User contributions

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search
Search for contributions 
 

(Latest | Earliest) View (newer 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 19:17, 28 July 2009 (hist) (diff) Lab Notebook - Patrick(top)
 • 19:13, 9 July 2009 (hist) (diff) References and Papers(Functional Assays)
 • 15:30, 9 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig095(New page: AACCCCTTAGCCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTTCTTCCGAGGAATACAAAGGTGGTTACTACCCGGGTAACACCTACCACTACCACTCTGGTGGTTCTTACCACGGTTCTGGTTACCACGGTGGTTACAAAGGTAAATACTACGGTAAAGCTAAAAAATACTACTACAAATAC...) (top)
 • 15:29, 9 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig093(New page: AATCCGTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGAAAACACCGAAAACTCTGTTGACTCTAAATCTATCAAAAACCTGGAACCGAAAATCATTCATGGTTCTGAATCTATGGACTCTGGTATCTCTCTGGACAACTCTTACAAAATGGACTACCCGGAAATGGGTCTGTGCATCA...) (top)
 • 15:26, 9 July 2009 (hist) (diff) UCBig09seq
 • 14:19, 8 July 2009 (hist) (diff) References and Papers
 • 13:55, 8 July 2009 (hist) (diff) References and Papers
 • 13:48, 8 July 2009 (hist) (diff) References and Papers
 • 19:31, 7 July 2009 (hist) (diff) References and Papers(Functional Assays)
 • 19:23, 7 July 2009 (hist) (diff) References and Papers(Links)
 • 19:20, 7 July 2009 (hist) (diff) References and Papers(Links)
 • 16:36, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig074(New page: AATTCCTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGAGGTGGGTAACCCCCGTGTCAACCAATTGGGTTATATCCCCAATGGCGATAGGATTGCTGTTTATAAAGCGAGTAACAACAGCGCACAAACCTGGCAGTTAACACACAATGGCAGTTTGATTGCTTCCGGACAAACGATTC...) (top)
 • 16:36, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig075(New page: ACGAACTCCGCAGCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCCTGACATACACTTCCGGTTACTGCAGGCACCTGTGCACTGCCTGCGCCTTTGGTTCCCTGGAACCCAAACTCAGCCGTTTGTCCCGGTTGGATATTGGCATTCCAACCCAATGCAGA...) (top)
 • 16:35, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig076(New page: AAATCTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGAAAACTCTAACGCTCGTATGTGGATGACTGGCGTTGGTCAGTGGGGTAACCTGGACTACGGTTACTCTAACATGGACGTTGACTTCTACGCTGGTCTGGTTGGTGCTGAAATCGACGTTACCGAAAACACCAAAGCTGGTCT...) (top)
 • 16:34, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig077(New page: GGGTTTCCGGCAGCCGGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCGAAGTTAACTTTCAGGGTAGCGTTGATACCAGAAGAAGAAACGTCAGAGTTGTACTGACCCTGGTAAGAAACACCGAAGGTGGTAGATTTGTTGAGTTGAGCGTCAACACCCAGA...) (top)
 • 16:34, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig078(New page: AATTCATTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTCTGCGTCGTGAAACCTCTGGTGGTGTTGCTGCTGCTATCGCTACCGCTAACCTGCCGCAGGCTTACGTTCAGGGTCGTGGTATGACCTCTGTTGGTGTTTCTTCTTACCAGGGTCAGTCTGCTATCGCTGTTGGTGTTTCTG...) (top)
 • 16:33, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig080(New page: GGGTTTCGCAGCCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCAGCAGCAGCAGAGGATGGCGGGAACAGGGTAACAGACGGAGCAGCTTTCGGCTGACCCAGAACGGTCAGTTTAGTGCCACCACCGAAAACCCAAACGTTCAGAGAGTCGTCCCAAGCA...) (top)
 • 16:33, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig081(New page: AATCATTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGACTCTAAAATGACTGGCGCTTACGGTCAGATCGAAAAAGGTATCTCTGACTCTACCTCTGTTGGTCTGATGCTGGGTGGTAACAACAACAAAGTTGACATCGCTACCTCTGACCTGAAAGGTAACTCTGCTTACCTGGGTGG...) (top)
 • 16:32, 3 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig082(New page: CGTTTTCCGCAGCCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCGTAAGAAACTTTAGCACCCAGCATAACGCCAGTTTCCAGTTCGATGTCGTATTTGATACCAACAGAAACGTTGTCTTTGGTTTTCTGCGGAACCAGAATATCGAAAGAGTTACCACC...) (top)
 • 16:32, 3 July 2009 (hist) (diff) UCBig09seq
 • 14:38, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig069(New page: AATCATTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTCTGCGTCGTGAAACCTCTGGTGGTGTTGGTGCTGGTGTTGGCTATCAATGGGGATCCTAACTCGCTCCTCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGC...) (top)
 • 14:38, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig068(New page: TATCCATTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTAACGAAAACAAAGCTAACGCTGGTATCTCTTCTGCTATGGCTATGGCTTCTATGCCGCAGGCTTATATTCCGGGTCGTTCTATGGTTACTGGCGGTATCGCTACCCACAACGGTCAGGGTGCTGTTGCTGTTGGTCTGTCTA...) (top)
 • 14:36, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig066(New page: GGATGGCCGCAGCCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCGAAGTTAACTTTCAGGGTAGCGTTGATACCAGAAGAAGAAACGTCAGAGTTGTACTGACCCTGGTAAGAAACACCGAAGGTGGTAGATTTGTTGAGTTGAGCGTCAACACCCAGACC...) (top)
 • 14:35, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig065(New page: AATCATTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGAAAACTCTAACGCTCGTATGTGGATGACTGGCGTTGGTCAGTGGGGTAACCTGGACTACGGTTACTCTAACATGGACGTTGACTTCTACGCTGGTCTGGTTGGTGCTGAAATCGACGTTACCGAAAACACCAAAGCTGGTCT...) (top)
 • 14:34, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig064(New page: AATCTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTAACGAAAACAAAGCTAACGCTGGTATCTCTTCTGCTATGGCTATGGCTTCTATGCCGCAGGCTTATTTCCGGGTCGTTCTATGGTTACTGGCGGTATCGCTACCCACAACGGTCAGGGTGCTGTTGCTGTTGGTCTGTCTAAAC...) (top)
 • 14:33, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig063(New page: TATCCTTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTAACAACAAAGCTCTGCGTGCTGGTATCGCTGGTTCTAACGCTGCTGCTGGTCTGCCGCAGGTTTATATTCCGGGTAAATCTATGGTTGCTGTTTCTGCTGGCACTTTCAAAGGTCAGTCTGCTCTGGCTGTTGGTTACTCTC...) (top)
 • 14:33, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig062(New page: TAGCTTGCGCGCCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCGAAGGTATATTTCACACCCAAAATACCTTGGGTGTCTCTGTAACTGTTATTACCCAATTGCTGAGATACGTTTCCCCAGATGCTTAGGTTATCTGCAAGACGCCCCCCCACACCAGTT...) (top)
 • 14:32, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig061(New page: AAATCCTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTTCGTCAAATGTCGGTCAGACCTATGTTCAGAAAGGTAATTGGCATGGAAAGGGCGGAATATTATCTTTGGGCGCGGTTCTCGGCAATGACAACAGTAAAACTGACCGGCTGGAAATTGCAGGCCATGCGTCTGGTATTACCT...) (top)
 • 14:31, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig060(New page: GCACCGTCGCGCCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCGTAAGAAACTTTAGCACCCAGCATAACGCCAGTTTCCAGTTCGATGTCGTATTTGATACCAACAGAAACGTTGTCTTTGGTTTTCTGCGGAACCAGAATATCGAAAGAGTTACCACCG...) (top)
 • 14:31, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig059(New page: GATCCTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAGTGGAATTCATGAGATCTGACTCTAAAATGACTGGCGCTTACGGTCAGATCGAAAAAGGTATCTCTGACTCTACCTCTGTTGGTCTGATGCTGGGTGGTAACAACAACAAAGTTGACATCGCTACCTCTGACCTGAAAGGTAACTCTGCTTACCTGGGTGGT...) (top)
 • 14:30, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig058(New page: TCGGCTTGCGCAGCCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCGAAACGCCAGTCCAGGTTAGCACCGATGATCATAGCGTCTTTAGCGATCGGAGTGCCAGCGATACCGAAAGCAGAACCACCAGAGAAAGCAACAGAAGAACGGGTCGGAACAGAGT...) (top)
 • 14:30, 2 July 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig057(New page: AATCCTTTAGGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGCTTTCTGGACCCGTACCTTCGGTTCTTTCGGTCACCGTTCTGGTGACATGAACGCTGCTCGTATCAACCGTAACATCGGTGGTTTCTTCATGGGTGGTGACACCCTGGTTGCTGACCTGCTGCGTCTGGGTATCGCTGGT...) (top)
 • 14:29, 2 July 2009 (hist) (diff) UCBig09seq
 • 19:31, 30 June 2009 (hist) (diff) Lab Notebook - Patrick
 • 15:36, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig040(New page: GGCCTGCGCAGCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCTTAGCGAAAGCTAAGGATTTTTTTTATCTGAAATTCTGCCTCGTGATACCAATTCGGAGCCTGCTTTTTTGTACAAAGTTGGCATTATAAAAAAGCATTGCTCATCAATTTGTTGCAAC...) (top)
 • 15:35, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig039(New page: AATCCTTAGCTTTCGCTAGGATCCTAACTCGCTCCTCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATCAATTCGACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTTGGCATTATAAAAAATAATTGCTCATCAATTTGTTGCAACGAA...) (top)
 • 15:34, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig038(New page: ACGGGTGGCGCGCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCATTGTTACAAACATTACCGCTTAGCGTCGGGATAGCGGCGGCGCTATTGTTTTTAGTGCCTTGGAAGCCAAACTCCACCGCCTGGCCGGGCTGGATACTGCCGTTCCAGCCCAGGTTG...) (top)
 • 15:34, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig037(New page: CATCCAGTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGATGTCGCGCCGCTGTCCGTACAAGGCAACAAAATCCTGGCCAACGGCCAGCCGGCCAGCTTCTCGGGCATGAGCCTGTTCTGGAGCAATACCGAGTGGGGCGGCGAAAAGTATTACAACGCCCAGGTGGTCAGCTGGCTTA...) (top)
 • 15:33, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig034(New page: AATCTTAGCTTTCGCTAGGATCCTAACTCGCTCCTCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATCAATTCGACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTTGGCATTATAAAAAATAATTGCTCATCAATTTGTTGCAACGAAC...) (top)
 • 15:33, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig032(New page: AATCGTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGGTCTGATGCAAATTTTCGTTAAAACCCTGACTGGCAAAACTGGCACCCTGGAAGTTGAATCTTCTGACACCATCGACAACGTTAAATCTAAAATCCAGGACAAAGAAGGTATTCCAGGTGGTTGCCGTCCGCGTGTTATGGG...) (top)
 • 15:32, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig031(New page: AATCCGTTAAGGCTTTCGCTAAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTTCTGGTGGTATCCCGCCGGACCAGCAACGCCTCATCTTCGCTGGTAAACAACTCGAAGACGGTCGTACCCTGTCTGACTACAATATTCAGAAAGAATCTACCCTCCATCTGGTTCTGCGTCTGCGTGGTGGTGGATCCT...)
 • 15:30, 30 June 2009 (hist) (diff) UCBig09seq
 • 15:28, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig036(New page: AGGGTGGCGCAGCCGGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCTTAGCGAAAGCTAAGGATTTTTTTTATCTGAAATTCTGCCTCGTGATACCAATTCGGAGCCTGCTTTTTTGTACAAAGTTGGCATTATAAAAAAGCATTGCTCATCAATTTGTTGC...) (top)
 • 15:27, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig035(New page: AATCCATTAGCTTTCGCTAAGGATCCTAACTCGCTCCTCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATCAATTCGACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTTGGCATTATAAAAAATAATTGCTCATCAATTTGTTGCAACG...) (top)
 • 15:27, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig033(New page: AATCCTTAGCTTTCGCTAGGATCCTAACTCGCTCCTCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATCAATTCGACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTTGGCATTATAAAAAATAATTGCTCATCAATTTGTTGCAACGAA...) (top)
 • 15:26, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig030(New page: AACCAATGGGGCTCTCACAAGAAGATGCAATCGGTCTTCGAGAAAGGAGCTTGAGGAGAATTTTGAACCCTTCGAAAGTCTAAGGACTCGTATAATGAGAGTTGCTCCTAGAGCTCCATTTTCGGAGGATTGATCTGGCCAAAGTCGCCTAATTGCTGCGTGTAGCGTCTGAATGCTACCCGAGCTTC...) (top)
 • 15:25, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig029(New page: AAAAAACTTATGGCTTTTCGATCGAATATGAATCGGATTCTGGAGATCTTGGACCCAGAAGTATTCTGGACTAAGCGTGGAACAACGTCGCTTATATGGTACTACCACCCAGGAATTCTATTTACTTTGTTTCTTGGAGACTGCCGGCATTCAATGGCTGGCCTGTTGATTCTGCTTTTTGTTAGAAC...) (top)
 • 15:24, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig028(New page: GGGCTTGGGCGCGACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCCTGAGGAGCGAGTTAGGATCCAGCACCGTTCAGGTCCTCTTCGGAGATGAGCTTTTGTTCAGCACCAACGAGTTGAGAAACAGACGGAGCTTTCGGCTGACCAGAAGAAACGGTAACCAGAGTGCCCGGACCCCACGGGT...) (top)
 • 15:24, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig027(New page: AATCGTTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGAATTCATGAGATCTGCTGAACTGGTTATGACCCAGACCCCGTCTCCGGTTTCCGCTGCTGTTGGTGGCACTGTTACCATCTCTTGCCAATCCTCTCAGTCTGTTTACAACAACAACCTGCTGTCTTGGTATCAGCAGAAACCGGGTCAGCCGCCGA...) (top)
 • 15:23, 30 June 2009 (hist) (diff) N UCB ig09seq/Sig/Sig026(New page: AATCCTTAGCTTTCGCTAGGATCTGAAGTGGATTCATGAGATCTCTGCGTCGTGAAACCTCTGGTGGTGTTGGTGCTGGTGTTGGCTATCAATGGGGATCCTAACTCGCTCCTCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCG...) (top)

(Latest | Earliest) View (newer 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools