Difference between revisions of "Hartings AU Photosynthesis Lab:Materials/Hemoglobin/K31C Sequence"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(New page: {{Template:Hartings AU Photosynthesis Lab}} AAT AAA ACG AGA GAA CTA TGC ATG AAA TCA CTC GAA CAT GCG AAG GTC GAC ACT AGT AAC GAG GCG AGA CAG GAT GGT ATC GAC CTT TAC *TGC* CAT ATG TTC...)
 
Line 7: Line 7:
 
GAG GCG AGA CAG GAT GGT ATC GAC CTT TAC  
 
GAG GCG AGA CAG GAT GGT ATC GAC CTT TAC  
  
*TGC* CAT ATG TTC GAG AAC TAC CCG CCA TTG  
+
TGC* CAT ATG TTC GAG AAC TAC CCG CCA TTG  
  
 
AGA AAA TAT TTC AAG AGC CGT GAA GAG TAC  
 
AGA AAA TAT TTC AAG AGC CGT GAA GAG TAC  

Revision as of 07:20, 14 January 2013

Hartings AU Photosynthesis Lab Header.png


AAT AAA ACG AGA GAA CTA TGC ATG AAA TCA

CTC GAA CAT GCG AAG GTC GAC ACT AGT AAC

GAG GCG AGA CAG GAT GGT ATC GAC CTT TAC

TGC* CAT ATG TTC GAG AAC TAC CCG CCA TTG

AGA AAA TAT TTC AAG AGC CGT GAA GAG TAC

ACC GCC GAA GAC GTA CAG AAT GAT CCA TTC

TTC GCT AAG CAA GGA CAG AAA ATT CTC TTG

GCA TGC CAC GTT CTT TGC GCC ACC TAC GAT

GAC CGG GAA ACA TTT AAC GCC TAC ACT AGA

GAA CTA CTG GAT CGT CAC GCG AGG GAC CAT

GTG CAT ATG CCA CCA GAA GTT TGG ACT GAC

TTC TGG AAG CTC TTC GAA GAA TAC CTA GGC

AAG AAA ACG ACA CTC GAT GAG CCC ACG AAG

CAA GCT TGG CAT GAA ATC GGC AGG GAG TTT

GCG AAG GAA ATC AAC AAG CAT GGA CGA TGA

  • =K31C mutation