User:Tuuli Lahti

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search

Contents

Contact Info

Tuuli Lahti
Tuuli Lahti

Tuuli Lahti, E-mail: tuuli.lahti(at)thl.fi

 1. Senior Researcher, National Institute for Health and Welfare [1], Department of Mental Health and Substance Abuse services, Helsinki, Finland
 2. Adjunct Professor of Neurophysiology, Faculty of Social Sciences [2], Department of Behavioural Sciences and Philosophy, University of Turku, Finland


Education

 1. Ph.D (Physiology), 12/08, University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences [3].
 2. M.Sc (Physiology), 02/08, University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

Employment history

Present employer:

Senior researcher, Department of Mental Health and Substance Abuse Services, National Institute for Health and Welfare, 01/09 -present.


The most important previous employments:

 1. Researcher, Department of Mental Health and Alcohol Research, National Public Health Institute, 06/05-12/08.
 2. Research assistant, Department of Pharmacy and Biochemistry, Åbo Akademi University [4], 05/04-08/04.


International collaboration:

 1. Visiting Scholar, Harvard Medical School, Division on Addictions [5]. 06/11-09/11, Boston, United States of America.
 2. Visiting Scholar, Instituto di Neuroscienze and Carreggi hospital [6]. 06/10-08/10, Florence, Italy.
 3. International Expert and Intern, World Health Organization, Substance Abuse Management Team [7]. 06/08-08/08 & 06/09-08/09, Geneva, Switzerland.

Publications

Research articles and reviews in English:

 1. Salonen AH, Castrén S, Raisamo S, Orford J, Alho H, Lahti T. Attitudes towards gambling in Finland: a cross-sectional population study. BMC Public Health 2014, 14:982. [8]
 2. Salonen AH, Castrén S, Alho H, Lahti T. Concerned significant others of people with gambling problems in Finland: a cross-sectional population study. BMC Public Health. 2014 Apr 24;14(1):398.[9]
 3. Castrén S, Salonen AH, Alho H, Lahti T. Challenges in translating DSM-5 criteria for Gambling Disorder into Finnish. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 04/2014; 31(2):221-224. [10]
 4. Merikanto I, Lahti T, Puusniekka R, Partonen T. Late bedtimes weaken school performance and predispose adolescents to health hazards. Sleep Med. 2013 Nov;14(11):1105-11. [11]
 5. Castren S, Basnet S, Salonen AH, Pankakoski M, Ronkainen J-E, Alho H and Lahti T. Factors Associated with Disordered Gambling in Finland. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 2013 Jul 1;8(1):24. [12]
 6. Merikanto I, Lahti T, Kronholm E, Peltonen M, Laatikainen T, Vartiainen E, Salomaa V, Partonen T. Evening types are prone to depression. Chronobiol Int. 2013 Jun;30(5):719-25. [13]
 7. Toffol E, Merikanto I, Lahti T, Heikinheimo O, Luoto R, Partonen T. Evidence for a relationship between chronotype and reproductive function in women. Chronobiol Int. 2013 Jul;30(6):756-65. [14]
 8. Castrén S, Basnet S, Pankakoski M, Ronkainen JE, Helakorpi S, Uutela A, Alho H, Lahti T. An analysis of problem gambling among the Finnish working-age population: a population survey. BMC Public Health. 2013 May 29;13:519. [15]
 9. Lahti T, Halme J, Pankakoski M, Sinclair D, Alho H. Characteristics of treatment seeking Finnish pathological gamblers: baseline data from a treatment study. International Journal of Mental Health and Addiction, June 2013, Volume 11, Issue 3, pp 307-314. [16]
 10. Castren S, Pankakoski M, Tamminen M, Lipsanen J, Ladouceur R, Lahti T. Internet-based CBT intervention for gamblers in Finland: experiences from the field. Scand J Psychol. 2013 Feb 8. doi: 10.1111/sjop.12034. [17]
 11. Merikanto I, Lahti T, Puolijoki H, Vanhala M, Peltonen M, Laatikainen T, Vartiainen E, Salomaa V, Kronholm E, Partonen T. Associations of chronotype and sleep with cardiovascular diseases and type 2 diabetes. Chronobiology International 2013. [18].
 12. Lahti T, Merikanto I, Partonen T. Circadian clock disruptions and the risk of cancer. Ann Med. 2012 Dec;44(8):847-53. [19]
 13. Castren S, Pankakoski M, Ladouceur R, Lahti T. Internet-based 8-week Cognitive Therapy for Gambling Problems: Socio-demographic Characteristics of the Participants. Psychiatria Fennica 2012;43:79-96.
 14. Heinälä P, Lahti T, Sinclair D, Ariniemi K, Lillsunde P, Alho H. Analysis of naltrexone and its metabolite 6-ß-naltrexol in serum with high-performance liquid chromatography. BMC Res Notes. 2012 Aug 15;5(1):439. [20]
 15. Merikanto I, Kronholm E, Peltonen M, Laatikainen T, Lahti T, Partonen T. Relation of chronotype to sleep complaints in the general Finnish population. Chronobiol Int. 2012 Apr;29(3):311-7. [21]
 16. Tenhola H, Sinclair D, Alho H and Lahti T. Effect of opioid antagonists on sex hormone secretion.J. Endocrinol. Invest. 2012, 35: 227-230. [22]
 17. Merikanto I, Lahti T, Castaneda AE, Tuulio-Henriksson A, Aalto-Setälä T, Suvisaari J, Partonen T. Influence of seasonal variation in mood and behavior on cognitive test performance among young adults. Nord J Psychiatry. 2011 Nov 30. [23]
 18. Pallanti S, Lahti T. Transcultural studies of OCD: towards a neuroscientific approach. Psychiatria Fennica 2011;42:49-57.
 19. Lahti T, Methuen T, Roine R, Seppä K, Sinclair D, Partinen M and Alho H. The impacts of nitrous oxide gas on sleep quality during alcohol withdrawal. BMC Research Notes 2011;4:108. [24].
 20. Lahti T, Sysi-Aho J, Haukka J, Partonen T. Work related accidents and daylight saving time in Finland. Occupational Medicine 2011, 61:26-28. [25].
 21. Lahti T, Leppämäki S, Tani P, Partonen T. Effect of sustained-release methylphenidate on sleep and circadian rest-activity cycles in adult patients with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder. Psychiatria Fennica 2010;41:188-199.
 22. Lahti T, Halme J, Pankakoski M, Sinclair D, Alho H. Treatment of pathological gambling with naltrexone pharmacotherapy and brief intervention: a pilot study. Psychopharmacological Bulletin 2010;43:35-44. [26].
 23. Lahti T, Nysten E, Haukka J, Sulander P, Partonen T. Daylight Saving Time Transitions and Road Traffic Accidents. Journal of Environmental and Public Health 2010, 657167:1-3 [27].
 24. Lahti T, Leppamaki S, Tani P, Partonen T. Actigraphic recording of manic symptoms induced by methylphenidate. Case Report Med. 2009;286430. [28].
 25. Lahti T, Leppämäki S, Partonen T. Sleep deprivation in the treatment of mood disorder. Psychiatria Fennica 2009;40:51-60.
 26. Lahti TA, Partonen T. CREM mutations and ADHD symptoms. Med.Hypotheses 2009;72:544-545. [29].
 27. Lahti TA, Partonen T, Kyyronen P, Kauppinen T, Pukkala E. Night-time work predisposes to non-Hodgkin lymphoma. Int.J.Cancer 2008;123:2148-2151. [30].
 28. Lahti TA, Haukka J, Lonnqvist J, Partonen T. Daylight saving time transitions and hospital treatments due to accidents or manic episodes. BMC Public Health 2008;8:74. [31].
 29. Lahti TA, Leppamaki S, Lonnqvist J, Partonen T. Transitions into and out of daylight saving time compromise sleep and the rest-activity cycles. BMC Physiol. 2008;8:3. [32].
 30. Lahti T, Leppämäki S, Partonen T. Effects of paroxetine on the daily rest-activity cycles and sleep quality in patients with seasonal affective disorder: a randomized placebo-controlled trial. Psychiatria Fennica 2008;39:85-88.
 31. Lahti T, Terttunen J, Leppamaki S, Lonnqvist J, Partonen T. Field trial of timed bright light exposure for jet lag among airline cabin crew. Int.J.Circumpolar Health 2007;66:365-369. [33].
 32. Lahti TA, Leppamaki S, Lonnqvist J, Partonen T. Transition to daylight saving time reduces sleep duration plus sleep efficiency of the deprived sleep. Neurosci.Lett. 2006;406:174-177. [34].
 33. Lahti TA, Leppamaki S, Ojanen SM, Haukka J, Tuulio-Henriksson A, Lonnqvist J, Partonen T. Transition into daylight saving time influences the fragmentation of the rest-activity cycle. J.Circadian Rhythms 2006;4:1. [35].


Research articles and reviews in Finnish:

 1. Lahti T, Salonen AH, Kuussaari K. Rahapeliongelmat päihde-ehtoisten asiointien yhteydessä: tuloksia vuoden 2011 päihdetapauslaskennasta. Hoitotiede-lehti. 2014. In press.
 2. Salonen AH, Castrén S, Raisamo S, Alho H, Lahti T. Rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen kehitetyt mittarit. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 2014;51(2):113-129.
 3. Castrén S, Lahti T. Peli poikki – virtuaalituki rahapeliongelmiin: kuvaus osallistujista ja kokemuksia hoitomuodosta. Psykologia 2014;3.
 4. Castrén S, Salonen AH, Alho H, Lahti T. Rahapeliriippuvuuden diagnostiikka muutoksessa. Suomen Lääkärilehti 2014;7:469 - 472.
 5. Sjöholm M, Castrén S, Lahti T. Rahapelit poikki virtuaalisesti – työntekijöiden kokemuksia uuden ajan asiakastyöstä. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Monipuolista, sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012:114-119.
 6. Castrén S, Sjöholm M, Lahti T. Virtuaalituki rahapeliongelmissa: nykytilanne Suomessa ja tulevaisuuden kehityssuunnat. Duodecim. 2013;129(17):1773-7.
 7. Castren S, Lahti T. Rahapelaaminen on yhteydessä hyvinvointiin. Psykologi 03/2012:19-20.
 8. Lahti T, Castren S, Tenhola H, Heinälä P, Alho H. Rahapeliriippuvuutta voidaan hoitaa. Suomen Lääkärilehti 2012;6:413-416.
 9. Lahti T. Peliriippuvaisilla on havaittu muutoksia useiden eri hermovälittäjäainejärjestelmien toiminnassa. Erikoislääkäri 2011;1:15-17.
 10. Merikanto I, Partonen T, Lahti T. Evoluution säilyttämä uni. Duodecim 2011;127:57-64. [36].
 11. Lahti T, Sihvonen E, Partonen T. Suojaako oikeaan aikaan aloitettu lääkehoito ADHD-potilaita päihdehäiriöiltä? Erikoislääkäri 2009;1:11-13.
 12. Lahti T, Leppämäki S, Tani P, Partonen T. Aikuisten ylivilkkaus-tarkkaavuushäiriön lääkehoito. Suomen Lääkärilehti 2008;8:741-744.
 13. Lahti T, Partonen T. Sairaudet muuttavat vilkeunta. Duodecim 2007;123:1065-1070. [37].
 14. Niinimäki H, Heikkinen T, Kujanpää A, Kurling S, Lahti T, Valkeapää S, Hirsjärvi P, Saunanoja S, Siitonen A. Asiallisuutta ja avoimuutta eläinkoekeskusteluun. Suomen Lääkärilehti 2005;12-13:1452.


Other publications:

 1. Lahti T, Joutsenniemi K. Avaimet onneen - onnellisuuden taitoa voi harjoitella ja oppia. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2013;129(20):2093-4.
 2. Castrén S, Salonen A, Lahti T. Rahapelit mielessä: mojova potti vai piinaava riesa? [38]. 06/2013.
 3. Castrén S, Lahti T. Avuksi käytännön työhön: Pelaamiseen liittyvät virheelliset ajatukset. 12/2012. [www.thl.fi/pelihaitat]
 4. Castrén S, Jaakkola T, Lahti T. Rahapeliongelmiin hoitosuositus. [www.thl.fi/pelihaitat]. 08/2012.
 5. Lahti T. Myös Suomessa tulisi kehittää Käypä hoito -suositusta rahapeliongelmiin. [www.thl.fi/neuvoa-antavat]. 03/2012.
 6. Lahti T, Alho H. Spelproblem påverkar den psykiska och fysiska hälsan på många sätt. Finska Läkaresällskapets Handlingar. Årgong 172 Nr 2, 2012. [39]
 7. Lahti T. Pharmacotherapy in the treatment of pathological gambling. Chapter for a web course on Prevention and Treatment Options of Gambling Problems (in Finnish). The Centre of Excellence on Social Welfare in the Central Finland area, 03/2011.
 8. World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2011. (participated as an International Expert), 2011;1-298. [40].
 9. Lahti T, Alho H. Voittajana kotiin: hoito-ohjelma naltreksonin käyttäjille (in Finnish). Publications of the National Institute for Health and Welfare, 2010;1-31.
 10. World Health Organization. mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings. Mental Health Gap Action Programme, Version 1.0. (participated as an International Expert), 2010;1-121. [41].
 11. Lahti T. Circadian rhythm disruptions and health (Ph.D. thesis). Publications of the National Public Health Institute, 2008;21:1-60. [42].
 12. Lahti T. Metyylifenidaatin vaikutukset aikuisten ADHD-potilaiden unen laatuun, vuorokausirytmiin ja melatoniinin eritykseen (M.Sc. thesis, in Finnish). University of Helsinki 2007;1-50.
 13. Lahti T. Text-book of physiology for pharmacy students. Training Team Eximia, 04/2004.
 14. Lahti T. Learning material of physiology for psychology students. Training centre Metafor, 04/2004.

Scientific confidential posts and affiliations

 1. Member of the International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders, 2010
 2. Member of the Finnish Society of Addiction Medicine [43], 2009-present.
 3. Member of the Finnish Union of University Researchers and Teachers [44], 2008-present.
 4. Member of the Finnish Federation of University Women [45], 2008-present.
 5. Member of the Board, Neuroscience Center, University of Helsinki[46], 2005-2008.
 6. Member of the Finnish Sleep Research Society [47], 2005-present.
 7. Member of the Board, Faculty council of the Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki [48], 2004-2008.
 8. Deputy Member, Student Admission board of the Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, 2004-2007.

Useful links

Personal tools