Difference between revisions of "FCCT Biochemistry Lab:Courses:BiomedSeminars"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 18: Line 18:
 
|14. 02. 2012/
 
|14. 02. 2012/
 
|Cohan et al.: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131188/pdf/ijn-6-1217.pdf Design, modeling, expression, and chemoselective PEGylation of a new nanosize cysteine analog of erythropoietin]. Int. J. Nanomedicine 6 (2011)...
 
|Cohan et al.: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131188/pdf/ijn-6-1217.pdf Design, modeling, expression, and chemoselective PEGylation of a new nanosize cysteine analog of erythropoietin]. Int. J. Nanomedicine 6 (2011)...
|študent 2
+
|Petra Zadravec
 
|-
 
|-
 
|16. 02. 2012/
 
|16. 02. 2012/

Revision as of 01:52, 3 February 2012

Splošno

V študijskem letu 2011/12 bodo pri doc. Dolinarju v okviru 2. modula (Struktura in funkcija bioloških molekul) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije na sporedu tri teme: Ekspresijski sistemi (14. februarja 2012), Renaturacija rekombinantnih proteinov (16. februarja) in Izolacija in karakterizacija rekombinantnih proteinov (21. februarja). Predavanja in seminarji se bodo začeli vsakič ob 14:15 in bodo potekala na Kemijskem inštitutu na Hajdrihovi 19. Uvodnemu predavanju bodo sledili seminarji. Glede na število vpisanih študentov v 2. modul bomo letos izvedli šest seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo, so navedeni spodaj.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
14. 02. 2012/ Pleckaityte et al.: Production in yeast of pseudotype virus-like particles harboring functionally active antibody fragments neutralizing the cytolytic activity of vaginolysin. Microbial cell Fact. 10:109 (2011)... Špela Miklavič
14. 02. 2012/ Cohan et al.: Design, modeling, expression, and chemoselective PEGylation of a new nanosize cysteine analog of erythropoietin. Int. J. Nanomedicine 6 (2011)... Petra Zadravec
16. 02. 2012/ Peternelj & Komel: Active Protein Aggregates Produced in Escherichia coli. Int. J. Mol. Sci. 12(11) (2011)... Anja Kejžar
16. 02. 2012/ Yang et al.: Highly efficient production of soluble proteins from insoluble inclusion bodies by a two-step-denaturing and refolding method. PLoS One 6(7):e22981 (2011)... Gašper Klančar
21. 02. 2012/ Smith et al.: The Protein Maker: an automated system for high-throughput parallel purification. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. 67(9)(2011)... Vid Kočar
21. 02. 2012/ Tait & Straus: Overexpression and purification of U24 from human herpesvirus type-6 in E. coli: unconventional use of oxidizing environments with a maltose binding protein-hexahistine dual tag to enhance membrane protein yield. Microb Cell Fact. 10:51 (2011)... študent 6

Prijave bom sprejemal po e-pošti do zasedbe vseh seminarskih tem.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddate na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 30 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!