Talk:20.109(S14):Diagnostic primer design (Day2)

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search

Contents

T/R Section

Sensitivity

Team color Forward (F) primer Reverse (R) primer Target site (e.g. bp 60), F Target side (e.g., bp 300), R Is bp # for VC or EH? Which gene?
Red (Final) CAC CAG GTT GAT ACT GCC TGA C CCT ATC CCG AAC CAA ACC CTG bp 1 bp 260 EH, SSU rRNA
Green (Final) ACC AGG TTG ATT CTG CCT GAC TGC CAT CCT TGG ACG TAG TAG bp 2/bp 1 bp 295/bp 257 EH/VC SSU rRNA
Pink (final) ACC AGG TTG ATT CTG CCT GAC TCT CTC ACG CTC CCT CTC C bp1/bp2 bp252/bp290 EH/VC SSU rRna


Specificity

Team Color Forward primer Reverse primer Target site (e.g. bp 60), F Target side (e.g., bp 300), R Is bp # for VC or EH? Which gene?
Yellow (FINAL) CCAGGTTGATTCTGCCTGACG CGGAGAGGGAGCCTGAG bp 2 (VC) / bp 3 (EH) bp 250 (VC) / bp 288 (EH) VC/EH, SSU rRNA
Blue (FINAL) GATTCTGCCTGACGTAGATGC CTGCTGGCACCAAACTTGC 10 bp 408 bp E. hellem (AF118143)
Orange (Final) CACCAGGTTGATTCTGCCTGAC GCA AGT CTG TTG CCA GCA (FINAL) 1bp(EH)/1bp(VC) 427bp(EH)/386bp(VC) EH/VC SSU rRNA


W/F Section

Sensitivity

Team color Forward (F) primer Reverse (R) primer Target site (e.g. bp 60), F Target site (e.g., bp 300), R Is bp # for VC or EH? Which gene?
Pink (Final) ACC AGG TTG ATT CTG CCT GAC G TTGCGAGCATACTATCCCCAG bp 1/2 bp 741/768 VC/EH SSU rRNA
Red (Final) ACC AGG TTG ATT CTG CCT GAC ATA TTA CCG CGG CTG CTG bp 1/2 bp 380/421 VC/EH small subunit rRNA
Orange FINAL GTT GAT TCT GCC TGA CGT GG CCT CTC CGG AAC AAA ACC CTG BP 7/8 BP222 VC/EH SSU rRNA
Yellow (FINAL) ACC AGG TTG ATT CTG CCT GAC CGT TGA GTC AAA TTA AGC CGC AC 2 859 EH (SSU rRNA Gene)


Specificity

Team color Forward (F) primer Reverse (R) primer Target site (e.g. bp 60), F Target site (e.g., bp 300), R Is bp # for VC or EH? Which gene?
White (final) CAC CAG GTT GAT TCT GCC TGA C CTA CAC AGC CAG ACT AAA TCA TCG C 1 92 VC; SSU rRNA
Blue (final) CAC CAG GTT GAT TCT GCC TGA C CTG CTG GCA CCA GAC TTG C 1 426 for EH; 386 for VC Both. SSU rRNA
Silver (Final) CAC CAG GTT GAT TCT GCC TGA C TTC ACC ATA GAC ACT ACT GGA GC 1 441 EH
Purple (Final) GTCTGGCTGTGTAGATAACTACG CACTGTGAGACCTCGCATC 102 465 VC
Green (Final) GAG AGA TGC GAG GTC TCA CAG CCA CTG TGT CCA ATG AGC ATG 461 685 (Ends) VC



Personal tools