGCTAT
GATCATGCCACTGCACTCCAACCTGGGTGACAGAGCAAGACCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGCTG
AGCTCAGAATTCAAACTGGGCTCTCAAATTGGATTTTCTTTTAGAATATATTTATAATTAAAAAGGATAG
CCATCTTTTGAGCTCCCAGGCACCACCATCTATTTATCATAACACTTACTGTTTTCCCCCCTTATGATCA
TAAATTCCTAGACAACAGGCATTGTAAAAATAGTTATAGTAGTTGATATTTAGGAGCACTTAACTATATT
CCAGGCACTATTGTGCTTTTCTTGTATAACTCATTAGATGCTTGTCAGACCTCTGAGATTGTTCCTATTA
TACTTATTTTACAGATGAGAAAATTAAGGCACAGAGAAGTTATGAAATTTTTCCAAGGTATTAAACCTAG
TAAGTGGCTGAGCCATGATTCAAACCTAGGAAGTTAGATGTCAGAGCCTGTGCTTTTTTTTTGTTTTTGT
TTTTGTTTTCAGTAGAAACGGGGGTCTCACTTTGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTAACCTCAAATA
ATCCACCCATCTCGGCCTCCTCAAGTGCTGGGATTACAGGTGAGAGCCACTGTGCCTGGCGAAGCCCATG
CCTTTAACCACTTCTCTGTATTACATACTAGCTTAACTAGCATTGTACCTGCCACAGTAGATGCTCAGTA
AATATTTCTAGTTGAATATCTGTTTTTCAACAAGTACATTTTTTTAACCCTTTTAATTAAGAAAACTTTT
ATTGATTTATTTTTTGGGGGGAAATTTTTTAGGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACT
TATTGCAGGTGAGTCAAAGAGAACCTTTGTCTATGAAGCTGGTATTTTCCTATTTAGTTAATATTAAGGA
TTGATGTTTCTCTCTTTTTAAAAATATTTTAACTTTTATTTTAGGTTCAGGGATGTATGTGCAGTTTGTT
ATATAGGTAAACACACGACTTGGGATTTGGTGTATAGATTTTTTTCATCATCCGGGTACTAAGCATACCC
CACAGTTTTTTGTTTGCTTTCTTTCTGAATTTCTCCCTCTTCCCACCTTCCTCCCTCAAGTAGGCTGGTG
TTTCTCCAGACTAGAATCATGGTATTGGAAGAAACCTTAGAGATCATCTAGTTTAGTTCTCTCATTTTAT
AGTGGAGGAAATACCCTTTTTGTTTGTTGGATTTAGTTATTAGCACTGTCCAAAGGAATTTAGGATAACA
GTAGAACTCTGCACATGCTTGCTTCTAGCAGATTGTTCTCTAAGTTCCTCATATACAGTAATATTGACAC
AGCAGTAATTGTGACTGATGAAAATGTTCAAGGACTTCATTTTCAACTCTTTCTTTCCTCTGTTCCTTAT
TTCCACATATCTCTCAAGCTTTGTCTGTATGTTATATAATAAACTACAAGCAACCCCAACTATGTTACCT
ACCTTCCTTAGGAATTATTGCTTGACCCAGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGAGACGGGGTCTTGCCCTG
TTGCCAGGATGGAGTGTAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAATCTCCAACTCCCTGGTTCAAGCGATTC
TCCTGTCTCAATCTCACGAGTAGCTGGGACTACAGGTATACACCACCACGCCCGGTTAATTGACCATTCC
ATTTCTTTCTTTCTCTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGT
ACAGAGGTGTGATCTCACCTCTCCGCAACGTCTGCCTCCCAGGTTGAAGCCATACTCCTGCCTCAGCCTC
TCTAGTAGCTGGGACTACAGGCGCGCGCCACCACACCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGG
TTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCATGACCTCAAGTGGTCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAA
GTGCTGGAATTACAGGCTTGAGCCACCGTGCCCAGCAACCATTTCATTTCAACTAGAAGTTTCTAAAGGA
GAGAGCAGCTTTCACTAACTAAATAAGATTGGTCAGCTTTCTGTAATCGAAAGAGCTAAAATGTTTGATC
TTGGTCATTTGACAGTTCTGCATACATGTAACTAGTGTTTCTTATTAGGACTCTGTCTTTTCCCTATAGT
GTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAA
AAAAGGGTAATGGCAAAGTTTGCCAACTTAACAGGCACTGAAAAGAGAGTGGGTAGATACAGTACTGTAA
TTAGATTATTCTGAAGACCATTTGGGACCTTTACAACCCACAAAATCTCTTGGCAGAGTTAGAGTATCAT
TCTCTGTCAAATGTCGTGGTATGGTCTGATAGATTTAAATGGTACTAGACTAATGTACCTATAATAAGAC
CTTCTGTAACTGATTGTTGCCCTTTCGTTTTTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTTTTTGAGATGGGGT
CTCACTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGATGCAATCTTGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCAAGGCT
CAAGCTATCCTCCCACTTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCATGCCACCACACCCGGTTAAT
TTTTTGTGGTTTTATAGAGATGGGGTTTCACCATGTTACCGAGGCTGGTCTCAAACTCCTGGACTCAAGC
AGTCTGCCCACTTCAGCCTCCCAAAGTGCTGCAGTTACAGGCTTGAGCCACTGTGCCTGGCCTGCCCTTT
ACTTTTAATTGGTGTATTTGTGTTTCATCTTTTACCTACTGGTTTTTAAATATAGGGAGTGGTAAGTCTG
TAGATAGAACAGAGTATTAAGTAGACTTAATGGCCAGTAATCTTTAGAGTACATCAGAACCAGTTTTCTG
ATGGCCAATCTGCTTTTAATTCACTCTTAGACGTTAGAGAAATAGGTGTGGTTTCTGCATAGGGAAAATT
CTGAAATTAAAAATTTAATGGATCCTAAGTGGAAATAATCTAGGTAAATAGGAATTAAATGAAAGAGTAT
GAGCTACATCTTCAGTATACTTGGTAGTTTATGAGGTTAGTTTCTCTAATATAGCCAGTTGGTTGATTTC
CACCTCCAAGGTGTATGAAGTATGTATTTTTTTAATGACAATTCAGTTTTTGAGTACCTTGTTATTTTTG
TATATTTTCAGCTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAAT
AATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTT
CAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTT
ATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTGGCTTA
GCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAG
AAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATG
CTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAAT
GAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATG
CCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAAATAGA
CTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAG
AGTAATATTGAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATG
TAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAA
TAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTG
GCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGTGATGA
ATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCC
AATAGAATCACTCGTAGAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAAT
ATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTA
CCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCA
AATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGCACAGC
AGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAAC
AGACAAGTAAAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTAC
TAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAG
AAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGG
TTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGCACTCA
GGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGT
CAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAG
AAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAG
TGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCA
AATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACAAAGTC
CAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGT
ACAGACAGTTAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAA
TGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTA
CTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGT
TAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAAGAGAA
ATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTA
AAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGA
AATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATG
CTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTG
AAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTGATTTC
AGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTG
TTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTT
TTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCA
GGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTT
CCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAGCACCG
TTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTG
CAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCT
AGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCT
TGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATT
GGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGGATTCA
AACTTAGGTATTGGAACCAGGTTTTTGTGTTTGCCCCAGTCTATTTATAGAAGTGAGCTAAATGTTTATG
CTTTTGGGGAGCACATTTTACAAATTTCCAAGTATAGTTAAAGGAACTGCTTCTTAAACTTGAAACATGT
TCCTCCTAAGGTGCTTTTCATAGAAAAAAGTCCTTCACACAGCTAGGACGTCATCTTTGACTGAATGAGC
TTTAACATCCTAATTACTGGTGGACTTACTTCTGGTTTCATTTTATAAAAGCAAATCCAGGTGTCCCAAA
GCAAGGAATTTAATCATTTTGTGTGACATGAAAGTAAATCCAGTCCTGCCAATGAGAAGAAAAAGACACA
GCAAGTTGCAGCGTTTATAGTCTGCTTTTACATCTGAACCTCTGTTTTTGTTATTTAAGGTGAAGCAGCA
TCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAA
CCACTCAGGTAAAAAGCGTGTGTGTGTGTGCACATGCGTGTGTGTGGTGTCCTTTGCATTCAGTAGTATG
TATCCCACATTCTTAGGTTTGCTGACATCATCTCTTTGAATTAATGGCACAATTGTTTGTGGTTCATTGT
CTCCTTAAATTAGACTGTAAGCACCTTGATGGAACTCATACTACCTTTTATTTCACACACACGCACACGC
GCACACACAGCCTACACATACACTGCCTAGCTCATTGTAGCATACTAAATACTGATTTTAATGAATAAGC
TAAACCTTCGAAACCCATTTGCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTCAGGTCA
GAAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCACATCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGC
GTGGTGGCCAATGCCTTGTAATCCCAGCTATTCTGGAGGCTGAGACAGGAGAATCGCCTGAACCTGGGAG
GCGGAGGTTGCACTGAGCTGGGATTGTACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAAAGTGAGACTCCATCTC
AAAAACAAACAAACAAAAACACATCATTTCCCCTATAGCAAAAACATGACGGCACTTACTGTATCAAGAG
AGGTGAGAAAAAGGAGCCACAGCAGGATGATTCAAGGGACTCTGCATAGCTCCATTTTAAGAATATGCCT
ACTGCAGGTCAGAGAAGGTAAGCAAACTGCCTAAGGCCACACAGCCAGGTACAGAACTCTCACCAATATT
ATTGCCAGCAATCGCAATTTTGGTGTTTATTCTTGGTACCAAGTTGGAGACTATAGGGTTCTCTTCCTAA
TAGAGACCATCTAGCCTTTCACTGTTTTGTGGATACTTCTTTCTCTTCTTCTTTTTTTTTTTCCCTTTTA
AAATCTAGTTATTTTTTTCTTTTTGGTTTCTTTGACACAGGGTCTCTTACTCTGTTACCCAGGCTGGAAT
GGAGTAGTGCAGTCATGGTTCACTGTAGCTTTGACTTCCTGGGCTCAAGCGATCCTCCTACCTCAGCTTC
CCGAGTAGCTGGGACCACAGGCGCCCACCAACACCTCCAGCTAATTTTTAAGTTTTTACTAGAGACAACA
TCTCACTATGTTGCCCAGGCTGGTCTCAAAATCCTGGGCTCAAGTGATCCCACCTCAGCCTCCCAAAATG
CTGGGATTACAGGTGTGTGCAACCACGCCTGGCCTATTTTTTTTTTAATTGCTCATAAATCATCTTTTTT
CTTTAAAAAAAAGAAAGATGGGAGGCTAAAGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGCGGAGGTTGCAGT
GAGCTGAGATCATGCTGCTGCTCTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
AAGAAAGTACACAATTTTACTTTCTGGACCTAATGGTCAAGGCCAATAATTTGGTCACCTATGAAATAAA
TAAAAGCTTTACCATATATATGACCATTTGATAATGTAATATGAAATGTTTATGTACTAAAGGCAGAATA
GTCTAGAAAAAACATTCTGTATCACAACGTCTAAAAATGAATATCATCTTCATCATAGAACCAGGCTCTT
TCTCCTAATTTTTTTTTTTGAGATGGAGTTTTGCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGGCACAATTTT
GGCTCACTGCAACCTTCAGCTCCCAGGTTCAGGATCAAGTGATTTTCGTGCTTCAGCCTTCTAAGTAGCT
GGGATTACAGGTGACTGCCACCACACCCAGCTCATTTTTTTGTATTTTTTTAGTAGAGAGAGGGTTTCAC
CATGTTGGCCAGGCTCGTCTCGAACTCCTGACCTCAAATAATCCACCCGTCTCAGCCTCCCAAAGTGCTG
AGATTACAGGCGTGAGCCACCAGGCCTGGCCTCCTAATTTTTATTTGTAGAAGTGGCACCAAAATTTTCC
AAGTTCTCATGCAAAAATTCAGGCTCATCTCAGTTTATTTTTTTCATTTATTTATCTCCCACTAAATTGA
CAACTTCTAATAATTAGGTTGGTTCTTTGTATTCCCAGCACAGGGTTCTATGCAGAATACACACACAGCA
GTTGCTGGCAATAATATTGGTGAGAGTTCTGTACTGGGCTATGTGATCTTAGACAGTTTGCTTATGTTCT
CTGACCTGCCGTAGGCACATTCTTAAAATGAAGCTGTTCAGACCCCCTCGATTCATCCTGCTGTGGCTTC
TTTTTCCCACCTAAATCTTAAATACCCTTTTAGCTGCTAGTAAGTGAATGATGTTTTTTTATGAACTTTC
TGAAGTCAGATTAGATGAAGTTGAGAAAAGCCTGATATTCTTATAAAGTTATATATGTGCATCATAGAAA
ACTTAGAAAATACAGATAAACAAAAATCATCCATGGACGAACCTTGAAGACATTGTGTTAACTGAAATAA
ACCGGACACCAAAGGACACATGTTATATGCTTCCACTTATATGAGATACCTAGAATAGTTACATTTGGTT
ACTCTGGGTACATTGCCTATAGATAAGCCTTGCTCCACAAGGAGCAGTTAAAAAAAAAAAAAAGATAAAT
TCATAGGATGGAAGGTAGAATAGTGGTTACTAGGGACTTGGGGAGGGGGAAATGGGGAGTTACTGTTTGA
TGAGTGCAGATTTCAGTTTGGGATGATGAAAAAGTTCTGGAGATAGATAGTGGCAATGGTAACACAACAG
TGTGAAAATAATGCCACTGAACTGTACACTTAAAATGATTAAAATGATAAGTTAATTGTAATTTGTGTTA
TCCAGAAATGGTTAGCAATTTATTGGTGTATATTCTTTTAGTATTCCTGTGTGTGCACAGGGGTGCTTGT
ATATACTTTATCTTTAAAATATATCCAGGAAGCTAGGCACAGTGGCTTACACCTGTAATCCCAGCACTTT
GGGAGGGTGAGGCAGGAAGATTGCCTGAGCCCCGGAGGTCAAGGCTGCAGTGAGTTGTGATCACGCTACT
GCACTCTGTTCTGGGCAACCCCTGTCTGGGAAAAAAAAAAAAATTAGTGAGGCTTAGTGGTGCACACCTG
TAGTCTCAGCTACTTGAGTGGCTGGGGTAGGATTGCTTGATCCCAGCAAGTTGAGGCCGTGGTGAGCCAT
GATGGTGCCACTGCACTCCATCCTGGGTGATATGGTGAGACCCTGTCTCAAAAACAAGAAATCCAGATAA
TTCTGTGCATTATAATCTAGCTTTTACTGGATCATTAAAATTCTTTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTCTG
AGATGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGACCTTGGCTCACCGCATCCTCTGC
CTCCCGGGTTCATGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATGTGCCACCATG
CCCAGCTAACTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGACCAGGCTGGTCTCAAACTCCTG
GCCTCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGCGTGAGCCACCGCACTCAGC
CTGGGTCGTTAAAATTCTTAAGTGACTTCATTTTTAATTACTATATGGGATTCTATCTTTCCAGTGTATC
ATGATTTATTTGACCTATTGCTGAATGTTGGAGGTTTCAGGGTAAGAGGCACAGTTTGCTATTATGTACA
TCACTATAGTGGCATCCTGATAGCTAAATATTTGCCTACATCCCTGATTATTTCCTTAGTCTAAATTACT
GGGACTAGGATTTTGGTGTTTGATACATGTTACTAAATTGTTTTTTAGAAAGATTAAACCAGTTTATGCT
CTTCCAGCCCCTGTGGTATATGATAGTTCCCATTTTCCTGTACCTTGCCAACACTGGGTGATATCCAGTT
TTAAAATCTAAATCTTGCATTGCTATGAGAACTACAATTAGAGAAGGCTTATCTTCTACTGCCCATTCTC
TGTACAGAGCAAATCCCTCTAGACCTGAAGCCCCTTGGAGTTGTCAAGAAACCTTTGAGATGACTCCCCA
CTCTGTATCTGAGCTGTCACCAGTATTCTCCACTTCTTCAGGATTGCCATGGCAACTAAATTGATGAAAA
GATTTAGGAGGCCTTTTCTCTCTTTGCAATTCCTATGATCCTTTTTGAATGTGGGTTTGGGACTCTGTCA
ATATACCCATCATCTAATTCTGTCCATTGTGTTTTAAAGTTTAAGGTTGCAATTTCTGATTACATCTGCC
TTAGCCATACTGTATTATATTTGACATTCAATATACAATGTCCTTGTTTTTCTGTATTTCTAATCTTATT
CCCAGAGATGTGTCTATTTGTTCAGGATTCATTTTGCAACGTGTTTTTACTAAGCATCTACCCAAAACCG
TTGAAGTCAGATTTCAGGCTGTCTTACGTCTAAAGTAGCACAGGCAGGAAAAACTATTGAAGTGGGATTT
TTTTTTCCCTTTTTGTACTGAACCGAGAAAAAGTATATAGATGATAGAGAATTCCTAATTTGGTATCATT
GATATCTGGGTTTTTGTTTGTTTTTACAGAAGACTGATTAACTATACTTATTTATTAATTTATCTTCTCA
TTAATAAACACTTGCTGAGTGCTTACTGTCTGCTAGGCATTAGGGAGACAAATATGATTAAGGGAAGCTT
CCTCCTATCAAGGTCATGTGTTCCATTTGGGTATACTAATGCATTAGCAATGTAAATCAAGTAGTGAGAG
ATCATCTGTTCCCGATAGGAGATGGATTATTGGTGGGGACTTCTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTATGTATGTGATAAAATAAATATAGGAAATGTTAATTATAGATTCTAAGTAGTAGATAT
ATAAACACTCATTGCAAAGTTGCTTCAAGTTTTCTGTATATTTGAAAATATTCACAACATGTCGACAAAA
CTAGCATGATAAAGCCACTATTTGTGCTAAGACTTCAGCTTGTATCTGGATTAGGCTTATTATGTAGTAG
TAGGAACATTAGAAATAGTTTTAACTCATTAAATACACATGTTTTATGGGAAGGTTTTATATATATATTT
ATATGTAATGAATGTGAACAAACAAGGGTCAGATATACACTCTGCTTCCCTCCAGACCAGTTCCGGCTGC
TCTGCTGCACATTTCAGGAGTCTTATTAGAATTAGCCACATTCTGCCCACTTGCCCTTACTTCTCATATT
TCACAACTCCTCCTGGTGGGGACTTAAGGAGACATTCAAACTAGGCCTTGAAAGATGAGAATTTTTCCAA
GTGGAAAAAGAGGAGTGGCAGCAAGTAAGGTAAAGGTACAGAGTCATGGAATTCCCAGGAAACGTAAAGT
TGTCATGTGTTATAGGAAAACAACTTGTGTGAGGGGTGTTGGGAGAAATGAGAGATAATACCAGGGTATA
AAGGGCCTTTTGAATGCTATGTTGAGGAATTTTATCCTAATGGCAGTAATGACTAACAATTATATAGTGT
TCAAAAAGTATAAATCAGCAGTGGTATACCACTAAGGGTTTTTTTCTTTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGA
GTTTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCCGTGGCACGATCTCAGCTCACTGCACTTCCGCCACCTGGGT
TCAAGTGATTCTTCTGCCTCAGCCAGTGTTTCACTGTGATGGCCAGGATGGAGCACTAAGGGTCTTTATG
GAAGAAAAAGACATGATAAACAAGGCTTTTAGGGAACTTCTACAGTAATGTAGCTGTATTAAAAGTAGAG
ATCAGAGCAGCATAGTAGAAGTAGAAGGCTAGAGCTAATTGAAGGAGCACTTCAGAATTAGAATCAAGAA
GTCTTAGAAACCTATTGGTTTTATTCTCCCTAATGTATTTGGCCACTTACCTGCTGGGGAATTTGTCTAA
GTTATAAAAAATAATTCCTTTGGGAAACCCAAAGGAAAGTTATCTATTAATAATTACCCCACTACTTTTT
CTGATTTATGTAATGGCCACGTAGAGGTTAGATGTGATGGTTGTGACAGTAGTGACTAATACAGCCTGTG
AAGCATTTTGGTCAGATATCTATGTGCTTTCATTCCAGGTTGACTGAGGCAAGACTTTGGCTAGGGTTTG
ATCAGTGATGTAACTACTCACGAGTACCACGTGGTGGCAATGGCATTGCTGCAGACCTTGGCAGCAAAGC
AGTGTTAGAGTAGCAGTAGAAACCTTTGTGAAGCTAGGAATACATTTTCTGGTCATAAAAACCTCCTGAA
AATTGTGAACTCAGTGTAGCAGGAGAAAGAAGATGGCTTGTTTTTAGTAAAGGGCAAAGTCATTTTTAAG
GATCAGAAGAAGAAACGGAGAGTGAAACAATGTGTTCCTGCCCTACTCCCCCACTGGACTTTTTGGCAAC
CATTGCTGTTCCTTCTAAAAGTGATTTTTAAACATGTATATTTTGAAGCCAGGCACAGTGACTCACGTCT
GTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGC
CAACATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGGCCAGGTGTGGTGGCTCACGCCTGTAA
TCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGAGGATCATGTGGTCAGGAGATCCAGACCATCCTGGCTAACAC
GGTGAAACACCATTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCTGGGCATGGTGGCGGGCGCCTGTAATCCCAG
CTACTCAGGAGGCTGAAGCAGAAGAATGGCTTGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAACCAAGATTGC
GCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGTCGGGC
ATGGTAACAGGTGCCTGTAATCCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGCAGGGAGAATTGCTTGAACCAGGTAG
GCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGGCAACAGAGCAAGACTGTCTCA
AAAAAAATAAATAAATAAAATAAATTCTTAAGAAGGATATTTTGGAAAACTCCTTACATACCTAAATTCT
TTGTTTATCAAATACTTGGACTTAGCACACTCTTCTTTGAAATGGACCAATAAACAACAGGAGCCCATAA
GCAAAAAGAACTCATTATTTTAAAAACAGTAACTATCCTTACAGGCTTTCTCAGGGCTCTTTCTGTTGGA
TCCTTCCCTCTCACAGGTCCTTGCTAATGATCTCTAGGTGGACACATTCTAGATGAGATGTCCCTGTCTA
GAATGGCAGCACCATGAGGGCTATATCCTCAGTACTAGGACAGCGCCTGGTGCTTAATAGATAGTAAATA
GTTGTCTAATTAACTGAGCAAACAGATAGATTCATGAATTAGCTTTTTGCTTTTTCTGTTAGAAACTAAA
GGTTCAGGTCAGGCACAATGGCGCATGTCTCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCTGATCAC
TTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCAACATAGTAAAACCCTGTTTCTACAAAAATTACCAAAAT
TAGCCGGGCGTCTTGGCAAGCACCTGTAATGCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGTGGGAGAATCGCTTGAA
CCTGGGAGGAAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATGGTGCCAACCTGGGTGACAGAGGGAGACTTAAAAAAAA
AAAGAAAGAAAGAAAGAAAAGAAACTAAAGGTTCAAAGAATCCCAGAAAAGGAAGAGTCCTCACAAGCCA
GTAATCTAGGCAGGATTACTGATAGTATTTTTATATTTGTTGTATTTTTATAAAATGCCATAGATAGAGG
GCTTTTTTCAACATTACATCAGTCTAAAAATCACACATTTTTATATGAACTAACCTAAATGTCTGATGAA
TCTCACAACACCAAGTCTTTGAAATGTGCCCATATAAATAAAATGTTAACAGATTCATGCTAATTTTAAA
TATCGATAGTGTTTAAATGCCTTAATTATTTTTTCACTCCCTAGCTTTAAAAGAAAATAACCAACTTCAA
AAGGACATCACAATAACATCAAGTCTATTTGGGGGAATTTGAGGATTTTTTCCCTCACTAACATCATTTG
GAAATAATTTCATGGGCATTAATTGCATGAATGTGGTTAGATTAAAAGGTGTTCAGCTAGAACTTGTAGT
TCCATACTAGGTGATTTCAATTCCTGTGCTAAAATTAATTTGTATGATATATTTTCATTTAATGGAAAGC
TTCTCAAAGTATTTCATTTTCTTGGTGCCATTTATCGTTTTTGAAGCAGAGGGATACCATGCAACATAAC
CTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTA
ACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATC
AGAAAAAGGTGTGTATTGTTGGCCAAACACTGATATCTTAAGCAAAATTCTTTCCTTCCCCTTTATCTCC
TTCTGAAGAGTAAGGACCTAGCTCCAACATTTTATGATCCTTGCTCAGCACATGGGTAATTATGGAGCCT
TGGTTCTTGTCCCTGCTCACAACTAATATACCAGTCAGAGGGACCCAAGGCAGTCATTCATGTTGTCATC
TGAGTACCTACAACAAGTAGATGCTATGGGGAGCCCATGGAAGATACATGGTATACAACATAGCTCTTGC
TCTATTGGAAGCTAAGTGGAATGGGAGAAATTGGTGACAGGCAACCCCATAATTTCAGAAAGCTATGAAA
AAGTACTCAGACATATTCCTTATAACACTGGTGTCACATCACAAAGACCTATTTAATGTGCTTCTGATTT
ATAGGGAGAGACATCCTATACTTCAGGAACTGCACTTTGATCCACAGAAAGCCTAGTGATGTAGAGCTCC
TGTTAGTTCAAAAGGAAAAGAAAAGAACAACACAGAAAGCCTAATTATGCAATAGAGTCAAGTGCTTTAT
AGCAATGTTACAGTTATCAAAAAAAATCCAGATGGACCTCTGAGAGGATGCCATTGGAGTAACCAGGCAG
ATGCAGTTGATCAGAGCTGACTTCCTATAAGAAGTGAGCACTGAGCTGAGGAATAATGGCATAAATGAAG
GAAAGTGAGATGGAAATTTGAGTTTTTAATTGGAAAGACAATACATCAGGCAGATTTTTAAATAGGGGCA
AACAAACAGACACATAGGAGATGCTAGGCATGGGGTCCCCACTAGGATGCTGCTTAGAAACATGCAGGGG
TGGTGAGTACTCCCAAAGTACACTTCATTCCTAGCTCAGTGATTCTTATCTGAGTGTTAAAGTTCCTTCT
TCAGCACCCCGTTCCACAGTCCAACTGGGAACTTTAAGACCTTTCTTGGAGTCTTTCTAGGAACTCAAGT
CTGCTACTTATACAGAACAGTGGCTTTGGTCCCCAGTTGTGCCTTGCAGTATTTTTGTGTTCAGGAAGAA
ACAGTAGCTCTTGGATAAAGAAGCTAGCTAGAAACTCTGTTGCTATGGCAGTGCTTCAAAATGTATTTCC
TTAAATGCTTTCTTTGTAACTATCTTCATTTAGTTCATCTCTCAGATAATGAGAGATCAGAGTCCCATCC
CCAGTATAATACTCTTCTTTAGGGTACTTTCACCATCTTCAGTCTAAACACAGACTAGACTTTCAATTAT
AATGTGTAAGATTTAAAATGTTATTATTGTGTGACTTTGAATATCTGTGTAAATCTACTATCTCCTCTTT
GGTATATACGTGTGTTTATTTTTTTCTGGAGATCTGTAACTGAAATGCTTAATTTCTGAATTGTTTTGGA
TATCACAACTTAATACCAACATAAGTTTTGAGCCTTTTTCTCCCTAAATCTGGTGTGAGTCTAACTGAAA
CTCAAATGAACTTTTTAAAAATAATTTTTTCTTTTCTTTAATTTTTTTTTTAAGTAGAGACAGGGACGCA
CTGTTAACTAGGCTGGTCTTGAACTCCTGATCTTGAGCCATCCTCCCCGACCTGAGCCTCACCTTATAGA
GAGGGTCTTGCTCTGTTGCCCAAGCTGGAGGGCAGTGGCATAATCACAGCTCACTGCAGCCTCTCGACCT
CCTCAAGCGATCCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTATAGGCGTCCACCACCATACCCAGCT
AATTTTTTTTTTTATTTTTTGTAGAGACAAGGTCTCCCTATGTTGCCCAAGTTGGTCTCAAACTCCTGGA
CTCAAGCAGTCCTCTCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGTGTGAGCCATGGCACCTGGCCA
GAACTTCTAGTAAAAAGAATATTGTTGCCGGGTACGGTGGCTCACGCCTGTAACCCCAGCACTTTGGGAG
GCCAAGGCAGGCGAATCACCTGAGGTCGGGAGCTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCACATCT
CTACTAAAACTACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGCACATGCCTGTAATCCCACCTACTTGGGAGCTAC
GGTGCCTGGCCTAGTTTATTATTTCTTAATATCTGTTGTCTTCCAGTGTCTTCCTTAATTCTTCACAATA
CCCTGTACAATGCTTAGCACACAGTGGGCAGTCTGTAAGTTTATTAAATGTTTGGTGTGGCCCATACTTC
CTATCCACAAAGAATGTAACATGTTAAGACATCTAGATGAGGGAATGATTTAAGAGGAACTACAATAATA
TTCTGAAACTTGGACTCTGGATCTCTGCATTTAGACTTTCCTAAACCAGCCAGCAAGTAGATCATCATGT
CACAAGGCTTAGGTTGGGCTTGCTGTTCAGAGAATGAATTAAGGATTAAGGAGAAAAAAAAGCAGAAAGG
TTTTGCTCTGTTTTTCAGGTTCTATTGAGTTGTTAACTTCTAACAAGTTATCTTATTTGCTTCATTGCAT
GAGGCCCATTGTAGTAAGAAGAGGAATTTATATGCTAAATGTTCTGGTGATAGAATGACTTTTCTTTTTT
TTTACAGTCCAAAGGTCTTTTTTTTTTTTTTTTAACACCTATTATGCCATGAATTCATAGGGAATAGGTT
CCAGCTGCTCAGGCTCCTTCCCATTGGTTCTCACAAAGTGTGCTTCTCTGGGTGGAGCAGGCTGGTGCTT
CAGTTGAACCCACGTACCTTTCTCTTTGGCTTCTTTCTTTTTCTGATCATTTTCCTTCACGCGTTTCAGG
AAGCTGTCTTGGCTCTTAGAGTGTTTAATGTGCTCAATACGCACATTAATTCTCTTGGCAAGAATCTTGC
CCTTAACTTGTTTACAGCGATGCCAACAGCATGCTGGGTCACGTTGTAGACTTTTCCAGTTTTGCCATGG
TAACACTTGTGGGGCATTCCTTTTTGAACAGTACCCGTTCCCTTGATGTCTACAATTTCACCTTTCTTAC
AGATTCGCATATACATGGCCAAAGGAACAACTCCATGTTTTCTAAAAGGCCTAGAGAACATATATCAGGT
GCCTCTCCTCTTTCCCTTTGTGTTCGTCATTTTGGCAAATTACTGAAAGATGGTGGTTCTGGCCAAAAGG
AGGAATGACTTTTTAATAGCTGTGTTTGTATCTGAGCCTTCCCTCTGCCTTTCATTTTTTTTGTTTTGTT
TTGTTTTGTTTTTGTTTGAGATGAAGTTTCACTTTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGTGTGATTTCG
GCTCATTACAATGTCCGCCTCAGCCTCCTGGGTAGCTGGGATTACAGGCACCCGCCACCACGCCCAGCTA
ATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCGGGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAG
GTGATCTGTCCACCTCGGCCTCTCAAAGTGCTGGGATTGTAGGCGTGAGCCACATCACCTGGCCACTTTT
TTAACTCTTTCCAATGGTTAATTCCGTTTGATATGGTTCCTTGGAACTTGCACATTACCCTTTATCAATT
ATCACCCTGTATTGGGGGTGGGGAGGATGATACCTCTCTTCATAGTTAGATCCTACTTACTTTCAACAGA
GTTCTTAACAATCCTAGAAACTCACAGGTCCAGAAAAGACAAGCATAAAGGAAACTATAAATAATGCATT
TGAAGACTAACTCAGGAAATCAATGATTATTTCCCCCCAGGCTACCCAGTGTCTTAAAAAAACAGTTTAA
TTAATACAATCTTTTGTTTCAATTTTCTACCTATATTTATGGCTTTTAGCTTTTCTAATAAAAGCTCAAA
ATGAATTACAGTCATCAGTGACTTTTTAATGAATAGAAGACTTTTGCAATTTTTAACTATTTGTTTTTAC
TTATTAAATATTTCCGCCTTGGCCAGGCATGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTGTGAGATGCCAA
GGCAGGAGGATCACTTGAGTTTAAGAGTTCTAGACCAGGCTGGGTATGGTGGCTCATGCCTATAATCCCA
GCACTTTGTGAGGCCAAGGTTGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTTAAGACCAGCCTGGCCAACATGGT
AAAACCCCATCTCTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAAGGGGTGGTGGTGGGCACCTATAATCCCATCTT
CTTGGGAGGCTAAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCA
CTGTATTCCAGCCTGGGTAACAGAGCAAGACTCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAGTTTGAAACCAGCCTGG
TCAACACAGCAAGACACCCATCTCGTTGAAAAATAACGGTCGGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCA
TCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCGAGACCAGCGTGACCAACATGGA
GAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGTTGGGCGAGGTGGTGCATACCTGTAATCCCAACTACT
TGGGAGGCTGAGGCAGGAGAACAGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGAGGTTGTGGTGAGCCAAGATCATGCC
ATTGCACTGCAGCCTGGGCAACAAGAGCAAACTCCATCTCAAAAAAAATAAATAAATAAAAATAAATAAA
TAAGTACTTCTGCCTTTAAGCCACTTCCTAGAAGGCAGTGGCACAAAGTGATACATTTGGAGGAGTAAAT
ATATTACAAAATGAATTAGGCTGGGCGCAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCCGCACTTTGGGAGGCCAAGG
CGGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACTAGCCTGATCAACAGGGTAAAATCCCATCTCTACTAA
AAATACCAAAAAAACTAGCTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATGTCAGCTACTAGGAAGGCTGAGGCA
GGAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCATTGCACTTCAGCTTGG
GCAACAGAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGAACTAACATGCCAGAACTTTGCCTTCAGTATGT
TTTGTGATTTTTCCCTTCTTGTGCCATTTCATCATTAGTTCCATGTATTATTTAAGATTTCTTATCAACC
AGCACCTTGGGATTTTTTTGTGTATGTGTTGGTTTAGGGGGTTTATTTGTTTTTTTCTTTTTTTTCGGTA
ATTGAAAATGTGAAGCAAAATGTCACCTGTTTTTTCTTTCATGTCTGACACTCATGTCTTGTTTACCCCC
GACATGCAGAAGCTGAAATCCCCATTTCATACAGTCTTCAATGTGGAGGCAGTAGGGATGGAGAAAATAA
TGTACTTTGTGCTCTCCGGTACTCTTTCTTTCCTATTGTCTGAGGGGATTTGGGCATAATTTATTTTGCT
GCAGAGATAAAAATTTGTTATATATATTTTTTATCATTCAGGGCCAAGGAATATAGATTTTTTTTTTCAG
CCTTGTCTCAGCTGGGTGTCTTTATTTACTCTGTCTTAAAGTGTTCCTTTTATTATCATTATTATTTTTT
AATCATTGAATTCCATTTGGTGCTAGCATCTGTCTGTTGCATTGCTTGTGTTTATAAAATTCTGCCTGAT
ATACTTGTTTAAAAACCAATTTGTGTATCATAGATTGATGCTTTTGAAAAAAATCAGTATTCTAACCTGA
ATTATCACTATCAGAACAAAGCAGTAAAGTAGATTTGTTTTCTCATTCCATTTAAAGCAGTATTAACTTC
ACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCT
GCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTAAGAAACATCAATGTAAAGATGCT
GTGGTATCTGACATCTTTATTTATATTGAACTCTGATTGTTAATTTTTTTCACCATACTTTCTCCAGTTT
TTTGCATACAGGCATTTATACACTTTTATTGCTCTAGGATACTTCTTTTGTTTAATCCTATATAGGTTTT
TTGAACCTATAACATAAGCTACAACATGAGAAATGTGCGGTTAGATAGATATGTCCCTTCTGAAGGTCAG
AAAAAAATATAATGGAGGTAAAACCTGAACAAGCTTGGAAACTGATGGTAGACTTCTTCAAGGCAGCCCT
TGCCCTAATTAAAATTCTTGTCTTTCTAGAAAAAGTCTAGCTGTTGATTTACCACAGAAAATAATAATAA
TAATTACTATTATTATTATTTTTTGAGACAGGGTCGCCCTGTGTCACCTAGATTGCAGTGGTGCAGTCAT
GGCTCACTGCATCCTCCGTTTTTCAGGCTCAAGCAATCCTCCCACCTTAGCCTCCTGAGTAGCTGGGTCC
ACAAGCATGCGCCACCCACACCCACTAAGTTTTTGTATTTTTGGTAGAGATGGAGTTTTACCTTGTTGCC
CAGGCTGGTCTCAAATTCCTGGACTCAAGTAGTCCGCCCGCCTTGCCCTCCCAAAGCCAGAAAACATTTA
GAATATCTTTCAGAGATGTGTATTTACACCACTATTAACACAGGGCTGTATAGCAGTCCAGTACTGGACT
ATGTAGTCCAGTACTATTCTTTTCCTTACTGGAGGGCCAGGCGTGGTGGCAGGTGCCTGTAATCCCAGCT
ACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGGGACCGTGC
CATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAACAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGCA
GTAATTCAGGTCTCACCCATCTTCAATCCAGGGGGCCTAGCCTTAGTATTTGACCCATAGTAAGCACCCA
ATAATTGTTTAAATTAATTAACCTCTGAGGCCCTTTAAATCTGTTGATAAGTATCTTATTTTGCAAAGTC
CTAAGCACTTGGAAGAGCAGAGGAACTATTTACTGGGTGTGTATGCTTTTCTAACAATATTTTATAGCTG
GCTTTTGTTTTTAGAATGAATTTGAACATTGAAAAGGCAGGCAATAGGGATGATTCTGTGAATTCTGCTA
AAACTGAGTAGAAAGAATGAGTGTAGAGATGTCGACATTGATCAACTTTCTATCTTCATAAGAGATCTGA
TTCTAACATATCCATTTAGACTCAAGTAGAATATTGTGTATAGAGTGAGTGGCAGTGAGTAATTTGGTAA
AAATTTGCTGACCTGCTTTTATTCTTTCCTCCTTTCTTTCTTCCTTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCGTCCT
TTCCTTTCCTTTCCCTCCCTTCCTTCCTTCTTTCCTTCTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCTTCCTTTCTT
TCCTTCCTCCCTTCCTTTTCTTTTCTTTCTTTCCTTTCCTTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCCTTTCTTT
CTTGACAGAGTCTTGCTCTGTCACTCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCTG
TCTCCCAGGTTCAAGCAATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGAGATTACAGGCGCCAGCCACCAC
ACCCAGCTACTGACCTGCTTTTAAACAGCTGGGAGATATGGTGCCTCAGACCAACCCAACCCCATGTTAT
ATGTCAACCCTGACATATTGGCAGGCAACATGAATCCAGACTTCTAGGCTGTCTTGCGGGCTCTTTTTTG
CCAGTCATTTCTGATCTCTCTGACATGAGCTGTTTCATTTATGCTTTGGCTGCCCAGCAAGTATGATTTG
TCCTTTCACAATTGGTGGCGATGGTTTTCTCCTTCCATTTATCTTTCTAGGTCATCCCCTTCTAAATGCC
CATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCA
AGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACG
GAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTAATATTTCATCTGCTGTATTGGAACAAACACTTTGAT
TTTACTCTGAATCCTACATAAAGATATTCTGGTTAACCAACTTTTAGATGTACTAGTCTATCATGGACAC
TTTTGTTATACTTAATTAAGCCCACTTTAGAAAAATAGCTCAAGTGTTAATCAAGGTTTACTTGAAAATT
ATTGAAACTGTTAATCCATCTATATTTTAATTAATGGTTTAACTAATGATTTTGAGGATGAGGGAGTCTT
GGTGTACTCTAAATGTATTATTTCAGGCCAGGCATAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGTACTCCAGGAG
GCCGAGGCAGGTGGATCAGCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCTGTCTGGCCAACATGGTGAAACCCTGTCT
CTACTAAAAATACAAAAAAATTAACTGGGTGTGCTAGTGCATGCCCGTAATCCTAGCTACTCTGGAGGCT
GAGGCAGCAGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCGGTGAGCCAAGATCACACCACTGCACTCCA
GTCTGGGTGACAGAGCAAGACTCCATCTCAAAAAATATATATATATATATATACACACATATATTTTATT
TCAACTGTTAGACAAGAGTCCAAAGGCCAAAGAATAAAGTTTTAGGCCAGTCCTTTATTAGAAAATGAGT
CAAATCCCAAAGCAAGTTTTTTTTATGAGTTAATGAATATAAATGACTACATATTTTATGCCTTAAAAAT
CACTTTTAATGAATGGTGTTTTATGGCTTGTAAATCAGAGTTTTAATCAGTAAAGAAAGTTTTTAATCCT
CAAAAACACGTTATCATAAAAGACACTGTTTGGCATCAAATGTGGTATTTGGCCATGTTCATTAGGGTCA
TTTTAGGAATCTCATACATTCTACTTAGCTATGCTTAATTCCTGATACCATGGCATTTTCTGAAATGTTT
CAAGGATGACATCTCTGCTGTTTTTAATTTGGTAATGATATCTGCTGATTTATTAAGTGAAAAAAGTAAT
GGTGTCATTACCTTGGATGAAGAAACAAAAATAAAGCATTTGCCACATTTTTCAACTTTTTTTTCCTTTC
TTACAAAATTGCTATAAGCTCATTGCCCCCAAATTGGACAATATAGGGAATAAAAAAGATAATTTGGGGT
GGGGTTAGACACGGGTCTTGTTATGTTGCCGAGGCTGGTCTCTAACTCCTGGCCTCATGCAATCTTCCTA
CCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGTGTGAGCCACTTCACCAAGCTGAGATGCCACCTCTTAAA
AGATAAAATAAGGACAGATTACAGCCACTGCTCATGCCTGTAATCTCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGTGG
GAGAATTGCTCGAGGCCAAGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCAATGTAGCGAGACCTGATCTCTATAAAAAG
TAAAAAAAAAAAAAAACTAGCTGGGGCCAGGCGTGGTGGGTGGCTTACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGG
GAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGGCAGGAGTTCAGGACCAACCTGACCAATATGGAGAAACCCTG
TCTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCAGGCTTGGTGGCTTATGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCT
GAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTTCAGTGAGCTGAGATCGCGCCATTGCACTCTA
GCCTGGGCAACAAGAATGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAATCAGCTGGAAGGTGGCAAACACCTGT
GGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGACAGGAAGATCACTTGAGTCCAGGAGGTCAAGGCTGCAGGTGAGC
CATGTTTGTGCCACTGCACTGCAGCCTGGATGACAGACCGAGACCCTTCTCAAAAAAAAAAATATTACCC
GTACTCTTTTTTGAGACGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCAATCTCGGCTCA
GCGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTCGAGCGATTCTCCTGCTTCAGCCTCCCCAGTAGCTGGGATTACAGGC
ATGCACCACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGGTCAGACT
GGTCTCGACCTCTTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCCTGA
GCCACCGCACCCGGCCTGTACTCTTATTCTTTAATAATAAAATATTTCTGTGTTTCTTTAGTCATTTTAC
ATAAACTTTTATTTATTTATTTATTTTTATTTATTTATTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTTGCCCA
GGCTGGAATGCAATGGCTCAATCTCAGCTCACTGCAAGCTCTGCCTCCCGGGTACACGCCATTCCCCTGC
CTCAGCCTCCCTAGTAGCCGGGACTACAGGCGCCCGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTTTTTTTGTATTT
TCAGTAGAGACAGGGTTTCACTGTGTTAGCCAGGATGGTCTTGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGTC
TCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACCGTGCTCGGCCCATAAACTTTTATTTTTAAA
ATAATGTCATGATAAATAATATTGCTTAGGTGTCTTTAATATATTAGTAACATTTCTGTTTTATTGTACA
TCAACATTTATATTCAAATTAATGGGTGAAGAGTACTCCATTGGACTAGGTATATCGTAATTTAATCTCC
TATTATTGGACAACTACATTGTTTCTAAAATTATACTATTCCTATGACTAAACCTTTGCATATATCTTTT
ATCTCCCTAGGATATATTTCTAAAACTAGCATTGTTGACTGAAAGTGTAAATACGTGTTAAGGTGTTTGC
TACATAATGCCATATTTCCTTTTTAGGAAACTAAGCTACTTTGGATTTCCACCAACACTGTATTCATGTA
CCCATTTTTCTCTTAACCTAACTTTATTGGTCTTTTTAATTCTTAACAGAGACCAGAACTTTGTAATTCA
ACATTCATCGTTGTGTAAATTAAACTTCTCCCATTCCTTTCAGAGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAA
TCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGG
CAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCA
GCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAG
AATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGA
ATTTGTGAGTGTATCCATATGTATCTCCCTAATGACTAAGACTTAACAACATTCTGGAAAGAGTTTTATG
TAGGTATTGTCAATTAATAACCTAGAGGAAGAAATCTAGAAAACAATCACAGTTCTGTGTAATTTAATTT
CGATTACTAATTTCTGAAAATTTAGATCTAGATAAAGCTATAGTGTGGATTATTTTATGTATATTTACTT
GAGAAAATAATTATTAAATATTAGTGGAAAAGCTATACTTTGGGTATGATATAGGACTTTCGAATTGGAA
TTTTCCTTTCTATCTGTAAAAGCAAGTAGGTATAGTTTTATTCCCCAGAAGGCATCTTTTTCTCCCCCTT
GTCTCACATGGGTGAATTTACCAGCATATTTAACTAAATTCAGACTGGTTCCAAATGTACTGCCAGATAG
TAGCATTTCTCTAGTGTTTGTTTTCATCCTGGCTTGTAAGAATGCCCTGCCACTTCTGCCCTGCAATATC
CCTTGCTATTAGGATTTTGGCATCACCTTGGGTCCTTAATGCCAGAAATGGGAATTGCTTCATACTGTGG
AAAAATACCCATTAAAATATTAAGACCAGTAAAACCTCGTTTCTGCTTGGGCTATTTGTGGATTTCAGAC
ATCCTGAGAAGTTTACCACCCCTGTAATTAATTGTCATTGTCATCACTTCATAATAAAAATAATTGCATG
GCCGGGCATGGTGGCTCAAGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGTCAGATCACCTAAGGT
CAGGAGATCAAGACCAGCCTGACCAACATGAAGAAACCCCATCTTTACTAAAAATACACAATTAGCCGGG
CGTGGTGGCGCATGCCTATAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAG
GCGGAGGTTGCGGTGAGCCGAGATTGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGCGAAACTCTGTCT
CAATAATAAGAAGAAGAATTGCGTGAATATTTCTTTAAAACTATGATGAGATAACATACCAGATTATCAA
ATGGATTCAGTAGTGGGTGTGCCATTTATTGCACACTGAGAGATGACCAAGTCATTCTGAAATATCTTTA
TTAATATATCCTTCCTAGGATTTTTCATCCTAACTTCTCCATAGGTAGTTACTTAGCATAACATCTCTGT
GGCCAGATGTATCCCACTACTAAAAGGGCAAAGTAAGCTGTGGCTGCCCTGGTAGATACAATGAGTAAGT
GCACAGTGATGGCTATAAATGTTTTCATCTCATAATCCCATGTCCAGACCAGCAATTTGCTCTGAAAGCT
CTTACCTGTGTCTGTTTCAATGGCTCTTGATCACTTGCCTGCACGTCCAGAATTCCTTATTTATTCATTG
AAAATTAGCGTTCTTTATCCCTTTGTTTTGCAAGTTCAGCTTTTTAGAGATGGCTAAAATGGTCTAATCT
TTCTTGGCAAAGGCAATTCTGAGCTGCAGATTAGACTACAAGTGGCTTGGGTACATGTTGTCTTTAAACA
AGCGAAGAGGAAAACTTTGAGCTCTATTCAGACTTGGTGAAGTGTGGTAAATTTATGATGAAAGCTACTG
ACTGTATTACACATGATTAATTCTGAAGCCCATATTAAGATGATCTTTTCAGCAGTTCAGCATTGCTCTT
CTAACTGAACAGTTTCAAGGCTGGGATTTCAGCAATTAATCAGTTCAGAATTGCTAATGATCCTGGCGGA
GGGTGGTAGCAAAAGGGGGAGGATGTCATTAGCTTCTCTAGCCTGCCTTTTTTCAGTGCCCTGTGGCAGT
ATGGAGTGAGGCAACATGAAAGAAAGATGGCCTGACCTTCATGGCAGTATTGTGCAACACGTAAATACTG
GTGTGAGTGGCTGTGGCTATGGCTAGTAAATGATGGCCCTTGGTAAACAAAGTTATTTATCAGACAATAC
CTACCAGCTAGGTCAACTGTGCCCATAATTGATCTGGTTAATTTCTTTTGCTGCCTATTGATTTTTATTT
GGTTGATAGATAATAGCTAGAGGACTCTAAATTTCTTTGGGGAAGAACATGAACCCCTTCTAAGCCTTCT
TACGAGAGAATTGATCGCTTTTGCACTGACCTTTAGTAACATCCTGATTTCAGTGTTTTGTAACTATCAG
AGGGTTGAGTCTTGGTTTTAAGCCATGTATATCTGTAGCATAACTTTCTGTGTAGGCTAGTTACCTCTCA
GCTTATAAAGTGTAGGCTGATAAATTTATAGTACAGTAGAGTGTCACTATGCAAAGAAACGATCTTAGGG
AATCGAATGATATCTGCTATTAAAGCAAAATTAATATATATTTTTTCTTTTTACTTTTTTTTTTTTTTAA
AGACATGAAATCTCACTGTATTGCCCAGGCTGGTCTTGGTCTCAGACTCTTGAGCTCAAGCAGTCCTCCC
ACCTCAGCTTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTGCCGTGTCTGGCCCAGTATATATTTTTTAA
GTTTTAAGTTTTGTGGTACGTAGTAGGTTTATAATATTATTTTGAATCCTTAGTTGTAATTTTATGTCTG
CTGATGTGTACATAATTTTTATTAAACTATTTATTTGAGACTTCAGGTATCTTTTTTTTTTTTTTGAGAC
GGAGTCTCGCACTCTCGCCCAGGCTAGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTTACTGCAAGCTCTGCTTCCT
GGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGAGACTACAGGTGCCCGCCACCACGCCTGG
CTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACC
TTGTGATCTGCCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCAGCCGAGA
CTTCAGGTGTCTTAGAATTTTTTAAATGTACCCTTTCTGAGAAAAACAGAGACTTAAAGCTAGGATAACT
GGTATTCTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACCTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACTCTGTCTAAAA
AAAAAAAAAAAAAAATTCACTTTAAATAGTTCCAGGACACGTGTAGAACGTGCAGGATTGCTACATAGGT
AAACATATGCCATGGTGGAATAACTAGTATTCTGAGCTGTGTGCTAGAGGTAACTCATGATAATGGAATA
TTTGATTTAATTTCAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATT
ACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGGTATACCAAGAACCTTTACAGAATACCTTGCATCTG
CTGCATAAAACCACATGAGGCGAGGCACGGTGGCGCATGCCTGTAATCGCAGCACTTTGGGAGGCCGAGG
CGGGCAGATCACGAGATTAGGAGATCGAGACCATCCTGGCCAGCATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAA
AATAAAAAAATTAGCTGGGTGTGGTCGCGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGTGAGGCTGAGGCAGGAG
AATCACTTGAACCGGGGAGATGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGCGAC
AGAGCAAGGCTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGAAAAAATAAGAATATTTGTTGAGCATAGCA
TGGATGATAGTCTTCTAATAGTCAATCAATTACTTTATGAAAGACAAATAATAGTTTTGCTGCTTCCTTA
CCTCCTTTTGTTTTGGGTTAAGATTTGGAGTGTGGGCCAGGCACGGTGGCTCACACCTGTAATCTCAGCA
CTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAACGTGTTGAA
ACCCCGTCTCTACTAAAAATATAAAAATTAGGTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCAGCTACTCA
GGAGGCTGAGGCAGCAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGACCCAAGATCGCACCATTG
CACTCCAGCCTGGGGACAAGAGCGAGATTCTTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTGGAGGG
TGGTGAGCTGAGATAGTCAACTATTAACTCCTATCTACCTGCTGGGACTACACTGGTGAGGTGGAGCCTA
AGTCCTAAAACAACAAGTGAGGCAGCTGGACGCGGTGGCTCGCATCAGTAATCCCAGCACTTTGGGAGCC
TGAGGCGGGCAGATCACAAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAATATGGTAAAACCCAGTCTCTAC
TAAAAATACATAAATTGGCTGGGCGTGGTGGTGTGCACCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGACACA
GAAGAATTGCTTGAACTCTGGAGGCTGAGGTTGCAGTCAGCTGAGATCCTGCCACTGCACTCCAGCCTGG
CGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAACAACAACAAAAGAAAGAACAAGTGAGGCAAAACCTGGAGACCCCAG
CTTCATGTAACACCTAGTTTGAGTATTGTTGAGAGTTTTTCAGGAAAAAAGTCTGATAACAGCTCCGAGA
TAGTCTTAACATATGAAAAAGCAAAAAAGGGAGGAGACAGATCATTTGTCCTATACCTTTCTCTTTTAAG
GTTTTAATTATAACTTGTGTAATACAGGAGACCTCTGGGTGTTTTTAGTTGACTATAAACTAAATCTGAG
TACACATTTCAGGGCTGCTAAAAATGCTTATTTGAAACTGGGCCGTATTAACACAAGCAGAGGCTCTGGA
GCAAGTGAAGTACAGATCCAGAGCCCCACTGTATTCTCCAATGGAGTGATTGCCTGAAAGATGATGTCAG
TTTTAAGCACCGTGCTTGGTTTTTAACATGGTCACTGACAAATTGGAGAGTGTTTATCCAGAGGTAGATG
GTAAAGATACATAAAAGTAACTTGAAATACTGTCTTTTGAAGAAGAAATGAGAAGATTTAAGGAAATAAG
ACACTGTCTTCAAGTATCTGAAGAACCGTTACCCGGAAGAGAACTGTTATCTGGAACAGGATTAAGACTC
ACTCATGGGGCTCCAGAAAGCAGACGAGTGCATGGAGGACGCAGAAGATGCAGATTGTGTGGCTCAACTC
TAAAATCTTTCTAACAAAATTAGTTCTCTGGATGTGTTCCAGTTCACTTGATGATGATTCTTTTGTTTTT
GTTTTTGTTTTTGAGGTGTAGTTTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGCTGGAGTGCAATGGCACGATCTTG
GCTTGCTGCAACCTCCCCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTA
CAGGAATGCACCACCATACCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTTTCCATGTCAGTCAGGCTG
GTCTTGGACTCCCGACCTCAGGTGATCCACCTACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAG
CCATCGCGCCTAGCCTATGATGATTCTTTTCACAGAGATACAGGCACTTAAGGAGAGGATCTAAACCCCT
TGGACACATTGCCGTTGAACTTCTAAGATCTTAGGTTTCCACTTACTCATGAAAATTATACCACAGGGTC
AGAGGGTAGTGTTCATTGGAGCCAGGTGCCAGAACAAGTTATTACAAACTACTATTTTAGAGAAAAATGT
CATTAAAGTTTAAGATACCTTAAGCTATAGGTTTGCATCAAAGTTAATGAAAGGTAAAAAGATGCCAAGC
GTGGTGGCTCAGGCCTGTAATCCCAGCGCTTTGGGGGGCCAAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATC
GAGACCATCCTGGCTAACACGGTGAAACCCCATCTCTAGTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCATGGTG
GCGGGCATCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCATGAACCCAGGAGGCAGAGC
TTGCCGTGAGCTGAGATCCAGCCACTGCACTCCAGCCTGGCTGACAGAGCAAGACTGCATCTCAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAATGCAAATCAAATCTAAAGTAGTTCAGTCTTTAAACTCAAAGCCAATACATTTGCTT
TGAACTACAAATGAACTGAAGTTTTTAAGTGTAATAAATGTTACTAAATCGGCTTTTGTAGCAGTTAAAC
AAAAAACTTCAAAAATTGTAAGGATTCTGTGAGGGAGCATGGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTTGCAGATA
GCCTGCTGTGTTTAGGATTTAGTTAAATACATTTCTCCTGTTTAAAACTAAATGGTCTTTCCTTAGTTTG
CTTAGTTCTTCAGAAGGGCCTTTGAAACACTGGGAAATAAACAAGTGATTCTTTAGCTACTGCTTTCTGA
AATACTTATATAAAAGCTCTGCACTGTATTCTCCCATCCCTCTCAGGGGAATATTAGAGGGTTAGGACTC
CCCAGGTAGACATTCTAGGGGTGAAAATTTGTCATTACATTGACATTTCAGATTTAGGTTTTCAACAATA
CTGTTTTCTTCTTTCACATATTGCCATCTAGTAATATAGATGTTCTCCGTCCACATTAATCAAAACTATT
GACATGGATAATTCCTAATTCCTTGAACACTATAATGGAGATCTATAGCTAGCCTTGGCGTCTAGAAGAT
GGGTGTTGAGAAGAGGGAGTGGACAGATATTTCCTCTGGTCTTAACTTCATATCAGCCTCCCCTAGACTT
CCAAATATCCATACCTGCTGGTTATAATTAGTGGTGTTTTCAGCCTCTGATTCTGTCACCAGGGGTTTTA
GAATCATAAATCCAGATTGATCTTGGGAGTGTAAAAAACTGAGGCTCTTTAGCTTCTTAGGACAGCACTT
CCTGATTTTGTTTTCAACTTCTAATCCTTTGAGTGTTTTTCATTCTGCAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAA
CGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTAAGTATAATA
CTATTTCTCCCCTCCTCCCTTTAACACCTCAGAATTGCATTTTTACACCTAACGTTTAACACCTAAGGTT
TTTGCTGATGCTGAGTCTGAGTTACCAAAAGGTCTTTAATTGTAATACTAAACTACTTTTATCTTTAATA
TCACTTTGTTCAGATAAGCTGGTGATGCTGGGAAAATGGGTCTCTTTTATAACTAATAGGACCTAATCTG
CTCCTAGCAATGTTAGCATATGAGCTAGGGATTTATTTAATAGTCGGCAGGAATCCATGTGCAGCAGGCA
AACTTATAATGTTTAAATTAAACATCAACTCTGTCTCCAGAAGGAAACTGCTGCTACAAGCCTTATTAAA
GGGCTGTGGCTTTAGAGGGAAGGACCTCTCCTCTGTCATTCTTCCTGTGCTCTTTTGTGAATCGCTGACC
TCTCTATCTCCGTGAAAAGAGCACGTTCTTCTGCTGTATGTAACCTGTCTTTTCTATGATCTCTTTAGGG
GTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTAAGTACTTGATGTTACAAACTAACCAGAG
ATATTCATTCAGTCATATAGTTAAAAATGTATTTGCTTCCTTCCATCAATGCACCACTTTCCTTAACAAT
GCACAAATTTTCCATGATAATGAGGATCATCAAGAATTATGCAGGCCTGCACTGTGGCTCATACCTATAA
TCCCAGCGCTTTGGGAGGCTGAGGCGCTTGGATCACCTGATGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAAC
ATGGAGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCGGGCTTGGTGGCACTTGCCTGTAATTCCAG
CTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGGGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGC
ATCATTGCACTCTAACCTGGGCAACAAGAGCAAAACTCCATCAAAAGAAAAAAAAAATCGGGTGCAGTGG
CTCATGCCTGTAATCCTAACACTGTGGGAGGCCAAGACAGGCAGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCGAGAT
CAGCCTGGGCAACATGGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAATACAAAAAATTACTCAGCGTGGTGGCATGCG
CCTTTAGTTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAAT
GAGCCAAGATCGTGCCACTGCACTCCAACCTGGCAACAGAGCGAGACTCCGTCTTAAAAAAAAAAAAAAT
TTTGCAGCGCAAACCAGGATATCCTCTGTTCTCATTTGTTCTAGATTTCAAAAGAAACAGTCCTTTCTTT
GGGGAAAAGAGAAAGGAAAAGGAGTTTTATAAAAGGAAAGAAAAGATTCATAAGAACAAGAAGTGGGCCC
ACTTGCATATACCTTTGTAGAAAACTGTTCACTGTTGTTGAAGAAAAGCTCTTCATATTAATATGCAGTC
CAGATGCAGTGGCTCACACTTATAATCTCAGCCCTTTGGGAGGCTGAGACAGGAAGATTACTTGAGGCCA
GGAGTTTGAAACCAGCCTGGGCAACATAGTGAGACTCTGTCTCCACAAAATTTTTTTTTAATTAGCCGGG
CATGGCAGTGTGCTTCTGTAGTCTTAGCTACTGAGGAAGCTAAGCCAGAAGAATCACTTGAGCCCAGGAG
TTCAAGGCTGCAGTGAGCTATGATCATACCATTGCACTCTTGCACTTGCACAGAGCAAGACCCTGTCTCT
TAAAAAAAAAAAAGTGTGTGTGTGCATATGCATATATACATATATATACATGCAAATGTATCTGTTTATA
ATTCAGATTGCTTCAAAAAGATGTTGCACTTTATGATACTGAGAACAGTGAGAAGTAAATAAGATAGAGT
GTAGGAGGAGGAATAATTTCAGAACAGCCATCTGAGAACTTCTGTGACAACAGATCAGGCAAAATGAAAT
GTGAAAGTAATTTTATAGGCCAGGCGTGGTGGCTCATGCCTATAATCCCAGCACTTTGAGTGGCCAAGGC
AGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGTCAACATGGTGAAACCTTGTCTCTACTAAA
AACACAAAAAAATTAGTCGAGCGTGGTGGCATGTGCCTGTAATCCTAGCTGCTGGGGAGGCTGAGGCAGG
AGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCTAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGTGA
GACAGAATGAGACCCTGTCTTAAAAAAAAAAAAAAAGTAATTTTATAAACTATTGTGCACAATTCGATGT
ATTCATAATTAATTAAATGATTATTTTTGTTGGTTTTAACTTTTATTCAGTGGCTATTTATTGGGAGCCT
ACTGTGTTCTGGGCACTAGGAATGCAACAGTAAATAAGACTAACTAAGTCCCTGGTAGGATTCAGGTTCT
GTCGAGGGGAGATACACAATAAAGATGAATTTAAGATAACAATAAATGCTATGGAGAAATATACAGAACA
GTGGAATAGTATTAGCTGTCAAAGGTTGTTGATTACTTTCGTTTAAGGAGGCCAGGGAAAGCCTTTCTGA
AAAAATTGAGCTGAGACCTAAATAACAAGAAATAATTGTCCTTGAAAAATGAAGGGAATGCATCTTATAG
GCAGAGGAATAGCAAACATAAAGGTCTTGAGGTAATAATGAGTGTGGTTTTTTGATTTCTGTATTTTGGT
TTTTTTGAGATGGTGTCTCCCTCTATCCCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTTGGCTCACTGCAAA
CTCTGTCTCCTGGGTTCAAGCAATTCTCCTGCCTTGGCCTCCTGAGTAGCTGGTATTACAGGCACGCGTG
CTACCACACCCGACTAGTTTTTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCACGTTGGTCAGGCTGGTCTCAA
ACTCCTGAACTCAAGTGATCCAACCACCTCAACCTCCCAAAGTGCTGGGATCACAGGTGTGAGCCACTGT
GCCCGGCCAGAGCTTGGTTTATTTTTTAAAAGATAGGCCAATGTTGGTCGTGTGTGGTGGCTCGTGCCTA
TAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCAAGGCAGGCAAATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCC
AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAAACTAGCATGGTGTGGTGGTGTGTGCCTGTAAT
CCCAGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCGAAAGGTAGGAGT
TACAGTGAGCCAAGATCGCATCACTGCACTCCAGCCTGAACGACAGAGCAAGACTCCTGTCTCAAGAAAT
AATAATGATAAAAGGTTCGGGCACAGTGGCTCACACCTGTAATTCCAGCACTCTAGGAGGCCGAGGCAGG
CAGATCCCCTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACGTGGCAAAACCCCATCTCTACTAAAAAA
TGCAAAAATTAGCTGGGCACGGCTGGGTGTGGTGGCTCATTCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGTCAA
GGCGGACAGATCACTGAGGTAGAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTTGCCCAGCGTGGTGGCG
CGTGCCTCTAATCCCAGCTACACGGGAGGCTGAGACAAGAGAATCACTTCATCAACCCGGGAGGTGGAGG
TTGTGGTGAGCTGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAC
AAAAAAAAATTAGCTGGGAATGGTGGCATGTGCCTGTAATCACAGCTACTTGGGAGGCTGGGGCAGGAGA
ATCGCTTGAACCCAGGAGGCGGAGATTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGGCTGGGCGAA
AGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAATAATAATAATAATAATAATAGGCCAGTGTAGCTGGAGTAATTTGCAA
ATTATGTGTGGAGGCAGAGATTACACAAGGAATGGGAGAAGGTCATAGATGAGGGCCAGATCACATAGTA
TTTGGTGGTAAGGAATTCAGATTTTATCCTTGTGGTAATTGGTGGTGTGGAGATGGTTAAAAACAAGGTT
GGTTTGGGATGGGTTTGAAGAGAGGACTTGCTAATGGATTAAATTTGGAGGATAAGGTAAAGAGAAATTG
AAGGAGTGACACTTGGGTTTTGGCTTGAACAATAGATCTTGTTAGTAATATTAAATTAGATGAAGAAGGC
ATGGTAGGGAATATGGGGGAGTGGGAAAGGCAGGAAGCAGGAATGGAACCAGGAACTCTGTTTTAGATGT
GAGAATTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTGACAGCATCTCGTTCTGT
TGCCCAGGCTAGAGTGCATGGAGTGCGGTAGCACGATCTCAGCTCACTCCAACCTCCGCCTCCCGGTTCA
AGTGATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCACCTGCCACAATGCCTGGCTAATAC
TTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTAAACTCCTGACCTCAGGTAA
TCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTGCAGGTGTGAGCCACTGTGCCCGGCCAGATGCATGA
ATTTTGAGATGTATACTAGACTTCTGGATAGAGAAGTTAAGTAGGCAGTTGGACACATTGTATGAAGCTC
AGGGGTACAAGGAGGACTATGAACATGGGAGTCTTCTGACAAATTTATCACTAGACTCCTCATTCAAGTA
ACTAGGAAATGTCAGATATTCTTCCCCTAGTAATAGCCAGTGGTTATACTCTTGCCTTTAGTTTTCTTCA
CAATACTCTTGGCAACACATAAGGCCTTCCCTACAATCTGAGTTTCAGTCAGAATTGTTTCTGAGCGTTC
TTCCTCAAATTTCTCCCCAGTCTCATTATTCTTTATTCTCATGTCCATGACCAGTCATAATAGTAATTAT
GAAAAACCTCTAACTTTCTTTAGTGCATTGAATGTATATTTTATCATTTTGGTTGTGTTAACTGTAAATC
TCTCAGTGGAAATCTGAAAAGCCTTTATTTCCTTAGATGATAATATACAATTGATTTAGGAGATAGGGAA
TTTTTCAGTTACCTTTATAACAGCACAGTATTAGCAGTCTAATCTAAATGCTAAGTGAATGTTTTGAGAG
GAGATAGATGTTGAAAATTAAAATACATTAAGTCCCAGTGAGGTGAAAAGCCGATTGTTAAGTTCTGCAC
ACAAAAGATTTGCTTCAGTGAATTGATTTCAACAGCTGAGATCCTAGTCATTTCACCTGGTCTACCAAAA
AGAATGATTTTACTTGCTTTTGGTCAAATCTCTGCCCAGCAATTCTTTTTCTTTCTTTCTTTTTTTTGTT
TTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTTTTTTAGCAGAGTCTCACTTTGTCACCCAGGCGGGAGTGTGGTGG
TATGATCACAGTTCACTGCAGCCTCCAACTCCTGGGCTCAAGTGATCCTCCAGCTTCAGCTTTTCAAGAA
ATTGGGACTGCAGGCACATGCAACTATGCCTGGCTGAGGTTTTATGTATCTTTTTTCTAGAGAAGGGGTC
TCACTGTGTTGCCCAGCTGGGTCTCCAGCTCCTGGTCTCAAGCTGTCCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAAGT
GCCAAAGTGCTAGGGTTATAGGTGTGAGCCATTGGTGCCCAGCTACTGCCTGCCTGGCAATTCTGAATGC
CTTAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTTTCACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCA
GTGGCATGATCGTGGCTCACAGCAACCTCTGCCTCCTGGATTCCAGCAATTCTCATGCCTCAGCTTCCCG
AGTAGCTGGGACTACAGGTGCATGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTGGTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTT
TGTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCAGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCCGCTCACTGCAAG
CTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCTGCC
ACTACACCCGGCTAATTTTTTTGTATTTTAAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
GATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCTGTCTCGGCCTCCCAAAGTCCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCAC
ACCCGGCCTAATTTTTTTTTTTTTAATTTTATTTTTAATTTTTTGAGATGCGAGATGGAGTCTCGCTCTG
TTACCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACCATCTCAGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGCATTCAAAAGATT
CTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGTGCCTGCCACCACGCCCAACTAATTTTTTGTAT
TTTTAGTAGAGATGAGGTTTCACCATGTTGGTCAGACTGGTGTCGAACTCCTGACCTCAAGTGATCTGCC
TGCCTCAGTCTCCCAAAGTGCTAGGATTACAGGGGTGAGCCACTGCGCCTGGCCTGAATGCCTTAAATAT
GACGTGTCTGCTCCACTTCCATTGAAGGAAGCTTCTCTTTCTCTTATCCTGATGGGTTGTGTTTGGTTTC
TTTCAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAA
GAGAATCCCAGGACAGAAAGGTAAAGCTCCCTCCCTCAAGTTGACAAAAATCTCACCCCACCACTCTGTA
TTCCACTCCCCTTTGCAGAGATGGGCCGCTTCATTTTGTAAGACTTATTACATACATACACAGTGCTAGA
TACTTTCACACAGGTTCTTTTTTCACTCTTCCATCCCAACCACATAAATAAGTATTGTCTCTACTTTATG
AATGATAAAACTAAGAGATTTAGAGAGGCTGTGTAATTTGGATTCCCGTCTCGGGTTCAGATCTTAGCTG
ATAAGTGGAAGAGCTGGGACTTTAAGCAGATGAGAATCTAAAGACTTTGCTCTTTTCACTTCACTGGGGT
GTCTTTCTCTCTCTCTCTCTTGCTCTCTCTCTCTCTTTTTTTTTTTCCCAAGACGGAGTCTCACTCCATT
GCCCAGGCCAGAGTGCAGTGGTGCGATCTCAGCTCACTGAAAACTCATCTTGCCCAGGCTGGTCTTGAAC
CCCTGACCTTGTGATCCTCCCGCCTTGGCCTCCCCAAGTGCTGGGATAGGCGTGAGCCACCGTGCCCAGC
CAATAATAGCTAAAATTTATATAATGTTCACTGGGCCAGGCACAGCGGCTCGTTCCTGTTATCCCAGCAC
TTTGGGAAGCTGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGCCAAGGAGTTCGATACCAGCCTGGGCAACATGGCAAAA
CCCCATCTCTACCAAAAAAAATATACAAAAATTAGCCAGGCGTGGTGGCATGTACTTGTAGTTCCAGCTA
CTCGGAAGGCTGAGTTGAGAGTATCTCTTGAGCCCAAGAAGAGGGGACTACAGTGAACGGAGATTGCGCC
ACTGCACTCCAGCCTAGACGACAGACAGAAGATCTCAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAGATCACTTTATGC
TGGGACTGCTCTAAAGGCCCAACCATGTTTTAACTAATTAACAATTTTATGACAACTCTATGAGCTATGT
ACTGTAATTATGCCTATATTACAGATGTGAAAATTGAGGCTCAGAGAGGTTGAATAAGTTGCTCAAAGTC
ACACAGGTAATAAGTGATGGAACTAGAAGTTGAACTCAGGAAGTCTAGCTCCAAGTCTAAATTCTTTGTT
AATTTATTTTTCGGGCCAGAGTCTTACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCAGTGCCACTATCTCTGCTCAC
TGCAACCTTCACCTCCCAAGTTCAAACCTTGTTCAATTCTTGTGCCTTGGCCTCCCAAGTGGCTAGGATT
ACAGGCATGTGCCACAACAACTAGCTAATTTTTTGTCTGATTCTGTTGGCCAGTCTGGAGTGCAGTGGCG
CAATCTCAGCTCACTGCAGTCTCCAGCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCGTGCCTTAGCCTCCCAAATAGC
TGGGATTACAGGCACGTGCCACCACACCGAGATAGTTTTTTGTATTTTTAATAGAAACAAGGTTTCAACA
TGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAATTCCAGACCTCAGATCATCTGCCCGCCTCAGGCTCCCAAAGTGCTGGG
ATTACAGGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTTAATTTTTATATTTTTATTAGAGATGGGGTTTTGCCATGT
TGGCCAGGCTGGCCTTGATCTCCTGGCCTCCAGTGATCCACCCGCCTTGGCTTCCCAAAGTGCTGGGATT
ACAAGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTCCAATTCTAAACTCTTAACAACAATACTATAGTTTCTTGAAAA
GTTGTTGAAGGCTTCACGGAGGGAAAAAAAATGGAGCATTCTAACAACTTTGCAGATGAGACCCAAGAAG
ACTCAATGACTTTCTCCTGATCATATTGTAGCAGATGACTTAGCCAGAACTCTGACTTCCTCACAGGGAG
AAAGTCTGCAAGATTTCACACTTACCTGTCAGGCCTGAGCTGGCTGCTTTCTCAGCTCCCTAAGTGCTAT
GTTCCCAGTCTGCTTTTCTTCCTTTTTCAAGTGTGCACTACCAGGCATTTCAGAACATCCCAGGCTGGTC
GCGGTGGCTCACACCTGTGATCCCAGCACTTTGGGAGCCCAAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGT
TCGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAGTTAACTGGGCGTGGT
GGTAGGCACCTGTAATCCTAGCTCAGGATTACTCGGGAGGCTGAGGCTAGAGAATCGGTTGAACCCAGGA
GGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCGCCACTGCACTCTAGCCTGGGGACAAGAGGGAGACTTCATCT
CAAAAAAAAAAAAAAAATCCCAGCTGGGCACAGCGGCTCACTTCTGTAATCCCAGCACTTTAGGAGGCCA
AGGCAGGAGGATCACTTGAGCCCAGGAGTTCAAGACTAGCCTGGGCAACATAGTAAGACCCTGTCTCTAC
AAAAAAATTTAAAAATTAATTGGGTGTCGTAGCACACTCTTGTATTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGT
GAGAAGAATGCTTGAGTCTGGGAGGTCGAGGCTGCAGTGAGCCATGATGGTGCTACTGCACTCCAGCCTG
GCCAACATTGTGAGACCTTGTCTCAAAACAAAACAAAACATCCTTCTACTGAGCACTTTCTGTCCCTTTA
TAGAAACTTAAGAGGGAACCAGTAGAGGTAATTTCCTAAGGAAAACTGCTTTGGGACATGATCACAAATG
AAGCCTGGAGTTTTGAACTGCTGAGGTCAGCCTGTTTTTACCTTCTGAGCCTATCAAGTAATTGTTCCAG
ATGCCAAGAAAAGCTGCTGGCCTTATTTCTGCTTCTGCCTTTACCACAGGGGAGCGCCATGTGAGCCAGT
CCTCTGTTTTTCCTCCACTGTATGCTAGGCAGTATTAGCACCAGATTCTTCCCCTCTTTAAAAAGAAATT
CTAGTGCTTTGGATTTTTTCCTCCATGCAGAATAGCAATGATGGAAAGTATGTGGTCAAAGTAATGACAT
TCTGAAAATACTAAATGTCACCATAGTATTTTTCTCTGGAAGAGAAATGTATATGTAGAGGTGAAACTTC
AAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTAAGACGAAGCTTTGCTCTTCTTGCCCAGGCTGAAGTACAATGGCGTGA
TCTTGGCTCACCGCAATCTCTGCCTCCAGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTAAGTAGCTAG
GATTACAGGCATGTGCCACCACGCCCAGCTGATTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTCTCCATGTTG
GTCACGCTGGTCTTGAACTCCCGACCCCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTAC
AGGCCACCGCGCCCGGCCTGAAACTTCAAATTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTATGTCACCC
AGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCGTCTCGGCTCACTACCAGCTCCACTCCACCTCCTGGGTTCACACCATTC
TCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGTGCCCGCCACCATGCCCAGCTAATTTTTTGTATT
TTTAGTAGAGACGGGTTTTCACTGTGTTAGACGGGATGGTCTCCATCTCTTGACCTCGTGATCCGCCTGC
CTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACTACGCCAAGCCCGAAACTTCAAATTTCTTA
TCTCATAACTAGGCATCCTCATCACTGAGTGTTAGCCTGGATATAAACATTCCTAATCTTTTGTACTTTT
CATGTCAGCATTTGGCTCCACTTGGCTGCCTGGGGAGAACTTCTAGCATTATGAGCATGCAGGTCCTATC
AACAGGTTGGGGGTGCGGTTTATTCATACAGGTAGTGAGAGTGGCACAGATGGATGCTGTCCCTTAAAAC
AAACAGACTTGTCTTTGGGAGCCTGAGGCGGGTGGATCATGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCA
ACATAGTGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGTGTGGTGGTGTGCACCTGTAATC
CCAGCTACTAGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGA
TGGCACCATTGCACTCCAGCCCAGGCGACAGTGCAAGACTGCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAACACACAG
ACTTGTCCTACTGCCATTTCTTTTCACTCTGGCGGTAAAGTAAGAGAGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTCTGTCCGTCTGTCTGTCAAGGGGGAGGGTGACCACTTTCTAAAAGGC
CATCCGTGTATTTTTAGCTTCCTGATTTTTTTCTCTATCGCAGTCTCTTTGAAGCCAGGTGAATTTTAGG
CCTTGGCAATTTTCTTTTTATTGCAATGGGAAGGTCAAGACACTGAGAGTCACCCAAAACATATCCATCC
AAAATGATACAATTTTAGGGTTTATTTTTAAGTGATACCCAAGTTATTTGCTAAGAACCTATGCCAGTGT
GTTTATGAGAATTTGCACTGTCCCACACTGTTGCCACCAGCCACATGGGACTGTTTAAATTTAAATTTTA
CAAATTAGCCAGTCATGGTGGTGTGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAGGCAAGAGGATTGC
TTGAGCCCAGAAGTTCAATACTGCAGCAAGCTATGATCGTGCCACTGTACTCCAGCCTGAGTGACAGAAT
GAGACCTCATCTCTTCAAAAAAAAAGAAAAAAATTAAAATATGAAGTTTAGTTCTTCATTCACCCTAACC
ACATCTCCAGTGCTCAATAACTATATGTGACTCATGGCTACCTTATTAGCATAGATATAGAACATTGTGA
CTATCACAGAAAGTTGTTTTGAACAGTGTTGCCAAGCCCTGTAAGTGGAAGAGGCAGTGCAGTGTGATCT
GTGTCTTCAGGAAACCAGGTAGTCAGACTAGTTCAATGAGGAGAGGCAGAACCTGGCTTCACTTCTAGAT
TAAAAACTGCTTAGGTGGCCTAAAGATACAATGGCCATTCTCAGAGTAGTGAGAAGGAAGGAACAGATGT
TTAGGGGGCTAGAAGAAAGTCAGAGAGGGCCGGGCGCAGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGA
AGGCCAAGACAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGTGAAACCCTGTCT
CTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGTGCGCGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTAA
GGCAGGAGAATCGCTTGAACCCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCCAGATCGCACCACTACGCTCCAGC
CTAGGTGACAGAGAGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTCAGAGGAGACAAGGAGCATGTACAC
CTAAAATCAACATAGACCCCTCTGTTGATGGGGTCATAGTGAGTACTTGAGGTACCAAGTCTGGATAAAC
ATCAAACTTCAGCCAATAACTTTGAGTTTCTAGCCATCCAAGCCTCTTATTAAACATACAGAAGGACCTT
TTTTCCCTTGCATCTAACAAGTTAAAGCACCTGCAGAGATCATTAGGGAGGAGCCTTGGCCTGATTGGTG
ACAAAAGTGAGATGCTCAGTCCTTGAATGACAAAGAATGCCTGTAGAGTGCAGGTCAACTACATATGCAC
TTCAAGAAGATCTTCTGAAATCCAGTAGTGTTCTGGACATTGGACTGCTTGTCCCTGGGAAGTAGCAGCA
GAAATCATCAGGTGGTGAACAGAAGAAAAAGAAAAGCTCTTCCTTTTTGAAAGTCTGTTTTTTGAATAAA
AGCCAATATTCTTTTATAACTAGATTTTCCTTCTCTCCATTCCCCTGTCCCTCTCTCTTCCTCTCTTCTT
CCAGATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTAAGAGCCTG
GGAGAACCCCAGAGTTCCAGCACCAGCCTTTGTCTTACATAGTGGAGTATTATAAGCAAGATCCCACGAT
GGGGGTTCCTCAGATTGCTGAAATGTTCTAGAGGCTATTCTATTTCTCTACCACTCTCCAAACAAAACAG
CACCTAAATGTTATCCTATGGCAAAAAAAAACTATACCTTGTCCCCCTTCTCAAGAGCATGAAGGTGGTT
AATAGTTAGGATTCAGTATGTTATGTGTTCAGATGGCGTTGAGCTGCTGTTAGTGCCAACATGTTAGTGA
GAAAATATCTTTGGATAGGTAAAAATCAAGGAGGAGTTCTCCTCTTCCTAAACCATCTTAATTTACTTAC
ATAGAAGAAAGCACAGCAGCTGGCCCACCACGGACGGGCCCAGAGCAGGGGAAGATTCTCGGTGAACATT
TCTTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTGAGGTCGAGTCTCTGTTGCCCAGGCCAGAGTGCAATGGCGCGATCTC
GGCTCACTGCAACCTCCACCTCCCGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAATAGCTGAGACT
ACAGGCGTGTGCCACCACGCCCGACTAATTTTTTGTATTTTTTTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTG
TTAGCCAATATGGTCCCGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTA
CAGGCATGAGCCACTGTGCCCAGCCCTCTCCATGAACATTTTCTAATTAAACTTGACACTTAATACAATG
TTATGCTTAGGACTGCTATAAAGCTTACCTCTGGAGTTGCGCAGCACAAAGGCCTTGGTGTGTGTATAAA
TTTGGTTTGTTCTTTTCACAGCAAAAGCTACCCACCTTTGCCTCCTGTGCCTGCTTCTGCCCAGGGACTT
AGGTCCTCTTACACCTTAGAGAAAGGCCTTAGCATCTGGTCACAGGCAGATGAGTGACAGCAAGAAAACC
TGGCTGCAATGTAATTTTGTTTCCATCCTCTTTATTAGTTATCAATTGGATTTTTATGAAATTTCCAAGT
TCCACTCAAGGATTTCTCAGTGTTTTTTTACTTTGGTATAGTGGAAACCAGGGTTGCCAGAAAGTATTAT
TTTGGGGGTGAGTTAGTCAACCTTCGTTCAGTCAGACAGACAGGAGCACCTCAGCAATTCCCAGAAACGG
GCTGATGGGAAAGAGCAACATACATGAATGTCTTGAAGAACACAGCCAACAGAGCCCATTGGGCAGTTCT
GATTTTCCAGGTACACAGCATCTCCACAGTCTCTTCTGATTTTTATTCCCCTGAGTATATGGATTCCAGC
TCAGCATGTAGCCTTTCCCTGCTGAGTCTCTAACCAGGATAACATGTATTTTTTTGACTGGATGAATTAT
CTTCCCATCTCTTGACATTTACAGTAATTACCACCAAGTATGGTATTTTCAGTGGCCGTGATTATCAGTT
ACCAACACAGAATTAGGATGAAGGGAGGAAGGGAGGGAAGGAAGGTGGGTGTTTTTTCACACAGTGTCTT
AGCCAGCAATTTAGCAAATTAATGGAAATTAGATCTTTGATTTTTTTTTCTTTCAAGCATTTTATTTGAG
AGACTATCAAACCTTATACCAAGTGGCCTTATGGAGACTGATAACCAGAGTACATGGCATATCAGTGGCA
AATTGACTTAAAATCCATACCCCTACTATTTTAAGACCATTGTCCTTTGGAGCAGAGAGACAGACTCTCC
CATTGAGAGGTCTTGCTATAAGCCTTCATCCGGAGAGTGTAGGGTAGAGGGCCTGGGTTAAGTATGCAGA
TTACTGCAGTGATTTTACATCTAAATGTCCATTTTAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTG
CTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTAAGTATTGGGTGCCCTGTCAGAGAGGG
AGGACACAATATTCTCTCCTGTGAGCAAGACTGGCACCTGTCAGTCCCTATGGATGCCCCTACTGTAGCC
TCAGAAGTCTTCTCTGCCCACATACCTGTGCCAAAAGACTCCATCTGTAAGGGATGGGTAAGGATTTGAG
AACTGCACATATTAAATATACTGAGGGAAGACTTTTTCCCTCTAACTCTTTTTCCCATATGTCCCTCCCC
CTCCTCTCTGTGACTGCCCCAGCATACTGTGTTTCAACAAATCATCAAGAAATGATGGGCTGGAGGCTGG
GCATGGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGTGGATCACTTGTCAGGAGTT
TGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTGTACTAAAAAAAAAAAAACAAAAAGTAGCCAGGC
CTGGTGGAGCATGCCTGTAATGCCAGCTATTTGGGAAGTTGAGGTGTGAGCATCGCTTGAACGTGGGAGG
CAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCACTGCACTCCAGACTGGGTGACAGAGTGAGACTTTGTCTAA
AAAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAAAGCTAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
AGGCTGAGGTGGGCAGATCACGAGGTCAAGAGATCGAGACCATCCTGGCCAACCAACATGGCGAAACCCC
GTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGGGGCGCACGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGAGGGG
CTGGGGCAGGAGAATCGCTTGAACCCCGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTC
CAGCCCGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAATGATGGGCTGGGCCAG
TGCCCCACCCCTGTAATCACAACACTGGGAGGCCAAGGTGGGAGAATCGCTTGAGCCTGGGAGCTGAAGA
CCAGCCTGGGCAATACAGTAGGACCTCATGTCTACAAAAAAATTATTAAAAATTAGCCAAGGCTGGGTGC
GGTGGCTCATGCCTATAATCCCGGGGGTGAAGTTGAGCCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACATGG
CAAAACCCTGTCTCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCAGGGGTGGTGGTACGTGTCTGTAGTTCCAGC
TACTTAGGAGGCTGAGATGGAAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGGCAGAGGTGGCAGTGAGCTGAGATCACA
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACCCTGTCTCAAAAACAAACAAAAAAAATGATGAAGTG
ACAGTTCCAGTAGTCCTACTTTGACACTTTGAATGCTCTTTCCTTCCTGGGGATCCAGGGTGTCCACCCA
ATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTAAGGTGCCTGCATGTACCT
GTGCTATATGGGGTCCTTTTGCATGGGTTTGGTTTATCACTCATTACCTGGTGCTTGAGTAGCACAGTTC
TTGGCACATTTTAAATATTTGTTGAATGAATGGCTAAAATGTCTTTTTGATGTTTTTATTGTTATTTGTT
TTATATTGTAAAAGTAATACATGAACTGTTTCCATGGGGTGGGAGTAAGATATGAATGTTCATCACAAAA
ACATAAATCAAGGCCGGGCATGGTGGCTCATGCCTATAATTCCAGCACTTTGGGAGGTCAAGATGGAGGT
CAAGGTGGGAGCCTAGAAGTTCGAGACCAGCCTGGGCAACATAAGGAGACTTCATCTGTACAACAAATTT
AAAAAGTAGCTGGGTGTGGTGGCAGATGCCTGTAGTCGCAGCTACTTGGGAAGCTGAGGTGGGAGGATCA
CTTGAGCTCAGGAGGTTGATGCTTCAGTGAGCCACGATCACACCACTGTACTCCAGCCTGGGCGACAGAG
CGAGACCGTGTCTCAAAAAGAAAAAAGAAAGTATAAATTTACACAAAAACAATAAAATAATCCCAGTAAT
TCCACCACTTGGAGATGATCACCATAAAACTCCACCAGGCATATGTGCGTATATATACACGTGTATTTTA
TAAAATGTGATCATAATTACACTGTTTTGCTTTTTTCCTTAAGATATTACATACATTTTTCCACATCGTT
AAATTACAGTGCTGTTTTCCTGGTGGCTTTCCTTTAACAGATTGAAGTTCATGTTAATACAGTTGCCAGA
GGCTGTGGGCTTTCACTGTCACCAGGAGTCACTCCTAGGGCCTCTTCAGAGCAAGGCCTTATGTCCTGAA
GCATTGCCTTTTTTTTTTTTTTTTGAGGTGGAGTCTCACTCTGTCACTTAGCAGGCTGGAGTGCAGTGGC
CCAGTCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTTAAATGATTCTCCTGCCTCAGCCTCAGGGCGGA
TCACCTGACATCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAATATGGCGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACTA
AAAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCACGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGACTGAGGCAGGAGAAT
CGCTTGAACCCAGGATGTTGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCACACCATCACAATCCAGCCTGAGTGACAG
AGTGAGACTCCATCTGAAAAAAAAGAAAAAACAATTAGCCTGGCATGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCTG
CTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGT
GCCATTGCATTCCAGGCTGAGCAACAAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG
GCCAGGTGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTGAGGT
CAGGAGTTCCAGAGCAGCCTGGCCAACATTGTGAAACCCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTG
GGTGTGATGGCATGTGCCTGTAATTCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGACAGGAGAATTGCTTGAACCCAGG
AGGCGGAGGTTGAATGAGCCGAGATTGCGCCATCACACTCTAGCCTCGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCT
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTTCTACCTCATTAATCCTAAGAACTCATACAACCAGGACCCTGGAG
TCGATTGATTAGAGCCTAGTCCAGGAGAATGAATTGACACTAATCTCTGCTTGTGTTCTCTGTCTCCAGC
AATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAG
TGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAG
GTACAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCAC
TCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTA
TGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATGG
TAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTAT
TTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTC
AAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTCAGACC
CTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTC
AAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAAC
CTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTC
AGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGT
CATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCCGGGAG
GTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGATT
TCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCC
TCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGA
CCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTG
AGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAG
GAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTCC
CTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTG
TTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAACACTTCCACCATGAATGACTGTTCTTGAGACTTAGGCCAGC
CGACTTTCTCAGAGCCTTTTCACTGTGCTTCAGTCTCCCACTCTGTAAAATGGGGGTAATGATAGTATCT
ACCTCCTAGGATTTATTGAGGCAGCTTAAATACCTTTTGTATTTCCTGTTGCTGCCAAAACAAATTGTTG
CAAGGTCAGAAGTCTGAGGTGGCTCAACTGTTTCTTTGTTTCAGGTTTCATGAGGCCAAAATAAAGGTGT
TCGCAGGGCGTGTTCCCTTCTAGAGGCTCTGGGTCCTTGCAGTTCTAGGACTAAGATCCCTGTTTCCCAC
TGGCTGTTGGCTGGGCATCATTCTCAGCTTCTTGAGGCTCCCCACATTCCTAGGCTCCTGGCCTGTCTGC
CTCCATCTTCAAAACCAGCAATGGGTGGTCAAGTTTTTCTCACACTGAATCTTGCTGACTACTGTATCTT
TCTAACTCCTGCCAGAGACATTTCTCTGTTTCTAAGGGCTCAAGTGATTAGATTGCACCCACTTGGTAAT
CCAAAGTGATCTTCATATCTTAAGGCCCATAGCCTTAATTATAGCTGCAAAGTCCCTTCGCAGCAGTACC
TAGATTACTGTTGGAATGAATAACCAGAAGACAGCAATCAAGGGAGGACATCTTTAGAATTCTGCCTACC
ACTTGTATTTAACATGCTTAATCCACAGATGACACTCTCTACCATTATTTCCTGGTCCTCACACTGCTCA
GAGATTGGAATCCTTTTTGAGCAAAGAGAATGAAGTCATCACATAGTTCAGTCCTGCTGTATTTGCTGGA
AACAGTGAAGGAAGATAGAGAAAATGGAGCTAACTGCCAATATTACATTTTATATCAGTCTTCATCATAG
CCCTATGAAGTGGGTATTTGTTACCTCATTGGAAAAATGGGAGTTGAATCTCAAGTTCCTTGTTTGTAAG
ATTTTACTCAGATTTGCACAGCTAAAAATGACTACATGGAGACCCAAAGCCACCTTTCTGTTCCCATCAT
CAGCTTTCCATCTGCCTCTGTCACTGACCCCGGGACAGAAGGTTCAAGCCTTAAGGGAATTTGGAGAGAG
AACTAGATTTTGAGGGGAACTCACACTCACTTCCCTTTTGGGCCACAGTAGGAGACAGTAAAAGCAGCCC
CATGTCAGGCAAAGGGTCTTACAGGAGTGGATCATGGCTGCTGTTTCCACTTCTCTCTGGCTTCCCAGCT
TATGACTGTGTATCTTAGTTGTCAAAGCCTTCCAGTTCATCCTCACCTACAGCTTGACTTCCCAAGGGCC
CATGCCAGCTCCCTGTCTACCTGCCAGTGAGTTGATGAGTCTCGGTGTTAGTAGTAAAGGCAGGCGGGAA
GCAAGCAGAAGTGCTACTGGGCCTTGAGGGTAAGCCAGGCCTCAGCCTTCTGACCCCATCACTAATGGGT
TAATAGGAAAAGCAGTATCCATCTAGTACAGCCTGCCTTTTCAGGAATAGTGAGTAAAAGCAAAGATGAC
TAAAATACATTAAAGTTTTCTGTAATTGTCTCTAAGGTCTCCCAACAAACATATACCCCATCTGTTTCAA
GCTCTGCATAACCTTTCCCAGAAGTCAAGTTCAGGCCCTGGCCTCATGGTGCCTGGCCCAGGTTAAGAGT
GCTACCTGATGATGGAGTTAATACACGTTGCTTTGACCTCTGACTTTAAGATGTCCTCCCACTTTTCCAC
CCCGCAATCTCTAGCCCTCTCTGGGCACAGCAGCAATTGGGAACTAGTTCCTGTACTGCCTTTATCTCAT
TTTACAAAACAAACTTCTACAAAGAAGCTGGAAAGGAAGGAGGAGAAAGGATTATCATGCAGGCACAGGG
AGGGGGCCTAGAGAAGAGCTCTGGCAGATTATGTCCCTCTTAAAAAATGCAACCAGAATCATCAACAAAG
TATCACCTCAAAAATATGCAGGAGAAAAAGAAAGGAATCAATGTTGGGGTGGTTGGAGCAGAAGGAGCCA
AACTGCCCAGAAGGTGTCCTCTGAAGGCTGCGAGGAGCAGATAAGGTCAGCCCCAGAGGCAGATGGCACA
CACAGAATGGCAGGATGAGGGGGAGCTGCAGATTTATGCAAAGAAGCCCTAGAGAATGGGGCCTGCTGCC
CAGGGAATGTGGGGGCTCACTTATCAAAGACTACTGGAAAATGGCTGAGCCGGCAACCCCTTCCACTACA
GTGATGCCTGGTTTTCTTGAACAGCCTGTAACTCTGCCTGTAACAAGGAGAAAATTAAAGCAACGAATCT
GGCCAAATAGAAAATTAAGGAAAACTAGAAACAGCTCCTATGGAGAGCAGGGATTGGGGAGGTGTAGAGG
GGCTGATCCTGAATGTCTGGAGGATCAGGAAAATGTAAGCAATTGTTTAAGGGACTGGTAGGAATCAAGA
TCTGGAGAGAGATCCTCCCGACTCTGGTGGCTGGGGAATATGAACTGTGGAGACATGGTTTCAAGGACTC
AAAATGATATGACAGCTTAACATTTACAGTTCAGTGCAGAGGCTCTCAAAGCATGATCCCCTGATAGGAG
TGTGAGGGGGCAACACCATCACCTAGGAATTTGTTAGATATGCAAATTCCCAGACCCACTGAATCCCAGA
CAGGTGGGGCCAGCAACCTGTGAATCTACAACAGGCTCAAGTTTGAGAACAAATGACTTAGTGTAAGGGG
CTGCTAATTGATATAAAATGTTACCTGTGGTCTATTATTTTGTCTGTAGTGAATATTGGGCTTGTTAAGG
ATAAATAAGGTTTGTGGGCTGGTAAGTGGTTCTTCTCTACAAGGTTGCAACAGCTGGCTTCAGTTAACTT
CAAAAAGGCCCTTTAAGCAAAGACAGTAGTCCCCCCACTCATCCATGGTTTTGATTTCAGTTACTTATGG
TCAACCATGGTCCAAAAATATTAAAAGGAAAATTCCGGAAACCAGTCACTCGTTTTAAATTGTACACCAT
TCTAAGTATTGTTTGACTTGTTCTATTTTATTATTAGTTATTGTTGTTAATCTCTTACTGTGCCCAATTT
ATAAATTAAATTTTATCATAGGTATGTATGTATAGGGAAAAACATAATATATATAGGGTTTGGTACTATC
CGAGGGTTCAGGCATCTACTTGTGGTCTTGGAACATATGCCCCGCAGATAAGGGGGGACTGCTGTACAAT
GCAAAGGACAAAGATTAAATTATATTAGCAATCTAGGAGCAGAAGGGCAAGACTGCTTTTTTAAAAAACA
GCTAAAGGTTTAGGAGGTTTTATTAATATTTAAATTGTATTGAAACCACAGCTGCAGCCTTTGACTCCAG
CATAGAGATATGCAAATATGGCTTTCAAAAGAAAGGCAATTTCAGACAGCCCTCAAAGTAACAAGAACAA
ATAAAACAAATGATTTTGTAATTTATCTTTATTGACTGATGTTGCACAAGGCACAGCCCATACCCTGTGA
GAGTCAGCAACAGCCGAGCTCTCTGAGGAGAGAAGAGAAAGCCAGGCTGGAGGGAGAGGCAGGCCGACCC
ATAGACAGGTGACAGGAAAGACACAGAGCAGGCAGATGGGAGAAGAAGACAACTAAATTAAAAGGGAAGG
AAAATAAAAACCCAGCCCTGGGTCCTGTAGACCATCTGATCTTGCTGGCTCTCAGCAGCAACAACAATAA
TCATTAATGACTATCATTTGCCACACTACTACTAAGTGCCATGCACTATTCCTCACATACAAATGAGGAA
AATGAAGCTTTGAGAGGTCAAGCAACTTACCCAAGGTCACACAACAAAAGGAAGGGGCAGAGCCCAGATT
CAAAGATTTGTGTGAGGCTGAAGCCCTGTGCTCTTTCCAGTGCATTATGCTGGGAACCAGTCCTGGGAGG
CAGTGAATAACAATAAGGTTAATGGGCCGGGCGCAGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGG
CGGAGGCGGGCAAATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCTGTCTCTA
CTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGTCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGG
CAGGAGAATGGCATGAACCTGGGAGGCAGAGCTTGCGGTGAGCCACGATCGCGCCACTGCACTCCAACCT
GGGTGACACAGTGAGACTCCGTCTCAAAAGAAAAAACAAAACAAAACAATAAGGTTAATGATTGAGGGGA
CACTTTGTGCCCAGTTCTGTGGTATTCTGTATGGGCATGCGTGTGTCTGTGTGTGTGTATATGTATGTAA
CTGTGGAAAAGAGGGTGAAAACCTCCATTTCTGACCTTCAAATTGGTTACTATCCAATGAGTAAGGCAAG
AAAAGAAAGCCAAAGAAAACTTGCAGAATTCTGGTGTAAAAGTTCTTTTGGGGCCGTGTGGTGGGGCCAG
GCTCTGCCTGTTGTGGGAGACTTCTGGTGGAGGCATCTCAGCTGGGCCTTGGGCCTTGAGTAAAATTTAG
CCAGATGAAAAGGAAAGCTGGAGATTACACAGGCCCAGGTGAGAGCCTCCAGCTGCTAGAATTGGAGGAA
GGAGCACCTGATTCAGAGAGATGAGAAAAGGCAAGAGAATCCTGAAAGGATACATATCTCTGACCCTTTG
TCCCCATCCAATCTCCCCAGACCTTCCATCCCAAGCCCAAACACAACCTTACCTGCTGCTCCTTTTCAGG
CACCCTGGCCACCAAATATAGGAACCCATAAATTTTGCTCATACTCTATGTTCTACTAGGCAAGTCCTGA
TCTGTCATCTCTACAGGCCCCAATCCTTCCCGCTCACCCCTACAGAGCCTTCTCCAGGTTTTCTAGGCCA
GAATCTCTCCCCACTTAGAATACTCCAGAAGTTTTGCTTTATTTGTGAGACTTTATTCAATTGAAGTTAC
TTGTGTGCATATGT
<pre>