Difference between revisions of "Hartings AU Photosynthesis Lab:Materials/Hemoglobin/M33SM103S Sequence"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(New page: {{Template:Hartings AU Photosynthesis Lab}})
 
 
Line 1: Line 1:
 
{{Template:Hartings AU Photosynthesis Lab}}
 
{{Template:Hartings AU Photosynthesis Lab}}
 +
 +
ATG GCG
 +
 +
AAT AAA ACT AGA GAA CTA TGC ATG AAA TCA
 +
 +
CTC GAA CAT GCG AAG GTC GAC ACT AGT AAC
 +
 +
GAG GCG AGA CAG GAT GGC ATC GAC CTT TAC
 +
 +
AAA CAT *AGC TTC GAG AAC TAC CCG CCA TTG
 +
 +
AGA AAA TAT TTC AAG AGC CGT GAA GAG TAC
 +
 +
ACC GCC GAA GAC GTA CAG AAT GAT CCA TTC
 +
 +
TTC GCT AAG CAA GGA CAG AAA ATT CTC TTG
 +
 +
GCA TGC CAC GTT CTT TGC GCC ACC TAC GAT
 +
 +
GAC CGG GAA ACA TTT AAC GCC TAC ACT AGA
 +
 +
GAA CTA CTG GAT CGT CAC GCG AGG GAC CAT
 +
 +
GTG CAT *AGC CCA CCA GAA GTT TGG ACT GAC
 +
 +
TTC TGG AAG CTC TTC GAA GAA TAC CTA GGC
 +
 +
AAG AAA ACG ACA CTC GAT GAG CCC ACG AAG
 +
 +
CAA GCT TGG CAT GAA ATC GGC AGG GAG TTT
 +
 +
GCG AAG GAA ATC AAC AAG CAT GGA CGA TGA

Latest revision as of 11:52, 14 January 2013

Hartings AU Photosynthesis Lab Header.png


ATG GCG

AAT AAA ACT AGA GAA CTA TGC ATG AAA TCA

CTC GAA CAT GCG AAG GTC GAC ACT AGT AAC

GAG GCG AGA CAG GAT GGC ATC GAC CTT TAC

AAA CAT *AGC TTC GAG AAC TAC CCG CCA TTG

AGA AAA TAT TTC AAG AGC CGT GAA GAG TAC

ACC GCC GAA GAC GTA CAG AAT GAT CCA TTC

TTC GCT AAG CAA GGA CAG AAA ATT CTC TTG

GCA TGC CAC GTT CTT TGC GCC ACC TAC GAT

GAC CGG GAA ACA TTT AAC GCC TAC ACT AGA

GAA CTA CTG GAT CGT CAC GCG AGG GAC CAT

GTG CAT *AGC CCA CCA GAA GTT TGG ACT GAC

TTC TGG AAG CTC TTC GAA GAA TAC CTA GGC

AAG AAA ACG ACA CTC GAT GAG CCC ACG AAG

CAA GCT TGG CAT GAA ATC GGC AGG GAG TTT

GCG AAG GAA ATC AAC AAG CAT GGA CGA TGA