FCCT Biochemistry Lab:Back Door

From OpenWetWare
Revision as of 06:27, 12 May 2006 by MDolinar (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

This page is in Slovenian language. It's the back door area, sorry.


LABORATORIJSKE NOVICE


12.5.06 Študenti so se šli, kdo je večji gorenjc in so nalili (pre)več dokaj tankih plošč LBTet in LBAmp. So na voljo za splošno uporabo (po predhodnem posvetu z Markom).

10.5.06 Prišli sta dve Owlovi elektroforezni kadički; ena mala, ena srednja. Sta pod elektroforeznim pultom.

8.5.06 Prišli so pokrovčki za epruvete (modri, plastični, se smejo avtoklavirati) - so v vrečki v omari pri centrifugi. V to omaro sem dal tudi gojišča LB. (Marko)

4.5.06 Vera je rodila Maksa Leona.

7.4.06 Na Zavodu za transfuzijsko medicino smo si za dalj časa sposodili zelo malo rabljen stresalnik, ki ga bomo uporabljali za gojenje bakterij.

30.3.06 Brigito je Habilitacijska komisija UL na včerajšnji seji imenovala za redno profesorico!