Difference between revisions of "Harvard:Biophysics 101/2007/03/15"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(New page: ==Assignment Due Mar 20== ===Exonic mutation finder=== Below is a exonic sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases? >Exam...)
(No difference)

Revision as of 09:07, 14 March 2007

Assignment Due Mar 20

Exonic mutation finder

Below is a exonic sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?

>Example_a_exon

    1 cttagcggta gccccttggt ttccgtggca acggaaaagc gcgggaatta cagataaatt
   61 aaaactgcga ctgcgcggcg tgagctcgct gagacttcct ggacggggga caggctgtgg
   121 ggtttctcag ataactgggc ccctgcgctc aggaggcctt caccctctgc tctgggtaaa
   181 gttcattgga acagaaagaa atggatttat ctgctcttcg cgttgaagaa gtacaaaatg
   241 tcattaatgc tatgcagaaa atcttagagt gtcccatctg tctggagttg atcaaggaac
   301 ctgtctccac aaagtgtgac cacatatttt gcaaattttg catgctgaaa cttctcaacc
   361 agaagaaagg gccttcacag tgtcctttat gtaagaatga tataaccaaa aggagcctac
   421 aagaaagtac gagatttagt caacttgttg aagagctatt gaaaatcatt tgtgcttttc
   481 agcttgacac aggtttggag tatgcaaaca gctataattt tgcaaaaaag gaaaataact
   541 ctcctgaaca tctaaaagat gaagtttcta tcatccaaag tatgggctac agaaaccgtg
   601 ccaaaagact tctacagagt gaacccgaaa atccttcctt gcaggaaacc agtctcagtg
   661 tccaactctc taaccttgga actgtgagaa ctctgaggac aaagcagcgg atacaacctc
   721 aaaagacgtc tgtctacatt gaattgggat ctgattcttc tgaagatacc gttaataagg
   781 caacttattg cagtgtggga gatcaagaat tgttacaaat cacccctcaa ggaaccaggg
   841 atgaaatcag tttggattct gcaaaaaagg ctgcttgtga attttctgag acggatgtaa
   901 caaatactga acatcatcaa cccagtaata atgatttgaa caccactgag aagcgtgcag
   961 ctgagaggca tccagaaaag tatcagggta gttctgtttc aaacttgcat gtggagccat
  1021 gtggcacaaa tactcatgcc agctcattac agcatgagaa cagcagttta ttactcacta
  1081 aagacagaat gaatgtagaa aaggctgaat tctgtaataa aagcaaacag cctggcttag
  1141 caaggagcca acataacaga tgggctggaa gtaaggaaac atgtaatgat aggcggactc
  1201 ccagcacaga aaaaaaggta gatctgaatg ctgatcccct gtgtgagaga aaagaatgga
  1261 ataagcagaa actgccatgc tcagagaatc ctagagatac tgaagatgtt ccttggataa
  1321 cactaaatag cagcattcag aaagttaatg agtggttttc cagaagtgat gaactgttag
  1381 gttctgatga ctcacatgat ggggagtctg aatcaaatgc caaagtagct gatgtattgg
  1441 acgttctaaa tgaggtagat gaatattctg gttcttcaga gaaaatagac ttactggcca
  1501 gtgatcctca tgaggcttta atatgtaaaa gtgaaagagt tcactccaaa tcagtagaga
  1561 gtaatattga agacaaaata tttgggaaaa cctatcggaa gaaggcaagc ctccccaact
  1621 taagccatgt aactgaaaat ctaattatag gagcatttgt tactgagcca cagataatac
  1681 aagagcgtcc cctcacaaat aaattaaagc gtaaaaggag acctacatca ggccttcatc
  1741 ctgaggattt tatcaagaaa gcagatttgg cagttcaaaa gactcctgaa atgataaatc
  1801 agggaactaa ccaaacggag cagaatggtc aagtgatgaa tattactaat agtggtcatg
  1861 agaataaaac aaaaggtgat tctattcaga atgagaaaaa tcctaaccca atagaatcac
  1921 tagaaaaaga atctgctttc aaaacgaaag ctgaacctat aagcagcagt ataagcaata
  1981 tggaactcga attaaatatc cacaattcaa aagcacctaa aaagaatagg ctgaggagga
  2041 agtcttctac caggcatatt catgcgcttg aactagtagt cagtagaaat ctaagcccac
  2101 ctaattgtac tgaattgcaa attgatagtt gttctagcag tgaagagata aagaaaaaaa
  2161 agtacaacca aatgccagtc aggcacagca gaaacctaca actcatggaa ggtaaagaac
  2221 ctgcaactgg agccaagaag agtaacaagc caaatgaaca gacaagtaaa agacatgaca
  2281 gcgatacttt cccagagctg aagttaacaa atgcacctgg ttcttttact aagtgttcaa
  2341 ataccagtga acttaaagaa tttgtcaatc ctagccttcc aagagaagaa aaagaagaga
  2401 aactagaaac agttaaagtg tctaataatg ctgaagaccc caaagatctc atgttaagtg
  2461 gagaaagggt tttgcaaact gaaagatctg tagagagtag cagtatttca ttggtacctg
  2521 gtactgatta tggcactcag gaaagtatct cgttactgga agttagcact ctagggaagg
  2581 caaaaacaga accaaataaa tgtgtgagtc agtgtgcagc atttgaaaac cccaagggac
  2641 taattcatgg ttgttccaaa gataatagaa atgacacaga aggctttaag tatccattgg
  2701 gacatgaagt taaccacagt cgggaaacaa gcatagaaat ggaagaaagt gaacttgatg
  2761 ctcagtattt gcagaataca ttcaaggttt caaagcgcca gtcatttgct ccgttttcaa
  2821 atccaggaaa tgcagaagag gaatgtgcaa cattctctgc ccactctggg tccttaaaga
  2881 aacaaagtcc aaaagtcact tttgaatgtg aacaaaagga agaaaatcaa ggaaagaatg
  2941 agtctaatat caagcctgta cagacagtta atatcactgc aggctttcct gtggttggtc
  3001 agaaagataa gccagttgat aatgccaaat gtagtatcaa aggaggctct aggttttgtc
  3061 tatcatctca gttcagaggc aacgaaactg gactcattac tccaaataaa catggacttt
  3121 tacaaaaccc atatcgtata ccaccacttt ttcccatcaa gtcatttgtt aaaactaaat
  3181 gtaagaaaaa tctgctagag gaaaactttg aggaacattc aatgtcacct gaaagagaaa
  3241 tgggaaatga gaacattcca agtacagtga gcacaattag ccgtaataac attagagaaa
  3301 atgtttttaa agaagccagc tcaagcaata ttaatgaagt aggttccagt actaatgaag
  3361 tgggctccag tattaatgaa ataggttcca gtgatgaaaa cattcaagca gaactaggta
  3421 gaaacagagg gccaaaattg aatgctatgc ttagattagg ggttttgcaa cctgaggtct
  3481 ataaacaaag tcttcctgga agtaattgta agcatcctga aataaaaaag caagaatatg
  3541 aagaagtagt tcagactgtt aatacagatt tctctccata tctgatttca gataacttag
  3601 aacagcctat gggaagtagt catgcatctc aggtttgttc tgagacacct gatgacctgt
  3661 tagatgatgg tgaaataaag gaagatacta gttttgctga aaatgacatt aaggaaagtt
  3721 ctgctgtttt tagcaaaagc gtccagaaag gagagcttag caggagtcct agccctttca
  3781 cccatacaca tttggctcag ggttaccgaa gaggggccaa gaaattagag tcctcagaag
  3841 agaacttatc tagtgaggat gaagagcttc cctgcttcca acacttgtta tttggtaaag
  3901 taaacaatat accttctcag tctactaggc atagcaccgt tgctaccgag tgtctgtcta
  3961 agaacacaga ggagaattta ttatcattga agaatagctt aaatgactgc agtaaccagg
  4021 taatattggc aaaggcatct caggaacatc accttagtga ggaaacaaaa tgttctgcta
  4081 gcttgttttc ttcacagtgc agtgaattgg aagacttgac tgcaaataca aacacccagg
  4141 atcctttctt gattggttct tccaaacaaa tgaggcatca gtctgaaagc cagggagttg
  4201 gtctgagtga caaggaattg gtttcagatg atgaagaaag aggaacgggc ttggaagaaa
  4261 ataatcaaga agagcaaagc atggattcaa acttaggtga agcagcatct gggtgtgaga
  4321 gtgaaacaag cgtctctgaa gactgctcag ggctatcctc tcagagtgac attttaacca
  4381 ctcagcagag ggataccatg caacataacc tgataaagct ccagcaggaa atggctgaac
  4441 tagaagctgt gttagaacag catgggagcc agccttctaa cagctaccct tccatcataa
  4501 gtgactcttc tgcccttgag gacctgcgaa atccagaaca aagcacatca gaaaaagcag
  4561 tattaacttc acagaaaagt agtgaatacc ctataagcca gaatccagaa ggcctttctg
  4621 ctgacaagtt tgaggtgtct gcagatagtt ctaccagtaa aaataaagaa ccaggagtgg
  4681 aaaggtcatc cccttctaaa tgcccatcat tagatgatag gtggtacatg cacagttgct
  4741 ctgggagtct tcagaataga aactacccat ctcaagagga gctcattaag gttgttgatg
  4801 tggaggagca acagctggaa gagtctgggc cacacgattt gacggaaaca tcttacttgc
  4861 caaggcaaga tctagaggga accccttacc tggaatctgg aatcagcctc ttctctgatg
  4921 accctgaatc tgatccttct gaagacagag ccccagagtc agctcgtgtt ggcaacatac
  4981 catcttcaac ctctgcattg aaagttcccc aattgaaagt tgcagaatct gcccagagtc
  5041 cagctgctgc tcatactact gatactgctg ggtataatgc aatggaagaa agtgtgagca
  5101 gggagaagcc agaattgaca gcttcaacag aaagggtcaa caaaagaatg tccatggtgg
  5161 tgtctggcct gaccccagaa gaatttatgc tcgtgtacaa gtttgccaga aaacaccaca
  5221 tcactttaac taatctaatt actgaagaga ctactcatgt tgttatgaaa acagatgctg
  5281 agtttgtgtg tgaacggaca ctgaaatatt ttctaggaat tgcgggagga aaatgggtag
  5341 ttagctattt ctgggtgacc cagtctatta aagaaagaaa aatgctgaat gagcatgatt
  5401 ttgaagtcag aggagatgtg gtcaatggaa gaaaccacca aggtccaaag cgagcaagag
  5461 aatcccagga cagaaagatc ttcagggggc tagaaatctg ttgctatggg cccttcacca
  5521 acatgcccac agatcaactg gaatggatgg tacagctgtg tggtgcttct gtggtgaagg
  5581 agctttcatc attcaccctt ggcacaggtg tccacccaat tgtggttgtg cagccagatg
  5641 cctggacaga ggacaatggc ttccatgcaa ttgggcagat gtgtgaggca cctgtggtga
  5701 cccgagagtg ggtgttggac agtgtagcac tctaccagtg ccaggagctg gacacctacc
  5761 tgatacccca gatcccccac agccactact gactgcagcc agccacaggt acagagccac
  5821 aggaccccaa gaatgagctt acaaagtggc ctttccaggc cctgggagct cctctcactc
  5881 ttcagtcctt ctactgtcct ggctactaaa tattttatgt acatcagcct gaaaaggact
  5941 tctggctatg caagggtccc ttaaagattt tctgcttgaa gtctcccttg gaaatctgcc
  6001 atgagcacaa aattatggta atttttcacc tgagaagatt ttaaaaccat ttaaacgcca
  6061 ccaattgagc aagatgctga ttcattattt atcagcccta ttctttctat tcaggctgtt
  6121 gttggcttag ggctggaagc acagagtggc ttggcctcaa gagaatagct ggtttcccta
  6181 agtttacttc tctaaaaccc tgtgttcaca aaggcagaga gtcagaccct tcaatggaag
  6241 gagagtgctt gggatcgatt atgtgactta aagtcagaat agtccttggg cagttctcaa
  6301 atgttggagt ggaacattgg ggaggaaatt ctgaggcagg tattagaaat gaaaaggaaa
  6361 cttgaaacct gggcatggtg gctcacgcct gtaatcccag cactttggga ggccaaggtg
  6421 ggcagatcac tggaggtcag gagttcgaaa ccagcctggc caacatggtg aaaccccatc
  6481 tctactaaaa atacagaaat tagccggtca tggtggtgga cacctgtaat cccagctact
  6541 caggtggcta aggcaggaga atcacttcag cccgggaggt ggaggttgca gtgagccaag
  6601 atcataccac ggcactccag cctgggtgac agtgagactg tggctcaaaa aaaaaaaaaa
  6661 aaaaaggaaa atgaaactag aagagatttc taaaagtctg agatatattt gctagatttc
  6721 taaagaatgt gttctaaaac agcagaagat tttcaagaac cggtttccaa agacagtctt
  6781 ctaattcctc attagtaata agtaaaatgt ttattgttgt agctctggta tataatccat
  6841 tcctcttaaa atataagacc tctggcatga atatttcata tctataaaat gacagatccc
  6901 accaggaagg aagctgttgc tttctttgag gtgatttttt tcctttgctc cctgttgctg
  6961 aaaccataca gcttcataaa taattttgct tgctgaagga agaaaaagtg tttttcataa
  7021 acccattatc caggactgtt tatagctgtt ggaaggacta ggtcttccct agccccccca
  7081 gtgtgcaagg gcagtgaaga cttgattgta caaaatacgt tttgtaaatg ttgtgctgtt
  7141 aacactgcaa ataaacttgg tagcaaacac ttcaaaaaaa aaaaaaaaaa a


 • Write a script to automatically carry out the interpretation you performed manually.