Alcazar

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Lab Alcazar.png

Home        Contact        Internal        Lab Members        Publications        Research        Talks       Alcazar Lab

We're particularly focused in abiotic and biotic stress responses and their interactions.

By using natural variation as source of genetic diversity,

we're studying how plants adapt to their environments using the model species Arabidopsis thaliana.

For a more detailed view of our research, please have a look at our 'Research' and 'Publications' section.Alcazar Lab

El nostre és un laboratori interessat en l'estudi de les bases genètiques de l'estrés abiòtic i biòtic en plantes, emprant organismes model com Arabidopsis thaliana i la variabilitat genètica natural ja existent en poblacions silvestres.


Els detalls de la nostra recerca i projectes en curs es podran consultar properament en l'apartat "Research" i "Publications".


Alcazar Info.png  Estem interessats en estudiants de Màster i de Doctorat que vulguin incorporar-se al nostre grup de recerca.

       En cas que tingueu interès en participar-hi, poseu-vos en contacte amb nosaltres.


--Ruben Alcazar 12:01, 27 April 2012 (EDT)