Difference between revisions of "FCCT Biochemistry Lab:Courses:BiomedSeminars"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(Splošno)
(Seznam seminarjev)
Line 13: Line 13:
 
!referent
 
!referent
 
|-
 
|-
|14. 02. 2012/
+
|26. 02. 2013/
|Pleckaityte et al.: [http://www.microbialcellfactories.com/content/10/1/109/abstract Production in yeast of pseudotype virus-like particles harboring functionally active antibody fragments neutralizing the cytolytic activity of vaginolysin]. Microbial cell Fact. 10:109 (2011)...
+
|Jaehme & Michel: [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.12105/pdf Evaluation of cell-free protein synthesis for the crystallization of membrane proteins – a case study on a member of the glutamate transporter family from ''Staphylothermus marinus'']. FEBS J. (2013)...
|Špela Miklavič
+
|študent 1
 
|-
 
|-
|14. 02. 2012/
+
|28. 02. 2013/
|Cohan et al.: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131188/pdf/ijn-6-1217.pdf Design, modeling, expression, and chemoselective PEGylation of a new nanosize cysteine analog of erythropoietin]. Int. J. Nanomedicine 6 (2011)...
+
|TBA
|Petra Zadravec
+
|študent 2
 
|-
 
|-
|16. 02. 2012/
+
|28.02. 2013/
|Peternelj & Komel: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3233469/pdf/ijms-12-08275.pdf Active Protein Aggregates Produced in ''Escherichia coli'']. Int. J. Mol. Sci. 12(11) (2011)...
+
|TBA
|Anja Kejžar
+
|študent 3
 
|-
 
|-
|16. 02. 2012/
+
|05. 03. 2013/
|Yang et al.: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146519/pdf/pone.0022981.pdf Highly efficient production of soluble proteins from insoluble inclusion bodies by a two-step-denaturing and refolding method]. PLoS One 6(7):e22981 (2011)...
+
|TBA
|Gašper Klančar
+
|študent 4
 
|-
 
|-
|21. 02. 2012/
+
|05. 03. 2013/
|Smith et al.: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169395/pdf/f-67-01015.pdf The Protein Maker: an automated system for high-throughput parallel purification]. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. 67(9)(2011)...
+
|TBA
|Vid Kočar
+
|študent 5
 
|-
 
|-
|21. 02. 2012/
+
|/
|Tait & Straus: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3155487/pdf/1475-2859-10-51.pdf Overexpression and purification of U24 from human herpesvirus type-6 in ''E. coli'': unconventional use of oxidizing environments with a maltose binding protein-hexahistine dual tag to enhance membrane protein yield]. Microb Cell Fact. 10:51 (2011)...
+
|--
|študent 6
 
 
|}
 
|}
  

Revision as of 01:56, 28 January 2013

Splošno

V študijskem letu 2011/12 bodo pri doc. Dolinarju v okviru 2. modula (Struktura in funkcija bioloških molekul) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije na sporedu tri teme: Ekspresijski sistemi (14. februarja 2012), Renaturacija rekombinantnih proteinov (16. februarja) in Izolacija in karakterizacija rekombinantnih proteinov (21. februarja). Predavanja in seminarji se bodo začeli vsakič ob 14:15 in bodo potekala na Kemijskem inštitutu na Hajdrihovi 19. Uvodnemu predavanju bodo sledili seminarji. Glede na število vpisanih študentov v 2. modul bomo letos izvedli šest seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo, so navedeni spodaj. Zaradi študentov iz tujine bodo predavanja in seminarji letos potekali v angleškem jeziku.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
26. 02. 2013/ Jaehme & Michel: Evaluation of cell-free protein synthesis for the crystallization of membrane proteins – a case study on a member of the glutamate transporter family from Staphylothermus marinus. FEBS J. (2013)... študent 1
28. 02. 2013/ TBA študent 2
28.02. 2013/ TBA študent 3
05. 03. 2013/ TBA študent 4
05. 03. 2013/ TBA študent 5
/

Prijave bom sprejemal po e-pošti do zasedbe vseh seminarskih tem.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddate na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 30 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!